Header

Counter

 

© 2015  Tom Verwaijen

opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.577.20150317


Parenteel van Isaac [ben] Abrahams (Sanders) (1678-1780)

Generatie I

(van 1678 tot 1780)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 5 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1707 en 1730. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Amsterdam (NH) (5x).

I  Isaac [ben] Abrahams (Sanders), wonende te Gouda (ZH), waarschijnlijk is geboren in 1678 te Amsterdam (NH), wonende Gouwe, is overleden op zaterdag 3 juni 1780 te Gouda (ZH), is begraven op dinsdag 6 juni 1780 te Rotterdam (ZH) (op de Joodse begraafplaats aan de Oostzeedijk) grafnr.: 3-59, wordt vermeld in Weeskamer akte op vrijdag 27 augustus 1751 te Gouda (ZH). Isaac werd 102 jaar.

Isaac was gehuwd met Beligje Alexanders. Beligje, wonende te Gouda (ZH), is overleden op vrijdag 29 januari 1773 aldaar, is begraven te Rotterdam (ZH).

Van Isaac en Beligje zijn vijf kinderen bekend:

1  Abraham Ben Isaacs (Sanders) is geboren rond 1707 te Amsterdam (NH), zie II-A.

2  Joseph Isaacs is geboren rond 1721 te Amsterdam (NH) (?), zie II-B.

3  Kaatje Isaacs waarschijnlijk is geboren rond 1725 te Amsterdam (NH), zie II-C.

4  Sander Isaacs (Sanders) is geboren rond 1729 te Amsterdam (NH) (?), zie II-D.

5  Judith Isaac (Sanders) waarschijnlijk is geboren rond 1730 te Amsterdam (NH), zie II-E.


Generatie II

(van 1707 tot 1810)

In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 31 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1740 en 1797. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Gouda (ZH) (26x), Amsterdam (NH) (3x) en Rotterdam (ZH) (2x).

II-A  Abraham Ben Isaacs (Sanders) ook genaamd Abraham Isaks, zoon van Isaac [ben] Abrahams (Sanders) (I) en Beligje Alexanders, wonende te Amsterdam (NH) (Houtstraat), te Gouda (ZH), aldaar en aldaar (Gouwe Oostzijde), is geboren rond 1707 te Amsterdam (NH), wonende Turfmarkt te Gouda (ZH), is overleden op zaterdag 23 april 1803 aldaar, is begraven op maandag 25 april 1803 te Rotterdam (ZH), wordt vermeld in Weeskamer akte op vrijdag 27 augustus 1751 te Gouda (ZH) of is in mei 1756 eigenaar van een huis aan de Gouwe te Gouda of wordt vermeld als koper van een huis in mei 1756 aldaar of wordt vermeld als koper van een huis in mei 1756 aldaar (Gouwe) of wordt vermeld in een testament op zaterdag 29 mei 1762 aldaar of wordt vermeld als verkoper van een huis in februari 1764 aldaar (Naaierstraat) of wordt vermeld als koper van een huis in februari 1784 aldaar (Tevekoop) of wordt vermeld als verkoper van een huis in februari 1784 aldaar (Tevekoop) of wordt vermeld als koper van een huis in november 1790 aldaar (Naaierstraat) of wordt vermeld in een testament op maandag 1 november 1790 aldaar of wordt vermeld als koper van een huis in juni 1795 aldaar (Korte Gouwe WZ) of wordt vermeld als koper van een huis in december 1798 aldaar of wordt vermeld als koper van een huis in april 1800 aldaar (Tevekoop) of wordt vermeld als verkoper van een huis in juni 1801 aldaar (Gouwe OZ) of wordt vermeld als verkoper van een huis in april 1802 aldaar (Gouwe OZ). Abraham werd ongeveer 96 jaar.

Abraham gaat in ondertrouw op donderdag 8 december 1740 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Roosje Hijman en Isaac [ben] Abrahams (Sanders) (zie I)) op ongeveer 33-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Elsie Simons, dochter van Roosje Hijman. Elsie, wonende te Amsterdam (NH) en te Gouda (ZH), is geboren in 1716 te Amsterdam (NH), is overleden op dinsdag 22 juni 1751 te Gouda (ZH), is begraven te Muiderberg (NH) (op de Joodse begraafplaats), 1 vermeld in ondertrouwakte in 1740 te Amsterdam (NH) of wordt vermeld in Weeskamer akte op vrijdag 27 augustus 1751 te Gouda (ZH). Elsie werd 35 jaar.

Van Abraham en Elsie zijn vier kinderen bekend:

1  Debora Abraham Isaac Sanders te Amsterdam (NH), is geboren in 1740 aldaar (Houtstraat), zie III-A.

2  Roosje Abrahams Sanders (Roosje Abraham van Dergooy (Gouda)), wonende te Gouda (ZH) en te Amsterdam (NH) (Vlooienburg), is geboren in 1745 te Gouda (ZH), is overleden in februari 1810 aldaar, is begraven op dinsdag 6 februari 1810 te Rotterdam (ZH) (op de Joodse begraafplaats), wordt vermeld in Weeskamer akte op vrijdag 27 augustus 1751 te Gouda (ZH). Roosje werd 65 jaar.

Roosje gaat in ondertrouw op vrijdag 28 november 1766 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Abraham [ben] Isaacs (Sanders) en Salomon Hendrik (Shabtay Chaim Lepert)) op 21-jarige leeftijd met de 30-jarige Hartog Salomons, zoon van Salomon Hendrik (Shabtay Chaim Lepert) en Anna Jacob van Naarden. Hartog, wonende te Amsterdam (NH) (Batavierstraat), is geboren in 1736 aldaar, is overleden voor 1810. Hartog werd hoogstens 74 jaar.

3  Rachel Abraham Sanders (Rechla Abraham van Dergooy (Gouda)) is geboren in 1748 te Gouda (ZH), zie III-B.

4  Simon Isaacks (Sanders) is geboren in februari 1750 te Gouda (ZH), zie III-C.

Abraham trouwt op dinsdag 5 oktober 1751 te Gouda (ZH) op ongeveer 44-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 21-jarige Vrouwtje (Fromet Paarls) Barends ook genaamd Vrouwtje Paerels van Hanau, dochter van Barend Zalman. Vrouwtje, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren rond 1730 te Hanau (D), is overleden (doodsoorzaak: zwakte) op zaterdag 5 maart 1803 te Gouda (ZH), is als overleden aangegeven bij impost op begraven klasse IV (fl. 3.00) of is begraven op zondag 6 maart 1803 te Rotterdam (ZH) (op de Joodse begraafplaats aan de Oostzeedijk) grafnr.: 1-19, wordt vermeld in een testament op vrijdag 1 oktober 1751 te Gouda (ZH) of wordt vermeld in een testament op zaterdag 29 mei 1762 aldaar of wordt vermeld in 1803 te Rotterdam (ZH) of wordt op dinsdag 18 februari 1823 te Gouda (ZH) als zuster vermeld in een Memorie van Successie. Vrouwtje werd ongeveer 73 jaar.

Van Abraham en Vrouwtje zijn vier kinderen bekend:

5  Judick Abrahams Sanders is geboren rond 1752 te Amsterdam (NH), zie III-D.

6  Sara Abrahams Sanders ook genaamd Sara Abrahams, winkelierster, wonende te Gouda (ZH), te Arnhem (Gld) en aldaar, is geboren in 1754 te Gouda (ZH), wonende te Arnhem (Gld), is overleden op zaterdag 9 januari 1830 07.30 aldaar, is als overleden aangegeven op zaterdag 9 januari 1830 (aangever overlijden was Mozes Liepman Prins; getuige aangifte overlijden was Philip Marcus Hartog), wordt op dinsdag 18 februari 1823 te Gouda (ZH) als nicht en erfgenaam vermeld in een Memorie van Successie. Sara werd 76 jaar.

