Header

Counter

 

© 2015  Tom Verwaijen

opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.577.20150317


Parenteel van Levi Levisz (±1720-?) Tom Verwaijen - MMXV -

Generatie I

(van 1720)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 5 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1745 en 1757. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Noordwolde (Frl) (4x).

I  Levi Levisz is geboren rond 1720.

Levi is afkomstig uit het oorspronkelijke Tsjechie.

Levi trouwt rond 1740 op ongeveer 20-jarige leeftijd met Golde Davidsdr.

Van Levi en Golde zijn vijf kinderen bekend:

1  David Levisz Leefsma is geboren rond 1745 te Noordwolde (Frl), zie II-A.

2  Rachel Levi is geboren rond 1749 te Noordwolde (Frl), zie II-B.

3  Henderina Levidr is geboren rond 1754 te Noordwolde (Frl), overleden op zondag 1 mei 1814 te Opsterland (Frl). Henderina werd ongeveer 60 jaar.

Henderina was gehuwd met Aron Salomon Coltof. Aron, mohel en vleeschhouwer, is geboren rond 1745 te Gorredijk (Frl), overleden op dinsdag 5 juni 1821 aldaar. Aron werd ongeveer 76 jaar.

4  Vogelina Levidr is geboren in 1756 te Noordwolde (Frl), zie II-C.

5  Simon Levisz is geboren in 1757, zie II-D.


Generatie II

(van 1745 tot 1840)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 16 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1771 en 1795. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Noordwolde (Frl) (7x), Gorredijk (Frl) (7x) en Kortezwaag (Frl) (2x).

II-A  David Levisz Leefsma, zoon van Levi Levisz (I) en Golde Davidsdr, is geboren rond 1745 te Noordwolde (Frl), overleden op zondag 26 april 1812 te Gorredijk (Frl), als overleden aangegeven op zondag 26 april 1812. David werd ongeveer 67 jaar.

David trouwt in 1772 te Opsterland (Frl) op ongeveer 27-jarige leeftijd met de ongeveer 17-jarige Judit Sandersdr Polak. Judit is geboren rond 1755 te Hoogeveen (Drt), overleden op donderdag 10 december 1829 te Gorredijk (Frl). Judit werd ongeveer 74 jaar.

Van David en Judit zijn vijf kinderen bekend:

1  Henne Davids Levi Leefsma is geboren rond 1773 te Gorredijk (Frl), zie III-A.

2  Sara Davids Levi Leefsma is geboren rond 1776 te Gorredijk (Frl), zie III-B.

3  Mozes Davids Levi Leefsma is geboren in 1777 te Gorredijk (Frl), zie III-C.

4  Heijman David Levisz Leefsma is geboren in 1779 te Gorredijk (Frl), zie III-D.

5  Benjamin Davids Levi Leefsma is geboren in 1786 te Gorredijk (Frl), zie III-E.

II-B  Rachel Levi ook genaamd Rachel Levidr, dochter van Levi Levisz (I) en Golde Davidsdr, is geboren rond 1749 te Noordwolde (Frl), overleden op woensdag 6 maart 1833 te Gorredijk (Frl). Rachel werd ongeveer 84 jaar.

Rachel trouwt voor 1772 te Noordwolde (Frl) op hoogstens 23-jarige leeftijd met de hoogstens 28-jarige Zadok Jacobs van Leer, zoon van Jacob Mozes van Leer en Hendrina Abrahams. Zadok is geboren in 1744 te Noordwolde (Frl), overleden op zondag 1 mei 1814 te Gorredijk (Frl). Zadok werd 70 jaar.

Van Zadok en Rachel zijn zeven kinderen bekend:

1  Hendrina Zadoks van Leer is geboren in 1771 te Noordwolde (Frl), overleden op woensdag 4 september 1844 aldaar. Hendrina werd 73 jaar.

Hendrina trouwt op vrijdag 28 juni 1793 te Noordwolde (Frl) op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige David Heimans Woudstra, zoon van Heiman Levi Woudstra en Martha Jacobs van Leer. David is geboren rond 1768 te Noordwolde (Frl), overleden op maandag 19 april 1824 aldaar. David werd ongeveer 56 jaar.

2  Benjamin Zadoks van Leer, slagter, wonende te Lippenhuizen (Frl), is geboren op donderdag 2 november 1775 te Noordwolde (Frl), overleden op donderdag 3 november 1859 te Lippenhuizen (Frl). Benjamin werd 84 jaar en 1 dag.

Benjamin was gehuwd (1) met Hendrina Jacobs van der Woude. Hendrina is geboren rond 1776 te Noordwolde (Frl), overleden op maandag 30 maart 1812 aldaar. Hendrina werd ongeveer 36 jaar. Benjamin trouwt op maandag 17 mei 1813 te Noordwolde (Frl) op 37-jarige leeftijd (2) met de 38-jarige Grietje Levi Polak, dochter van Levi Levie Polak en Rebekka Salomons. Grietje is geboren in 1775 te Amsterdam (NH).

3  Mozes Zadok~Jacob van Leer, koopman en winkelier, is geboren op woensdag 26 augustus 1778 te Noordwolde (Frl), overleden op zaterdag 22 augustus 1863 te Gorredijk (Frl). Mozes werd 84 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

Mozes trouwt op woensdag 5 september 1810 te Kampen (Ovl) op 32-jarige leeftijd met de 19-jarige Saartje Salomon Stibbe, dochter van Salomon David Stibbe en Hanna Alexander Jacobs. Saartje, wonende te Kampen (Ovl) en te Amsterdam (NH), is geboren op donderdag 14 oktober 1790 te Kampen (Ovl), overleden op maandag 11 augustus 1879 te Zutphen (Gld). Saartje werd 88 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

4  Jakob Abraham Zadoks van Leer is geboren op maandag 24 februari 1783 te Noordwolde (Frl).

Jakob trouwt op zondag 16 oktober 1814 te Groningen (Gr) op 31-jarige leeftijd met de 18-jarige Vogelina Salomons van Praagh, dochter van Salomon Lammert van Praagh en Mietje Wolf Hecht. Vogelina is geboren op zaterdag 30 april 1796 te Groningen (Gr), overleden op zondag 18 oktober 1863 te Heerenveen (Frl). Vogelina werd 67 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

5  Froukjen Zadoks van Leer is geboren op dinsdag 9 mei 1786 te Noordwolde (Frl), overleden op vrijdag 15 januari 1864 te Gorredijk (Frl). Froukjen werd 77 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Het gezin is in 1911 vertrokken uit Gorredijk met bestemming Leeuwarden.

Froukjen trouwt in 1805 op 19-jarige leeftijd met de 19-jarige Benjamin Davids Levi Leefsma, zie III-E.

6  Martha Zadoks van Leer is geboren in 1790 te Noordwolde (Frl).

Martha was gehuwd met Abraham Anthony van der Wijk. Abraham, kramer, is geboren in 1780 te Hoogeveen (Drt).

7  David Zadoks van Leer, wonende te Opsterland (Frl), te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op donderdag 19 juni 1794 te Noordwolde (Frl), wonende te Gouda (ZH), overleden op dinsdag 2 december 1873 02.00 aldaar in het Israelitisch Mannen- en Vrouwenhuis (Turfmarkt 64), is als overleden aangegeven op woensdag 3 december 1873 (aangever overlijden was Izaak Kupfer, wonende te Gouda (ZH); getuige aangifte overlijden was David Haagman, wonende te Gouda (ZH)), begraven op woensdag 3 december 1873 te Gouda (ZH) (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 124. David werd 79 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

David trouwt op maandag 16 mei 1836 te Gorredijk (Frl) op 41-jarige leeftijd met de 21-jarige Theodora Mozes van Leer, dochter van Mozes Zadok~Jacob van Leer en Saartje Salomon Stibbe (te Kampen (Ovl)). Theodora is geboren op woensdag 8 februari 1815 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op donderdag 9 februari 1815, overleden voor 1873. Theodora werd hoogstens 57 jaar, 10 maanden en 24 dagen.

II-C  Vogelina Levidr, dochter van Levi Levisz (I) en Golde Davidsdr, is geboren in 1756 te Noordwolde (Frl), overleden op zondag 18 oktober 1840 te Kortezwaag (Frl). Vogelina werd 84 jaar.

Vogelina was gehuwd (1) met Jozeph Levisz Kalf. Jozeph is geboren rond 1750 te Noordwolde (Frl), overleden rond 1789 te Gorredijk (Frl). Jozeph werd ongeveer 39 jaar.

Van Jozeph en Vogelina zijn twee kinderen bekend:

1  David Josefsz Kalf, slagter, is geboren in 1784 te Kortezwaag (Frl), overleden op maandag 3 januari 1859 te Gorredijk (Frl). David werd 75 jaar.

David was gehuwd met Duifje Benedictusdr Kolthof, dochter van Benediktus Kolthof en Billa Samuels. Duifje is geboren op zaterdag 8 maart 1783 te Hoogeveen (Drt), overleden op woensdag 29 november 1871 te Gorredijk (Frl). Duifje werd 88 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

2  Mozes Josephs Kalf, slagter, is geboren op maandag 25 december 1786 te Gorredijk (Frl).

Mozes trouwt op dinsdag 14 mei 1816 te Gorredijk (Frl) op 29-jarige leeftijd met de 29-jarige Jettje Joëls Spier, dochter van Joël Spier. Jettje is geboren op maandag 15 januari 1787 te Noordwolde (Frl), overleden op dinsdag 8 mei 1866 te Gorredijk (Frl). Jettje werd 79 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

Vogelina trouwt in 1790 op 34-jarige leeftijd (2) met de 33-jarige Benediktus Michiels Schaap. Benediktus, slager, wonende te Kortezwaag (Frl), is geboren in 1757 te Warburg (D), overleden op zondag 31 januari 1847 te Kortezwaag (Frl). Benediktus werd 90 jaar.

Van Benediktus en Vogelina zijn twee kinderen bekend:

3  Hanna Benedictus Schaap is geboren in 1790 te Gorredijk (Frl).

Hanna was gehuwd met Benjamin Arons Coltof. Benjamin, slagter, is geboren in 1787 te Gorredijk (Frl).

4  Michiel Benedictus Schaap, slagter, wonende te Kortezwaag (Frl), is geboren in 1795 aldaar.

Michiel was gehuwd met Grietje Joël Spier, dochter van Joël Spier. Grietje is geboren in 1791 te Noordwolde (Frl).

II-D  Simon Levisz, zoon van Levi Levisz (I) en Golde Davidsdr, is geboren in 1757, jong overleden.


Generatie III

(van 1771 tot 1873)

In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 24 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1796 en 1829. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Gorredijk (Frl) (24x).

III-A  Henne Davids Levi Leefsma, dochter van David Levisz Leefsma (II-A) en Judit Sandersdr Polak, is geboren rond 1773 te Gorredijk (Frl), overleden op maandag 19 juli 1830 aldaar, als overleden aangegeven op maandag 19 juli 1830. Henne werd ongeveer 57 jaar.

Henne was gehuwd met Aaron Juda Cohen. Aaron is geboren rond 1759 te Appingedam (Gr).

Van Aaron en Henne zijn vier kinderen bekend:

1  Juda Aron Cohen is geboren op maandag 12 september 1796 te Gorredijk (Frl), overleden op dinsdag 12 juli 1881 te Opsterland (Frl). Juda werd 84 jaar en 10 maanden.

Juda trouwt op zaterdag 28 juli 1827 te Gorredijk (Frl) op 30-jarige leeftijd met de 21-jarige Hendele Nathans Magnus, dochter van Nathans Sijmons Magnus en Soetje Arons Polak. Hendele is geboren op dinsdag 6 mei 1806 te Haulerwijk (Frl), overleden op dinsdag 27 januari 1880 te Gorredijk (Frl). Hendele werd 73 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

2  Betje Arons Cohen, winkelierster, is geboren in 1799 te Gorredijk (Frl).

Betje was gehuwd (1) met Samuel Salomon Goldstein. Samuel, koopman, is geboren in 1803 te Schüttorf (D). Betje was gehuwd (2) met Salomon Abrahams Koopmans, zoon van Abraham Salomons Koopmans en Sara Davids Levi Leefsma (III-B). Salomon, koopman, is geboren in 1807 te Gorredijk (Frl).

3  Hanna Arons Cohen is geboren in 1811 te Gorredijk (Frl).

Hanna trouwt op vrijdag 21 juli 1837 te Gorredijk (Frl) op 26-jarige leeftijd met de 29-jarige Abraham Davids Woudstra, zoon van David Heimans Woudstra en Hendrina Zadoks van Leer. Abraham is geboren in 1808 te Noordwolde (Frl).

4  David Cohen is geboren op donderdag 2 september 1813 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op zaterdag 4 september 1813.

David was gehuwd met Mina Mozes van der Kaars. Mina is geboren op maandag 20 januari 1817 te Gorredijk (Frl), overleden op dinsdag 7 november 1876 aldaar. Mina werd 59 jaar, 9 maanden en 18 dagen.

III-B  Sara Davids Levi Leefsma, dochter van David Levisz Leefsma (II-A) en Judit Sandersdr Polak, is geboren rond 1776 te Gorredijk (Frl), overleden op zaterdag 17 februari 1821 aldaar, als overleden aangegeven op zaterdag 17 februari 1821. Sara werd ongeveer 45 jaar.

Sara was gehuwd met Abraham Salomons Koopmans, zoon van Salomon Abrahams en Ester Zijmens. Abraham, lotenverkoper, is geboren rond 1765, overleden op zaterdag 8 mei 1813 te Gorredijk (Frl). Abraham werd ongeveer 48 jaar.

Van Abraham en Sara zijn vier kinderen bekend:

1  Hanna Abrahams Koopmans is geboren in 1800 te Gorredijk (Frl).

Hanna was gehuwd met Abraham Josephs Cohen, zoon van Josephs Cohen. Abraham, slagter, is geboren in 1785 te Wanneperveen.

2  Gonda Abrahams Koopmans is geboren op dinsdag 15 mei 1804 te Gorredijk (Frl), overleden op woensdag 10 juli 1872 te Assen (Drt), als overleden aangegeven op donderdag 11 juli 1872. Gonda werd 68 jaar, 1 maand en 25 dagen.

Gonda was gehuwd (1) met Marcus Jacobs Godschalk. Marcus is overleden voor 1840. Gonda trouwt op zondag 2 februari 1840 te Assen (Drt) op 35-jarige leeftijd (2) met de 35-jarige Hertog Isaac. Hertog is geboren op donderdag 31 januari 1805 te Meurs (D).

3  Salomon Abrahams Koopmans, koopman, is geboren in 1807 te Gorredijk (Frl).

Salomon was gehuwd met Betje Arons Cohen, dochter van Aaron Juda Cohen en Henne Davids Levi Leefsma (III-A). Betje, winkelierster, is geboren in 1799 te Gorredijk (Frl).

Betje was eerder gehuwd (1) met Samuel Salomon Goldstein.

4  Hester Abrahams Koopmans is geboren in 1810 te Gorredijk (Frl), overleden op maandag 2 juli 1832 aldaar. Hester werd 22 jaar.

Hester trouwt op donderdag 3 februari 1831 te Opsterland (Frl) op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Jozef Heijmansz Leefsma, zie IV-F.

III-C  Mozes Davids Levi Leefsma, zoon van David Levisz Leefsma (II-A) en Judit Sandersdr Polak, koopman, is geboren in 1777 te Gorredijk (Frl), overleden op zaterdag 8 december 1866 aldaar, als overleden aangegeven op zaterdag 8 december 1866. Mozes werd 89 jaar.

Mozes gaat in ondertrouw op zondag 25 mei 1800 te Gorredijk (Frl) op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Judik Raphaels Hymans, dochter van Raphael Hymans en Johanna Jacobs. Judik is geboren in 1776 te Veenendaal (Utr), overleden op donderdag 6 november 1856 te Gorredijk (Frl). Judik werd 80 jaar.

Van Mozes en Judik zijn zes kinderen bekend:

1  Sander Mozes Leefsma is geboren op zaterdag 19 september 1801 te Gorredijk (Frl), zie IV-A.

2  Raphael Mozes Leefsma is geboren op vrijdag 27 juli 1804 te Gorredijk (Frl), zie IV-B.

3  Yehuda Mozes Leefsma is geboren op donderdag 12 mei 1808 te Gorredijk (Frl), zie IV-C.

4  Heiman Mozes Leefsma is geboren op vrijdag 31 mei 1811 te Gorredijk (Frl), zie IV-D.

5  Henderina Leefsma is geboren in 1813 te Gorredijk (Frl).

6  Hanna Mozes Leefsma is geboren op woensdag 31 maart 1819 te Gorredijk (Frl), zie IV-E.

III-D  Heijman David Levisz Leefsma, zoon van David Levisz Leefsma (II-A) en Judit Sandersdr Polak, koopman, is geboren in 1779 te Gorredijk (Frl), overleden op woensdag 6 juni 1849 aldaar, als overleden aangegeven op woensdag 6 juni 1849, begraven op woensdag 6 juni 1849 aldaar. Heijman werd 70 jaar.

Heijman trouwt op maandag 12 november 1804 op 25-jarige leeftijd met de 19-jarige Martha Joseph Cohen, dochter van Jozef Cohen en Lea Nathans. Martha is geboren in 1785 te Veenendaal (Utr), overleden op donderdag 17 augustus 1865 te Gorredijk (Frl). Martha werd 80 jaar.

Van Heijman en Martha zijn vier kinderen bekend:

1  Jozef Heijmansz Leefsma is geboren op maandag 25 november 1805 te Gorredijk (Frl), zie IV-F.

2  Lea Heijmansdr Leefsma is geboren op zondag 26 juli 1807 te Gorredijk (Frl), zie IV-G.

3  Sander Heimansz Leefsma is geboren op dinsdag 11 december 1810 te Gorredijk (Frl), zie IV-H.

4  Machiel Leefsma is geboren op dinsdag 24 december 1811 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op woensdag 25 december 1811, zie IV-I.

III-E  Benjamin Davids Levi Leefsma, zoon van David Levisz Leefsma (II-A) en Judit Sandersdr Polak, koopman, is geboren in 1786 te Gorredijk (Frl), overleden op dinsdag 17 februari 1863 aldaar, als overleden aangegeven op woensdag 18 februari 1863. Benjamin werd 77 jaar.

Benjamin trouwt in 1805 op 19-jarige leeftijd met de 19-jarige Froukjen Zadoks van Leer, dochter van Zadok Jacobs van Leer en Rachel Levi (II-B). Froukjen is geboren op dinsdag 9 mei 1786 te Noordwolde (Frl), overleden op vrijdag 15 januari 1864 te Gorredijk (Frl). Froukjen werd 77 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Het gezin is in 1911 vertrokken uit Gorredijk met bestemming Leeuwarden.

Van Benjamin en Froukjen zijn zes kinderen bekend:

1  David Benjamin Leefsma is geboren op dinsdag 15 juni 1813 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op vrijdag 18 juni 1813, zie IV-J.

2  Zadok Banjamin Leefsma is geboren op woensdag 29 juni 1814 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op vrijdag 1 juli 1814, zie IV-K.

3  Hanna Benjamins Leefsma is geboren op dinsdag 7 april 1818 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op donderdag 9 april 1818, zie IV-L.

4  Sara Benjamins Leefsma is geboren op zaterdag 2 juni 1821 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op maandag 4 juni 1821, zie IV-M.

5  Gouda Benjamins Leefsma is geboren op zaterdag 28 januari 1826 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op maandag 30 januari 1826, zie IV-N.

6  David Benjamins Leefsma is geboren op dinsdag 18 augustus 1829 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op dinsdag 18 augustus 1829, zie IV-O.


Generatie IV

(van 1796 tot 1917)

In deze generatie zijn 9 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 56 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1832 en 1871. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Gorredijk (Frl) (58x), Assen (Drt) (5x) en Norg (Drt) (2x).

IV-A  Sander Mozes Leefsma, zoon van Mozes Davids Levi Leefsma (III-C) en Judik Raphaels Hymans, is geboren op zaterdag 19 september 1801 te Gorredijk (Frl), overleden op zondag 28 december 1873 aldaar, als overleden aangegeven op maandag 29 december 1873. Sander werd 72 jaar, 3 maanden en 9 dagen.

Sander trouwt op donderdag 3 juli 1834 te Gorredijk (Frl) op 32-jarige leeftijd met de 21-jarige Henriëtta Sara Hendele Moses Broekhuijsen, dochter van Mozes Philip Broekhuijsen en Rebecca Emanuel Tall. Henriëtta is geboren op maandag 1 maart 1813 te Sneek (Frl), overleden op maandag 13 januari 1873 te Gorredijk (Frl). Henriëtta werd 59 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

Van Sander en Henriëtta zijn negen kinderen bekend:

1  Judik Rebecca Leefsma is geboren op zaterdag 14 november 1835 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op maandag 16 november 1835, overleden op vrijdag 20 november 1835 aldaar, als overleden aangegeven op zaterdag 21 november 1835. Judik werd 6 dagen.

2  Judit Sanders Leefsma is geboren op vrijdag 14 oktober 1836 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op maandag 17 oktober 1836, overleden op dinsdag 26 oktober 1841 aldaar, als overleden aangegeven op dinsdag 26 oktober 1841. Judit werd 5 jaar en 12 dagen.

3  Mozes Leefsma is geboren op maandag 1 oktober 1838 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op dinsdag 2 oktober 1838, zie V-A.

4  Levi Sanders Leefsma is geboren op zaterdag 12 september 1840 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op maandag 14 september 1840, zie V-B.

5  Rebecca Leefsma is geboren op maandag 12 december 1842 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op maandag 12 december 1842, zie V-C.

6  Judicje Leefsma is geboren op zaterdag 19 oktober 1844 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op maandag 21 oktober 1844, zie V-D.

7  Emanuel Sanders Leefsma is geboren op zondag 30 mei 1847 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op dinsdag 1 juni 1847, zie V-E.

8  Floretha Leefsma is geboren op zaterdag 16 juni 1849 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op maandag 18 juni 1849, overleden op donderdag 15 januari 1852 aldaar. Floretha werd 2 jaar, 6 maanden en 30 dagen.

9  Raphaël Leefsma is geboren op woensdag 26 november 1856 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op donderdag 27 november 1856, zie V-F.

IV-B  Raphael Mozes Leefsma, zoon van Mozes Davids Levi Leefsma (III-C) en Judik Raphaels Hymans, is geboren op vrijdag 27 juli 1804 te Gorredijk (Frl), overleden op maandag 23 augustus 1852, als overleden aangegeven op maandag 23 augustus 1852. Raphael werd 48 jaar en 27 dagen.

