Header

Counter

 

Links en verantwoording

Hierbij een keuze tussen een aantal stambomen of parentelen die door mij of door mij met hulp van anderen (er is o.a. veel informatie via het internet verkregen, waarvoor mijn dank) zijn samengesteld. 

Nog in leven zijnde personen zijn op enkele uitzonderingen na, een aantal mensen hebben er geen bezwaar tegen dat hun persoonlijke gegevens op het internet vermeld worden, uit de stamboom/parentelen verwijderd. Mocht er abusievelijk toch iets worden vermeld waar u bezwaar tegen maakt dan verzoek ik u mij dit te melden per mail of telefoon zodat die gegevens kunnen worden aangepast of verwijderd.

Enkele belangrijke sites voor het genealogisch onderzoek:

Akevoth (Dutch Jewish Genealogical Data base)

Centraal Bureau voor Genealogie

Ellis Island immigratie gegevens

Genealogie.pagina.nl

GeneaNet Genealogische database

Homepage van Reinier en Dirkje Bobbe

Joods Rotterdam van Saskia Sanders

StamboomSurfpagina.nl

Streekarchief Midden Holland

Stadsarchief Amsterdam

Robs genealogie pagina's

OorlogsgravenStichting

Joods Monument