Sara trouwt op vrijdag 31 januari 1777 te Doesburg (Gld), de choepa heeft plaatsgevonden op zaterdag 15 oktober 1774 aldaar op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 34-jarige David Levie Haas, zoon van Levie Haas en Sibilla Beer Gompertz. David is geboren rond 1743 te Kleve (D), is overleden op woensdag 12 november 1817 te Wageningen (Gld), is als overleden aangegeven op woensdag 12 november 1817, wordt op dinsdag 18 februari 1823 te Gouda (ZH) als aangetrouwd vermeld in een Memorie van Successie. David werd ongeveer 74 jaar.

7  Beligje Abrahams Sanders (Rivkah Beila bat Abraham) is geboren in 1758 te Gouda (ZH), zie III-E.

8  Salomon Abrahams Sanders is geboren in 1761 te Gouda (ZH), zie III-F.

II-B  Joseph Isaacs, zoon van Isaac [ben] Abrahams (Sanders) (I) en Beligje Alexanders, negotiant, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren rond 1721 te Amsterdam (NH) (?), wonende te Gouda (ZH), is overleden op donderdag 9 augustus 1810 aldaar, is begraven op vrijdag 10 augustus 1810 te Rotterdam (ZH) (op de Joodse begraafplaats), wordt vermeld als koper van een huis in november 1785 te Gouda (ZH) (Lange Groenendaal) of wordt vermeld in een testament op maandag 1 november 1790 aldaar of wordt vermeld als koper van een huis in november 1795 aldaar (Lange Groenendaal ZZ) of wordt vermeld als verkoper van een huis in maart 1796 aldaar (Lange Groenendaal NZ) of wordt vermeld in een testament op dinsdag 9 mei 1797 te Amsterdam (NH) of wordt vermeld als verkoper van een huis in maart 1798 te Gouda (ZH) (Lange Groenendaal) of wordt vermeld in een notariële akte op dinsdag 27 januari 1801 aldaar. Joseph werd ongeveer 89 jaar.

Joseph trouwt op vrijdag 17 augustus 1759 te Rotterdam (ZH) op ongeveer 38-jarige leeftijd met Clara Salomons ook genaamd Keijle Salomons. Clara is overleden na 1801, wordt vermeld in een testament op maandag 1 november 1790 te Gouda (ZH) of wordt vermeld in een testament op dinsdag 9 mei 1797 te Amsterdam (NH) of wordt vermeld in een notariële akte op dinsdag 27 januari 1801 te Gouda (ZH).

Van Joseph en Clara zijn acht kinderen bekend:

1  Roosje Joseph Sanders, wonende te Gouda (ZH), is geboren in 1759 aldaar, wonende Achter de Vischmarkt 98 aldaar, is overleden op zondag 20 juli 1817 16.00 aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 22 juli 1817 (aangever overlijden was Mozes Isaac Sanders (zie IV-P); getuige aangifte overlijden was Philip Levie Hirschel). Roosje werd 58 jaar.

Roosje was gehuwd met Benjamin van Weenen. Benjamin, particulier en koopman, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren in 1757, is overleden na 1817. Benjamin werd minstens 60 jaar.

2  Isaac Joseph Sanders is geboren in 1760 te Gouda (ZH), zie III-G.

3  Salomon Joseph Bom is geboren op zondag 29 november 1761 te Gouda (ZH), zie III-H.

4  Abraham Joseph Sanders is geboren op donderdag 8 maart 1770 te Gouda (ZH), zie III-I.

5  Marcus Joseph Sanders is geboren op dinsdag 26 maart 1771 te Gouda (ZH), zie III-J.

6  Sara Joseph is geboren in 1773 te Gouda (ZH), zie III-K.

7  N.N. Isaacs is geboren rond augustus 1777 te Gouda (ZH), zie III-L.

8  N.N. Sanders is geboren in december 1779 te Gouda (ZH), zie III-M.

II-C  Kaatje Isaacs, dochter van Isaac [ben] Abrahams (Sanders) (I) en Beligje Alexanders, wonende te Gouda (ZH), waarschijnlijk is geboren rond 1725 te Amsterdam (NH).

Kaatje was gehuwd met Joseph Salomons.

Van Joseph en Kaatje is een kind bekend:

1  Sara Joseph is geboren rond 1768 te Gouda (ZH), is overleden op maandag 7 maart 1864 te Rotterdam (ZH). Sara werd ongeveer 96 jaar.

Sara trouwt (gerecht) op zondag 16 juni 1799 te Gouda (ZH) op ongeveer 31-jarige leeftijd met de 27-jarige Samuel Mozes de Jong ook genaamd Samuel Mozes, zoon van Mozes Samuel de Jong en Vrouwtje Levie. Samuel, koopman, wonende te Gouda (ZH), is geboren in 1772 te Amsterdam (NH), is overleden op donderdag 3 april 1817 te Rotterdam (ZH), wordt naamsaanneming in 1812 te Gouda (ZH). Samuel werd 45 jaar.

II-D  Sander Isaacs (Sanders) ook genaamd Sander Izaks, zoon van Isaac [ben] Abrahams (Sanders) (I) en Beligje Alexanders, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren rond 1729 te Amsterdam (NH) (?), is overleden op dinsdag 16 september 1806 te Gouda (ZH), is begraven op woensdag 17 september 1806 (op de Joodse begraafplaats aan de Oostzeedijk) grafnr.: 2-43, is in juli 1767 eigenaar van een huis in de Stoofsteeg te Gouda of wordt vermeld als koper van een huis in juli 1767 aldaar (Stoofsteeg) of wordt vermeld in een testament op zondag 24 april 1791 aldaar of wordt vermeld in een testament op zondag 29 november 1795 aldaar of wonende aldaar, wordt als voogd vermeld op vrijdag 9 april 1802 aldaar of wordt vermeld in een notariële akte op vrijdag 24 juli 1807 aldaar. Sander werd ongeveer 77 jaar.

Sander trouwt op zondag 5 april 1750 te Gouda (ZH) op ongeveer 21-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 20-jarige Beligje Joseph (Beila), dochter van Joseph Segal. Beligje is geboren rond 1730 te Hamburg (D), is overleden op vrijdag 25 april 1794 te Gouda (ZH), is begraven op zaterdag 26 april 1794 te Rotterdam (ZH) (op de Joodse begraafplaats aan de Oostzeedijk) grafnr.: 1-58, wordt vermeld in een testament op zondag 24 april 1791 te Gouda (ZH). Beligje werd ongeveer 64 jaar.

Van Sander en Beligje zijn negen kinderen bekend:

1  Abraham Sanders te Gouda (ZH), is geboren op zaterdag 25 september 1751 aldaar, zie III-N.

2  Isaac Alexander Sanders is geboren op zaterdag 10 maart 1753 te Gouda (ZH), zie III-O.

3  Mozes Sanders te Gouda (ZH), is geboren in 1755 aldaar, zie III-P.

4  Jacob Sanders is geboren rond 1756 te Gouda (ZH), zie III-Q.

5  Sara Sanders is geboren rond 1760 te Gouda (ZH), zie III-R.

6  Engeltje Sanders is geboren in 1762 te Gouda (ZH), zie III-S.

7  David Sanders te Gouda (ZH), is geboren op donderdag 5 december 1765 aldaar, zie III-T.

8  Joseph Sanders te Gouda (ZH), is geboren op vrijdag 26 januari 1770 aldaar, zie III-U.

9  Salomon Sanders (Shlomo) te Gouda (ZH), is geboren in 1771 aldaar, zie III-V.

Sander gaat in ondertrouw op zondag 3 april 1796 te Gouda (ZH), trouwt op zondag 8 mei 1796 aldaar op ongeveer 67-jarige leeftijd (2) met Sara Simon. Sara, wonende te Den Haag (ZH), is geboren in Duitsland, is overleden na 1807.

Van Sander en Sara is een kind bekend:

10  N.N. (Sanders) is geboren in augustus 1797 te Gouda (ZH), zie III-W.

II-E  Judith Isaac (Sanders), dochter van Isaac [ben] Abrahams (Sanders) (I) en Beligje Alexanders, wonende te Gouda (ZH), te Rotterdam (ZH) en te Amsterdam (NH), waarschijnlijk is geboren rond 1730 aldaar, is overleden te Rotterdam (ZH).