Datum besnijdenis: 05-08-1804 te Gorredijk.

Raphael trouwt op dinsdag 3 maart 1835 te Groningen (Gr) op 30-jarige leeftijd met de 27-jarige Mariane Jozefs Frijda. Mariane is geboren op vrijdag 1 mei 1807 te Amsterdam (NH), overleden op dinsdag 22 oktober 1878 te Groningen (Gr). Mariane werd 71 jaar, 5 maanden en 21 dagen.

Mariane was later gehuwd (2) met Mozes Benedictus de Vries.

IV-C  Yehuda Mozes Leefsma, zoon van Mozes Davids Levi Leefsma (III-C) en Judik Raphaels Hymans, is geboren op donderdag 12 mei 1808 te Gorredijk (Frl), overleden op donderdag 18 maart 1824 aldaar, als overleden aangegeven op donderdag 18 maart 1824. Yehuda werd 15 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

IV-D  Heiman Mozes Leefsma, zoon van Mozes Davids Levi Leefsma (III-C) en Judik Raphaels Hymans, is geboren op vrijdag 31 mei 1811 te Gorredijk (Frl), overleden op zondag 11 mei 1823 aldaar, als overleden aangegeven op maandag 12 mei 1823. Heiman werd 11 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

IV-E  Hanna Mozes Leefsma, dochter van Mozes Davids Levi Leefsma (III-C) en Judik Raphaels Hymans, winkelierster, is geboren op woensdag 31 maart 1819 te Gorredijk (Frl).

Hanna trouwt op maandag 16 februari 1857 te Gorredijk (Frl) op 37-jarige leeftijd met de 28-jarige Aron Juda Cohen, zoon van Juda Aron Cohen en Hendele Nathans Magnus. Aron is geboren op dinsdag 19 augustus 1828 te Gorredijk (Frl).

Van Aron en Hanna zijn twee kinderen bekend:

1  Henriëtta Cohen is geboren op maandag 29 maart 1858 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op maandag 29 maart 1858.

2  Grietje Cohen, verloskundige, is geboren op vrijdag 17 oktober 1862 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op zondag 19 oktober 1862.

Grietje trouwt op zondag 10 januari 1897 te Zaandam (NH) op 34-jarige leeftijd met de 34-jarige David Romijn, zoon van Barend Romijn (te Amsterdam (NH)) en Rachel Salomon Blitz. David, drogist, is geboren in 1863 aldaar.

IV-F  Jozef Heijmansz Leefsma, zoon van Heijman David Levisz Leefsma (III-D) en Martha Joseph Cohen, is geboren op maandag 25 november 1805 te Gorredijk (Frl), overleden op vrijdag 25 oktober 1878 aldaar. Jozef werd 72 jaar en 11 maanden.

Jozef is op 02-12-1805 in Gorredijk besneden.

Jozef trouwt op donderdag 3 februari 1831 te Opsterland (Frl) op 25-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Hester Abrahams Koopmans, dochter van Abraham Salomons Koopmans en Sara Davids Levi Leefsma (III-B). Hester is geboren in 1810 te Gorredijk (Frl), overleden op maandag 2 juli 1832 aldaar. Hester werd 22 jaar.

Van Jozef en Hester is een kind bekend:

1  Abraham Joseph Leefsma is geboren op zondag 1 juli 1832 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op maandag 2 juli 1832, zie V-G.

Jozef trouwt op donderdag 10 oktober 1833 te Opsterland (Frl) op 27-jarige leeftijd (2) met de 22-jarige Saartje Cohen, dochter van Izaak Machiel Cohen en Joosje Cohen. Saartje is geboren op woensdag 28 augustus 1811 te Veenendaal (Utr), overleden op woensdag 1 oktober 1834 te Gorredijk (Frl). Saartje werd 23 jaar, 1 maand en 3 dagen.

Jozef trouwt op maandag 13 juni 1836 te Opsterland (Frl) op 30-jarige leeftijd (3) met de 18-jarige Hanna Benjamins Leefsma, zie IV-L.

Van Jozef en Hanna zijn tien kinderen bekend:

2  Judith Joseph Leefsma is geboren op maandag 26 februari 1838 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op dinsdag 27 februari 1838, zie V-H.

3  doodgeboren kind Leefsma is doodgeboren op maandag 28 september 1840 te Gorredijk (Frl).

4  doodgeboren zoon Leefsma is doodgeboren op donderdag 7 april 1842 te Gorredijk (Frl).

5  Marianne Joseph Leefsma is geboren op dinsdag 14 november 1843 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op donderdag 16 november 1843, overleden op maandag 27 november 1843 aldaar, als overleden aangegeven op dinsdag 28 november 1843. Marianne werd 13 dagen.

6  David Joseph Leefsma is geboren op zondag 16 februari 1845 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op dinsdag 18 februari 1845, zie V-I.

7  Benjamin Joseph Leefsma is geboren op zaterdag 21 augustus 1847 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op maandag 23 augustus 1847, zie V-J.

8  Heiman Joseph Leefsma is geboren op maandag 22 april 1850 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op dinsdag 23 april 1850, zie V-K.

9  Froukje Leefsma is geboren op zaterdag 7 mei 1853 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op maandag 9 mei 1853, zie V-L.

10  Marianna Leefsma is geboren op donderdag 3 januari 1856 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op donderdag 3 januari 1856, zie V-M.

11  Abraham Leefsma is geboren op vrijdag 23 april 1858 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op maandag 26 april 1858, zie V-N.

IV-G  Lea Heijmansdr Leefsma, dochter van Heijman David Levisz Leefsma (III-D) en Martha Joseph Cohen, is geboren op zondag 26 juli 1807 te Gorredijk (Frl), overleden op donderdag 20 november 1862 te Assen (Drt). Lea werd 55 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

Lea trouwt op woensdag 5 september 1832 te Norg (Drt) op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Mozes Godschalk, zoon van Jacob Godschalk en Margien Mozes. Mozes, vleeshouwer, is geboren op maandag 16 mei 1808 te Groningen (Gr), overleden op woensdag 9 september 1891 te Assen (Drt). Mozes werd 83 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

Van Mozes en Lea zijn twee kinderen bekend:

1  Jacob Godschalk, marechaussee en rijksveldwachter, is geboren in 1834 te Norg (Drt), overleden op zaterdag 16 november 1907 te Assen (Drt), als overleden aangegeven op zondag 17 november 1907. Jacob werd 73 jaar.

Jacob trouwt op vrijdag 1 februari 1867 te Lienden (Gld) op 33-jarige leeftijd met de 34-jarige Gosina van Brink, dochter van Jacob van Brink (te Lienden (Gld)) en Vrouwtje Godschalk (Fransje). Gosina, wonende aldaar, is geboren op zondag 15 juli 1832 20.00 aldaar, is als geboren aangegeven op woensdag 18 juli 1832 (aangever geboorte was Jacob van Brink; getuigen aangifte geboorte waren Cornelis van Lienden, 39 jaar, wonende te Lienden (Gld) en Cornelis van Muiswinkel, 53 jaar, wonende te Lienden (Gld)), overleden op maandag 17 februari 1908 te Valthermond (Drt), als overleden aangegeven op dinsdag 18 februari 1908, begraven te Stadskanaal (Gr) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: 520404. Gosina werd 75 jaar, 7 maanden en 2 dagen.

2  Marijane Godschalk is geboren op woensdag 14 mei 1845 te Norg (Drt), als geboren aangegeven op woensdag 14 mei 1845, overleden op donderdag 6 februari 1908 te Arnhem (Gld), als overleden aangegeven op vrijdag 7 februari 1908. Marijane werd 62 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

Marijane trouwt op woensdag 28 april 1880 te Assen (Drt) op 34-jarige leeftijd met de 23-jarige Willem van Leer, zoon van Zadok Jacob van Leer en Reintje van Leer. Willem is geboren in 1857 te Opsterland (Frl), overleden op dinsdag 14 april 1925 te Arnhem (Gld), als overleden aangegeven op vrijdag 17 april 1925, begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats Moscova) grafnr.: 790. Willem werd 68 jaar.

Willem was later gehuwd (2) met Schoontje Godschalk.

IV-H  Sander Heimansz Leefsma, zoon van Heijman David Levisz Leefsma (III-D) en Martha Joseph Cohen, koopman, wonende te Gorredijk (Frl) (huisnummer 321), is geboren op dinsdag 11 december 1810 aldaar, overleden op vrijdag 20 februari 1863 aldaar, als overleden aangegeven op zaterdag 21 februari 1863. Sander werd 52 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

Sander trouwt op vrijdag 3 juni 1836 te Opsterland (Frl) op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Betje Davids Kalf, dochter van David Josefsz Kalf en Duifje Benedictusdr Kolthof. Betje, wonende te Gouda (ZH), is geboren op dinsdag 7 juli 1812 te Gorredijk (Frl), overleden op zaterdag 17 mei 1902 te Amsterdam (NH). Betje werd 89 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

Van Sander en Betje zijn negen kinderen bekend:

1  Judith Sanders Leefsma is geboren op zondag 16 april 1837 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op maandag 17 april 1837, zie V-O.

2  Duifje Sanders Leefsma is geboren op maandag 28 januari 1839 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op woensdag 30 januari 1839, zie V-P.

3  Sara Leefsma is geboren op dinsdag 22 december 1840 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op donderdag 24 december 1840.

4  David Sanders Leefsma is geboren op dinsdag 14 februari 1843 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op woensdag 15 februari 1843, zie V-Q.

5  Mariane Leefsma is geboren op woensdag 9 september 1846 te Gorredijk (Frl), zie V-R.

6  Jozina Leefsma is geboren op zondag 18 maart 1849 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op maandag 19 maart 1849, zie V-S.

7  Florette Sanders Leefsma is geboren in 1850, overleden op maandag 5 januari 1852 te Gorredijk (Frl), als overleden aangegeven op dinsdag 6 januari 1852. Florette werd 2 jaar.

8  Leena Leefsma, wonende te Amsterdam (NH) en te Gouda (ZH), is geboren op dinsdag 11 februari 1851 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op woensdag 12 februari 1851, wonende te Amsterdam (NH), overleden op woensdag 30 maart 1932 22.00 aldaar, als overleden aangegeven op donderdag 31 maart 1932. Leena werd 81 jaar, 1 maand en 19 dagen.

Leena trouwt op donderdag 27 juli 1899 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Marcus van der Noot, wonende te Amsterdam (NH), Simon Bolle, wonende te Amsterdam (NH), David Sanders Leefsma (zie V-Q), wonende te Gouda (ZH) en Raphael Valença, wonende te Amsterdam (NH)) op 48-jarige leeftijd met de 52-jarige Levie van der Noot, zoon van Aron van der Noot (te Amsterdam (NH)) en Pes Snijder (aldaar). Levie, sigarenmaker, wonende aldaar, is geboren op maandag 11 januari 1847 23.00 aldaar (Warmoesstraat 69), is als geboren aangegeven op dinsdag 12 januari 1847 (aangever geboorte was Aron van der Noot; getuigen aangifte geboorte waren Marcus Abraham Schneiders, wonende te Amsterdam (NH) en Gerrit Baruch Berlijn, wonende te Amsterdam (NH)), wonende Utrechtschedwarsstraat 96 te Amsterdam (NH), overleden op dinsdag 4 december 1900 08.00 aldaar, als overleden aangegeven op woensdag 5 december 1900. Levie werd 53 jaar, 10 maanden en 23 dagen.

Levie was eerder gehuwd (1) met Roosje Koster. Levie was eerder gehuwd (2) met Grietje van Duren.

9  Heiman Leefsma is geboren op zondag 1 oktober 1854 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op dinsdag 3 oktober 1854, zie V-T.

IV-I  Machiel Leefsma, zoon van Heijman David Levisz Leefsma (III-D) en Martha Joseph Cohen, is geboren op dinsdag 24 december 1811 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op woensdag 25 december 1811, overleden op vrijdag 9 juli 1813 aldaar, als overleden aangegeven op zaterdag 10 juli 1813. Machiel werd 1 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

IV-J  David Benjamin Leefsma, zoon van Benjamin Davids Levi Leefsma (III-E) en Froukjen Zadoks van Leer, is geboren op dinsdag 15 juni 1813 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op vrijdag 18 juni 1813, overleden op zaterdag 28 augustus 1813 aldaar, als overleden aangegeven op zaterdag 28 augustus 1813. David werd 2 maanden en 13 dagen.

IV-K  Zadok Banjamin Leefsma, zoon van Benjamin Davids Levi Leefsma (III-E) en Froukjen Zadoks van Leer, is geboren op woensdag 29 juni 1814 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op vrijdag 1 juli 1814, ongehuwd overleden op zondag 26 maart 1876, als overleden aangegeven op maandag 27 maart 1876. Zadok werd 61 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

IV-L  Hanna Benjamins Leefsma, dochter van Benjamin Davids Levi Leefsma (III-E) en Froukjen Zadoks van Leer, is geboren op dinsdag 7 april 1818 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op donderdag 9 april 1818, overleden op maandag 20 juli 1891 aldaar, als overleden aangegeven op maandag 20 juli 1891. Hanna werd 73 jaar, 3 maanden en 13 dagen.

Hanna trouwt op maandag 13 juni 1836 te Opsterland (Frl) op 18-jarige leeftijd met de 30-jarige Jozef Heijmansz Leefsma, zie IV-F.

IV-M  Sara Benjamins Leefsma, dochter van Benjamin Davids Levi Leefsma (III-E) en Froukjen Zadoks van Leer, is geboren op zaterdag 2 juni 1821 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op maandag 4 juni 1821, overleden op woensdag 28 februari 1855 te Assen (Drt), als overleden aangegeven op donderdag 1 maart 1855. Sara werd 33 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

Sara trouwt op maandag 12 februari 1844 te Gorredijk (Frl) op 22-jarige leeftijd met de 31-jarige Salomon Salomons Cohen. Salomon is geboren in 1813.

Van Salomon en Sara zijn vijf kinderen bekend:

1  doodgeboren kind Cohen is doodgeboren op donderdag 13 november 1845 te Assen (Drt).

2  Salomon Cohen, koopman, is geboren op woensdag 25 november 1846 te Assen (Drt), als geboren aangegeven op woensdag 25 november 1846, overleden op zondag 27 oktober 1867, als overleden aangegeven op maandag 28 oktober 1867. Salomon werd 20 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

3  Benjamin Cohen, koopman, wonende te Assen (Drt) en aldaar, is geboren op dinsdag 27 maart 1849 aldaar, als geboren aangegeven op woensdag 28 maart 1849, overleden op vrijdag 21 november 1902 aldaar, als overleden aangegeven op zaterdag 22 november 1902. Benjamin werd 53 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

4  Joseph Cohen is geboren op dinsdag 4 maart 1851 te Assen (Drt), als geboren aangegeven op woensdag 5 maart 1851, overleden op zaterdag 15 maart 1851, als overleden aangegeven op maandag 17 maart 1851. Joseph werd 11 dagen.

5  David Cohen, koopman, wonende te Assen (Drt) en aldaar, is geboren op vrijdag 30 januari 1852 aldaar, als geboren aangegeven op vrijdag 30 januari 1852, overleden op woensdag 26 november 1902 aldaar, als overleden aangegeven op donderdag 27 november 1902. David werd 50 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

IV-N  Gouda Benjamins Leefsma, dochter van Benjamin Davids Levi Leefsma (III-E) en Froukjen Zadoks van Leer, is geboren op zaterdag 28 januari 1826 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op maandag 30 januari 1826, overleden op woensdag 14 maart 1917 te Meppel (Drt). Gouda werd 91 jaar, 1 maand en 14 dagen.

Gouda trouwt op donderdag 30 maart 1848 te Gorredijk (Frl) op 22-jarige leeftijd met de 27-jarige Michael Jacobs Hes, zoon van Jacobs Hartog Hes (te Gorredijk (Frl)) en Froukjen Meijer de Haas. Michael is geboren op dinsdag 23 januari 1821 aldaar, als geboren aangegeven op donderdag 25 januari 1821, overleden op zondag 3 februari 1889 aldaar, als overleden aangegeven op maandag 4 februari 1889, begraven aldaar. Michael werd 68 jaar en 11 dagen.

Van Michael en Gouda zijn tien kinderen bekend:

1  Froukjen Hes is geboren op donderdag 12 juli 1849 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op vrijdag 13 juli 1849, overleden op zaterdag 6 maart 1943 in kamp Westerbork (Drt), als overleden aangegeven op zaterdag 6 maart 1943. Froukjen werd 93 jaar, 7 maanden en 22 dagen.

Froukjen was gehuwd met Hartog van Rijn.

2  Judik Hes is geboren op zondag 8 september 1850 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op dinsdag 10 september 1850, overleden op vrijdag 28 juni 1929 te Groningen (Gr), als overleden aangegeven op zaterdag 6 juli 1929 te Oude Pekela (Gr). Judik werd 78 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

Judik was gehuwd met Joseph Polak.

3  Jacob Hes is geboren op maandag 28 februari 1853 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op dinsdag 1 maart 1853, overleden op vrijdag 28 juli 1911 aldaar, begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats). Jacob werd 58 jaar en 5 maanden.

Jacob trouwt op zondag 14 november 1886 te Winschoten (Gr) op 33-jarige leeftijd met Sophia de Beer, dochter van Bernardus de Beer en Klara Engers.

4  Benjamin Hes, manufacturier, is geboren op zondag 24 juni 1855 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op maandag 25 juni 1855.

Benjamin trouwt op zondag 6 maart 1892 te Winschoten (Gr) op 36-jarige leeftijd met de 23-jarige Frederica van Huiden, dochter van Mozes van Huiden en Frederica van Es. Frederica is geboren in 1869 te Winschoten (Gr).

5  Ester Hes is geboren op maandag 23 november 1857 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op dinsdag 24 november 1857, overleden op woensdag 12 februari 1908 te Lochem (Gld), als overleden aangegeven op dinsdag 18 februari 1908, begraven te Borculo (Gld) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: 039. Ester werd 50 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

Ester trouwt op donderdag 8 april 1880 te Opsterland (Frl) op 22-jarige leeftijd met de 35-jarige Salom Lobstein, zoon van Moritz Lobstein en Reintjen Elzas. Salom is geboren in 1845 te Borculo (Gld), overleden op dinsdag 2 december 1919 te Ruurlo (Gld), als overleden aangegeven op donderdag 4 december 1919. Salom werd 74 jaar.

6  Sara Hes is geboren op woensdag 7 maart 1860 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op vrijdag 9 maart 1860, overleden op zaterdag 5 november 1938 te Amsterdam (NH), begraven te Diemen (NH) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: C-12-053. Sara werd 78 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

Sara trouwt op maandag 10 augustus 1896 te Opsterland (Frl) op 36-jarige leeftijd met de 33-jarige Mozes Ruben Vorst, zoon van Ruben Izak Vorst en Roosje Goldsmit. Mozes, koopman, is geboren op zaterdag 18 oktober 1862 te Culemborg (Gld), overleden op zondag 5 mei 1918 te Everdingen (Utr), als overleden aangegeven op zaterdag 18 mei 1918 te Culemborg (Gld). Mozes werd 55 jaar, 6 maanden en 17 dagen.

7  Hartog Hes is geboren op donderdag 24 april 1862 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op vrijdag 25 april 1862.

Hartog trouwt op zondag 20 oktober 1895 te Zwolle (Ovl) op 33-jarige leeftijd met de 26-jarige Mietje Markus, dochter van Levi Marcus en Aaltje de Vries. Mietje is geboren op woensdag 20 oktober 1869 te Dokkum (Frl), als geboren aangegeven op donderdag 21 oktober 1869.

8  Israel Hes is geboren op woensdag 21 december 1864 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op donderdag 22 december 1864.

9  Zadok Hes is geboren op zaterdag 14 april 1866 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op maandag 16 april 1866.

10  Israel Hes is geboren op zaterdag 22 juli 1871 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op maandag 24 juli 1871.

IV-O  David Benjamins Leefsma, zoon van Benjamin Davids Levi Leefsma (III-E) en Froukjen Zadoks van Leer, koopman en zonder beroep, wonende te Amsterdam (NH) en aldaar, is geboren op dinsdag 18 augustus 1829 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op dinsdag 18 augustus 1829, wonende Groenburgwal 21 te Amsterdam (NH), overleden op woensdag 28 november 1900 23.00 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 29 november 1900 (aangever overlijden was Israël Leefsma (zie V-Z), wonende te Amsterdam (NH); getuige aangifte overlijden was David Costima, wonende te Amsterdam (NH)). David werd 71 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

David trouwt op donderdag 27 april 1854 te Gorredijk (Frl) op 24-jarige leeftijd met de 29-jarige Jette Jacobs Hes, dochter van Jacobs Hartog Hes (te Gorredijk (Frl)) en Froukjen Meijer de Haas. Jette is geboren op woensdag 1 december 1824 aldaar, als geboren aangegeven op donderdag 2 december 1824, overleden op vrijdag 6 september 1901 te Amsterdam (NH). Jette werd 76 jaar, 9 maanden en 5 dagen.

Van David en Jette zijn acht kinderen bekend:

1  Saartje Leefsma is geboren op maandag 19 maart 1855 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op dinsdag 20 maart 1855, zie V-U.

2  Jacob David Leefsma is geboren op donderdag 13 november 1856 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op donderdag 13 november 1856, zie V-V.

3  Froukje Leefsma is geboren op woensdag 10 maart 1858 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op donderdag 11 maart 1858.

Froukje trouwt op woensdag 24 april 1895 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Jacob Hartog Spreekmeester, wonende te Amsterdam (NH), Israël Leefsma (zie V-Z), wonende te Amsterdam (NH), Benjamin Leefsma (zie V-W), wonende te Amsterdam (NH) en Nathan Samuel Fierlier, wonende te Amsterdam (NH)) op 37-jarige leeftijd (1) met de 31-jarige Salomon Samuel Fierlier, zoon van Samuel Fierlier en Aaltje de Jong. Salomon, diamantslijper en diamantwerker, wonende te Amsterdam (NH) en aldaar, is geboren in 1864 aldaar, overleden voor 1901. Salomon werd hoogstens 37 jaar.

Salomon was eerder gehuwd (1) met Rebecca Ossendrijver.