Judith was gehuwd met Eliaser Frieser. Eliaser is overleden te Rotterdam (ZH), wordt als vader vermeld in 1836 aldaar.

Eliaser was later gehuwd (2) met Mietje Heijmans.

Van Eliaser en Judith zijn vier kinderen bekend:

1  Rachel Frieser, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren in 1758 aldaar, wonende Schiedamsedijk 159 aldaar, is overleden op woensdag 24 augustus 1836 06.00 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 25 augustus 1836 (aangever overlijden was Joseph Eliaser (Frieser) (zie II-E.3); getuige aangifte overlijden was Abraham Jacob Schaap). Rachel werd 78 jaar.

Rachel was gehuwd met David Meijer Levien. David is overleden voor 1836.

2  Anna Frieser ook genaamd Anna Eliazer de Vries, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren in 1761 aldaar, wonende Hoogstraat 72 aldaar, is overleden op donderdag 20 juli 1843 01.00 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 21 juli 1843 (aangever overlijden was Jacob van Minden; getuige aangifte overlijden was Abraham Hartog de Vries). Anna werd 82 jaar.

Anna was gehuwd met Jacob Abraham Schaap. Jacob is overleden op maandag 31 oktober 1808 te Amsterdam (NH), is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats Zeeburg).

3  Joseph Eliaser (Frieser) ook genaamd Joseph Eliaser en Joseph Eliaser Frieser, doodgraver, koopman en Joodsch doodgraver, wonende te Rotterdam (ZH), aldaar en aldaar (Sleutelsteeg), is geboren op woensdag 11 mei 1763 te Gouda (ZH), is overleden op zaterdag 24 februari 1844 te Rotterdam (ZH), is als overleden aangegeven op maandag 26 februari 1844 (aangever overlijden was Salomon Eliazar Frieser; getuige aangifte overlijden was Josua Sanders (zie V-BI)), is op woensdag 18 mei 1763 aldaar besneden of wordt naamsaanneming in 1811 aldaar (Sleutelsteeg 124). Joseph werd 80 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

Joseph was gehuwd (1) met Doortje Salomon. Joseph was gehuwd (2) met Grietje Bloch. Joseph gaat in ondertrouw in 1791 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Aaltje Ruben en Judith Isaac (Sanders) (zie II-E)), trouwt op vrijdag 25 maart 1791 te Rotterdam (ZH) op 27-jarige leeftijd (3) met de 27-jarige Duifje Meijer Stibbe Sousan, dochter van Meijer Jacob Stibbe Sousan en Aaltje Ruben. Duifje is geboren in 1764 te Amsterdam (NH), is overleden op dinsdag 8 december 1801 te Rotterdam (ZH), is begraven op woensdag 9 december 1801. Duifje werd 37 jaar. Joseph trouwt na 1801 op minstens 38-jarige leeftijd (4) met de minstens 36-jarige Mariana Marcus. Mariana is geboren in 1765 te Rotterdam (ZH), is overleden op dinsdag 6 maart 1821 aldaar. Mariana werd 56 jaar.

4  Betje Eliaser Frieser, naaister, is geboren in 1768 te Amsterdam (NH), is overleden op dinsdag 18 januari 1848 te Rotterdam (ZH). Betje werd 80 jaar.

Betje gaat in ondertrouw op donderdag 11 december 1794 te Rotterdam (ZH), trouwt op zondag 4 januari 1795 aldaar op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Barend Jacob Bekkers, zoon van Jacob Arent en Hester Abrams. Barend is geboren rond 1772 te Rotterdam (ZH), is overleden op zondag 6 oktober 1816 aldaar. Barend werd ongeveer 44 jaar.


Generatie III

(van 1740 tot 1864)

In deze generatie zijn 16 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 86 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1769 en 1810. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Gouda (ZH) (63x), Rotterdam (ZH) (11x), Hoorn (NH) (5x), Amsterdam (NH) (3x), Marseille (F) (2x), Geervliet (ZH) (2x), Haastrecht (ZH) en Breukelen (Utr).

III-A  Debora Abraham Isaac Sanders, dochter van Abraham Ben Isaacs (Sanders) (II-A) en Elsie Simons, wonende te Amsterdam (NH), te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren in 1740 te Amsterdam (NH) (Houtstraat), is overleden op zaterdag 23 december 1809 te Hoorn (NH), is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats), wordt vermeld in Weeskamer akte op vrijdag 27 augustus 1751 te Gouda (ZH). Debora werd 69 jaar.

Debora gaat in ondertrouw op vrijdag 16 november 1764 te Amsterdam (NH), trouwt in 1764 aldaar (huwelijksgetuige was Lammert Benjamin Bresum) op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Benjamin Lammerts, zoon van Lammert Benjamin en Abigael (Fegle) Benjamin Wolf. Benjamin, koopman, is geboren rond 1738 te Amsterdam (NH), is overleden voor 1797. Benjamin werd hoogstens 59 jaar.

Van Benjamin en Debora zijn vijf kinderen bekend:

1  Isaac Benjamin la Balance, zilversmit en koopman, is geboren in 1769 te Hoorn (NH), is overleden op vrijdag 24 februari 1837 aldaar. Isaac werd 68 jaar.

Isaac trouwt op zaterdag 3 november 1792 te Hoorn (NH) op 23-jarige leeftijd (1) met de 32-jarige Judith Joseph. Judith is geboren in 1760 te Mannheim (D), is overleden op vrijdag 31 augustus 1827 te Hoorn (NH). Judith werd 67 jaar. Isaac trouwt op vrijdag 31 augustus 1827 te Hoorn (NH) op 58-jarige leeftijd (2) met de 35-jarige Lotje Benjamin Zwaaf, dochter van Benjamin Marcus Zwaaf en Judith Simon. Lotje is geboren in 1792 te Amsterdam (NH), is overleden op zondag 10 april 1864 te Hoorn (NH). Lotje werd 72 jaar.

2  Wolf Benjamin la Balance, koopman, melkverkoper en melkventer, is geboren op zondag 2 april 1769 te Hoorn (NH), is overleden op maandag 16 april 1821 aldaar. Wolf werd 52 jaar en 14 dagen.

Wolf trouwt op maandag 20 september 1790 te Gouda (ZH) of trouwt op dinsdag 28 september 1790 aldaar op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 16-jarige Lea Levie Cats, dochter van Levie Salomons (Leib) en Geertrui Jacobs. Lea is geboren rond 1774 te Gouda (ZH), is overleden op dinsdag 4 januari 1820 te Hoorn (NH). Lea werd ongeveer 46 jaar.

3  Elsje Benjamin la Balance, winkelierster, is geboren in 1771 te Hoorn (NH), is overleden op dinsdag 25 juni 1822 aldaar. Elsje werd 51 jaar.

Elsje gaat in ondertrouw op zaterdag 4 november 1797 te Amsterdam (NH) op 26-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige David Isaac Beltman, zoon van Isaac Beltman en Sara David. David is geboren in 1768 te Amsterdam (NH), is overleden op vrijdag 29 mei 1812 te Hoorn (NH). David werd 44 jaar. Elsje trouwt op zondag 12 september 1813 te Hoorn (NH) op 42-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Joseph Jacob de Brave, zoon van Jacob Menke de Brave en Sara Abraham Sont. Joseph, koopman, wonende te Hoorn (NH), is geboren in 1786 te Amsterdam (NH), wonende Gerritsland te Hoorn (NH), is overleden op woensdag 5 juli 1848 aldaar. Joseph werd 62 jaar.

Joseph was later gehuwd (2) met Betje Juda Prins.

4  Vrouwtje Benjamin la Balance is geboren in 1775 te Hoorn (NH), is overleden op zondag 22 mei 1842 aldaar. Vrouwtje werd 67 jaar.

Vrouwtje trouwt op zondag 18 maart 1804 te Hoorn (NH) op 29-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Meijer Abraham van Krevelt, zoon van Abraham Meijer van Krevelt en Rachel Hijman Philip. Meijer, koopman en vleeschhouwer, wonende te Hoorn (NH), is geboren rond 1774 te Veenendaal (Utr), wonende Bagijnensteeg te Hoorn (NH), is overleden op dinsdag 9 november 1824 aldaar. Meijer werd ongeveer 50 jaar.

5  Joseph Benjamin la Balance ook genaamd Joseph Benjamin la Blans, koopman, wonende te Gouda (ZH) (Groenendaal 55), aldaar, aldaar (Stoofsteeg 33) en te Rotterdam (ZH), is geboren op donderdag 29 januari 1778 te Hoorn (NH), wonende te Rotterdam (ZH), is overleden op vrijdag 8 januari 1858 11.00 aldaar, is als overleden aangegeven op zaterdag 9 januari 1858 (aangever overlijden was Isaac van den Berg; getuige aangifte overlijden was Leendert Marcus Drukker), wordt vermeld in akte Vredegerecht op vrijdag 18 mei 1838 te Gouda (ZH). Joseph werd 79 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

Joseph gaat in ondertrouw op vrijdag 19 juli 1805 te Amsterdam (NH) (getuigen bij ondertrouw waren Fischel Abraham Polak en Debora Abraham Isaac Sanders (zie III-A)) op 27-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige Judith Fischel Polak, dochter van Fischel Abraham Polak en Judith Elias Barend. Judith is geboren in 1777 te Amsterdam (NH), is overleden op woensdag 21 december 1808 te Hoorn (NH). Judith werd 31 jaar. Joseph trouwt op woensdag 25 april 1821 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Isaac Alexander Sanders (zie III-O), Jacob Levie Cats, Simon Olmans en Elias Levie Cats) op 43-jarige leeftijd (2) met de 32-jarige Mietje David Sanders, zie IV-X.

III-B  Rachel Abraham Sanders (Rechla Abraham van Dergooy (Gouda)), dochter van Abraham Ben Isaacs (Sanders) (II-A) en Elsie Simons, wonende te Gouda (ZH), is geboren in 1748 aldaar, is overleden op donderdag 12 januari 1809 te Amsterdam (NH), is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats Zeeburg), wordt vermeld in Weeskamer akte op vrijdag 27 augustus 1751 te Gouda (ZH). Rachel werd 61 jaar.

Rachel gaat in ondertrouw op vrijdag 16 maart 1770 te Amsterdam (NH) (getuigen bij ondertrouw waren Abraham Ben Isaacs (Sanders) (zie II-A) en Isaac Sander (Eizik Sender Minden)) op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Machiel Isaac (Michael Eizik Minden), zoon van Isaac Sander (Eizik Sender Minden) en Beletje Salomons (Keile Zalman). Machiel, wonende te Amsterdam (NH) (Marken), is geboren in 1747 aldaar, is overleden op zondag 10 oktober 1802 aldaar, is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats Zeeburg). Machiel werd 55 jaar.

Van Machiel en Rachel zijn vier kinderen bekend:

1  Marretje Michiel (Merle Michael Minden) is geboren in 1772 te Amsterdam (NH), is overleden op zondag 14 oktober 1849 aldaar, is begraven op dinsdag 16 oktober 1849 aldaar (op de Joodse begraafplaats Zeeburg). Marretje werd 77 jaar.

Marretje gaat in ondertrouw in 1797 te Amsterdam (NH) op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Levie Nathan Vellenkoper. Levie is geboren in 1770 te Amsterdam (NH).

2  Clara Michiel (Keile Minden) is geboren rond 1775 te Amsterdam (NH), is overleden in 1853 aldaar. Clara werd ongeveer 78 jaar.

Clara was gehuwd met Salomon Spanjaard (Zelig Benjamin Bendit Spanjer). Salomon is geboren op maandag 13 juni 1785 te Amsterdam (NH).

3  Sara Machiel Minden is geboren rond 1777 te Breukelen (Utr), is overleden op zaterdag 20 december 1817 te Amsterdam (NH). Sara werd ongeveer 40 jaar.

4  Alexander Machiel Minden is geboren rond 1790, is overleden op dinsdag 5 mei 1812 te Amsterdam (NH). Alexander werd ongeveer 22 jaar.

III-C  Simon Isaacks (Sanders), zoon van Abraham Ben Isaacs (Sanders) (II-A) en Elsie Simons, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren in februari 1750 aldaar, is overleden voor 1806, wordt vermeld in Weeskamer akte op vrijdag 27 augustus 1751 aldaar. Simon werd hoogstens 55 jaar en 11 maanden.

III-D  Judick Abrahams Sanders ook genaamd Judick Abrahams, dochter van Abraham Ben Isaacs (Sanders) (II-A) en Vrouwtje (Fromet Paarls) Barends, winkelierster, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren rond 1752 te Amsterdam (NH), wonende Turfmarkt 67 te Gouda (ZH), is overleden op donderdag 23 december 1824 08.00 aldaar, is als overleden aangegeven op zaterdag 25 december 1824 (aangever overlijden was Hijman Benjamin Polak; getuige aangifte overlijden was Joseph Olman), wordt vermeld in een testament op donderdag 3 maart 1803 aldaar of wordt op dinsdag 18 februari 1823 aldaar als nicht en erfgenaam vermeld in een Memorie van Successie of wordt vermeld in akte van bekendheid op woensdag 27 augustus 1823 aldaar. Judick werd ongeveer 72 jaar.

Judick trouwt op maandag 9 maart 1772 te Gouda (ZH) op ongeveer 20-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 22-jarige Juda Jacob Bergel ook genaamd Juda Polak. Juda, wonende te Gouda (ZH), is geboren rond 1750, is overleden voor 1780, wordt vermeld in het Requestboek op dinsdag 9 december 1777 aldaar of wordt vermeld in een testament op donderdag 8 mei 1794 aldaar of wordt vermeld in een testament op donderdag 3 maart 1803 aldaar. Juda werd hoogstens 30 jaar.

Van Juda en Judick zijn vier kinderen bekend:

1  Isaac Polak, negotiant in de Generaliteits nu Bataafsche loteri, koopman, negotiant in effecten en zonder beroep, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren rond 1772 aldaar, wonende Markt 76 aldaar, is overleden op maandag 10 oktober 1836 03.00 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 12 oktober 1836 (aangever overlijden was Samuel Mozes Sanders (zie III-D.10); getuige aangifte overlijden was Mozes Hartog Lewijt (zie IV-F.6)), wordt vermeld als koper van een huis in juni 1801 aldaar (Westhaven) of wordt vermeld in een testament op donderdag 3 maart 1803 aldaar of wordt vermeld als koper van een huis in februari 1804 aldaar (Tevekoop) of wordt vermeld in akte van bekendheid op woensdag 26 september 1827 aldaar. Isaac werd ongeveer 64 jaar.

Isaac trouwt op vrijdag 20 oktober 1797 te Rotterdam (ZH) op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Vrouwtje (Frometta) Israël Druijf, dochter van Israel Hartog Druijf(f) en Judik Abraham van Ameringen. Vrouwtje, wonende te Gouda (ZH) (Zeugstraat 55) en aldaar, is geboren rond 1766 te Rotterdam (ZH), wonende Markt 91 te Gouda (ZH), is overleden op zondag 15 juli 1849 20.30 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 16 juli 1849 (aangever overlijden was Joseph Olman; getuige aangifte overlijden was Andries Samson Aronson), is begraven op maandag 16 juli 1849 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade), is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg). Vrouwtje werd ongeveer 83 jaar.