Froukje trouwt op donderdag 6 juni 1901 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Adrianus van Dieren, 40 jaar, wonende te Amsterdam (NH), Jan Schubart, 56 jaar, wonende te Amsterdam (NH), Albert Johannes Imcken, 57 jaar, wonende te Amsterdam (NH) en Cornelis Kleis Lanting, 35 jaar, wonende te Amsterdam (NH)) op 43-jarige leeftijd (2) met de 69-jarige Machiel Roos, zoon van Heiman Roos en Betje Cohen Polak. Machiel, zijdeverver en koopman, wonende te Londen (GB), is geboren op dinsdag 13 maart 1832 te Meppel (Drt).

Machiel was eerder gehuwd (1) met Vrouwtje Salomon Oesterman.

4  Frederika Leefsma is geboren op vrijdag 25 november 1859 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op maandag 28 november 1859.

5  Benjamin Leefsma is geboren op maandag 29 juli 1861 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op dinsdag 30 juli 1861, zie V-W.

6  Meijer Leefsma is geboren op dinsdag 15 september 1863 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op vrijdag 18 september 1863, zie V-X.

7  Joseph Leefsma is geboren op zaterdag 13 januari 1866 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op maandag 15 januari 1866, zie V-Y.

8  Israël Leefsma is geboren op woensdag 30 maart 1870 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op donderdag 31 maart 1870, zie V-Z.


Generatie V

(van 1832 tot 1943)

In deze generatie zijn 19 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 106 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1860 en 1908. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Gorredijk (Frl) (48x), Amsterdam (NH) (16x), Weststellingwerf (Frl) (7x), Veghel (Nbr) (6x), Veendam (Gr) (6x), Veenendaal (Utr) (5x), Vlissingen (Zld) (4x), Gouda (ZH) (4x), Leeuwarden (Frl) (3x), Oss (Nbr) (2x), Rotterdam (ZH), Opsterland (Frl), Noordwolde (Frl) en Hilversum (NH).

V-A  Mozes Leefsma, zoon van Sander Mozes Leefsma (IV-A) en Henriëtta Sara Hendele Moses Broekhuijsen, is geboren op maandag 1 oktober 1838 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op dinsdag 2 oktober 1838, overleden op maandag 10 augustus 1914 aldaar, als overleden aangegeven op dinsdag 11 augustus 1914. Mozes werd 75 jaar, 10 maanden en 9 dagen.

Mozes trouwt op vrijdag 2 juni 1865 te Gorredijk (Frl) op 26-jarige leeftijd met de 41-jarige Anna Hendche Polak, dochter van Abraham Philip Polak en Betje Abraham Noordwal. Anna is geboren op donderdag 13 mei 1824 te Smilde (Drt), overleden op donderdag 26 september 1901 te Opsterland (Frl). Anna werd 77 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

V-B  Levi Sanders Leefsma, zoon van Sander Mozes Leefsma (IV-A) en Henriëtta Sara Hendele Moses Broekhuijsen, onderwijzer, godsdienstleraar en godsdienstonderwijzer, wonende te Aarlanderveen (ZH) (Wijk 5 12) en aldaar, is geboren op zaterdag 12 september 1840 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op maandag 14 september 1840, overleden op maandag 13 januari 1902 te Delft (ZH), begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: 023. Levi werd 61 jaar, 4 maanden en 1 dag.

Levi was gehuwd met Betje Worms. Betje is geboren op zaterdag 8 juli 1826 te Middelburg.

V-C  Rebecca Leefsma, dochter van Sander Mozes Leefsma (IV-A) en Henriëtta Sara Hendele Moses Broekhuijsen, is geboren op maandag 12 december 1842 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op maandag 12 december 1842, overleden op vrijdag 12 maart 1926 te Leeuwarden (Frl), als overleden aangegeven op zaterdag 13 maart 1926, begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: 227. Rebecca werd 83 jaar en 3 maanden.

Rebecca trouwt op vrijdag 8 januari 1875 te Gorredijk (Frl) op 32-jarige leeftijd met de 28-jarige Izaak Colthof, zoon van Levie David Colthof en Henderina Hendele Benjamins Colthof. Izaak is geboren op zondag 1 maart 1846 te Gorredijk (Frl), overleden op zaterdag 19 februari 1921 te Leeuwarden (Frl). Izaak werd 74 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

Van Izaak en Rebecca zijn vier kinderen bekend:

1  Levie Colthof is geboren op vrijdag 28 april 1876 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op vrijdag 28 april 1876.

2  Henriëttha Colthof is geboren op woensdag 23 juli 1879 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op donderdag 24 juli 1879, vermoord op zaterdag 13 maart 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Henriëttha werd 63 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

Henriëttha trouwt in 1919 te Opsterland (Frl) op 40-jarige leeftijd met Assuerus van der Woude. Assuerus is overleden in 1939 te Apeldoorn (Gld).

3  Sander Colthof is geboren op zondag 31 december 1882, als geboren aangegeven op dinsdag 2 januari 1883, vermoord op vrijdag 14 mei 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Sander werd 60 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

Sander trouwt op dinsdag 16 mei 1911 te Oldenzaal (Ovl) op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Rosetta Cohen, dochter van Abraham Joël Cohen en Femia Elzas. Rosetta is geboren op woensdag 31 maart 1886 te Oldenzaal (Ovl), vermoord op vrijdag 14 mei 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Rosetta werd 57 jaar, 1 maand en 13 dagen.

4  David Colthof is geboren op donderdag 21 juli 1887 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op donderdag 21 juli 1887.

V-D  Judicje Leefsma, dochter van Sander Mozes Leefsma (IV-A) en Henriëtta Sara Hendele Moses Broekhuijsen, is geboren op zaterdag 19 oktober 1844 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op maandag 21 oktober 1844, overleden op maandag 8 juli 1907 te Leeuwarden (Frl), als overleden aangegeven op dinsdag 9 juli 1907, begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: 329. Judicje werd 62 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

Judicje trouwt op zaterdag 9 mei 1874 te Leeuwarden (Frl) op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Abraham Drilsma, zoon van Adam Aron Drilsma en Rebecca Joseph Frijda. Abraham, zonder beroep, wonende te Arnhem (Gld), is geboren op donderdag 7 juni 1849 te Leeuwarden (Frl), wonende te Arnhem (Gld), overleden op woensdag 3 mei 1933 03.00 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 4 mei 1933 (aangever overlijden was Iman Isaak Modijefsky, wonende te Arnhem (Gld); getuige aangifte overlijden was Johannes Schaap, 38 jaar, wonende te Arnhem (Gld)), begraven te Arnhem (Gld) (op de Joodse begraafplaats Moscova) grafnr.: H-04-13. Abraham werd 83 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

Van Abraham en Judicje zijn drie kinderen bekend:

1  Adam Abraham Drilsma is geboren op woensdag 17 maart 1875 te Leeuwarden (Frl), als geboren aangegeven op woensdag 17 maart 1875, vermoord op vrijdag 5 februari 1943 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Adam werd 67 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

Adam trouwt op dinsdag 10 mei 1898 te Harlingen (Frl) op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Roosje Vredenburg, dochter van Benjamin Marcus Vredenburg en Hester Coster. Roosje is geboren op zaterdag 31 juli 1875 te Harlingen (Frl), overleden op maandag 2 februari 1942 te Amsterdam (NH). Roosje werd 66 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

2  Henriëtte Drilsma is geboren op dinsdag 10 april 1877 te Leeuwarden (Frl), als geboren aangegeven op woensdag 11 april 1877, overleden op donderdag 15 juni 1916 te Den Haag (ZH), als overleden aangegeven op maandag 19 juni 1916, begraven te Leeuwarden (Frl). Henriëtte werd 39 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

Henriëtte was gehuwd met Jacob Salomon de Jong.

3  Sander Drilsma is geboren op zaterdag 22 oktober 1881 te Leeuwarden (Frl), als geboren aangegeven op zaterdag 22 oktober 1881, overleden op vrijdag 15 juli 1955 te Amsterdam (NH), begraven te Muiderberg (NH). Sander werd 73 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

Sander trouwt op woensdag 16 februari 1910 te Leeuwarden (Frl) op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Leentje de Metz, dochter van David Juda de Metz en Anna Hoffmann. Leentje is geboren op maandag 9 juni 1884 te Leeuwarden (Frl), overleden op zondag 17 januari 1965 te Amsterdam (NH), begraven te Muiderberg (NH). Leentje werd 80 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

V-E  Emanuel Sanders Leefsma, zoon van Sander Mozes Leefsma (IV-A) en Henriëtta Sara Hendele Moses Broekhuijsen, is geboren op zondag 30 mei 1847 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op dinsdag 1 juni 1847, overleden op dinsdag 4 september 1849 aldaar, als overleden aangegeven op woensdag 5 september 1849. Emanuel werd 2 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

V-F  Raphaël Leefsma, zoon van Sander Mozes Leefsma (IV-A) en Henriëtta Sara Hendele Moses Broekhuijsen, gazzan, is geboren op woensdag 26 november 1856 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op donderdag 27 november 1856, overleden op zondag 12 juli 1925 te Den Haag (ZH), begraven op dinsdag 14 juli 1925 te Wassenaar (ZH) (op de Joodse begraafplaats Wassenaar) grafnr.: C-05-20. Raphaël werd 68 jaar, 7 maanden en 16 dagen.

Raphaël trouwt op woensdag 29 juni 1887 te Veghel (Nbr) op 30-jarige leeftijd met de 32-jarige Ella Eppenheim, dochter van Louis Eppenheim en Marianne Steinhardt. Ella is geboren op vrijdag 27 april 1855 te Neurenberg (D), overleden op dinsdag 1 september 1936 te Den Haag (ZH), begraven te Wassenaar (ZH) (op de Joodse begraafplaats Wassenaar) grafnr.: C-05-21. Ella werd 81 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

Van Raphaël en Ella zijn zes kinderen bekend:

1  Alexander Leefsma is geboren op zondag 3 juni 1888 te Veghel (Nbr), zie VI-A.

2  Leo Leefsma is geboren op woensdag 19 februari 1890 te Veghel (Nbr), zie VI-B.

3  Mozes Leefsma is geboren op woensdag 18 mei 1892 te Veghel (Nbr), zie VI-C.

4  Menni Leefsma is geboren op zondag 18 februari 1894 te Veghel (Nbr), zie VI-D.

5  Jacob Leefsma (Jaap) is geboren op zaterdag 18 september 1897 te Veghel (Nbr), zie VI-E.

6  Adolf Leefsma is geboren op zondag 1 oktober 1899 te Veghel (Nbr), zie VI-F.

V-G  Abraham Joseph Leefsma, zoon van Jozef Heijmansz Leefsma (IV-F) en Hester Abrahams Koopmans, is geboren op zondag 1 juli 1832 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op maandag 2 juli 1832, overleden op maandag 2 juli 1832 aldaar. Abraham werd 1 dag.

V-H  Judith Joseph Leefsma, dochter van Jozef Heijmansz Leefsma (IV-F) en Hanna Benjamins Leefsma (IV-L), is geboren op maandag 26 februari 1838 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op dinsdag 27 februari 1838, begraven te Wassenaar (ZH) (op de Joodse begraafplaats Wassenaar) grafnr.: A-13-16.

Judith trouwt op dinsdag 5 april 1859 te Gorredijk (Frl) op 21-jarige leeftijd met de 26-jarige David Jacobs Woudstra, zoon van Jacob David Woudstra en Schoontje Hompes van der Vegt. David, kleermaker en koopman, is geboren in 1833 te Noordwolde (Frl).

Van David en Judith zijn acht kinderen bekend:

1  Jacob Woudstra, pakhuisknecht, is geboren op zaterdag 31 maart 1860 te Weststellingwerf (Frl), als geboren aangegeven op maandag 2 april 1860, overleden op woensdag 16 januari 1935 te Culemborg (Gld), als overleden aangegeven op donderdag 17 januari 1935, begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: 020. Jacob werd 74 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

Jacob trouwt op zondag 3 november 1895 te Zaandam (NH) op 35-jarige leeftijd met de 40-jarige Rachel van Gelderen, dochter van Jakob van Gelderen en Johanna Wolf. Rachel is geboren in 1855 te Culemborg (Gld).

2  Joseph Woudstra, koopman, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op zaterdag 6 april 1861 te Weststellingwerf (Frl), als geboren aangegeven op maandag 8 april 1861, overleden op zaterdag 1 november 1930 te Arnhem (Gld), als overleden aangegeven op maandag 3 november 1930. Joseph werd 69 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

Joseph trouwt op dinsdag 7 maart 1899 te Zevenaar (Gld) op 37-jarige leeftijd met de 40-jarige Florentia Rosenberg, dochter van Joseph Rosenberg en Betje Wijsenbek. Florentia, modiste, is geboren in 1859 te Zevenaar (Gld).

3  Abraham Woudstra, reiziger, is geboren op donderdag 9 april 1863 te Weststellingwerf (Frl), als geboren aangegeven op donderdag 9 april 1863, overleden op dinsdag 4 februari 1930 te Amsterdam (NH). Abraham werd 66 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

Abraham trouwt op donderdag 17 februari 1898 te Weesp (NH) op 34-jarige leeftijd met de 22-jarige Johanna Haas, dochter van Levie Haas (te Hellevoetsluis (ZH)) en Matje Mozes Lewijt (te Gouda (ZH)). Johanna is geboren op donderdag 18 maart 1875 te Vlissingen (Zld), overleden op donderdag 11 mei 1939 te Amsterdam (NH). Johanna werd 64 jaar, 1 maand en 23 dagen.

4  Hanna Woudstra is geboren op dinsdag 28 februari 1865 te Weststellingwerf (Frl), als geboren aangegeven op donderdag 2 maart 1865.

Hanna trouwt op donderdag 2 juli 1903 te Wildervank (Gr) op 38-jarige leeftijd met de 33-jarige Benjamin Tof, zoon van Arent Tof en Roosjen de Vries. Benjamin, koopman, is geboren in 1870 te Veendam (Gr).

5  Schoontje Woudstra is geboren op zondag 19 mei 1867 te Noordwolde (Frl), als geboren aangegeven op maandag 20 mei 1867, vermoord op vrijdag 2 april 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Schoontje werd 75 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

Schoontje trouwt op donderdag 24 december 1896 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Zadok Jacobs Woudstra, wonende te Amsterdam (NH), Heiman Joseph Leefsma (zie V-K), wonende te Gorredijk (Frl), Joseph Woudstra (zie V-H.2), wonende te Amsterdam (NH) en Benjamin Joseph Leefsma (zie V-J), wonende te Gorredijk (Frl)) op 29-jarige leeftijd met de 30-jarige Joseph Leefsma, zie V-Y.

6  Benjamin Woudstra is geboren op donderdag 25 maart 1869 te Weststellingwerf (Frl), als geboren aangegeven op vrijdag 26 maart 1869.

7  Yzaak Woudstra is geboren op maandag 26 december 1870 te Weststellingwerf (Frl), als geboren aangegeven op donderdag 29 december 1870.

8  Froukje Woudstra is geboren op vrijdag 12 januari 1872 te Weststellingwerf (Frl), als geboren aangegeven op maandag 15 januari 1872.

V-I  David Joseph Leefsma, zoon van Jozef Heijmansz Leefsma (IV-F) en Hanna Benjamins Leefsma (IV-L), koopman, wonende te Gouda (ZH), is geboren op zondag 16 februari 1845 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op dinsdag 18 februari 1845, overleden op maandag 16 juli 1860 aldaar, als overleden aangegeven op maandag 16 juli 1860. David werd 15 jaar en 5 maanden.

V-J  Benjamin Joseph Leefsma, zoon van Jozef Heijmansz Leefsma (IV-F) en Hanna Benjamins Leefsma (IV-L), koopman en likeurstoker, wonende te Amsterdam (NH), te Gorredijk (Frl) en aldaar, is geboren op zaterdag 21 augustus 1847 aldaar, als geboren aangegeven op maandag 23 augustus 1847, overleden op dinsdag 25 januari 1921 te Apeldoorn (Gld), als overleden aangegeven op woensdag 26 januari 1921, begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: R-14-09. Benjamin werd 73 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

Benjamin trouwt op dinsdag 31 augustus 1875 te Rotterdam (ZH) op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige Elise Nanette Jacobs, dochter van Alexander Jacobs (te Zwolle (Ovl)) en Aaltje de Beer (te Utrecht). Elise is geboren op dinsdag 17 april 1849 te Zwolle (Ovl), als geboren aangegeven op donderdag 19 april 1849, overleden op zaterdag 11 juni 1927 te Apeldoorn (Gld), als overleden aangegeven op maandag 13 juni 1927, begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: R-14-08. Elise werd 78 jaar, 1 maand en 25 dagen.

Het gezin is in 1919 vertrokken uit Gorredijk met bestemming Apeldoorn.

Van Benjamin en Elise zijn elf kinderen bekend:

1  Hanna Leefsma is geboren op donderdag 13 juli 1876 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op vrijdag 14 juli 1876, overleden op zaterdag 12 november 1966 te Amsterdam (NH). Hanna werd 90 jaar, 3 maanden en 30 dagen.

Tijdens de oorlog werd Hanna door de SD gearresteerd en op een vrachtwagen geplaatst om te worden weggebracht. Gekleed in haar nachtjapon is ze van de vrachtauto gesprongen en weggevlucht.

Hanna trouwt op maandag 27 mei 1912 te Gorredijk (Frl) op 35-jarige leeftijd met de 34-jarige Samuel Wallage, zoon van Jacob Wallage en Esther Meijer. Samuel is geboren op woensdag 26 september 1877 te Wildervank (Gr), overleden op woensdag 15 februari 1933 te Veendam (Gr). Samuel werd 55 jaar, 4 maanden en 20 dagen.

2  Aaltje Leefsma is geboren op maandag 8 oktober 1877 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op dinsdag 9 oktober 1877, vermoord op vrijdag 27 augustus 1943 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Aaltje werd 65 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

Aaltje trouwt op donderdag 14 mei 1914 te Amsterdam (NH) op 36-jarige leeftijd met de 35-jarige David Cohen Paraira, zoon van Mozes Cohen Paraira (te Amsterdam (NH)) en Rebecca Teixeira de Mattos. David, wonende aldaar en aldaar (Guido Gezellestraat 5-hs), is geboren op zondag 12 januari 1879 06.00 aldaar, is als geboren aangegeven op maandag 13 januari 1879 (aangever geboorte was Mozes Cohen Paraira, wonende te Amsterdam (NH); getuigen aangifte geboorte waren Samuel Teixeira de Mattos, wonende te Amsterdam (NH) en Mozes Teixeira de Mattos, wonende te Amsterdam (NH)), vermoord op vrijdag 27 augustus 1943 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). David werd 64 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

3  Joseph Leefsma is geboren op maandag 7 oktober 1878 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op maandag 7 oktober 1878, zie VI-G.

4  Alexander Leefsma is geboren op maandag 6 oktober 1879 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op dinsdag 7 oktober 1879, zie VI-H.

5  Leentje Leefsma is geboren op donderdag 11 november 1880 te Amsterdam (NH), overleden op vrijdag 15 juli 1881 te Gorredijk (Frl), als overleden aangegeven op vrijdag 15 juli 1881. Leentje werd 8 maanden en 4 dagen.

6  Froukje Leefsma is geboren op woensdag 1 februari 1882 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op donderdag 2 februari 1882, vermoord op donderdag 17 september 1942 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Froukje werd 60 jaar, 7 maanden en 16 dagen.

Adres 1941: Nieuwe Herengracht 31-h, Amsterdam.

7  David Leefsma is geboren op maandag 22 januari 1883 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op dinsdag 23 januari 1883, zie VI-I.

8  Heiman Benjamin Leefsma is geboren op dinsdag 22 april 1884 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op woensdag 23 april 1884, zie VI-J.

9  Abraham Leefsma is geboren op zondag 12 juli 1885 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op maandag 13 juli 1885, zie VI-K.

10  Louis Benjamin Leefsma is geboren op zondag 14 november 1886 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op dinsdag 16 november 1886, zie VI-L.

11  Judith Leefsma (Jet) is geboren op dinsdag 16 december 1890 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op woensdag 17 december 1890, overleden op dinsdag 4 mei 1965 te Amsterdam (NH). Judith werd 74 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

Judith was gehuwd met Herman Jacob van Meekren. Herman is geboren rond 1890 te Meppel (Drt), overleden op maandag 16 september 1963 te Amsterdam (NH). Herman werd ongeveer 73 jaar.

V-K  Heiman Joseph Leefsma, zoon van Jozef Heijmansz Leefsma (IV-F) en Hanna Benjamins Leefsma (IV-L), koopman, wonende te Gorredijk (Frl), is geboren op maandag 22 april 1850 aldaar, als geboren aangegeven op dinsdag 23 april 1850, overleden op dinsdag 8 februari 1938 te Veendam (Gr), als overleden aangegeven op woensdag 9 februari 1938. Heiman werd 87 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

Heiman trouwt op woensdag 7 februari 1877 te Leeuwarden (Frl) op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Hikke van Gelder, dochter van David Tobias van Gelder en Kaatje Jonas Drielsma. Hikke is geboren op zondag 16 april 1854 te Leeuwarden (Frl), overleden op zondag 14 februari 1897 te Opsterland (Frl). Hikke werd 42 jaar, 9 maanden en 29 dagen.

Het gezin is in 1905 vertrokken uit Gorredijk met bestemming Veendam.

Van Heiman en Hikke zijn vier kinderen bekend:

1  Jozef Heimans Leefsma is geboren op zaterdag 29 december 1877 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op maandag 31 december 1877, zie VI-M.

2  Kaatje Leefsma is geboren op maandag 9 juni 1879 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op maandag 9 juni 1879, vermoord op vrijdag 14 mei 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Kaatje werd 63 jaar, 11 maanden en 5 dagen.

Adres juni 1941: Zuiderkuipen 16-a, Groningen.

Kaatje trouwt op vrijdag 28 april 1905 te Gorredijk (Frl) op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Philippus Tof, zoon van Arend Tof en Roosje de Vries. Philippus is geboren op dinsdag 2 mei 1876 te Veendam (Gr), vermoord op vrijdag 14 mei 1943 aldaar. Philippus werd 67 jaar en 12 dagen.

3  Hanna Leefsma is geboren op zondag 22 maart 1885 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op maandag 23 maart 1885, overleden op donderdag 26 maart 1885 aldaar, als overleden aangegeven op vrijdag 27 maart 1885. Hanna werd 4 dagen.

4  Jozef Leefsma is geboren op zondag 22 maart 1885 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op maandag 23 maart 1885, zie VI-N.