2  Rachel Juda Polak ook genaamd Rachel Juda Bergel, winkelierster, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren rond 1774, wonende Gouwe 15 aldaar, is overleden op dinsdag 4 november 1823 18.30 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 6 november 1823 (aangever overlijden was Eleazar Harpman; getuige aangifte overlijden was Isaac Mozes de Haas), wordt vermeld in een testament op donderdag 8 mei 1794 aldaar of wordt vermeld in een notariële akte op maandag 25 oktober 1802 aldaar of wordt vermeld in een testament op donderdag 3 maart 1803 aldaar. Rachel werd ongeveer 49 jaar.

Rachel gaat in ondertrouw op zaterdag 16 mei 1801 te Gouda (ZH), trouwt op zondag 31 mei 1801 aldaar op ongeveer 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Jacob Abraham Sanders, zie IV-E.

3  Barend Bergel is geboren rond 1775, is overleden voor 1803. Barend werd hoogstens 28 jaar.

4  Clara Bergel is geboren rond 1777, is overleden voor 1803. Clara werd hoogstens 26 jaar.

Judick trouwt op zondag 20 februari 1780 te Gouda (ZH) op ongeveer 28-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Mozes Sanders, zie III-P.

Van Mozes en Judick zijn zeven kinderen bekend:

5  Joseph Sanders is geboren op vrijdag 17 november 1780 te Gouda (ZH).

6  Salomon Mozes Sanders ook genaamd Salomon Mozes, negotiant in de loterij, koopman en zonder beroep, wonende te Gouda (ZH), aldaar, te Amsterdam (NH) en te 's-Hertogenbosch (Nbr), is geboren op maandag 23 december 1782 aldaar, wonende Markt 91 aldaar, is overleden op dinsdag 13 oktober 1846 09.00 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 14 oktober 1846 (aangever overlijden was Andries Samson Aronson; getuige aangifte overlijden was Levie Joseph Sanders (zie IV-AC)), is begraven op donderdag 15 oktober 1846 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade), is op maandag 30 december 1782 te Rotterdam (ZH) besneden of wordt vermeld in akte Vredegerecht op vrijdag 18 mei 1838 te Gouda (ZH). Salomon werd 63 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

Salomon trouwt op woensdag 12 maart 1817 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Jan van Batenburg, Isaac Salomon Hazeleger, Philip Meijer en Marcus Israel Sitters) op 34-jarige leeftijd met de 38-jarige Rachel Israel Sitters, dochter van Israel Nathan Sitters en Sara Levie van Praag. Rachel, wonende te Gouda (ZH), is geboren in 1779 te Amsterdam (NH), wonende Zeugstraat 56 te Gouda (ZH), is overleden op vrijdag 20 augustus 1841 20.00 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 23 augustus 1841 (aangever overlijden was Salomon Mozes Sanders (zie III-D.6); getuige aangifte overlijden was Cornelis Johannes van der Grijp), is begraven op zondag 22 augustus 1841 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade). Rachel werd 62 jaar.

Rachel was eerder gehuwd (1) met Hijman Chaim~David Braatbaard.

7  Abraham Mozes Sanders ook genaamd Abraham Mozes, koopman, wonende te Gouda (ZH), aldaar, aldaar (Wijk K 67) en aldaar (Botermarkt 105), is geboren op dinsdag 11 januari 1785 aldaar, is ongehuwd overleden op zaterdag 8 december 1860 21.30 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 10 december 1860 (aangever overlijden was Mozes Barend van Leer; getuige aangifte overlijden was Nathan Simons), is begraven op zondag 9 december 1860 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 051, is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg), is op dinsdag 18 januari 1785 te Rotterdam (ZH) besneden of wordt vermeld in akte van bekendheid op vrijdag 4 maart 1814 te Gouda (ZH) of wordt vermeld in een testament op maandag 30 juni 1817 aldaar of wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 31 januari 1821 aldaar of wordt vermeld in een testament op dinsdag 10 september 1822 aldaar of wordt op dinsdag 18 februari 1823 aldaar als executeur vermeld in een Memorie van Successie of wordt vermeld in akte van bekendheid op donderdag 30 maart 1826 aldaar of wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 20 januari 1836 aldaar. Abraham werd 75 jaar, 10 maanden en 27 dagen.

8  Klaartje Mozes Sanders, wonende te Gouda (ZH), is geboren op zondag 3 september 1786 aldaar, wonende Botermarkt 62 aldaar, is overleden op vrijdag 10 februari 1854 10.00 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 10 februari 1854 (aangever overlijden was Mozes Barend van Leer; getuige aangifte overlijden was Joseph Olman), is begraven op zondag 12 februari 1854 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 024. Klaartje werd 67 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

Klaartje trouwt op zondag 1 november 1807 te Gouda (ZH) op 21-jarige leeftijd met de 27-jarige Barend Mozes Levij (van Leer) ook genaamd Baruch Ben Mozes, Barend Mozes Levij en Barend Mozes van Leer, zoon van Mozes van Leer. Barend, koopman, wonende te Gouda (ZH), te Hamelsdorf (D), aldaar en aldaar (Botermarkt 105), is geboren op dinsdag 19 september 1780 te Memmelsdorf (D), wonende Markt A-62 te Gouda (ZH), is overleden op donderdag 19 november 1863 13.00 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 19 november 1863 (aangever overlijden was Mozes Barend van Leer; getuige aangifte overlijden was Levij Salomon Cats), is begraven op vrijdag 20 november 1863 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 025, is op donderdag 5 juli 1810 te Rotterdam (ZH) besneden of wordt naamsaanneming in 1812 te Gouda (ZH). Barend werd 83 jaar en 2 maanden.

9  Vrouwtje Mozes Sanders, koopvrouw, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op zondag 14 september 1788 aldaar, wonende Gouwe C-46 aldaar, is overleden op vrijdag 25 oktober 1872 18.30 aldaar, is als overleden aangegeven op zaterdag 26 oktober 1872 (aangever overlijden was Jurriaan Herman de Groot; getuige aangifte overlijden was Lieve Groenendaal), is begraven op zondag 27 oktober 1872 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 114, is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg), wordt vermeld in een testament op maandag 30 juni 1817 te Gouda (ZH) of wordt vermeld in een testament op dinsdag 10 september 1822 aldaar of wordt op dinsdag 18 februari 1823 aldaar als nicht en erfgenaam vermeld in een Memorie van Successie of wordt vermeld in akte van bekendheid op woensdag 27 augustus 1823 aldaar. Vrouwtje werd 84 jaar, 1 maand en 11 dagen.

Vrouwtje trouwt op woensdag 24 september 1823 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Abraham Sanders (zie III-N), Samuel Mozes Sanders (zie III-D.10), Abraham Mozes Sanders (zie III-D.7) en Jesaias Olman) op 35-jarige leeftijd met de 25-jarige Joseph Olman, zoon van Eleazar Israël Olman en Duifje Harpman. Joseph, koopman, koopman in manufacturen, splitter in de staatsloterij, splitter in de Koninklijke Nederlandsche loterij, splitter der Staatsloterij en zonder beroep, wonende te Hazerswoude (ZH), te Gouda (ZH), aldaar, aldaar (Hoogstraat 83) en te Brielle (ZH), is geboren op woensdag 25 oktober 1797 te Vianen (Utr), wonende Gouwe C-46 te Gouda (ZH), is overleden op donderdag 3 juni 1875 23.30 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 4 juni 1875 (aangever overlijden was Mozes Joseph Olman; getuige aangifte overlijden was Mozes van Dantzig), is begraven op zondag 6 juni 1875 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 134. Joseph werd 77 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

10  Samuel Mozes Sanders, koopman, bankhouder en zonder beroep, wonende te Gouda (ZH), aldaar, aldaar (Markt 76), te Woerden (Utr), te Brussel (B) en aldaar (Gouwe C-38), is geboren op maandag 10 mei 1790 aldaar, wonende Gouwe 38 aldaar, is overleden op zaterdag 1 februari 1879 23.00 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 3 februari 1879 (aangever overlijden was Sander Samuel Sanders; getuige aangifte overlijden was Salomon Jacob Cats), is begraven op zondag 2 februari 1879 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 153, is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg), wordt vermeld in akte van bekendheid op vrijdag 4 maart 1814 te Gouda (ZH) of wordt vermeld in een testament op maandag 30 juni 1817 aldaar of wordt vermeld in een testament op dinsdag 10 september 1822 aldaar of wordt op dinsdag 18 februari 1823 aldaar als executeur vermeld in een Memorie van Successie of wordt vermeld in akte van bekendheid op woensdag 26 september 1827 aldaar of wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 16 mei 1832 aldaar of wordt vermeld in akte van bekendheid op woensdag 17 juli 1833 aldaar of wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 20 januari 1836 aldaar of is op maandag 17 maart 1845 eigenaar van Gouwe te Gouda of wordt vermeld in akte in 1857 te Brussel (B). Samuel werd 88 jaar, 8 maanden en 22 dagen.

Samuel trouwt op woensdag 12 november 1823 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Abraham Sanders (zie III-N), Martinus Gorissen, Nicolaas van Komen en Balthasar Jan Gabry) op 33-jarige leeftijd met de 19-jarige Beletje Hartog Lewijt, dochter van Hartog Isaac Lewijt en Klaartje Abraham Sanders (IV-F). Beletje, wonende te Gouda (ZH), is geboren op vrijdag 6 januari 1804 aldaar, wonende Gouwe 38 aldaar, is overleden op vrijdag 11 oktober 1889 19.00 aldaar, is als overleden aangegeven op zaterdag 12 oktober 1889 (aangever overlijden was Jacob Samuel Sanders; getuige aangifte overlijden was Lazarus Sanders (zie V-BC)), is begraven op vrijdag 13 september 1889 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 204, is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg), wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 8 oktober 1823 te Gouda (ZH) of wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 20 januari 1836 aldaar of wordt vermeld in akte in 1857 te Brussel (B). Beletje werd 85 jaar, 9 maanden en 5 dagen.

11  Beletje Mozes Sanders, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op vrijdag 9 juni 1797 aldaar, is overleden op dinsdag 4 december 1849 te Delft (ZH), wordt vermeld in een testament op maandag 30 juni 1817 te Gouda (ZH) of wordt vermeld in een testament op dinsdag 10 september 1822 aldaar of wordt op dinsdag 18 februari 1823 aldaar als nicht en erfgenaam vermeld in een Memorie van Successie of wordt vermeld in akte van bekendheid op woensdag 1 december 1824 aldaar. Beletje werd 52 jaar, 5 maanden en 25 dagen.

Beletje trouwt op woensdag 26 januari 1825 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Samuel Mozes Sanders (zie III-D.10), Meijer David Sanders (zie IV-Y), Abraham Mozes Sanders (zie III-D.7) en Isac Polak) op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Hijman Benjamin Polak, zoon van Benjamin Barend Polak en Hadassa Hijman Snoek. Hijman, koopman, lakenventer, venter en winkelier, wonende te Amsterdam (NH), aldaar, te Gouda (ZH), aldaar (Wijdstraat 15) en te Delft (ZH), is geboren op woensdag 22 november 1797 te Amsterdam (NH), wonende te Delft (ZH), is overleden op vrijdag 1 juli 1859 aldaar, is op woensdag 29 november 1797 te Amsterdam (NH) besneden. Hijman werd 61 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

Hijman was eerder gehuwd (1) met Dijntje Beer Engersch.

III-E  Beligje Abrahams Sanders (Rivkah Beila bat Abraham) ook genaamd Beletje Abrahams, dochter van Abraham Ben Isaacs (Sanders) (II-A) en Vrouwtje (Fromet Paarls) Barends, wonende te Gouda (ZH) en te Rotterdam (ZH), is geboren in 1758 te Gouda (ZH), wonende Schiedamsedijk 84 te Rotterdam (ZH), is overleden op woensdag 14 april 1813 11.00 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 15 april 1813 (aangever overlijden was Sander Isaac Sanson (zie III-E.5); getuige aangifte overlijden was Joseph Israël Benedictus), is begraven op donderdag 15 april 1813 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Oostzeedijk) grafnr.: 2-11, wordt op dinsdag 18 februari 1823 te Gouda (ZH) als nicht vermeld in een Memorie van Successie. Beligje werd 55 jaar.

Beligje trouwt op dinsdag 11 februari 1777 op 19-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 27-jarige Salomon Nathans. Salomon is geboren rond 1750 te Maltersdorf (D), is overleden voor 1782. Salomon werd hoogstens 32 jaar.

Beligje trouwt op dinsdag 12 februari 1782 te Gouda (ZH) op 24-jarige leeftijd (2) met de 24-jarige Isaac Samson Sanson (Itzik) ook genaamd Isak Samzon, zoon van Samson Isaac Samson (Shimeon) en Barbera Benedictus Levie Polak. Isaac, wonende te Rotterdam (ZH) en aldaar, is geboren op dinsdag 8 november 1757 aldaar, is overleden op vrijdag 14 mei 1830 aldaar, is op donderdag 15 december 1757 aldaar besneden of wordt vermeld in een testament op maandag 1 november 1790 te Gouda (ZH) of wordt op dinsdag 18 februari 1823 aldaar als aangetrouwd vermeld in een Memorie van Successie. Isaac werd 72 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

Van Isaac en Beligje zijn acht kinderen bekend:

1  Francijntje Isaac Sanson, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren rond 1784 aldaar, is overleden op vrijdag 29 december 1843 te Arnhem (Gld), is als overleden aangegeven op zaterdag 30 december 1843, wordt op dinsdag 18 februari 1823 te Gouda (ZH) als nicht en erfgenaam vermeld in een Memorie van Successie. Francijntje werd ongeveer 59 jaar.

Francijntje gaat in ondertrouw op zaterdag 7 december 1805 te Rotterdam (ZH), trouwt op zondag 22 december 1805 aldaar op ongeveer 21-jarige leeftijd met de ongeveer 19-jarige Barend Sijmons, zoon van Moses Sijmons en Betje Sanson. Barend, negotiant, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren rond 1786 aldaar, is overleden op donderdag 16 februari 1865 te Arnhem (Gld), is als overleden aangegeven op donderdag 16 februari 1865, wordt op dinsdag 18 februari 1823 te Gouda (ZH) als aangetrouwd vermeld in een Memorie van Successie. Barend werd ongeveer 79 jaar.

2  Barend Isaac Sanson, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren rond 1785 aldaar, wonende Noordblaak aldaar, is overleden (doodsoorzaak: roodvonk) op vrijdag 24 oktober 1800 aldaar, is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Oostzeedijk) grafnr.: 1-40. Barend werd ongeveer 15 jaar.

3  Catharina Isaac Sanson, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren in 1789 aldaar, wonende Hoogstraat 388 aldaar, is overleden op woensdag 24 januari 1821 08.30 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 25 januari 1821 (aangever overlijden was Pieter Isaac van Westerborg; getuige aangifte overlijden was Juda Mozes de Haas), wordt op dinsdag 18 februari 1823 te Gouda (ZH) als nicht vermeld in een Memorie van Successie. Catharina werd 32 jaar.

Catharina trouwt op woensdag 12 mei 1813 te Rotterdam (ZH) op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Salomon van Westerborg, zoon van Isaac Nehemia van Westerborg en Rebecca Salomon Cohen. Salomon, zonder beroep, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op vrijdag 4 november 1785 aldaar, is overleden op woensdag 1 juli 1868 aldaar, wordt op dinsdag 18 februari 1823 te Gouda (ZH) als aangetrouwd vermeld in een Memorie van Successie. Salomon werd 82 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

Salomon was later gehuwd (2) met Sara Isaac Sanson (zie III-E.4).

4  Sara Isaac Sanson, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren in 1790 aldaar, is overleden op donderdag 9 december 1858 aldaar, wordt op dinsdag 18 februari 1823 te Gouda (ZH) als nicht en erfgenaam vermeld in een Memorie van Successie. Sara werd 68 jaar.