V-L  Froukje Leefsma, dochter van Jozef Heijmansz Leefsma (IV-F) en Hanna Benjamins Leefsma (IV-L), is geboren op zaterdag 7 mei 1853 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op maandag 9 mei 1853, overleden op dinsdag 11 maart 1930 te Groningen (Gr), begraven te Veendam (Gr). Froukje werd 76 jaar, 10 maanden en 4 dagen.

Froukje trouwt op donderdag 7 juni 1883 te Gorredijk (Frl) op 30-jarige leeftijd met de 31-jarige Samuel Stoppelman, zoon van David Arend Stoppelman en Judith Jonas Cohen. Samuel is geboren op zaterdag 7 februari 1852 te Veendam (Gr), overleden op donderdag 26 april 1923 aldaar. Samuel werd 71 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

Van Samuel en Froukje zijn zes kinderen bekend:

1  David Stoppelman is geboren op vrijdag 11 juli 1884 te Veendam (Gr), overleden op maandag 1 september 1884 aldaar. David werd 1 maand en 21 dagen.

2  Jozef Stoppelman is geboren op zondag 2 augustus 1885 te Veendam (Gr), vermoord op maandag 6 maart 1944 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Jozef werd 58 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

Jozef trouwt op vrijdag 6 juni 1930 te Hengelo - Overijssel (Ovl) op 44-jarige leeftijd met de 33-jarige Rachel Antonette Kats, dochter van Benjamin Kats en Celina Menco. Rachel is geboren op maandag 26 april 1897 te Beilen (Drt), vermoord op maandag 6 maart 1944 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Rachel werd 46 jaar, 10 maanden en 9 dagen.

3  Judik Stoppelman is geboren op woensdag 23 maart 1887 te Veendam (Gr), overleden op dinsdag 5 december 1972 te Arnhem (Gld), begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats Moscova) grafnr.: K-04-13. Judik werd 85 jaar, 8 maanden en 12 dagen.

4  Hanne Stoppelman is geboren op vrijdag 8 maart 1889 te Veendam (Gr), vermoord op maandag 25 januari 1943 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Hanne werd 53 jaar, 10 maanden en 17 dagen.

5  Grietje Marianne Stoppelman is geboren op vrijdag 25 november 1892 te Veendam (Gr), vermoord op zondag 26 maart 1944 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Grietje werd 51 jaar, 4 maanden en 1 dag.

Grietje trouwt op donderdag 25 februari 1937 op 44-jarige leeftijd met de 48-jarige Samuel van Zwanenbergh, zoon van Louis van Zwanenbergh (te Uden (Nbr)) en Antoinetta Wijnhausen. Samuel is geboren op dinsdag 20 maart 1888 aldaar, vermoord op zondag 26 maart 1944 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Samuel werd 56 jaar en 6 dagen.

Samuel was eerder gehuwd (1) met Emma Wilhelmina Keizer.

6  David Stoppelman is geboren op vrijdag 3 juli 1896 te Veendam (Gr), vermoord op vrijdag 28 mei 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). David werd 46 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

David was gehuwd met Elisa Johanna Goudsmit, dochter van Isidore Goudsmit en Babette David. Elisa is geboren op maandag 7 februari 1898 te Roermond (Lmb), vermoord op vrijdag 28 mei 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Elisa werd 45 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

V-M  Marianna Leefsma, dochter van Jozef Heijmansz Leefsma (IV-F) en Hanna Benjamins Leefsma (IV-L), wonende te Gouda (ZH), is geboren op donderdag 3 januari 1856 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op donderdag 3 januari 1856, wonende te Gouda (ZH), overleden op maandag 22 maart 1937 13.00 aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 23 maart 1937 (aangever overlijden was Maurits van Monnikendam, wonende te Gouda (ZH)), begraven op dinsdag 23 maart 1937 te Gouda (ZH) (op de Joodse begraafplaats Bloemendaal) grafnr.: 020a, herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg). Marianna werd 81 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

Marianna trouwt op vrijdag 16 december 1881 te Gorredijk (Frl) op 25-jarige leeftijd met de 32-jarige Izaak Frijda, zoon van Levie Hartog Frijda en Isabella Cohen. Izaak, slijter in dranken, is geboren op maandag 12 maart 1849 te Veenendaal (Utr), als geboren aangegeven op dinsdag 13 maart 1849, verdronken op maandag 13 juni 1898 aldaar. Izaak werd 49 jaar, 3 maanden en 1 dag.

Van Izaak en Marianna zijn zes kinderen bekend:

1  Isabella Frijda is geboren in 1883 te Gorredijk (Frl), overleden op vrijdag 27 april 1883 aldaar.

2  Levi Hartog Frijda is geboren op vrijdag 31 oktober 1884 te Veenendaal (Utr), overleden op maandag 17 november 1884 aldaar, als overleden aangegeven op maandag 17 november 1884. Levi werd 17 dagen.

3  Louis Hartog Frijda, reiziger, is geboren op zondag 15 november 1885 te Veenendaal (Utr), vermoord op vrijdag 14 mei 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Louis werd 57 jaar, 5 maanden en 29 dagen.

Louis trouwt op woensdag 25 februari 1914 te Borculo (Gld) op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Mietje Leverpoll, dochter van Nathan Leverpoll en Rozetta Kan. Mietje is geboren op dinsdag 15 september 1885 te Borculo (Gld), vermoord op vrijdag 14 mei 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Mietje werd 57 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

Adres 1941: Schroeder van der Kolkstraat, Utrecht.

4  Hijman Frijda, wonende te Veenendaal (Utr), is geboren op maandag 3 juni 1889 00.00 aldaar (Wijk A 275), is als geboren aangegeven op dinsdag 4 juni 1889 (aangever geboorte was Izaak Frijda; getuigen aangifte geboorte waren Jacobus Kennedy, 47 jaar, wonende te Veenendaal (Utr) en Donkan Kennedy, 50 jaar, wonende te Veenendaal (Utr)).

Hijman trouwt op woensdag 31 december 1919 te Utrecht op 30-jarige leeftijd met de 37-jarige Maria Theodora Hendrika Homeijer, dochter van Karel Hendrik Joseph Homeijer en Helena Johanna van Roosmalen. Maria, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op maandag 28 augustus 1882 05.00 aldaar, is als geboren aangegeven op woensdag 30 augustus 1882 (aangever geboorte was Karel Hendrik Joseph Homeijer; getuigen aangifte geboorte waren Cornelis Oorthuizen, 27 jaar, wonende te Amsterdam (NH) en Casper Adolf Homeijer, 26 jaar, wonende te Amsterdam (NH)).

5  Izabella Frijda, wonende te Veenendaal (Utr), is geboren op zondag 14 september 1890 23.00 aldaar (Wijk B 14), is als geboren aangegeven op woensdag 17 september 1890 (aangever geboorte was Izaak Frijda; getuigen aangifte geboorte waren Cornelis van Hardeveld, 45 jaar, wonende te Veenendaal (Utr) en Jacobus Kennedy, 48 jaar, wonende te Veenendaal (Utr)), overleden op dinsdag 4 november 1890 te Veenendaal (Utr), als overleden aangegeven op woensdag 5 november 1890. Izabella werd 1 maand en 21 dagen.

6  Johanna Izabella Frijda, wonende te Veenendaal (Utr), is geboren op zondag 26 juni 1892 17.45 aldaar (Wijk B 14), is als geboren aangegeven op dinsdag 28 juni 1892 (aangever geboorte was Izaak Frijda; getuigen aangifte geboorte waren Cornelis van Hardeveld, 47 jaar, wonende te Veenendaal (Utr) en Jacobus Kennedy, 50 jaar, wonende te Veenendaal (Utr)), overleden op maandag 8 augustus 1892 te Veenendaal (Utr). Johanna werd 1 maand en 13 dagen.

V-N  Abraham Leefsma, zoon van Jozef Heijmansz Leefsma (IV-F) en Hanna Benjamins Leefsma (IV-L), is geboren op vrijdag 23 april 1858 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op maandag 26 april 1858, overleden op maandag 12 augustus 1861 aldaar, als overleden aangegeven op maandag 12 augustus 1861. Abraham werd 3 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

V-O  Judith Sanders Leefsma, dochter van Sander Heimansz Leefsma (IV-H) en Betje Davids Kalf (te Gouda (ZH)), is geboren op zondag 16 april 1837 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op maandag 17 april 1837, overleden op maandag 18 februari 1901 te Terwispel. Judith werd 63 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

Judith trouwt op vrijdag 10 november 1871 te Weststellingwerf (Frl) op 34-jarige leeftijd met de 29-jarige Yzak Borger Scholten, zoon van Jacob Yzak Borger Scholten en Brantje Arons Duitscher. Yzak is geboren op zondag 17 juli 1842 te Noordwolde (Frl), overleden op vrijdag 25 januari 1918 te Opsterland (Frl). Yzak werd 75 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

Van Yzak en Judith zijn vijf kinderen bekend:

1  Bertha Scholten is geboren op dinsdag 27 augustus 1872 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op dinsdag 27 augustus 1872, vermoord op maandag 23 november 1942 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Bertha werd 70 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

2  Elisabeth Scholten, dienstbode, wonende te Opsterland (Frl) en te Gouda (ZH) (Markt 156), is geboren op woensdag 4 maart 1874 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op vrijdag 6 maart 1874, vermoord op vrijdag 7 mei 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Elisabeth werd 69 jaar, 2 maanden en 3 dagen.

Elisabeth trouwt op vrijdag 11 mei 1906 te Smallingerland (Frl) op 32-jarige leeftijd met de 27-jarige Salomon Turksma, zoon van Yzak Turksma en Froukje van Leer. Salomon is geboren op zondag 9 juni 1878 te Drachten (Frl), vermoord op vrijdag 7 mei 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Salomon werd 64 jaar, 10 maanden en 28 dagen.

3  Jacob Scholten, koopman, wonende te Amsterdam (NH) (Swammerdamstraat 21-I), is geboren op zondag 8 augustus 1875 te Opsterland (Frl), als geboren aangegeven op dinsdag 10 augustus 1875, vermoord op vrijdag 4 juni 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Jacob werd 67 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

Jacob trouwt op vrijdag 11 mei 1906 te Smallingerland (Frl) op 30-jarige leeftijd met de 24-jarige Alida Turksma, dochter van Yzak Turksma en Froukje van Leer. Alida is geboren op woensdag 25 mei 1881 te Smallingerland (Frl), overleden op dinsdag 29 september 1942 te Amsterdam (NH). Alida werd 61 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

4  Alexander Scholten is geboren op zondag 4 november 1877 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op maandag 5 november 1877, vermoord op vrijdag 9 april 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Alexander werd 65 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

Alexander trouwt op zondag 3 maart 1907 te Assen (Drt) op 29-jarige leeftijd met de 33-jarige Froontje Hiegentlich, dochter van Israel Hiegentlich en Sara Lezer. Froontje is geboren in 1874 te Assen (Drt), vermoord op vrijdag 9 april 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Froontje werd 69 jaar.

5  David Scholten is geboren op woensdag 14 mei 1879 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op woensdag 14 mei 1879, overleden op vrijdag 9 april 1943 te Opsterland (Frl). David werd 63 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

V-P  Duifje Sanders Leefsma, dochter van Sander Heimansz Leefsma (IV-H) en Betje Davids Kalf (te Gouda (ZH)), is geboren op maandag 28 januari 1839 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op woensdag 30 januari 1839, overleden op donderdag 6 november 1919. Duifje werd 80 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

Duifje trouwt op dinsdag 29 maart 1864 te Gorredijk (Frl) op 25-jarige leeftijd met de 29-jarige Gerardus Leuvenberg, zoon van Isaac Leuvenberg (te Gouda (ZH)) en Elisabeth van der Velden (Abelia) (aldaar). Gerardus, koopman, onderwijzer en godsdienstonderwijzer, wonende te Gorredijk (Frl), te Beetsterzwaag (Frl), te Gouda (ZH) (Dubbele Buurt 6), te Oss (Nbr), te Amsterdam (NH) en aldaar, is geboren op dinsdag 6 januari 1835 te Hazerswoude (ZH), als geboren aangegeven op woensdag 7 januari 1835, wonende te Amsterdam (NH), overleden op donderdag 11 augustus 1910 00.30, is als overleden aangegeven op donderdag 11 augustus 1910 (aangever overlijden was Emanuel Ludel, wonende te Amsterdam (NH); getuige aangifte overlijden was Jacques Kwieser, wonende te Amsterdam (NH)). Gerardus werd 75 jaar, 7 maanden en 5 dagen.

Van Gerardus en Duifje zijn negen kinderen bekend:

1  Bertha Leuvenberg is geboren op donderdag 5 januari 1865 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op vrijdag 6 januari 1865, overleden op zondag 4 april 1920 te Amsterdam (NH). Bertha werd 55 jaar, 2 maanden en 30 dagen.

Bertha was gehuwd met Abraham Philip de Jong, zoon van Simon Philip de Jong en Rachel Gomperts. Abraham, diamantsnijder, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op woensdag 27 juli 1864 aldaar, overleden op maandag 3 december 1934 aldaar, begraven op woensdag 5 december 1934 te Muiderberg (NH) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: E-01-002. Abraham werd 70 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

Abraham was later gehuwd (2) met Rosetta Leuvenberg (zie V-P.8).

2  Alexander Leuvenberg is geboren op donderdag 8 februari 1866 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op vrijdag 9 februari 1866, overleden op zaterdag 29 maart 1873 aldaar. Alexander werd 7 jaar, 1 maand en 21 dagen.

3  Isaac Leuvenberg is geboren op maandag 16 december 1867 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op dinsdag 17 december 1867.

4  David Leuvenberg is geboren op donderdag 24 februari 1870 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op vrijdag 25 februari 1870, overleden op donderdag 24 april 1873 aldaar. David werd 3 jaar en 2 maanden.

5  Elias Leuvenberg, sigarenfabrikant en fabrikant, wonende te Amsterdam (NH), aldaar en aldaar (Plantage Parklaan 8-hs), is geboren op vrijdag 20 oktober 1871 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op maandag 23 oktober 1871, wonende te Amsterdam (NH), overleden op zaterdag 2 mei 1936 20.00 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 4 mei 1936 (aangever overlijden was Nathan Hakker, wonende te Amsterdam (NH)), begraven te Muiderberg (NH) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: E-09-027. Elias werd 64 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

Elias trouwt op donderdag 1 augustus 1901 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Abraham Philip de Jong, wonende te Amsterdam (NH), Mozes Frank, wonende te Amsterdam (NH), Abraham Frank, wonende te Amsterdam (NH) en Hartog Frank, wonende te Rotterdam (ZH)) op 29-jarige leeftijd met de 23-jarige Grietje Frank, dochter van Salomon Frank en Jeannette Blaauw. Grietje is geboren op woensdag 14 november 1877 te Utrecht, vermoord op vrijdag 23 juli 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL), als overleden aangegeven op vrijdag 23 juni 1950 te Amsterdam (NH). Grietje werd 65 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

1 kind heeft de oorlog overleefd.

6  Alida Leuvenberg is geboren op dinsdag 13 mei 1873 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op donderdag 15 mei 1873, vermoord op vrijdag 2 juli 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Alida werd 70 jaar, 1 maand en 19 dagen.

7  Josina Leuvenberg is geboren op donderdag 7 januari 1875 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op vrijdag 8 januari 1875, vermoord op maandag 25 januari 1943 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Josina werd 68 jaar en 18 dagen.

8  Rosetta Leuvenberg is geboren op dinsdag 10 oktober 1876 te Oss (Nbr), overleden in juli 1944. Rosetta werd 67 jaar en 9 maanden.

Rosetta trouwt op donderdag 19 mei 1921 te Amsterdam (NH) op 44-jarige leeftijd met de 56-jarige Abraham Philip de Jong, zoon van Simon Philip de Jong en Rachel Gomperts. Abraham, diamantsnijder, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op woensdag 27 juli 1864 aldaar, overleden op maandag 3 december 1934 aldaar, begraven op woensdag 5 december 1934 te Muiderberg (NH) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: E-01-002. Abraham werd 70 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

Abraham was eerder gehuwd (1) met Bertha Leuvenberg (zie V-P.1).

9  Harriet Leuvenberg is geboren op dinsdag 28 oktober 1879 te Oss (Nbr), overleden op woensdag 8 mei 1912 te Amsterdam (NH). Harriet werd 32 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

V-Q  David Sanders Leefsma, zoon van Sander Heimansz Leefsma (IV-H) en Betje Davids Kalf (te Gouda (ZH)), koopman, winkelier in manufacturen, koopman in manufacturen en winkelier, wonende te Leiden (ZH), te Gorredijk (Frl), te Gouda (ZH), aldaar, aldaar (Markt 156), aldaar (Markt A-156) en te Amsterdam (NH), is geboren op dinsdag 14 februari 1843 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op woensdag 15 februari 1843, wonende te Gouda (ZH), overleden op zaterdag 31 december 1932 14.00 aldaar in het Centraal Tehuis voor Israëlieten (Oosthaven 21, 51 en later 33, Gouda), is als overleden aangegeven op maandag 2 januari 1933 (aangever overlijden was Maurits van Monnikendam, wonende te Gouda (ZH); getuige aangifte overlijden was Christiaan de Visser, wonende te Gouda (ZH)), begraven op zondag 1 januari 1933 te Gouda (ZH) (op de Joodse begraafplaats Bloemendaal) grafnr.: 012, herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg). David werd 89 jaar, 10 maanden en 17 dagen.

David trouwt op woensdag 26 februari 1873 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren David Levie Horneman, wonende te Gouda (ZH), Salomon Samuel Mossel, wonende te Gouda (ZH), Benedictis Davidszoon Kalf, wonende te Amsterdam (NH) en Raphael Marcus Beuth, wonende te Leiden (ZH)) op 30-jarige leeftijd met de 33-jarige Beletje Salomon Mossel, dochter van Salomon Samuel Mossel (te Gouda (ZH)) en Belie Joseph Sanders (aldaar). Beletje, wonende aldaar, is geboren op vrijdag 20 september 1839 14.00 aldaar (Naaierstraat 45), is als geboren aangegeven op zondag 22 september 1839 (aangever geboorte was Salomon Samuel Mossel, wonende te Gouda (ZH); getuigen aangifte geboorte waren Balthazar de Jong, 53 jaar, wonende te Gouda (ZH) en Cornelis Johannes van der Grijp, 39 jaar, wonende te Gouda (ZH)), wonende Turfmarkt te Gouda (ZH), overleden op dinsdag 1 juli 1913 19.30 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 2 juli 1913 (aangever overlijden was Samuel Joseph Leefsma (zie VI-Q), wonende te Gouda (ZH); getuige aangifte overlijden was Salomon Seijffers, wonende te Gouda (ZH)), begraven op woensdag 2 juli 1913 te Gouda (ZH) (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 377, herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg). Beletje werd 73 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

Beletje was eerder gehuwd (1) met Elias Leuvenberg.

Van David en Beletje zijn vier kinderen bekend:

1  Henriëtta Leefsma, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op maandag 7 december 1874 21.00 aldaar (Korte Groenendaal I-176), is als geboren aangegeven op woensdag 9 december 1874 (aangever geboorte was David Sanders Leefsma (zie V-Q), wonende te Gouda (ZH); getuigen aangifte geboorte waren Elias Levie Cats, wonende te Gouda (ZH) en Elias Monasch, wonende te Gouda (ZH)), wonende Markt A-156 te Gouda (ZH), overleden op woensdag 19 maart 1879 03.00 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 19 maart 1879 (aangever overlijden was Salomon Jacob Cats, wonende te Gouda (ZH); getuige aangifte overlijden was Elias Monasch, wonende te Gouda (ZH)). Henriëtta werd 4 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

2  Alexander Leefsma te Gouda (ZH), is geboren op woensdag 28 maart 1877 11.30 aldaar (Korte Groenendaal I-176), is als geboren aangegeven op woensdag 28 maart 1877 (aangever geboorte was David Sanders Leefsma (zie V-Q), wonende te Gouda (ZH); getuigen aangifte geboorte waren Mozes Monasch, wonende te Amsterdam (NH) en Salomon Samuel Mossel, wonende te Gouda (ZH)), zie VI-O.

3  Alexander Heiman Leefsma te Gouda (ZH), is geboren op donderdag 11 september 1879 15.00 aldaar (Markt A-156), is als geboren aangegeven op vrijdag 12 september 1879 (aangever geboorte was David Sanders Leefsma (zie V-Q), wonende te Gouda (ZH); getuigen aangifte geboorte waren Jerome Henri Kiebert, 36 jaar, wonende te Gouda (ZH) en Elias Monasch, wonende te Gouda (ZH)), zie VI-P.

4  Samuel Joseph Leefsma te Gouda (ZH), is geboren op vrijdag 7 oktober 1881 23.00 aldaar (Markt A-156), is als geboren aangegeven op maandag 10 oktober 1881 (aangever geboorte was David Sanders Leefsma (zie V-Q), wonende te Gouda (ZH); getuigen aangifte geboorte waren Hendrik Jacobus van der Ben, 52 jaar, wonende te Gouda (ZH) en Aron Levie Ketellapper, wonende te Gouda (ZH)), zie VI-Q.

V-R  Mariane Leefsma, dochter van Sander Heimansz Leefsma (IV-H) en Betje Davids Kalf (te Gouda (ZH)), wonende te Arnhem (Gld), is geboren op woensdag 9 september 1846 te Gorredijk (Frl), wonende te Arnhem (Gld), overleden op zondag 27 oktober 1935 aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 29 oktober 1935 (aangever overlijden was David Klein, wonende te Arnhem (Gld)), begraven te Arnhem (Gld) (op de Joodse begraafplaats Moscova) grafnr.: H-06-07. Mariane werd 89 jaar, 1 maand en 18 dagen.

Mariane trouwt op woensdag 21 augustus 1878 te Rotterdam (ZH) op 31-jarige leeftijd met de ongeveer 35-jarige Joseph Assou, zoon van Marcus Abraham Assou en Naatje Joseph Peper. Joseph is geboren rond 1843 te Amsterdam (NH), overleden op woensdag 16 april 1924 te Vlissingen (Zld), als overleden aangegeven op woensdag 16 april 1924, begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Pres. Rooseveltlaan) grafnr.: 11. Joseph werd ongeveer 81 jaar.

Joseph was eerder gehuwd (1) met Ester Fransman.

Van Joseph en Mariane zijn vijf kinderen bekend:

1  Betje Assou is geboren op maandag 29 september 1879 te Rotterdam (ZH).

2  Henriette Assou is geboren op zaterdag 8 oktober 1881 te Vlissingen (Zld), als geboren aangegeven op dinsdag 11 oktober 1881, overleden op dinsdag 16 mei 1882 aldaar, als overleden aangegeven op dinsdag 16 mei 1882. Henriette werd 7 maanden en 8 dagen.

3  Josephina Assou is geboren op donderdag 29 november 1883 te Vlissingen (Zld), als geboren aangegeven op zaterdag 1 december 1883, overleden op dinsdag 29 april 1884 aldaar, als overleden aangegeven op dinsdag 29 april 1884. Josephina werd 5 maanden.

4  Alexander Assou is geboren op maandag 12 januari 1885 te Vlissingen (Zld), als geboren aangegeven op maandag 12 januari 1885, overleden op zaterdag 17 januari 1885 aldaar, als overleden aangegeven op zaterdag 17 januari 1885. Alexander werd 5 dagen.

5  Bertha Josephina Assou, huishoudster in het Apeldoornse Bos, is geboren op woensdag 20 januari 1886 te Vlissingen (Zld), als geboren aangegeven op woensdag 20 januari 1886, vermoord op maandag 25 januari 1943 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Bertha werd 57 jaar en 5 dagen.

Huishoudster in het Centraal Israëlitisch Krankzinnigengesticht Het Apeldoornse Bos.

V-S  Jozina Leefsma, dochter van Sander Heimansz Leefsma (IV-H) en Betje Davids Kalf (te Gouda (ZH)), is geboren op zondag 18 maart 1849 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op maandag 19 maart 1849, overleden op vrijdag 5 juni 1874 aldaar, als overleden aangegeven op zaterdag 6 juni 1874. Jozina werd 25 jaar, 2 maanden en 18 dagen.

Jozina trouwt op vrijdag 9 mei 1873 te Gorredijk (Frl) (huwelijksgetuigen waren Hedde Jogchum Beetsma, 76 jaar, wonende te Beetsterzwaag (Frl), Jogchum Beetsma, 37 jaar, wonende te Beetsterzwaag (Frl), Siebren de Jong, 61 jaar, wonende te Beetsterzwaag (Frl) en Pieter Doekes Zijlstra, 45 jaar, wonende te Lippenhuizen (Frl)) op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Jacobus van der Kaars, zoon van Eliazar Mozes van der Kaars en Hanna Jacobus van der Woude. Jacobus is geboren op donderdag 18 mei 1848 te Gorredijk (Frl), overleden op dinsdag 30 maart 1909 te Groningen (Gr). Jacobus werd 60 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

Van Jacobus en Jozina is een kind bekend:

1  Josi van der Kaars is geboren op vrijdag 5 juni 1874 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op maandag 8 juni 1874, overleden op woensdag 24 juni 1874 aldaar. Josi werd 19 dagen.

V-T  Heiman Leefsma, zoon van Sander Heimansz Leefsma (IV-H) en Betje Davids Kalf (te Gouda (ZH)), koopman en manufacturier, is geboren op zondag 1 oktober 1854 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op dinsdag 3 oktober 1854, overleden rond 1942. Heiman werd ongeveer 88 jaar.

Heiman staat in "In Memoriam" als vermist vermeld.

Heiman trouwt op woensdag 3 oktober 1877 te Utrecht op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Magalina Mossel, dochter van Isaak Mossel en Sara de Vries. Magalina is geboren op zondag 2 oktober 1853 te Utrecht, overleden op donderdag 3 november 1932 te Apeldoorn (Gld) in de inrichting "Het Apeldoornse Bos", als overleden aangegeven op vrijdag 4 november 1932, begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: R-12-34. Magalina werd 79 jaar, 1 maand en 1 dag.

Het gezin is in 1916 vertrokken uit Gorredijk met bestemming Apeldoorn.

Van Heiman en Magalina zijn veertien kinderen bekend:

1  Bertha Leefsma is geboren op maandag 29 juli 1878 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op maandag 29 juli 1878, overleden op vrijdag 8 januari 1965 te Goirle (Nbr). Bertha werd 86 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

Bertha trouwt op vrijdag 26 augustus 1904 te Gorredijk (Frl) op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Mathijs van Goor (Thijs), zoon van Idsgaak Abraham van Goor en Karstine van der Horst. Mathijs is geboren in 1879, overleden op maandag 12 maart 1945 te Oegstgeest (ZH), als overleden aangegeven op dinsdag 13 maart 1945. Mathijs werd 66 jaar.

Thijs is op 10-10-1945 herbegraven in Steenwijk.

2  Izaak Leefsma is geboren op vrijdag 18 juli 1879 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op vrijdag 18 juli 1879, zie VI-R.

3  Sara Josina Leefsma is geboren op vrijdag 10 september 1880 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op vrijdag 10 september 1880, zie VI-S.

4  Henriëtta Leefsma is geboren op maandag 31 oktober 1881 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op dinsdag 1 november 1881, overleden op maandag 2 november 1942 te Amsterdam (NH). Henriëtta werd 61 jaar en 2 dagen.

Henriëtta was gehuwd met N.N. Herz.

5  Alexander Leefsma is geboren op maandag 9 oktober 1882 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op woensdag 11 oktober 1882, zie VI-T.

6  Gerrit Leefsma is geboren op vrijdag 14 december 1883 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op maandag 17 december 1883, zie VI-U.

7  David Leefsma is geboren op zondag 1 november 1885 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op maandag 2 november 1885, zie VI-V.

8  Louis Leefsma is geboren op woensdag 22 februari 1888 te Gorredijk (Frl), zie VI-W.

9  Jozef Leefsma is geboren op zondag 24 februari 1889 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op maandag 25 februari 1889, zie VI-X.

10  Helena Esther Leefsma is geboren op zaterdag 24 mei 1890 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op maandag 26 mei 1890, overleden op vrijdag 26 december 1890 aldaar, als overleden aangegeven op zaterdag 27 december 1890. Helena werd 7 maanden en 2 dagen.

11  Jozef Leefsma is geboren op zaterdag 13 februari 1892 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op maandag 15 februari 1892, zie VI-Y.

12  Salomon Leefsma is geboren op zondag 12 maart 1893 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op maandag 13 maart 1893, zie VI-Z.

13  Benedictus Pinchas Leefsma is geboren op maandag 23 juli 1894 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op dinsdag 24 juli 1894, zie VI-AA.

14  Esther Leefsma is geboren op dinsdag 20 maart 1900 te Gorredijk (Frl), overleden op maandag 4 januari 1943 te Amsterdam (NH). Esther werd 42 jaar, 9 maanden en 15 dagen.

Esther trouwt op woensdag 18 oktober 1922 te Apeldoorn (Gld) op 22-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Levie Slager (Leo), zoon van Izaak Slager en Sara de Jong. Levie, handelsreiziger, is geboren op dinsdag 28 juli 1896 te Steenwijk (Ovl), overleden op vrijdag 8 januari 1932 te Apeldoorn (Gld), als overleden aangegeven op vrijdag 8 januari 1932, begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: R-12-36. Levie werd 35 jaar, 5 maanden en 11 dagen. Esther trouwt op woensdag 21 augustus 1935 te Apeldoorn (Gld) op 35-jarige leeftijd (2) met de 51-jarige Leopold Lion, zoon van Simon Lion (te Steenbergen (Nbr)) en Sophia Hartog Philip (te Gouda (ZH)). Leopold is geboren op donderdag 13 december 1883 te Antwerpen (B), vermoord op maandag 26 oktober 1942 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Leopold werd 58 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

V-U  Saartje Leefsma, dochter van David Benjamins Leefsma (IV-O) en Jette Jacobs Hes, is geboren op maandag 19 maart 1855 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op dinsdag 20 maart 1855, overleden op vrijdag 29 januari 1926 te Amsterdam (NH). Saartje werd 70 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

Saartje trouwt op woensdag 22 november 1882 te Amsterdam (NH) op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Hartog Norden, zoon van Izaak Abraham Norden en Naatje de Jong. Hartog, slachter en pensionhouder, wonende te Amsterdam (NH) en aldaar, is geboren op vrijdag 16 november 1855 te Delft (ZH), wonende te Amsterdam (NH), overleden op woensdag 17 juni 1931 09.30 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 17 juni 1931 (aangever overlijden was Jacques Kwieser, wonende te Amsterdam (NH); getuige aangifte overlijden was Jacobus Tang, 67 jaar, wonende te Amsterdam (NH)). Hartog werd 75 jaar, 7 maanden en 1 dag.

Van Hartog en Saartje zijn vijf kinderen bekend:

1  David Norden, vleeschhouwer en adjunct directeur, wonende te Amsterdam (NH) en aldaar, is geboren op donderdag 7 augustus 1884 23.00 aldaar (Zwanenburgwal 88), is als geboren aangegeven op zaterdag 9 augustus 1884 (aangever geboorte was Hartog Norden; getuigen aangifte geboorte waren Jacob David Leefsma (zie V-V), wonende te Amsterdam (NH) en David Benjamins Leefsma (zie IV-O), wonende te Amsterdam (NH)), vermoord op maandag 12 oktober 1942 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL), als overleden aangegeven op maandag 13 november 1950 te Arnhem (Gld). David werd 58 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

David trouwt op woensdag 20 november 1918 te Arnhem (Gld) op 34-jarige leeftijd met de 30-jarige Paulina Wimpfheimer, dochter van Markus Wimpfheimer en Babette Gunzberger. Paulina is geboren op zondag 21 oktober 1888 te Arnhem (Gld), overleden op dinsdag 9 november 1920 te Dordrecht (ZH), begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: 07-16. Paulina werd 32 jaar en 19 dagen.

2  Anna Norden, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op vrijdag 7 augustus 1885 02.00 aldaar (Zwanenburgwal 88), is als geboren aangegeven op maandag 10 augustus 1885 (aangever geboorte was Hartog Norden; getuigen aangifte geboorte waren Jacob Leefsma (zie V-V), wonende te Amsterdam (NH) en David Benjamins Leefsma (zie IV-O), wonende te Amsterdam (NH)), vermoord op donderdag 17 september 1942 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Anna werd 57 jaar, 1 maand en 10 dagen.

Anna trouwt op woensdag 10 maart 1909 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Salomon Levij Cats, wonende te Rotterdam (ZH), David Norden (zie V-U.1), wonende te Amsterdam (NH), Leo Henrij Cats, wonende te Amsterdam (NH) en Abraham Norden (oom van de bruid), wonende te Amsterdam (NH)), de choepa heeft plaatsgevonden op woensdag 10 maart 1909 aldaar op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Henri Jacob Cats, zoon van David Levij Cats (te Gouda (ZH)) en Fronica van Straten (aldaar). Henri, banketbakker en kok, wonende aldaar, te Rotterdam (ZH), te Gouda (ZH), te Amsterdam (NH) en aldaar (Nieuwe Herengracht 31-hs), is geboren op zaterdag 4 oktober 1884 23.00 te Gouda (ZH) (Gouwe 4), is als geboren aangegeven op maandag 6 oktober 1884 (aangever geboorte was David Levij Cats, wonende te Gouda (ZH); getuigen aangifte geboorte waren Salomon Seijffers, wonende te Gouda (ZH) en Abraham Gabriel de Leeuw, wonende te Gouda (ZH)), vermoord op donderdag 17 september 1942 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Henri werd 57 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

3  Jacob Norden, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op vrijdag 16 december 1887 04.00 aldaar (Zwanenburgwal 88), is als geboren aangegeven op vrijdag 16 december 1887 (aangever geboorte was Hartog Norden; getuigen aangifte geboorte waren Mozes Norden, wonende te Amsterdam (NH) en Mozes Konijn, wonende te Amsterdam (NH)).

4  Abraham Norden, reiziger, wonende te Amsterdam (NH) en aldaar (Vechtstraat 184-III), is geboren op dinsdag 24 september 1889 07.00 aldaar (Zwanenburgwal 88), is als geboren aangegeven op donderdag 26 september 1889 (aangever geboorte was Hartog Norden, wonende te Amsterdam (NH); getuigen aangifte geboorte waren Samuel Muzikant, wonende te Amsterdam (NH) en Joseph Leefsma (zie V-Y), wonende te Amsterdam (NH)), vermoord op zaterdag 27 maart 1943 te Neukirch (D). Abraham werd 53 jaar, 6 maanden en 3 dagen.

Abraham trouwt op woensdag 9 januari 1918 te Den Haag (ZH) op 28-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Grietje Viskoper, dochter van Simon Viskoper en Betje Davidson. Grietje is geboren op dinsdag 22 april 1890 te Den Haag (ZH), overleden op dinsdag 17 juli 1934 aldaar. Grietje werd 44 jaar, 2 maanden en 25 dagen. Abraham trouwt op woensdag 17 augustus 1938 te Den Haag (ZH) op 48-jarige leeftijd (2) met de 48-jarige Rachel de Raaij, dochter van Emanuel Abraham de Raaij (te Haarlem (NH)) en Duifje Veerman. Rachel is geboren op zaterdag 17 mei 1890 aldaar, vermoord op maandag 9 november 1942 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Rachel werd 52 jaar, 5 maanden en 23 dagen.

Rachel was eerder gehuwd (1) met Joseph Cohen.

5  Klara Norden, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op maandag 3 juli 1893 19.00 aldaar (Staalstraat 12), is als geboren aangegeven op woensdag 5 juli 1893 (aangever geboorte was Hartog Norden; getuigen aangifte geboorte waren Jacob Polak, wonende te Amsterdam (NH) en Benedictus Herschel Sajet, wonende te Amsterdam (NH)), vermoord op woensdag 30 september 1942 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Klara werd 49 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

Klara trouwt op woensdag 29 oktober 1919 te Amsterdam (NH) op 26-jarige leeftijd met de 37-jarige Jacob de Vries, zoon van Meijer Jacob de Vries en Alida Kan. Jacob is geboren op zondag 11 juni 1882 te Amsterdam (NH), vermoord op woensdag 30 september 1942 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Jacob werd 60 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

V-V  Jacob David Leefsma ook genaamd Jacob Leefsma, zoon van David Benjamins Leefsma (IV-O) en Jette Jacobs Hes, banketbakker en bakker, wonende te Amsterdam (NH) en aldaar, is geboren op donderdag 13 november 1856 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op donderdag 13 november 1856.

Jacob was gehuwd (1) met Hendrina Bok. Hendrina is overleden voor 1898.

Jacob trouwt op woensdag 8 juni 1898 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Adrianus van Dieren, 37 jaar, wonende te Amsterdam (NH), Jan Schubart, 54 jaar, wonende te Amsterdam (NH), Albert Johannes Imcken, 55 jaar, wonende te Amsterdam (NH) en August Eduard Zahn, 25 jaar, wonende te Amsterdam (NH)) op 41-jarige leeftijd (2) met de 44-jarige Bertha Krouwer, dochter van Marcus Hartog Krouwer (te Amsterdam (NH)) en Kaatje Abraham Vedder. Bertha is geboren in 1854 aldaar.

V-W  Benjamin Leefsma, zoon van David Benjamins Leefsma (IV-O) en Jette Jacobs Hes, handelsreiziger en koopman, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op maandag 29 juli 1861 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op dinsdag 30 juli 1861, overleden op donderdag 15 maart 1923 te Leeuwarden (Frl), als overleden aangegeven op donderdag 15 maart 1923, begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: 111. Benjamin werd 61 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

Benjamin trouwt op vrijdag 11 mei 1888 te Wildervank (Gr) op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Saartje Stoppelman, dochter van David Arend Stoppelman en Judith Jonas Cohen. Saartje is geboren op donderdag 15 december 1864 te Wildervank (Gr), vermoord op maandag 1 februari 1943 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Saartje werd 78 jaar, 1 maand en 17 dagen.

Van Benjamin en Saartje zijn vier kinderen bekend:

1  David Leefsma is geboren op dinsdag 16 april 1889 te Gorredijk (Frl), zie VI-AB.

2  doodgeboren kind Leefsma is doodgeboren op dinsdag 23 september 1890 te Gorredijk (Frl), als overleden aangegeven op donderdag 25 september 1890.

3  Jonas Jacob Leefsma is geboren op zondag 6 september 1891 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op maandag 7 september 1891, zie VI-AC.

4  Henriëtte Leefsma is geboren op zondag 27 mei 1894 te Gorredijk (Frl), zie VI-AD.

V-X  Meijer Leefsma, zoon van David Benjamins Leefsma (IV-O) en Jette Jacobs Hes, handelsreiziger, reiziger en expert, wonende te Amsterdam (NH) en aldaar, is geboren op dinsdag 15 september 1863 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op vrijdag 18 september 1863, overleden op donderdag 24 december 1942 te Amsterdam (NH). Meijer werd 79 jaar, 3 maanden en 9 dagen.

Meijer trouwt op woensdag 13 augustus 1890 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Barend Legerman, wonende te Amsterdam (NH), Leendert Kloot, wonende te Amsterdam (NH), Benjamin Joseph Leefsma (zie V-J), wonende te Amsterdam (NH) en Jacob David Leefsma (zie V-V), wonende te Amsterdam (NH)) op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Sientje Legerman, dochter van Levie Legerman (te Amsterdam (NH)) en Mirjam Kloot. Sientje is geboren op donderdag 18 augustus 1864 aldaar, overleden op dinsdag 25 augustus 1964 aldaar. Sientje werd 100 jaar en 7 dagen.

Van Meijer en Sientje zijn drie kinderen bekend:

1  David Leefsma te Amsterdam (NH), is geboren op maandag 15 juni 1891 04.00 aldaar (Zwanenburgstraat 24), is als geboren aangegeven op dinsdag 16 juni 1891 (aangever geboorte was Meijer Leefsma (zie V-X), wonende te Amsterdam (NH); getuigen aangifte geboorte waren Levie Legerman, wonende te Amsterdam (NH) en David Benjamins Leefsma (zie IV-O), wonende te Amsterdam (NH)), zie VI-AE.

2  Marianne Leefsma, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op maandag 12 september 1892 18.00 aldaar (Zwanenburgstraat 24), is als geboren aangegeven op dinsdag 13 september 1892 (aangever geboorte was Meijer Leefsma (zie V-X), wonende te Amsterdam (NH); getuigen aangifte geboorte waren David Benjamins Leefsma (zie IV-O), wonende te Amsterdam (NH) en Levie Legerman, wonende te Amsterdam (NH)), vermoord op vrijdag 21 mei 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Marianne werd 50 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

Adres februari 1941: Jan van Eijckstraat 5 bovenhuis, Amsterdam. Drie kinderen die nog thuis woonden hebben de oorlog overleefd.

Marianne de Lange-Leefsma schreef op 4 april 1943 in Westerbork een getypte brief. Deze brief is bewaard gebleven.

Marianne trouwt op donderdag 12 september 1918 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Isaac Legerman, wonende te Amsterdam - Watergraafsmeer (NH) en Levie Abraham van Duren, wonende te Amsterdam (NH)) op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Isidor de Lange, zoon van Levij de Lange (te Amsterdam (NH)) en Rachel Polak. Isidor, winkelier, wonende aldaar, is geboren op maandag 12 september 1892 17.00 aldaar (Zwanenburgstraat 63), is als geboren aangegeven op dinsdag 13 september 1892 (aangever geboorte was Levij de Lange, wonende te Amsterdam (NH); getuigen aangifte geboorte waren Levie Abraham van Duren, wonende te Amsterdam (NH) en Louis Polak, wonende te Amsterdam (NH)), vermoord op vrijdag 21 mei 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Isidor werd 50 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

3  David Leefsma is geboren op zaterdag 5 september 1896 04.00 te Amsterdam (NH), is als geboren aangegeven op zaterdag 5 september 1896 (aangever geboorte was Meijer Leefsma (zie V-X), wonende te Amsterdam (NH); getuigen aangifte geboorte waren Henri Herens, 59 jaar, wonende te Amsterdam (NH) en Willem Fuerber, 63 jaar, wonende te Amsterdam (NH)), zie VI-AF.

V-Y  Joseph Leefsma, zoon van David Benjamins Leefsma (IV-O) en Jette Jacobs Hes, diamantwerker, diamantslijper en diamantversteller, wonende te Amsterdam (NH) en aldaar, is geboren op zaterdag 13 januari 1866 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op maandag 15 januari 1866, overleden op donderdag 25 februari 1937 te Amsterdam (NH). Joseph werd 71 jaar, 1 maand en 12 dagen.

Joseph trouwt op donderdag 24 december 1896 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Zadok Jacobs Woudstra, wonende te Amsterdam (NH), Heiman Joseph Leefsma (zie V-K), wonende te Gorredijk (Frl), Joseph Woudstra (zie V-H.2), wonende te Amsterdam (NH) en Benjamin Joseph Leefsma (zie V-J), wonende te Gorredijk (Frl)) op 30-jarige leeftijd met de 29-jarige Schoontje Woudstra, dochter van David Jacobs Woudstra en Judith Joseph Leefsma (V-H). Schoontje is geboren op zondag 19 mei 1867 te Noordwolde (Frl), als geboren aangegeven op maandag 20 mei 1867, vermoord op vrijdag 2 april 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Schoontje werd 75 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

Van Joseph en Schoontje zijn vijf kinderen bekend:

1  David Leefsma is geboren op woensdag 7 september 1898 23.00 te Amsterdam (NH), is als geboren aangegeven op zaterdag 10 september 1898 (aangever geboorte was Joseph Leefsma (zie V-Y), wonende te Amsterdam (NH); getuigen aangifte geboorte waren Hillebrand van der Horst, wonende te Amsterdam (NH) en Willem Fuerber, 65 jaar, wonende te Amsterdam (NH)), zie VI-AG.

2  Henriëtte Leefsma is geboren op woensdag 14 november 1900 te Amsterdam (NH), is als geboren aangegeven op vrijdag 16 november 1900 18.00 (aangever geboorte was Joseph Leefsma (zie V-Y), wonende te Amsterdam (NH); getuigen aangifte geboorte waren Pieter van Dongen, 39 jaar, wonende te Amsterdam (NH) en Hendrik van Beek, 31 jaar, wonende te Ouder-Amstel).

3  Jacob Leefsma is geboren op zaterdag 18 april 1903 08.00 te Amsterdam (NH), is als geboren aangegeven op zaterdag 18 april 1903 (aangever geboorte was Joseph Leefsma (zie V-Y), wonende te Amsterdam (NH); getuigen aangifte geboorte waren Johannes Boomkamp, 32 jaar, wonende te Amsterdam (NH) en Gautier Oltmans, 34 jaar, wonende te Amsterdam (NH)), zie VI-AH.