Sara trouwt op woensdag 17 juli 1816 te Rotterdam (ZH) op 26-jarige leeftijd (1) met de 33-jarige Elias de Tovar, zoon van Jacob Abraham de Tovar en Esperanca Azuby. Elias, wonende te Den Haag (ZH) en te Hillegersberg (ZH), is geboren op maandag 14 oktober 1782 te Amsterdam (NH), wonende Wijk B 17 te Hillegersberg (ZH), is overleden op zaterdag 6 november 1819 02.00 te Rotterdam (ZH), is als overleden aangegeven op zaterdag 6 november 1819 (aangever overlijden was Simon Meijer; getuige aangifte overlijden was Abraham Robbers). Elias werd 37 jaar en 23 dagen. Sara trouwt op woensdag 30 oktober 1822 te Rotterdam (ZH) op 32-jarige leeftijd (2) met de 36-jarige Salomon van Westerborg, zoon van Isaac Nehemia van Westerborg en Rebecca Salomon Cohen. Salomon, zonder beroep, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op vrijdag 4 november 1785 aldaar, is overleden op woensdag 1 juli 1868 aldaar, wordt op dinsdag 18 februari 1823 te Gouda (ZH) als aangetrouwd vermeld in een Memorie van Successie. Salomon werd 82 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

Salomon was eerder gehuwd (1) met Catharina Isaac Sanson (zie III-E.3).

5  Samson Isaac Sanson ook genaamd Sander Isaac Sanson, koopman en negotiant, wonende te Rotterdam (ZH), te Amsterdam (NH) en aldaar, is geboren op donderdag 29 september 1791 te Rotterdam (ZH), wordt op dinsdag 18 februari 1823 te Gouda (ZH) als neef en erfgenaam vermeld in een Memorie van Successie.

Samson trouwt op maandag 22 december 1817 te 's-Hertogenbosch (Nbr) op 26-jarige leeftijd met de 18-jarige Mietje Beer Engersch, dochter van Beer Engersch en Judie Levie Arons. Mietje is geboren in 1799 te Amsterdam (NH).

6  Salomon Isaac Sanson, commissionair, wonende te Rotterdam (ZH), aldaar en te Amsterdam (NH) (Nieuwe Keizersgracht 427), is geboren op dinsdag 17 september 1793 te Rotterdam (ZH), wordt op dinsdag 18 februari 1823 te Gouda (ZH) als neef en erfgenaam vermeld in een Memorie van Successie.

Salomon trouwt op woensdag 13 augustus 1823 te Rotterdam (ZH) op 29-jarige leeftijd met de 22-jarige Betje le Loup, dochter van Abraham Benjamin le Loup en Ragel Jacob. Betje is geboren op donderdag 25 september 1800 te Rotterdam (ZH).

7  Blommetje Sanson is geboren rond 1795, is overleden in 1800 te Rotterdam (ZH). Blommetje werd ongeveer 5 jaar.

8  Mietje Isaac Sanson, wonende te Rotterdam (ZH) en aldaar, is geboren in 1799 aldaar, wordt op dinsdag 18 februari 1823 te Gouda (ZH) als nicht en erfgenaam vermeld in een Memorie van Successie.

Mietje trouwt op woensdag 25 februari 1824 te Rotterdam (ZH) op 25-jarige leeftijd met de 30-jarige Abraham Emanuel van Praag, zoon van Emanuel Juda van Praag en Johanna Simons. Abraham is geboren in 1794 te Amsterdam (NH).

III-F  Salomon Abrahams Sanders, zoon van Abraham Ben Isaacs (Sanders) (II-A) en Vrouwtje (Fromet Paarls) Barends, wonende te Gouda (ZH), is geboren in 1761 aldaar, is overleden (doodsoorzaak: waterzucht) op maandag 26 februari 1787 aldaar, is als overleden aangegeven bij impost op begraven klasse III (fl. 6.00) of is begraven op dinsdag 27 februari 1787 te Rotterdam (ZH) (op de Joodse begraafplaats). Salomon werd 26 jaar.

III-G  Isaac Joseph Sanders, zoon van Joseph Isaacs (II-B) en Clara Salomons, koopman, wonende te Gouda (ZH), is geboren in 1760 aldaar.

III-H  Salomon Joseph Bom ook genaamd Salomon Joseph en Salomon Joseph Isaks, zoon van Joseph Isaacs (II-B) en Clara Salomons, winkelier en koopman, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op zondag 29 november 1761 aldaar, wonende Spieringstraat 111 aldaar, is overleden op zaterdag 25 januari 1823 23.00 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 27 januari 1823 (aangever overlijden was Jacob Elias Cats; getuige aangifte overlijden was Mozes Aäron Cats), is op donderdag 11 februari 1762 te Rotterdam (ZH) besneden of wordt vermeld in een testament op maandag 1 november 1790 te Gouda (ZH) of wordt naamsaanneming in 1811 aldaar of wordt vermeld in akte van bekendheid op vrijdag 4 maart 1814 aldaar. Salomon werd 61 jaar, 1 maand en 27 dagen.

Salomon gaat in ondertrouw op donderdag 3 juni 1790 te Amsterdam (NH), trouwt op dinsdag 29 juni 1790 te Gouda (ZH) op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Rebecca Isaacs. Rebecca, wonende te Gouda (ZH) (Groenendaal 79), is geboren rond 1764 te Amsterdam (NH), is overleden op woensdag 25 februari 1857 te Gouda (ZH). Rebecca werd ongeveer 93 jaar.

Van Salomon en Rebecca is een kind bekend:

1  Joseph Salomon Samuel is geboren op dinsdag 17 december 1793 te Amsterdam (NH), zie IV-A.

III-I  Abraham Joseph Sanders ook genaamd Abraham Joseph Isaks, zoon van Joseph Isaacs (II-B) en Clara Salomons, wonende te Gouda (ZH), is geboren op donderdag 8 maart 1770 aldaar, is overleden op donderdag 15 september 1803 te Rotterdam (ZH), is op donderdag 15 maart 1770 aldaar besneden of wordt vermeld in een testament op maandag 1 november 1790 te Gouda (ZH). Abraham werd 33 jaar, 6 maanden en 7 dagen.

Abraham trouwt (gerecht) op zondag 5 mei 1799 te Gouda (ZH) op 29-jarige leeftijd met de 21-jarige Alida Barend Droomer, dochter van Barend Jacob en Sara Nathan Droomer Fuld. Alida, wonende te Gouda (ZH) (Varkensteeg) en aldaar, is geboren in 1778 te Amsterdam (NH), wonende Turfmarkt 104 te Gouda (ZH), is overleden op woensdag 22 augustus 1832 23.00 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 24 augustus 1832 (aangever overlijden was Hartog Isaac Sanders (zie IV-N); getuige aangifte overlijden was Joseph Abraham Sanders (zie IV-G)), wordt vermeld in akte Vredegerecht op vrijdag 30 juni 1815 aldaar. Alida werd 54 jaar.

Alida was later gehuwd (2) met Hartog Isaac Sanders (zie IV-N).

Van Abraham en Alida zijn drie kinderen bekend:

1  Barend Abraham de Jong is geboren op dinsdag 16 september 1800 te Gouda (ZH), zie IV-B.

2  Carint Abraham de Jong is geboren rond 1801 te Gouda (ZH).

3  Judith Abraham de Jong is geboren in januari 1803 te Gouda (ZH), zie IV-C.

III-J  Marcus Joseph Sanders, kind van Joseph Isaacs (II-B) en Clara Salomons, wonende te Gouda (ZH), is geboren op dinsdag 26 maart 1771 aldaar, is begraven op vrijdag 5 maart 1779 te Rotterdam (ZH) (op de Joodse begraafplaats), is op dinsdag 2 april 1771 aldaar besneden. Marcus werd 7 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

III-K  Sara Joseph ook genaamd Sara Joseph Isaks, dochter van Joseph Isaacs (II-B) en Clara Salomons, wonende te Gouda (ZH), is geboren in 1773 aldaar, is overleden op zaterdag 15 juni 1811 aldaar, is begraven op maandag 17 juni 1811 te Rotterdam (ZH), wordt vermeld in een testament op maandag 1 november 1790 te Gouda (ZH) of wordt vermeld in een testament op dinsdag 9 mei 1797 aldaar. Sara werd 38 jaar.