4  Isaac Leefsma is geboren op vrijdag 25 november 1904 22.30 te Amsterdam (NH), is als geboren aangegeven op zaterdag 26 november 1904 (aangever geboorte was Joseph Leefsma (zie V-Y), wonende te Amsterdam (NH); getuigen aangifte geboorte waren Gautier Oltmans, 35 jaar, wonende te Amsterdam (NH) en Albert Zilvold, 24 jaar, wonende te Amsterdam (NH)), zie VI-AI.

5  Judith Leefsma is geboren op zondag 19 mei 1907 te Amsterdam (NH), vermoord op vrijdag 7 mei 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Judith werd 35 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

Judith trouwt op woensdag 16 augustus 1933 te Amsterdam (NH) op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Samuel de Vries, zoon van Levie de Vries en Jetje Trompetter. Samuel is geboren op zaterdag 8 december 1906 te Amsterdam (NH), vermoord op vrijdag 7 mei 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Samuel werd 36 jaar, 4 maanden en 29 dagen.

V-Z  Israël Leefsma, zoon van David Benjamins Leefsma (IV-O) en Jette Jacobs Hes, diamantwerker, winkelier en koopman, wonende te Amsterdam (NH) en aldaar, is geboren op woensdag 30 maart 1870 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op donderdag 31 maart 1870, vermoord op vrijdag 30 april 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Israël werd 73 jaar en 1 maand.

Israël trouwt op woensdag 3 februari 1897 te Tiel (Gld) op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Froukje Hes, dochter van Hertog Jacobs Hes en Judik van de Kop. Froukje is geboren op vrijdag 3 december 1869 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op maandag 6 december 1869, vermoord op vrijdag 30 april 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Froukje werd 73 jaar, 4 maanden en 27 dagen.

Adres februari 1941: Plantage Franschelaan 12-h, Amsterdam.

Van Israël en Froukje zijn drie kinderen bekend:

1  Hartog Leefsma is geboren op donderdag 5 mei 1898 04.00 te Amsterdam (NH), is als geboren aangegeven op vrijdag 6 mei 1898 (aangever geboorte was Israël Leefsma (zie V-Z), wonende te Amsterdam (NH); getuigen aangifte geboorte waren Henri Herens, 60 jaar, wonende te Amsterdam (NH) en Nicolaas Menagé Challa, 37 jaar, wonende te Amsterdam (NH)), zie VI-AJ.

2  David Leefsma is geboren op vrijdag 31 maart 1899 04.00 te Amsterdam (NH), is als geboren aangegeven op vrijdag 31 maart 1899 (aangever geboorte was Israël Leefsma (zie V-Z), wonende te Amsterdam (NH); getuigen aangifte geboorte waren Henri Herens, 62 jaar, wonende te Amsterdam (NH) en Willem Fuerber, 66 jaar, wonende te Amsterdam (NH)), zie VI-AK.

3  Judith Sara Leefsma is geboren op maandag 30 november 1908 te Hilversum (NH), vermoord op maandag 21 september 1942 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Judith werd 33 jaar, 9 maanden en 22 dagen.


Generatie VI

(van 1860 tot 1987)

In deze generatie zijn 24 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1905 en 1943. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Amsterdam (NH) (12x), Den Haag (ZH) (6x), Gouda (ZH) (5x), Hengelo - Overijssel (Ovl) (4x), Zuidbroek (Gr) (4x), Groningen (Gr) (4x), Leeuwarden (Frl) (4x), Apeldoorn (Gld) (3x), Gorredijk (Frl) (3x), Haskerland (Frl) (3x), Zuidhorn (Gr) (2x), Ooststellingwerf (2x), Utrecht (2x), Opsterland (Frl), Rotterdam (ZH), Gennep (Lmb), Zandvoort (NH) en Haren (Gr). Er zijn momenteel nog 2 van de 62 kinderen in leven.

VI-A  Alexander Leefsma, zoon van Raphaël Leefsma (V-F) en Ella Eppenheim, bedrijfsleider limonadefabriek en bedrijfsleider, wonende te Groningen (Gr) en aldaar (Troelstralaan 50), is geboren op zondag 3 juni 1888 te Veghel (Nbr), vermoord op maandag 31 augustus 1942 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Alexander werd 54 jaar, 2 maanden en 28 dagen.

Alexander trouwt op maandag 9 oktober 1916 te Veghel (Nbr) op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Alma Salomon, dochter van Joseph Salomon en Babette Simon. Alma is geboren op dinsdag 3 februari 1891 te Steinach (D), vermoord op maandag 31 augustus 1942 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Alma werd 51 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

Volgens Joods Monument heeft 1 kind de oorlog overleefd.

Van Alexander en Alma zijn twee kinderen bekend:

1  Leo Joseph Leefsma is geboren op zondag 15 augustus 1920 te Groningen (Gr), zie VII-A.

2  Ernst Leefsma is geboren op vrijdag 7 juni 1929 te Groningen (Gr), zie VII-B.

VI-B  Leo Leefsma, zoon van Raphaël Leefsma (V-F) en Ella Eppenheim, wonende te Utrecht (van Musschenbroekstraat), is geboren op woensdag 19 februari 1890 te Veghel (Nbr), vermoord op vrijdag 21 mei 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Leo werd 53 jaar, 3 maanden en 2 dagen.

Leo trouwt op dinsdag 7 september 1920 te Meppel (Drt) op 30-jarige leeftijd met de 19-jarige Sarlina Mesritz, dochter van Izaak Mesritz en Clara Jacobs (te Gouda (ZH)). Sarlina is geboren op zaterdag 1 december 1900 te Meppel (Drt), vermoord op vrijdag 21 mei 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Sarlina werd 42 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

Van Leo en Sarlina zijn drie kinderen bekend:

1  Ella Clara Leefsma is geboren op dinsdag 7 juni 1921 te Rotterdam (ZH), vermoord op dinsdag 1 februari 1944 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Ella werd 22 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

Ella trouwt op zondag 9 augustus 1942 te Utrecht op 21-jarige leeftijd met Hans de Jong.

2  N.N., zie VII-C.

3  Mirjam Leefsma is geboren op donderdag 16 april 1931 te Utrecht, vermoord op vrijdag 23 juli 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Mirjam werd 12 jaar, 3 maanden en 7 dagen.

VI-C  Mozes Leefsma, zoon van Raphaël Leefsma (V-F) en Ella Eppenheim, grossier, is geboren op woensdag 18 mei 1892 te Veghel (Nbr), vermoord op vrijdag 23 juli 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Mozes werd 51 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

Mozes was gehuwd met Marianne Snijders, dochter van N.N. Snijders en Betje van Broek. Marianne is geboren op donderdag 4 augustus 1892 te Den Haag (ZH), vermoord op vrijdag 23 juli 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Marianne werd 50 jaar, 11 maanden en 19 dagen.

Adres febr. 1941: Amstel 254-hs, Amsterdam.

Van Mozes en Marianne zijn drie kinderen bekend:

1  Ella Leefsma is geboren op dinsdag 7 september 1920 te Den Haag (ZH), vermoord op dinsdag 30 november 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Ella werd 23 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

Ella was gehuwd met N.N. Nenner.

2  Raphaël Leefsma is geboren op zaterdag 22 november 1924 te Den Haag (ZH), zie VII-D.

3  Frits Leefsma is geboren op donderdag 27 augustus 1931 te Amsterdam (NH), zie VII-E.

VI-D  Menni Leefsma, zoon van Raphaël Leefsma (V-F) en Ella Eppenheim, schoolhoofd, wonende te Zandvoort (NH) (Kostverlorenstraat 55), is geboren op zondag 18 februari 1894 te Veghel (Nbr), vermoord op vrijdag 31 maart 1944 in Midden Europa. Menni werd 50 jaar, 1 maand en 13 dagen.

Menni trouwt op dinsdag 4 augustus 1931 te Den Helder (NH) op 37-jarige leeftijd met de 22-jarige Mathilde Betsy Coltof, dochter van Abraham Coltof en Jenny van Emden. Mathilde is geboren op dinsdag 26 januari 1909 te Den Helder (NH), vermoord op maandag 7 september 1942 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Mathilde werd 33 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

Van Menni en Mathilde zijn twee kinderen bekend:

1  Jenny Ellen Leefsma is geboren op woensdag 1 maart 1933 te Den Haag (ZH), vermoord op maandag 7 september 1942 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Jenny werd 9 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

2  Ralph Hans Leefsma is geboren op zaterdag 3 april 1937 te Zandvoort (NH), zie VII-F.

VI-E  Jacob Leefsma (Jaap), zoon van Raphaël Leefsma (V-F) en Ella Eppenheim, is geboren op zaterdag 18 september 1897 te Veghel (Nbr), overleden op maandag 22 augustus 1977 te Zeist (Utr). Jacob werd 79 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

Jacob trouwt op maandag 17 augustus 1925 te Groningen (Gr) op 27-jarige leeftijd met de 20-jarige Corry Mesritz. Corry is geboren op donderdag 2 maart 1905 te Meppel (Drt), overleden op dinsdag 25 oktober 1994 te Bilthoven (Utr), begraven op donderdag 27 oktober 1994 te Utrecht (op de Joodse begraafplaats). Corry werd 89 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

Van Jacob en Corry zijn twee kinderen bekend:

1  Jeremy Raphael Leefsma (Jim) is geboren op maandag 14 oktober 1929 te Groningen (Gr), zie VII-G.

2  Alexander Max Leefsma is geboren op donderdag 26 augustus 1937 te Haren (Gr), zie VII-H.

VI-F  Adolf Leefsma, zoon van Raphaël Leefsma (V-F) en Ella Eppenheim, vertegenwoordiger, is geboren op zondag 1 oktober 1899 te Veghel (Nbr), vermoord op vrijdag 23 juli 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Adolf werd 43 jaar, 9 maanden en 22 dagen.

Adolf trouwt op woensdag 13 juli 1927 te Den Haag (ZH) (huwelijksgetuigen waren Alexander Leefsma (zie VI-A), wonende te Groningen (Gr) en Isaac van Vollenhoven, wonende te Den Haag (ZH)) op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Elisabeth Rebekka van Vollenhoven, dochter van Salomon van Vollenhoven en Margaretha Cohen. Elisabeth is geboren op vrijdag 3 mei 1901 te Den Haag (ZH), vermoord op vrijdag 23 juli 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Elisabeth werd 42 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

Adres april 1942: Cornelis Speelmanstraat 16, Den Haag.

Van Adolf en Elisabeth zijn drie kinderen bekend:

1  Margaretha Flora Leefsma is geboren op zondag 15 april 1928 te Den Haag (ZH), vermoord op vrijdag 23 juli 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Margaretha werd 15 jaar, 3 maanden en 8 dagen.

2  Ella Marianne Leefsma is geboren op dinsdag 9 december 1930 te Den Haag (ZH), vermoord op vrijdag 23 juli 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Ella werd 12 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

3  Theodora Judith Leefsma is geboren op donderdag 22 november 1934 te Den Haag (ZH), vermoord op vrijdag 23 juli 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Theodora werd 8 jaar, 8 maanden en 1 dag.

VI-G  Joseph Leefsma, zoon van Benjamin Joseph Leefsma (V-J) en Elise Nanette Jacobs, bakker en banketbakker, wonende te Amsterdam (NH) en aldaar, is geboren op maandag 7 oktober 1878 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op maandag 7 oktober 1878, overleden op maandag 31 mei 1920 te Amsterdam (NH). Joseph werd 41 jaar, 7 maanden en 24 dagen.

Joseph trouwt op dinsdag 26 januari 1904 te Zevenaar (Gld) op 25-jarige leeftijd met de 32-jarige Mina Rosenberg, dochter van Joseph Rosenberg en Betje Wijsenbek. Mina, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op zondag 9 juli 1871 te Zevenaar (Gld), wonende te Amsterdam (NH), overleden op donderdag 18 december 1941 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 18 december 1941 (aangever overlijden was Max Kok, wonende te Amsterdam (NH)). Mina werd 70 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

Van Joseph en Mina zijn drie kinderen bekend:

1  Elisabeth Leefsma is geboren op dinsdag 31 januari 1905 20.00 te Amsterdam (NH), is als geboren aangegeven op woensdag 1 februari 1905 (aangever geboorte was Joseph Leefsma (zie VI-G), wonende te Amsterdam (NH); getuigen aangifte geboorte waren Gautier Oltmans en Albert Zilvold), vermoord op vrijdag 27 november 1942 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Elisabeth werd 37 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

Elisabeth trouwt op woensdag 8 februari 1939 te Amsterdam (NH) op 34-jarige leeftijd met de 32-jarige Izak Mozes van Straten. Izak is geboren op zaterdag 25 augustus 1906 te Zaltbommel (Gld), vermoord op woensdag 31 maart 1943 in het Extern Kommando Blechhammer (PL). Izak werd 36 jaar, 7 maanden en 6 dagen.

2  Benjamin Leefsma is geboren op woensdag 4 juli 1906 te Amsterdam (NH), zie VII-I.

3  Eliza Nanetha Leefsma is geboren op dinsdag 26 juli 1910 te Amsterdam (NH), overleden op vrijdag 8 november 1996 aldaar. Eliza werd 86 jaar, 3 maanden en 13 dagen.

Eliza trouwt op vrijdag 17 juli 1942 te Amsterdam (NH) op 31-jarige leeftijd met de 34-jarige Alfred Richard Proskauer, zoon van Simon Proskauer en Franziska Nagel. Alfred, sous-chef, wonende te Amsterdam (NH) (Merwedeplein), is geboren op vrijdag 6 maart 1908 te Kassel (D), overleden op zondag 28 januari 1945 in Polen. Alfred werd 36 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

VI-H  Alexander Leefsma, zoon van Benjamin Joseph Leefsma (V-J) en Elise Nanette Jacobs, reiziger, wonende te Hilversum (NH) (Mauritslaan 26), is geboren op maandag 6 oktober 1879 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op dinsdag 7 oktober 1879, vermoord op donderdag 10 september 1942 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Alexander werd 62 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

Alexander trouwt op woensdag 7 januari 1914 te Hilversum (NH) op 34-jarige leeftijd met de 39-jarige Rachel Swelheim, dochter van Izaak Zwelheim en Mietje Frank (te Hilversum (NH)). Rachel is geboren op vrijdag 20 maart 1874 aldaar, vermoord op donderdag 10 september 1942 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Rachel werd 68 jaar, 5 maanden en 21 dagen.

Van Alexander en Rachel is een kind bekend:

1  doodgeboren dochter Leefsma is doodgeboren op zaterdag 10 juli 1915 te Haskerland (Frl), als overleden aangegeven op zaterdag 10 juli 1915.

VI-I  David Leefsma, zoon van Benjamin Joseph Leefsma (V-J) en Elise Nanette Jacobs, is geboren op maandag 22 januari 1883 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op dinsdag 23 januari 1883, overleden op vrijdag 25 mei 1883 aldaar, als overleden aangegeven op zaterdag 26 mei 1883. David werd 4 maanden en 3 dagen.

VI-J  Heiman Benjamin Leefsma, zoon van Benjamin Joseph Leefsma (V-J) en Elise Nanette Jacobs, godsdienstleraar, wonende te Hengelo - Overijssel (Ovl), is geboren op dinsdag 22 april 1884 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op woensdag 23 april 1884, vermoord op vrijdag 23 juli 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Heiman werd 59 jaar, 3 maanden en 1 dag.

Heiman vertrok in 1903 uit Gorredijk. In 1908 werd hij rabbi in Hengelo.

Heiman trouwt op donderdag 28 april 1910 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Joseph Samuel Hillesum, wonende te Amsterdam (NH), Abraham Leefsma (zie VI-K), wonende te Amsterdam (NH), Joseph Leefsma (zie VI-G), wonende te Amsterdam (NH) en Jeremias Elia Hillesum, wonende te Amsterdam (NH)) op 26-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Sara Hillesum, dochter van Uri Meijer Philipp Hillesum (te Amsterdam (NH)) en Jette Lehmann. Sara is geboren op zaterdag 16 januari 1886 aldaar, overleden op zondag 18 december 1938 aldaar, begraven op dinsdag 20 december 1938 te Hengelo - Overijssel (Ovl) grafnr.: L-08-02. Sara werd 52 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

Van Heiman en Sara zijn vier kinderen bekend:

1  Jetty Elize Nanethe Leefsma is geboren op vrijdag 31 maart 1911 te Hengelo - Overijssel (Ovl), vermoord op vrijdag 23 juli 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Jetty werd 32 jaar, 3 maanden en 22 dagen.

2  Elize Nanethe Jetty Leefsma is geboren op zaterdag 1 april 1911 te Hengelo - Overijssel (Ovl), vermoord op vrijdag 11 februari 1944 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Elize werd 32 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

Elize trouwt op vrijdag 9 augustus 1935 te Hengelo - Overijssel (Ovl) op 24-jarige leeftijd met de 29-jarige Leo Speier. Leo is geboren op donderdag 26 oktober 1905 te Melsungen (D), vermoord op vrijdag 11 februari 1944 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Leo werd 38 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

3  Cecilia Hanna Leefsma is geboren op dinsdag 25 juni 1912 te Hengelo - Overijssel (Ovl), overleden in 1998 in Israël. Cecilia werd 86 jaar.

Cecilia was gehuwd met Heinrich Ismar Lamm. Heinrich is geboren te Berlijn (D).

4  N.N., zie VII-J.

Heiman trouwt rond 1940 op ongeveer 56-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 40-jarige Johanna Geertruida Zwarenstein, dochter van Mozes Zwarenstein (te Rotterdam (ZH)) en Grietje Parfumeur. Johanna, wonende aldaar, is geboren op vrijdag 25 mei 1900 13.00 aldaar (Spoorsingel), is als geboren aangegeven op zaterdag 26 mei 1900 (aangever geboorte was Mozes Zwarenstein, wonende te Rotterdam (ZH); getuigen aangifte geboorte waren Eliza Mast, 35 jaar, wonende te Rotterdam (ZH) en Octaaf Cesar Augustus Kusse, 40 jaar, wonende te Rotterdam (ZH)), vermoord op vrijdag 23 juli 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Johanna werd 43 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Adres juli 1942: Deldenerstraat 68, Hengelo.
Eén kind heeft de oorlog overleefd.

Van Heiman en Johanna is een kind bekend:

5  Benjamin Mozes Leefsma is geboren op donderdag 1 april 1943 te Amsterdam (NH), zie VII-K.

VI-K  Abraham Leefsma, zoon van Benjamin Joseph Leefsma (V-J) en Elise Nanette Jacobs, winkelbediende, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op zondag 12 juli 1885 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op maandag 13 juli 1885, vermoord op vrijdag 24 september 1943 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Abraham werd 58 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

Abraham trouwt op donderdag 14 juni 1917 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren David Paraira, wonende te Amsterdam (NH) en Benjamin Joseph Leefsma (zie V-J), wonende te Gorredijk (Frl)) op 31-jarige leeftijd met de 25-jarige Schoontje Krant, dochter van Joseph Aron Krant (te Amsterdam (NH)) en Eva van Veen. Schoontje is geboren op woensdag 22 juli 1891 aldaar, vermoord op vrijdag 24 september 1943 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Schoontje werd 52 jaar, 2 maanden en 2 dagen.

Twee kinderen die nog thuis woonden hebben de oorlog overleefd.

Van Abraham en Schoontje zijn twee kinderen bekend:

1  Elisa Nanetta Leefsma (Nanny) is geboren op dinsdag 8 oktober 1918 te Amsterdam (NH), vermoord op maandag 7 september 1942 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Elisa werd 23 jaar, 10 maanden en 30 dagen.

Elisa was gehuwd met N.N. Loeb.

2  Hetty Josephina Leefsma is geboren op zondag 20 juni 1920 te Amsterdam (NH), vermoord op maandag 31 januari 1944 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Hetty werd 23 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

Hetty was gehuwd met Jules Jonas Hecht, zoon van Friedrich Wilhelm Hecht en Selma Platz. Jules is geboren op woensdag 14 april 1920 te Leiden (ZH), vermoord op donderdag 18 november 1943 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Jules werd 23 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

VI-L  Louis Benjamin Leefsma, zoon van Benjamin Joseph Leefsma (V-J) en Elise Nanette Jacobs, wijnhandelaar, is geboren op zondag 14 november 1886 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op dinsdag 16 november 1886, overleden op zaterdag 3 december 1932 te Apeldoorn (Gld), als overleden aangegeven op zaterdag 3 december 1932, begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: R-12-33. Louis werd 46 jaar en 19 dagen.

Louis trouwt op vrijdag 29 juni 1917 te Apeldoorn (Gld) op 30-jarige leeftijd met de 30-jarige Rozette Elzas, dochter van Wijnand Elzas en Esperance Tal. Rozette is geboren op donderdag 24 februari 1887 te Borculo (Gld), overleden op zondag 15 december 1974 te Amsterdam (NH), begraven te Muiderberg (NH) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: E-60-063. Rozette werd 87 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

Het gezin is in 1919 vertrokken uit Gorredijk met bestemming Apeldoorn.

Rozette was later gehuwd (2) met Maurits Vleeschhouwer.

Van Louis en Rozette zijn vier kinderen bekend:

1  Esperance Nanetta Leefsma is geboren op donderdag 9 mei 1918 te Opsterland (Frl), vermoord op maandag 7 september 1942 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Esperance werd 24 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

Esperance trouwt op woensdag 3 juni 1942 op 24-jarige leeftijd met de 31-jarige Herbert Loeb, zoon van Ernst Loeb en Jenny Rose. Herbert is geboren op zondag 1 januari 1911 te Leiden (ZH), overleden op vrijdag 31 maart 1944 in Midden Europa. Herbert werd 33 jaar, 2 maanden en 30 dagen.

2  Benjamin Leefsma is geboren op vrijdag 30 januari 1920 te Apeldoorn (Gld), zie VII-L.

3  Eliza Nanetta Leefsma is geboren op woensdag 22 juni 1921 te Apeldoorn (Gld), vermoord op maandag 7 september 1942 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Eliza werd 21 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

Eliza trouwt op woensdag 3 juni 1942 op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Max Kulb, zoon van Joseph Kulb en Mirjam Spijer. Max is geboren op maandag 8 maart 1920 te Amsterdam (NH), vermoord op woensdag 31 maart 1943 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Max werd 23 jaar en 23 dagen.

4  Regina Hanna Leefsma is geboren op donderdag 28 december 1922 te Apeldoorn (Gld), vermoord op vrijdag 21 mei 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Regina werd 20 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

VI-M  Jozef Heimans Leefsma, zoon van Heiman Joseph Leefsma (V-K) en Hikke van Gelder, is geboren op zaterdag 29 december 1877 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op maandag 31 december 1877, overleden op woensdag 17 april 1878 aldaar, als overleden aangegeven op donderdag 18 april 1878. Jozef werd 3 maanden en 19 dagen.

VI-N  Jozef Leefsma, zoon van Heiman Joseph Leefsma (V-K) en Hikke van Gelder, is geboren op zondag 22 maart 1885 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op maandag 23 maart 1885, overleden op donderdag 26 maart 1885 aldaar, als overleden aangegeven op donderdag 26 maart 1885. Jozef werd 4 dagen.

VI-O  Alexander Leefsma, zoon van David Sanders Leefsma (V-Q) en Beletje Salomon Mossel (te Gouda (ZH)), wonende aldaar, is geboren op woensdag 28 maart 1877 11.30 aldaar (Korte Groenendaal I-176), is als geboren aangegeven op woensdag 28 maart 1877 (aangever geboorte was David Sanders Leefsma (zie V-Q), wonende te Gouda (ZH); getuigen aangifte geboorte waren Mozes Monasch, wonende te Amsterdam (NH) en Salomon Samuel Mossel, wonende te Gouda (ZH)), wonende Markt A-156 te Gouda (ZH), overleden op zaterdag 31 augustus 1878 06.00 aldaar, is als overleden aangegeven op zaterdag 31 augustus 1878 (aangever overlijden was Joseph Salomon Mossel, wonende te Gouda (ZH); getuige aangifte overlijden was Salomon van Rooijen). Alexander werd 1 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

VI-P  Alexander Heiman Leefsma, zoon van David Sanders Leefsma (V-Q) en Beletje Salomon Mossel (te Gouda (ZH)), wonende aldaar, is geboren op donderdag 11 september 1879 15.00 aldaar (Markt A-156), is als geboren aangegeven op vrijdag 12 september 1879 (aangever geboorte was David Sanders Leefsma (zie V-Q), wonende te Gouda (ZH); getuigen aangifte geboorte waren Jerome Henri Kiebert, 36 jaar, wonende te Gouda (ZH) en Elias Monasch, wonende te Gouda (ZH)), wonende Wijdstraat 56 te Gouda (ZH), overleden op donderdag 10 september 1885 02.00 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 10 september 1885 (aangever overlijden was Jurriaan Herman de Groot, 66 jaar, wonende te Gouda (ZH); getuige aangifte overlijden was Lieve Groenendaal, 52 jaar, wonende te Gouda (ZH)). Alexander werd 5 jaar, 11 maanden en 30 dagen.

VI-Q  Samuel Joseph Leefsma, zoon van David Sanders Leefsma (V-Q) en Beletje Salomon Mossel (te Gouda (ZH)), koopman en winkelier, wonende aldaar, aldaar (Krugerlaan 4) en aldaar (Krugerlaan 105), is geboren op vrijdag 7 oktober 1881 23.00 aldaar (Markt A-156), is als geboren aangegeven op maandag 10 oktober 1881 (aangever geboorte was David Sanders Leefsma (zie V-Q), wonende te Gouda (ZH); getuigen aangifte geboorte waren Hendrik Jacobus van der Ben, 52 jaar, wonende te Gouda (ZH) en Aron Levie Ketellapper, wonende te Gouda (ZH)), vermoord op maandag 22 mei 1944 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL), op vrijdag 18 december 1942 met onbekende bestemming uit Gouda vertrokken. Samuel werd 62 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

Samuel trouwt op woensdag 3 november 1909 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Anthonij Isaac Gazan, wonende te Gouda (ZH), Jacques Mogendorff, wonende te Gouda (ZH), Salomon Leuvenberg, wonende te Nijmegen (Gld) en Isaac Leuvenberg, wonende te Rotterdam (ZH)) op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige Susanna Mogendorff, dochter van Nathan Mogendorff (te Groenlo (Gld)) en Jetje Trijbits (te Gouda (ZH)). Susanna is geboren op maandag 8 oktober 1883 12.00 aldaar, is als geboren aangegeven op woensdag 10 oktober 1883 (aangever geboorte was Nathan Mogendorff, wonende te Gouda (ZH); getuigen aangifte geboorte waren Joël van Dantzig, wonende te Gouda (ZH) en Izak Abraham Trijbits, wonende te Gouda (ZH)), vermoord op maandag 22 mei 1944 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Susanna werd 60 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

Van Samuel en Susanna zijn vijf kinderen bekend:

1  David Leefsma te Gouda (ZH), is geboren op zaterdag 6 augustus 1910 03.30 aldaar (Wijdstraat 41), is als geboren aangegeven op zondag 7 augustus 1910 (aangever geboorte was Samuel Joseph Leefsma (zie VI-Q), wonende te Gouda (ZH); getuigen aangifte geboorte waren Jacques Mogendorff, wonende te Gouda (ZH) en Anthonij Isaac Gazan, wonende te Gouda (ZH)), zie VII-M.

2  Henriëtte Leefsma, wonende te Gouda (ZH), aldaar (Krugerlaan 105) en te Amsterdam (NH) (Roerstraat 99-hs), is geboren op zaterdag 6 augustus 1910 06.30 te Gouda (ZH) (Wijdstraat 41), is als geboren aangegeven op zondag 7 augustus 1910 (aangever geboorte was Samuel Joseph Leefsma (zie VI-Q), wonende te Gouda (ZH); getuigen aangifte geboorte waren Jacques Mogendorff, wonende te Gouda (ZH) en Anthonij Isaac Gazan, wonende te Gouda (ZH)), vermoord op donderdag 17 september 1942 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Henriëtte werd 32 jaar, 1 maand en 11 dagen.

3  Nathan Leefsma te Gouda (ZH), is geboren op dinsdag 22 juli 1913 11.30 aldaar (Wijdstraat 43), is als geboren aangegeven op woensdag 23 juli 1913 (aangever geboorte was Samuel Joseph Leefsma (zie VI-Q), wonende te Gouda (ZH); getuigen aangifte geboorte waren Saul Hartog Polak, wonende te Gouda (ZH) en David Joseph Leefsma (zie V-I), wonende te Gouda (ZH)), zie VII-N.

4  Betty Leefsma is geboren op maandag 16 mei 1921 te Gouda (ZH), zie VII-O.

5  Adelle Leefsma, jeugdleidster, wonende te Monster (Barentszstraat 24), aldaar, te Gouda (ZH) (Krugerlaan 105) en te Rijswijk (ZH) (Vredenburchweg 174), is geboren op maandag 16 mei 1921 te Gouda (ZH), vermoord op zondag 28 februari 1943 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Adelle werd 21 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

Adelle was in 1942/1943 leerling verpleegkundige in het Centraal Israelitisch Krankzinnigengesticht "Het Aperldoornse Bos".

Louis en Adelle zijn op 02-02-1943 vertrokken uit Westerbork en gedeporteerd naar Auschwitz.

Adelle trouwt in kamp Westerbork (Drt) met Louis Bierman, zoon van Isaac Bierman (te Amsterdam (NH)) en Alida van Emde. Louis is geboren op zondag 16 maart 1919 aldaar, vermoord op vrijdag 30 april 1943 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Louis werd 24 jaar, 1 maand en 14 dagen.

VI-R  Izaak Leefsma, zoon van Heiman Leefsma (V-T) en Magalina Mossel, is geboren op vrijdag 18 juli 1879 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op vrijdag 18 juli 1879, vermoord op zondag 28 maart 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Izaak werd 63 jaar, 8 maanden en 10 dagen.

Izaak trouwt op woensdag 13 april 1904 te Oldenzaal (Ovl) op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Helene Meijer, dochter van Joseph Maurits Meijer en Regina Kan. Helene is geboren op donderdag 2 maart 1882 te Oldenzaal (Ovl), vermoord op vrijdag 26 maart 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Helene werd 61 jaar en 24 dagen.

Adres febr. 1941: Weesperzijde 128-I, Amsterdam.

VI-S  Sara Josina Leefsma, dochter van Heiman Leefsma (V-T) en Magalina Mossel, is geboren op vrijdag 10 september 1880 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op vrijdag 10 september 1880, overleden op woensdag 22 november 1939 te Heerenveen (Frl), als overleden aangegeven op donderdag 23 november 1939. Sara werd 59 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

Sara trouwt op vrijdag 7 mei 1909 te Gorredijk (Frl) op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Samuël Wolf, zoon van Nathan Wolf en Johanna Dalsheim. Samuël, koopman en manufacturier, is geboren op woensdag 9 februari 1881 te Noordbroek (Gr), overleden op maandag 12 oktober 1942 te Heerenveen (Frl). Samuël werd 61 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

Van Samuël en Sara zijn vier kinderen bekend:

1  doodgeboren dochter Wolf is doodgeboren op maandag 5 september 1910 te Zuidbroek (Gr), als overleden aangegeven op dinsdag 6 september 1910.

2  Johanna Magalena Wolf is geboren op vrijdag 27 december 1912 te Zuidbroek (Gr), overleden op zondag 20 maart 2005, begraven te Muiderberg (NH) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: F-08-56. Johanna werd 92 jaar, 2 maanden en 21 dagen.

Johanna trouwt op woensdag 8 mei 1940 op 27-jarige leeftijd met de 35-jarige Abraham Tof. Abraham is geboren op maandag 17 april 1905 te Wildervank (Gr), overleden op zaterdag 9 juli 1988, begraven te Muiderberg (NH) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: F-08-57. Abraham werd 83 jaar, 2 maanden en 22 dagen.

3  Magdalena Johanna Wolf (Miesje) is geboren op maandag 16 februari 1914 te Zuidbroek (Gr), overleden op vrijdag 15 april 1955 te Heerenveen (Frl). Magdalena werd 41 jaar, 1 maand en 30 dagen.

Magdalena was gehuwd met Meijer Nieweg, zoon van Benjamin Nieweg en Sophia Bamberger. Meijer is geboren op maandag 24 juli 1905 te Delfzijl (Gr), vermoord op dinsdag 18 augustus 1942 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Meijer werd 37 jaar en 25 dagen.

4  Frieda Henriette Wolf is geboren rond 1918 te Zuidbroek (Gr), overleden op vrijdag 23 mei 1919 aldaar, als overleden aangegeven op vrijdag 23 mei 1919. Frieda werd ongeveer 1 jaar.

VI-T  Alexander Leefsma, zoon van Heiman Leefsma (V-T) en Magalina Mossel, is geboren op maandag 9 oktober 1882 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op woensdag 11 oktober 1882, overleden op vrijdag 16 augustus 1918 te Apeldoorn (Gld), als overleden aangegeven op zaterdag 17 augustus 1918, begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: R-13-06. Alexander werd 35 jaar, 10 maanden en 7 dagen.

Alexander trouwt op woensdag 20 februari 1907 te Ommen op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Henriëtta Godschalk, dochter van Salomon Godschalk en Willemina de Lange. Henriëtta is geboren op dinsdag 15 februari 1881 te Ommen, vermist.

Van Alexander en Henriëtta zijn twee kinderen bekend:

1  doodgeboren zoon Leefsma is doodgeboren op vrijdag 7 februari 1908 te Haskerland (Frl), als overleden aangegeven op vrijdag 7 februari 1908.

2  Salomon Leefsma is geboren op woensdag 31 augustus 1910 te Haskerland (Frl), zie VII-P.

VI-U  Gerrit Leefsma, zoon van Heiman Leefsma (V-T) en Magalina Mossel, manufacturier, wonende te Heerenveen (Frl) (Asterstraat 17), is geboren op vrijdag 14 december 1883 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op maandag 17 december 1883, vermoord op vrijdag 28 mei 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Gerrit werd 59 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

Gerrit trouwt op donderdag 11 april 1907 te Zuidhorn (Gr) op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Reina van Dam, dochter van Abraham van Dam en Beeltje Goldberg. Reina is geboren op zondag 21 december 1879 te Noordhoorn, vermoord op vrijdag 28 mei 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Reina werd 63 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

Van Gerrit en Reina zijn vier kinderen bekend:

1  Heiman Philip Leefsma is geboren op vrijdag 14 februari 1908 te Zuidhorn (Gr), zie VII-Q.

2  Abraham Benedictus Leefsma is geboren op donderdag 11 februari 1909 te Zuidhorn (Gr), zie VII-R.

3  Izaäk Leefsma is geboren op woensdag 3 mei 1911 te Ooststellingwerf, zie VII-S.

4  Magalina Beeltje Leefsma is geboren op dinsdag 9 januari 1917 te Ooststellingwerf, vermoord op donderdag 29 oktober 1942 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Magalina werd 25 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

Magalina trouwt op woensdag 5 augustus 1942 te Heerenveen (Frl) op 25-jarige leeftijd met de 29-jarige Eduard Hubert Leverpoll, zoon van Meijer Leverpoll en Dorothea van Duren. Eduard is geboren op maandag 20 januari 1913 te Lochem (Gld), vermoord op zondag 28 februari 1943 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Eduard werd 30 jaar, 1 maand en 8 dagen.

VI-V  David Leefsma, zoon van Heiman Leefsma (V-T) en Magalina Mossel, koopman, is geboren op zondag 1 november 1885 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op maandag 2 november 1885, overleden op donderdag 11 december 1969 te Groningen (Gr). David werd 84 jaar, 1 maand en 10 dagen.

David trouwt op dinsdag 30 mei 1911 te Groningen (Gr) op 25-jarige leeftijd met de 30-jarige Ester Hoogstraal, dochter van Hartog Hoogstraal en Geertje Nieweg. Ester is geboren in 1881 te Uithuizen (Gr), overleden op zaterdag 21 februari 1942 te Groningen (Gr). Ester werd 61 jaar.

Van David en Ester is een kind bekend:

1  Magdalena Leefsma is geboren op donderdag 27 oktober 1921 te Groningen (Gr), vermoord op woensdag 30 september 1942 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of Omgeving (PL). Magdalena werd 20 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

VI-W  Louis Leefsma, zoon van Heiman Leefsma (V-T) en Magalina Mossel, is geboren op woensdag 22 februari 1888 te Gorredijk (Frl), overleden op woensdag 22 februari 1888 aldaar.

VI-X  Jozef Leefsma, zoon van Heiman Leefsma (V-T) en Magalina Mossel, is geboren op zondag 24 februari 1889 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op maandag 25 februari 1889, overleden op donderdag 23 januari 1890 aldaar, als overleden aangegeven op donderdag 23 januari 1890. Jozef werd 10 maanden en 30 dagen.

VI-Y  Jozef Leefsma, zoon van Heiman Leefsma (V-T) en Magalina Mossel, wonende te Gorredijk (Frl) (A-423), is geboren op zaterdag 13 februari 1892 aldaar, als geboren aangegeven op maandag 15 februari 1892, vermoord op vrijdag 26 januari 1945 in het Extern Kommando Blechhammer (PL). Jozef werd 52 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

Jozef trouwt op dinsdag 12 september 1916 te Amersfoort (Utr) op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Rebekka de Vries, dochter van Izak Abraham de Vries en Helena Vecht (te Elburg (Gld)). Rebekka is geboren op zondag 22 juni 1890 te Amersfoort (Utr), overleden op zaterdag 18 februari 1961 te Amsterdam (NH), begraven op zondag 19 februari 1961 te Muiderberg (NH) (op de Joodse begraafplaats). Rebekka werd 70 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

Eén kind heeft de oorlog overleefd. (Bron: Joods Monument).

Van Jozef en Rebekka zijn vier kinderen bekend:

1  Izak Leefsma is geboren op donderdag 19 juli 1917 te Gorredijk (Frl), zie VII-T.

2  Magalina Leefsma, wonende te Amsterdam (NH) (Koninginneweg), is geboren op woensdag 27 november 1918 te Gorredijk (Frl), vermoord op vrijdag 7 mei 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Magalina werd 24 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

3  Heiman Leefsma is geboren op vrijdag 11 juli 1924 te Leeuwarden (Frl), zie VII-U.

4  Jacob Leefsma is geboren op donderdag 28 maart 1935 te Gorredijk (Frl), zie VII-V.

VI-Z  Salomon Leefsma, zoon van Heiman Leefsma (V-T) en Magalina Mossel, is geboren op zondag 12 maart 1893 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op maandag 13 maart 1893, overleden in 1987 te Hollywood (USA). Salomon werd 94 jaar.

Salomon trouwt op zondag 24 juni 1923 op 30-jarige leeftijd met Helene Viehmann. Helene is overleden op vrijdag 15 december 1978 te Hollywood (USA).

Van Salomon en Helene zijn drie kinderen bekend:

1  Rudi Leefsma, zie VII-W.

2  Herman Leefsma, zie VII-X.

3  Maga Leefsma.

Maga trouwt op zondag 8 april 1951 te New York (USA) met Harold S. Cohen.

VI-AA  Benedictus Pinchas Leefsma, zoon van Heiman Leefsma (V-T) en Magalina Mossel, is geboren op maandag 23 juli 1894 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op dinsdag 24 juli 1894, overleden op donderdag 17 april 1902 aldaar, als overleden aangegeven op vrijdag 18 april 1902. Benedictus werd 7 jaar, 8 maanden en 25 dagen.

VI-AB  David Leefsma, zoon van Benjamin Leefsma (V-W) en Saartje Stoppelman, is geboren op dinsdag 16 april 1889 te Gorredijk (Frl), vermoord op vrijdag 9 juli 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL), als overleden aangegeven op dinsdag 25 maart 1947 te Arnhem (Gld). David werd 54 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

David trouwt op zondag 26 december 1915 te Leeuwarden (Frl) op 26-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Flora Zendijk, dochter van Izak Zendijk en Henriëtte Cohen. Flora is geboren in 1891 te Leeuwarden (Frl), overleden op donderdag 14 november 1929 te Arnhem (Gld). Flora werd 38 jaar.

Van David en Flora zijn twee kinderen bekend:

1  Sarah David Leefsma is geboren op woensdag 1 november 1916 te Leeuwarden (Frl), overleden op zondag 20 maart 2005 te Amstelveen (NH). Sarah werd 88 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

Sarah was gehuwd met Joseph Maurits Hessel Turksma, zoon van Hessel Mozes Turksma en Jenny Jetta Sara Meijer. Joseph is geboren op woensdag 10 juni 1908 te Leeuwarden (Frl), overleden op donderdag 28 november 1957 te Amsterdam (NH). Joseph werd 49 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

2  Isidoor Leefsma is geboren op donderdag 16 juni 1921 te Leeuwarden (Frl), zie VII-Y.

David trouwt op vrijdag 1 mei 1931 te Borken (D) op 42-jarige leeftijd (2) met de 41-jarige Paula Gans, dochter van Carl Gans en Amalia Windmüller. Paula is geboren op dinsdag 4 februari 1890 te Borken (D), vermoord op vrijdag 9 juli 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL), als overleden aangegeven op dinsdag 25 maart 1947 te Arnhem (Gld). Paula werd 53 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

VI-AC  Jonas Jacob Leefsma, zoon van Benjamin Leefsma (V-W) en Saartje Stoppelman, koopman, is geboren op zondag 6 september 1891 te Gorredijk (Frl), als geboren aangegeven op maandag 7 september 1891, overleden op zondag 24 mei 1970 te Amsterdam (NH), begraven op dinsdag 26 mei 1970 te Muiderberg (NH) (op de Joodse begraafplaats). Jonas werd 78 jaar, 8 maanden en 18 dagen.

Jonas trouwt op vrijdag 1 november 1918 te Zutphen (Gld) op 27-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Heintje Koppel, dochter van Jacob Koppel en Jozina Frijda. Heintje is geboren in 1893 te Zutphen (Gld), overleden op dinsdag 21 januari 1964 te Amsterdam (NH). Heintje werd 71 jaar.

Van Jonas en Heintje is een kind bekend:

1  Sara Jozina Leefsma is geboren op vrijdag 8 augustus 1919 te Leeuwarden (Frl), zie VII-Z.

Jonas trouwt op dinsdag 22 augustus 1967 te Den Haag (ZH) op 75-jarige leeftijd (2) met de 63-jarige Regina Elisabeth Frank, dochter van Aaron Mozes Frank en Ida Cohn. Regina is geboren op dinsdag 29 december 1903 te Nijmegen (Gld).

Regina was eerder gehuwd (1) met Joseph Aron Zendijk.

VI-AD  Henriëtte Leefsma, dochter van Benjamin Leefsma (V-W) en Saartje Stoppelman, is geboren op zondag 27 mei 1894 te Gorredijk (Frl), vermoord op vrijdag 11 juni 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Henriëtte werd 49 jaar en 15 dagen.

Henriette vertrekt na het overlijden van Andreas naar Leeuwarden

Henriëtte was gehuwd (1) met Jacob Kaufman, zoon van Abraham Kaufman en Johanna de Winter (te Dinther (Nbr)). Jacob, slager, wonende te Gennep (Lmb) (Zandstraat 40), is geboren op donderdag 14 augustus 1890 aldaar, vermoord op vrijdag 16 juli 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Jacob werd 52 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

Van Jacob en Henriëtte is een kind bekend:

1  Johanna Kaufman is geboren op woensdag 29 oktober 1930 te Gennep (Lmb), vermoord op vrijdag 11 juni 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Johanna werd 12 jaar, 7 maanden en 13 dagen.

Henriëtte trouwt op woensdag 30 november 1921 te Leeuwarden (Frl) op 27-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Andreas Sanders, zoon van Levie Sanders (te Rotterdam (ZH)) en Eva Camp. Andreas, handelsreiziger en fabrikant van baby artikelen, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op zaterdag 4 januari 1896 te Rotterdam (ZH), is overleden op dinsdag 4 maart 1924 02.30 te Amsterdam (NH) (aangevers overlijden waren Levi Staal, wonende te Amsterdam (NH) en Joël Rabbie, wonende te Amsterdam (NH)), begraven op woensdag 5 maart 1924 te Diemen (NH) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: A-67-76. Andreas werd 28 jaar en 2 maanden.

VI-AE  David Leefsma, zoon van Meijer Leefsma (V-X) en Sientje Legerman, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op maandag 15 juni 1891 04.00 aldaar (Zwanenburgstraat 24), is als geboren aangegeven op dinsdag 16 juni 1891 (aangever geboorte was Meijer Leefsma (zie V-X), wonende te Amsterdam (NH); getuigen aangifte geboorte waren Levie Legerman, wonende te Amsterdam (NH) en David Benjamins Leefsma (zie IV-O), wonende te Amsterdam (NH)).

VI-AF  David Leefsma, zoon van Meijer Leefsma (V-X) en Sientje Legerman, koopman en agent in textiel, wonende te Amsterdam (NH) en aldaar (Retiefstraat 98-III), is geboren op zaterdag 5 september 1896 04.00 aldaar, is als geboren aangegeven op zaterdag 5 september 1896 (aangever geboorte was Meijer Leefsma (zie V-X), wonende te Amsterdam (NH); getuigen aangifte geboorte waren Henri Herens, 59 jaar, wonende te Amsterdam (NH) en Willem Fuerber, 63 jaar, wonende te Amsterdam (NH)), vermoord op maandag 22 mei 1944 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). David werd 47 jaar, 8 maanden en 17 dagen.

David trouwt op woensdag 21 juli 1926 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Isaac Legerman, wonende te Amsterdam (NH) en Barend Agsteribbe, wonende te Bussum (NH)) (is gescheiden op vrijdag 27 december 1929 aldaar) op 29-jarige leeftijd (1) met de 18-jarige Celine Markx, dochter van Oskar Markx (te Amsterdam (NH)) en Jetta Grüneberg. Celine, pensionhoudster, wonende aldaar (Nicolaas Maesstraat 97-hs), is geboren op dinsdag 12 november 1907 te Aken (D), vermoord op vrijdag 11 december 1942 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Celine werd 35 jaar en 29 dagen.

Van David en Celine is een kind bekend:

1  Henny Leefsma is geboren op maandag 12 december 1927 te Amsterdam (NH).

David trouwt op donderdag 3 juli 1941 te Amsterdam (NH) op 44-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Germaine Madeleine Mendels, dochter van N.N. en Pauline Rudelsheim. Germaine, telefoniste, is geboren op woensdag 20 december 1911 te Amsterdam (NH), vermoord op maandag 22 mei 1944 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL), als overleden aangegeven op donderdag 1 mei 1952 te Amsterdam (NH). Germaine werd 32 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

Adres 1942: Hunzestraat 8-h, Amsterdam

Van David en Germaine is een kind bekend:

2  Felix Max Paul Leefsma is geboren op donderdag 19 november 1942 te Amsterdam (NH), zie VII-AA.

VI-AG  David Leefsma, zoon van Joseph Leefsma (V-Y) en Schoontje Woudstra, diamantslijper, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op woensdag 7 september 1898 23.00 aldaar, is als geboren aangegeven op zaterdag 10 september 1898 (aangever geboorte was Joseph Leefsma (zie V-Y), wonende te Amsterdam (NH); getuigen aangifte geboorte waren Hillebrand van der Horst, wonende te Amsterdam (NH) en Willem Fuerber, 65 jaar, wonende te Amsterdam (NH)), vermoord op vrijdag 16 juli 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). David werd 44 jaar, 10 maanden en 9 dagen.

David trouwt op donderdag 8 december 1927 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Zacharias Hammelburg, wonende te Amsterdam (NH) en Jacob Leefsma (zie VI-AH), wonende te Amsterdam (NH)) op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Anna Hammelburg, dochter van Salomon Hammelburg (te Amsterdam (NH)) en Marianne Agsteribbe. Anna is geboren op woensdag 2 december 1903 06.00 aldaar, is als geboren aangegeven op woensdag 2 december 1903 (aangever geboorte was Salomon Hammelburg, wonende te Amsterdam (NH); getuigen aangifte geboorte waren Albert Zilvold, 23 jaar, wonende te Amsterdam (NH) en Johannes Boomkamp, 33 jaar, wonende te Amsterdam (NH)), vermoord op vrijdag 16 juli 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Anna werd 39 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

Van David en Anna is een kind bekend:

1  Suze Ursula Leefsma is geboren op woensdag 19 december 1928 te Amsterdam (NH), vermoord op vrijdag 16 juli 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Suze werd 14 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

VI-AH  Jacob Leefsma, zoon van Joseph Leefsma (V-Y) en Schoontje Woudstra, magazijnbediende, wonende te Amsterdam (NH) en aldaar, is geboren op zaterdag 18 april 1903 08.00 aldaar, is als geboren aangegeven op zaterdag 18 april 1903 (aangever geboorte was Joseph Leefsma (zie V-Y), wonende te Amsterdam (NH); getuigen aangifte geboorte waren Johannes Boomkamp, 32 jaar, wonende te Amsterdam (NH) en Gautier Oltmans, 34 jaar, wonende te Amsterdam (NH)), vermoord op zondag 28 februari 1943 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Jacob werd 39 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

De Commissaris van Politie in de 4e sectie in Amsterdam verzocht opsporing, aanhouding en voorgeleiding van Jacob Leefsma, wonende aan de Hoendiepstraat 36 te Amsterdam. Hij werd ervan verdacht de Textieldistributiebeschikking te hebben overtreden.

Algemeen Politieblad, nr 42, 22 oktober 1942, 1194, bericht 2489 (Bron: Joods Monument)

Jacob trouwt op donderdag 19 maart 1931 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Mozes Josef Simon van Bergen, wonende te Amsterdam (NH) en David Leefsma (zie VI-AK), wonende te Amsterdam (NH)) op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Ester van Bergen, dochter van Simon Isaac van Bergen (te Amsterdam (NH)) en Eva Denneboom. Ester is geboren op donderdag 24 oktober 1907 te Weesp (NH), vermoord op dinsdag 15 december 1942 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Ester werd 35 jaar, 1 maand en 21 dagen.

Van Jacob en Ester zijn twee kinderen bekend:

1  Joseph Leefsma is geboren op maandag 9 juli 1934 te Amsterdam (NH), zie VII-AB.

2  Eva Beppie Leefsma is geboren op zondag 31 mei 1936 te Amsterdam (NH), vermoord op vrijdag 4 juni 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Eva werd 7 jaar en 4 dagen.

VI-AI  Isaac Leefsma, zoon van Joseph Leefsma (V-Y) en Schoontje Woudstra, is geboren op vrijdag 25 november 1904 22.30 te Amsterdam (NH), is als geboren aangegeven op zaterdag 26 november 1904 (aangever geboorte was Joseph Leefsma (zie V-Y), wonende te Amsterdam (NH); getuigen aangifte geboorte waren Gautier Oltmans, 35 jaar, wonende te Amsterdam (NH) en Albert Zilvold, 24 jaar, wonende te Amsterdam (NH)).

VI-AJ  Hartog Leefsma, zoon van Israël Leefsma (V-Z) en Froukje Hes, kantoorbediende, is geboren op donderdag 5 mei 1898 04.00 te Amsterdam (NH), is als geboren aangegeven op vrijdag 6 mei 1898 (aangever geboorte was Israël Leefsma (zie V-Z), wonende te Amsterdam (NH); getuigen aangifte geboorte waren Henri Herens, 60 jaar, wonende te Amsterdam (NH) en Nicolaas Menagé Challa, 37 jaar, wonende te Amsterdam (NH)), vermoord op vrijdag 31 maart 1944 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Hartog werd 45 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

Hartog trouwt op donderdag 15 augustus 1940 te Amsterdam (NH) op 42-jarige leeftijd met de 43-jarige Schoontje Hoost, dochter van Isaac Hoost (te Amsterdam (NH)) en Grietje Italianer. Schoontje, wonende aldaar, is geboren op maandag 21 december 1896 10.00 aldaar (Nieuwe Prinsengracht 38), is als geboren aangegeven op dinsdag 22 december 1896 (aangever geboorte was Isaac Hoost, wonende te Amsterdam (NH); getuigen aangifte geboorte waren Hillebrand van der Horst, 60 jaar, wonende te Amsterdam (NH) en Willem Färber, 63 jaar, wonende te Amsterdam (NH)), vermoord op vrijdag 19 november 1943 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Schoontje werd 46 jaar, 10 maanden en 29 dagen.

VI-AK  David Leefsma, zoon van Israël Leefsma (V-Z) en Froukje Hes, winkelbediende en diamantslijper, wonende te Hilversum (NH) en te Amsterdam (NH), is geboren op vrijdag 31 maart 1899 04.00 aldaar, is als geboren aangegeven op vrijdag 31 maart 1899 (aangever geboorte was Israël Leefsma (zie V-Z), wonende te Amsterdam (NH); getuigen aangifte geboorte waren Henri Herens, 62 jaar, wonende te Amsterdam (NH) en Willem Fuerber, 66 jaar, wonende te Amsterdam (NH)), wonende Tulpstraat 48 te Hilversum (NH), overleden op zaterdag 5 april 1919 14.30 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 7 april 1919 (aangever overlijden was Joseph de Haan, wonende te Hilversum (NH); getuige aangifte overlijden was Berend van Rhijn, wonende te Hilversum (NH)), begraven te Hilversum (NH) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: 1V03-15. David werd 20 jaar en 5 dagen.


Generatie VII

(van 1905 tot heden)

In deze generatie zijn 9 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1937 en 1960. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Rotterdam (ZH) (3x), Amsterdam (NH) (3x), Gouda (ZH) (2x), Rechovot (ISR), Naharia (ISR), Meppel (Drt), Kollum (Frl), Jeruzalem (ISR) en Groningen (Gr). Er zijn momenteel nog 8 van de 17 kinderen in leven.

VII-A  Leo Joseph Leefsma, zoon van Alexander Leefsma (VI-A) en Alma Salomon, is geboren op zondag 15 augustus 1920 te Groningen (Gr), vermoord op maandag 31 mei 1943 in Midden Europa. Leo werd 22 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

VII-B  Ernst Leefsma, zoon van Alexander Leefsma (VI-A) en Alma Salomon, is geboren op vrijdag 7 juni 1929 te Groningen (Gr), vermoord op maandag 31 augustus 1942 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Ernst werd 13 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

VII-C  N.N.

VII-D  Raphaël Leefsma, zoon van Mozes Leefsma (VI-C) en Marianne Snijders, is geboren op zaterdag 22 november 1924 te Den Haag (ZH), vermoord op vrijdag 23 juli 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Raphaël werd 18 jaar, 8 maanden en 1 dag.

VII-E  Frits Leefsma, zoon van Mozes Leefsma (VI-C) en Marianne Snijders, is geboren op donderdag 27 augustus 1931 te Amsterdam (NH), vermoord op vrijdag 23 juli 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Frits werd 11 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

VII-F  Ralph Hans Leefsma, zoon van Menni Leefsma (VI-D) en Mathilde Betsy Coltof, is geboren op zaterdag 3 april 1937 te Zandvoort (NH), vermoord op maandag 7 september 1942 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Ralph werd 5 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

VII-G  Jeremy Raphael Leefsma (Jim), zoon van Jacob Leefsma (Jaap) (VI-E) en Corry Mesritz, is geboren op maandag 14 oktober 1929 te Groningen (Gr), overleden op donderdag 19 maart 1998 te Jeruzalem (ISR). Jeremy werd 68 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

Jeremy trouwt op maandag 12 april 1954 te Jeruzalem (ISR) op 24-jarige leeftijd met Mirjam Mok.

Van Jeremy en Mirjam zijn drie kinderen bekend:

1  Jaron Lotan, zie VIII-A.

2  Amitai Leefsma, zie VIII-B.

3  Omri Lotan is geboren op woensdag 10 februari 1960 te Jeruzalem (ISR), zie VIII-C.

VII-H  Alexander Max Leefsma, zoon van Jacob Leefsma (Jaap) (VI-E) en Corry Mesritz, is geboren op donderdag 26 augustus 1937 te Haren (Gr), overleden op dinsdag 2 juni 1953 te Utrecht, begraven op donderdag 4 juni 1953 aldaar (op de Joodse begraafplaats). Alexander werd 15 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

VII-I  Benjamin Leefsma, zoon van Joseph Leefsma (VI-G) en Mina Rosenberg (te Amsterdam (NH)), is geboren op woensdag 4 juli 1906 aldaar, vermoord op zondag 30 augustus 1942 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL), als overleden aangegeven op vrijdag 8 september 1950 te Amsterdam (NH). Benjamin werd 36 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Benjamin was gehuwd met Elisabeth Kets de Vries. Elisabeth is geboren op zaterdag 22 oktober 1910 te Rotterdam (ZH), vermoord op woensdag 30 september 1942 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Elisabeth werd 31 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

Adres febr. 1941: Maasstraat 94, Amsterdam.

VII-J  N.N.

VII-K  Benjamin Mozes Leefsma, zoon van Heiman Benjamin Leefsma (VI-J) en Johanna Geertruida Zwarenstein (te Rotterdam (ZH)), is geboren op donderdag 1 april 1943 te Amsterdam (NH), vermoord op vrijdag 23 juli 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Benjamin werd 3 maanden en 22 dagen.

VII-L  Benjamin Leefsma, zoon van Louis Benjamin Leefsma (VI-L) en Rozette Elzas, is geboren op vrijdag 30 januari 1920 te Apeldoorn (Gld), vermoord op vrijdag 28 augustus 1942 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Benjamin werd 22 jaar, 6 maanden en 29 dagen.

VII-M  David Leefsma, zoon van Samuel Joseph Leefsma (VI-Q) en Susanna Mogendorff, wonende te Gouda (ZH), te Amsterdam (NH), aldaar (Zoomstraat 47-hs) en aldaar (Roerstraat 99-hs), is geboren op zaterdag 6 augustus 1910 03.30 te Gouda (ZH) (Wijdstraat 41), is als geboren aangegeven op zondag 7 augustus 1910 (aangever geboorte was Samuel Joseph Leefsma (zie VI-Q), wonende te Gouda (ZH); getuigen aangifte geboorte waren Jacques Mogendorff, wonende te Gouda (ZH) en Anthonij Isaac Gazan, wonende te Gouda (ZH)), vermoord op vrijdag 31 maart 1944 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). David werd 33 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

David trouwt op woensdag 3 juni 1936 te Gouda (ZH) op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Rosa de Wit, dochter van Nathan de Wit en Henriette Wolf. Rosa is geboren op zaterdag 4 januari 1913 te Amsterdam (NH), vermoord op dinsdag 30 november 1943 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Rosa werd 30 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

Van David en Rosa zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N., zie VIII-D.

VII-N  Nathan Leefsma, zoon van Samuel Joseph Leefsma (VI-Q) en Susanna Mogendorff, wonende te Gouda (ZH) en te Rotterdam (ZH), is geboren op dinsdag 22 juli 1913 11.30 te Gouda (ZH) (Wijdstraat 43), is als geboren aangegeven op woensdag 23 juli 1913 (aangever geboorte was Samuel Joseph Leefsma (zie VI-Q), wonende te Gouda (ZH); getuigen aangifte geboorte waren Saul Hartog Polak, wonende te Gouda (ZH) en David Joseph Leefsma (zie V-I), wonende te Gouda (ZH)), overleden op zondag 9 december 1990 te Gouda (ZH). Nathan werd 77 jaar, 4 maanden en 17 dagen.

Nathan trouwt op woensdag 18 juli 1945 te Gouda (ZH) op 31-jarige leeftijd met de 29-jarige Wouterina Maria Hendrika Nagtegaal (Rinie), dochter van Gerhard Nagtegaal (te Gouda (ZH)) en Wouterina Johanna Cornelia van Altenburg (aldaar). Wouterina, wonende aldaar, is geboren op zondag 19 september 1915 02.00 aldaar (Crabethstraat 37), is als geboren aangegeven op maandag 20 september 1915 (aangever geboorte was Gerhard Nagtegaal, wonende te Gouda (ZH); getuigen aangifte geboorte waren Cornelis van Tongerloo, 57 jaar, wonende te Gouda (ZH) en Cornelis Beukelman, 48 jaar, wonende te Gouda (ZH)), overleden op woensdag 23 augustus 1995 te Gouda (ZH). Wouterina werd 79 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

Van Nathan en Wouterina zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VIII-E.

2  N.N.

VII-O  Betty Leefsma, dochter van Samuel Joseph Leefsma (VI-Q) en Susanna Mogendorff, is geboren op maandag 16 mei 1921 te Gouda (ZH), overleden op woensdag 18 juli 2001 te Leidschendam (ZH). Betty werd 80 jaar, 2 maanden en 2 dagen.

Betty trouwt op donderdag 18 oktober 1945 te Rotterdam (ZH) op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Barend Booy. Barend is geboren op vrijdag 8 november 1918 te Rotterdam (ZH), overleden op donderdag 24 oktober 1985 te Voorburg (ZH). Barend werd 66 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

Van Barend en Betty zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

VII-P  Salomon Leefsma, zoon van Alexander Leefsma (VI-T) en Henriëtta Godschalk, is geboren op woensdag 31 augustus 1910 te Haskerland (Frl), vermoord op vrijdag 30 april 1943 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Salomon werd 32 jaar, 7 maanden en 30 dagen.

VII-Q  Heiman Philip Leefsma, zoon van Gerrit Leefsma (VI-U) en Reina van Dam, is geboren op vrijdag 14 februari 1908 te Zuidhorn (Gr), vermoord op vrijdag 23 april 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Heiman werd 35 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

VII-R  Abraham Benedictus Leefsma, zoon van Gerrit Leefsma (VI-U) en Reina van Dam, is geboren op donderdag 11 februari 1909 te Zuidhorn (Gr), vermoord op woensdag 7 februari 1945 in het Concentratiekamp Gross-Rosen (D). Abraham werd 35 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

Abraham was gehuwd met Matje Wolf. Matje is geboren op donderdag 14 december 1911 te Meppel (Drt), vermoord op zondag 31 december 1944 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Matje werd 33 jaar en 17 dagen.

Van Abraham en Matje is een kind bekend:

1  Isac Gerrit Heiman Leefsma (Ies) is geboren op zondag 28 april 1940 te Meppel (Drt), zie VIII-F.

VII-S  Izaäk Leefsma, zoon van Gerrit Leefsma (VI-U) en Reina van Dam, is geboren op woensdag 3 mei 1911 te Ooststellingwerf, vermoord op donderdag 21 januari 1943 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Izaäk werd 31 jaar, 8 maanden en 18 dagen.

VII-T  Izak Leefsma, zoon van Jozef Leefsma (VI-Y) en Rebekka de Vries, is geboren op donderdag 19 juli 1917 te Gorredijk (Frl), vermoord op zondag 31 december 1944 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Izak werd 27 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

VII-U  Heiman Leefsma, zoon van Jozef Leefsma (VI-Y) en Rebekka de Vries, is geboren op vrijdag 11 juli 1924 te Leeuwarden (Frl).

Heiman trouwt op maandag 16 augustus 1948 te Groningen (Gr) op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige Helena van Hasselt. Helena is geboren op woensdag 27 juni 1928 te Groningen (Gr).

Van Heiman en Helena is een kind bekend:

1  Vera Magda Leefsma is geboren op donderdag 16 maart 1950 te Groningen (Gr).

Vera was gehuwd met Eddy Gans.

VII-V  Jacob Leefsma, zoon van Jozef Leefsma (VI-Y) en Rebekka de Vries, is geboren op donderdag 28 maart 1935 te Gorredijk (Frl), vermoord op vrijdag 11 februari 1944 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Jacob werd 8 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

VII-W  Rudi Leefsma, zoon van Salomon Leefsma (VI-Z) en Helene Viehmann.

VII-X  Herman Leefsma, zoon van Salomon Leefsma (VI-Z) en Helene Viehmann.

VII-Y  Isidoor Leefsma, zoon van David Leefsma (VI-AB) en Flora Zendijk, is geboren op donderdag 16 juni 1921 te Leeuwarden (Frl), overleden op dinsdag 17 januari 1922 aldaar, als overleden aangegeven op woensdag 18 januari 1922, begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: 232. Isidoor werd 7 maanden en 1 dag.

VII-Z  Sara Jozina Leefsma, dochter van Jonas Jacob Leefsma (VI-AC) en Heintje Koppel, is geboren op vrijdag 8 augustus 1919 te Leeuwarden (Frl), overleden op donderdag 4 april 1991 te Amsterdam (NH), begraven op zondag 7 april 1991 te Muiderberg (NH) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: F-10-42. Sara werd 71 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

Sara trouwt op woensdag 1 april 1942 te Amsterdam (NH) (is gescheiden op zaterdag 9 februari 1946) op 22-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige David Blits, zoon van N.N. Blits. David is geboren op zaterdag 13 september 1913 te Amsterdam (NH), overleden in 1980 te Santa Monica (USA). David werd 67 jaar.

David was later gehuwd (2) met Henriette Spier.

Sara trouwt op donderdag 20 januari 1949 te Amsterdam (NH) op 29-jarige leeftijd (2) met de 38-jarige Karel Marthein de Haas, zoon van Salomon de Haas en Mina Marx. Karel is geboren op donderdag 14 juli 1910 te Ommen, overleden op maandag 1 maart 1993 te Amsterdam (NH), begraven te Muiderberg (NH) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: F-10-41. Karel werd 82 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

Van Karel en Sara is een kind bekend:

1  Sylvain John de Haas is geboren op donderdag 20 oktober 1949 te Amsterdam (NH).

VII-AA  Felix Max Paul Leefsma, zoon van David Leefsma (VI-AF) en Germaine Madeleine Mendels, is geboren op donderdag 19 november 1942 te Amsterdam (NH), vermoord op zondag 21 mei 1944 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Felix werd 1 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

VII-AB  Joseph Leefsma, zoon van Jacob Leefsma (VI-AH) en Ester van Bergen, is geboren op maandag 9 juli 1934 te Amsterdam (NH), vermoord op vrijdag 4 juni 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Joseph werd 8 jaar, 10 maanden en 26 dagen.


Generatie VIII

(van 1937 tot heden)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 2 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren in 1986 en 1997. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Mevassereth (ISR) en Gouda (ZH).

VIII-A  Jaron Lotan, zoon van Jeremy Raphael Leefsma (Jim) (VII-G) en Mirjam Mok.

Jaron was gehuwd met Tsippy N.N..

VIII-B  Amitai Leefsma, zoon van Jeremy Raphael Leefsma (Jim) (VII-G) en Mirjam Mok.

Amitai was gehuwd met Reine N.N.

VIII-C  Omri Lotan, zoon van Jeremy Raphael Leefsma (Jim) (VII-G) en Mirjam Mok, is geboren op woensdag 10 februari 1960 te Jeruzalem (ISR).

Omri was gehuwd met Jael N.N..

Van Omri en Jael is een kind bekend:

1  Ma'ayan Leefsma is geboren op maandag 27 januari 1986 te Mevassereth (ISR).

VIII-D  N.N.

VIII-E  N.N.

VIII-F  Isac Gerrit Heiman Leefsma (Ies), zoon van Abraham Benedictus Leefsma (VII-R) en Matje Wolf, is geboren op zondag 28 april 1940 te Meppel (Drt).