Sara trouwt in 1806 te Amsterdam (NH) op 33-jarige leeftijd met de 42-jarige Abraham Benjamin Simpel ook genaamd Abraham Benjamin Koningswinter en Abraham Benjamin, zoon van Benedictus Abraham en Grietje Benjamin. Abraham, koopman, wonende te Gouda (ZH) (Groenendaal 52) en aldaar, is geboren in januari 1764 te Amsterdam (NH), wonende Lange Groenendaal 122 te Gouda (ZH), is overleden op zaterdag 23 augustus 1828 16.00 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 25 augustus 1828 (aangever overlijden was Joseph Sanders (zie III-U); getuige aangifte overlijden was Pieter Pierson), wordt naamsaanneming in 1812 aldaar. Abraham werd 64 jaar en 7 maanden.

Abraham was eerder gehuwd (1) met Rebecca Gerson. Abraham was later gehuwd (3) met Antje Samuels.

Van Abraham en Sara zijn twee kinderen bekend:

1  Benjamin Abraham Perexempel is geboren in januari 1807 te Gouda (ZH), is overleden op dinsdag 25 juni 1816 22.00 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 27 juni 1816 (aangever overlijden was David Sanders (zie III-T); getuige aangifte overlijden was Benjamin van Weenen). Benjamin werd 9 jaar en 5 maanden.

2  Juda Abraham Benjamin Perexempel, koopman, wonende te Gouda (ZH) (Groenendaal 113) en te Gorinchem (ZH), is geboren op donderdag 1 juni 1809 te Gouda (ZH), wonende Kraansteeg 23 te Gorinchem (ZH), is overleden op dinsdag 24 oktober 1876 22.30 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 25 oktober 1876 (aangever overlijden was Salomon Elzas; getuige aangifte overlijden was Wilhelm Frederik Emck), is begraven op donderdag 26 oktober 1876 aldaar (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: 121. Juda werd 67 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

Juda gaat in ondertrouw op vrijdag 25 maart 1836 te Leiden (ZH), trouwt op donderdag 21 april 1836 te Gorinchem (ZH) op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Vrouwtje van Kleef ook genaamd Vrouwtje Nathans, dochter van Salomon Nathan van Kleef en Klaartje Mozes van der Sluis. Vrouwtje is geboren op maandag 14 november 1808 te Gorinchem (ZH), is overleden op vrijdag 26 augustus 1887 aldaar, is begraven op zondag 28 augustus 1887 aldaar (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: 120. Vrouwtje werd 78 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

III-L  N.N. Isaacs, kind van Joseph Isaacs (II-B) en Clara Salomons, is geboren rond augustus 1777 te Gouda (ZH), is overleden (doodsoorzaak: pokken) op zaterdag 6 februari 1779 aldaar, is begraven op maandag 8 februari 1779 te Rotterdam (ZH) (op de Joodse begraafplaats). N werd ongeveer 1 jaar en 6 maanden.

III-M  N.N. Sanders, kind van Joseph Isaacs (II-B) en Clara Salomons, is geboren in december 1779 te Gouda (ZH), is begraven op vrijdag 2 maart 1781 te Rotterdam (ZH) (op de Joodse begraafplaats). N werd 1 jaar en 3 maanden.

III-N  Abraham Sanders, zoon van Sander Isaacs (Sanders) (II-D) en Beligje Joseph (Beila), koopman, zonder beroep en particulier, wonende te Gouda (ZH), aldaar en te Geervliet (ZH), is geboren op zaterdag 25 september 1751 aldaar, wonende Wijdstraat 126 aldaar, is overleden op maandag 22 november 1830 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 24 november 1830 (aangever overlijden was Hartog Isaac Lewijt; getuige aangifte overlijden was Pieter Pierson), is op zaterdag 2 oktober 1751 te Rotterdam (ZH) besneden of 1 vermeld in ondertrouwakte op vrijdag 5 april 1771 te Gouda (ZH) of wonende aldaar, wordt als vader vermeld op vrijdag 28 april 1797 aldaar of wordt vermeld in een notariële akte op vrijdag 24 juli 1807 aldaar of wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 6 juli 1814 aldaar of wordt vermeld in akte betreffende benoeming voogd op woensdag 15 februari 1815 aldaar of wordt vermeld in akte van bekendheid op woensdag 8 april 1818 aldaar of wordt vermeld in akte van bekendheid op woensdag 9 september 1818 aldaar of wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 20 december 1820 aldaar of wordt vermeld in akte van bekendheid op woensdag 14 maart 1821 aldaar of wordt vermeld in akte Vredegerecht op vrijdag 1 november 1822 aldaar of wordt vermeld in akte van bekendheid op woensdag 27 augustus 1823 aldaar of wordt vermeld in akte van bekendheid op woensdag 26 september 1827 aldaar. Abraham werd 79 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Abraham gaat in ondertrouw op vrijdag 5 april 1771 te Gouda (ZH), trouwt op zondag 14 april 1771 aldaar op 19-jarige leeftijd met de 24-jarige Rachel Jacobs. Rachel, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren in 1747 te Frankfurt (D), wonende Turfmarkt 6 te Gouda (ZH), is overleden op dinsdag 13 oktober 1818 18.00 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 15 oktober 1818 (aangever overlijden was Elias Levie Cats; getuige aangifte overlijden was Mozes Isaac Sanders (zie IV-P)), 1 vermeld in ondertrouwakte op vrijdag 5 april 1771 aldaar. Rachel werd 71 jaar.

Van Abraham en Rachel zijn negen kinderen bekend:

1  Beletje Abraham Sanders (Boelah) is geboren in 1772 te Geervliet (ZH), zie IV-D.

2  Jacob Abraham Sanders is geboren op dinsdag 3 augustus 1773 te Geervliet (ZH), zie IV-E.

3  Klaartje Abraham Sanders is geboren in 1774 te Gouda (ZH), zie IV-F.

4  Joseph Abraham Sanders te Gouda (ZH), is geboren in 1777 aldaar, zie IV-G.

5  Sprientje Abraham Sanders, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren in 1780 aldaar, wonende Oosthaven 14 aldaar, is overleden op vrijdag 13 juni 1851 07.00 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 13 juni 1851 (aangever overlijden was Hartog Mozes Lewijt; getuige aangifte overlijden was Nicolaas van Buuren), is begraven op zondag 15 juni 1851 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 007, is in 1840 gebruiker van (Zeugstraat 51). Sprientje werd 71 jaar.

Sprientje gaat in ondertrouw op vrijdag 16 april 1802 te Amsterdam (NH), trouwt op zaterdag 15 mei 1802 aldaar (huwelijksgetuigen waren Levie Marcus Manheim en Abraham Sanders (zie III-N)) op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Marcus Levie Manheim ook genaamd Marcus Manheim, zoon van Levie Marcus Manheim. Marcus, koopman en zonder beroep, wonende te Amsterdam (NH) (Breestraat), aldaar, te Gouda (ZH) en aldaar (Wijdstraat 12), is geboren in 1777 te Amsterdam (NH), is overleden na 1838, wordt vermeld in een testament op donderdag 31 december 1807 te Gouda (ZH) of wordt vermeld in akte van bekendheid op woensdag 7 januari 1829 aldaar of wordt vermeld in akte Vredegerecht op vrijdag 18 mei 1838 aldaar. Marcus werd minstens 61 jaar.

6  Mietje Abraham Sanders is geboren in 1781 te Gouda (ZH), zie IV-H.

7  Isaac Abraham Sanders is geboren op zondag 8 juni 1783 te Gouda (ZH), zie IV-I.

8  Juda Abraham Sanders is geboren op vrijdag 23 september 1785 te Gouda (ZH), zie IV-J.

9  Judith Abraham Sanders is geboren in 1789 te Gouda (ZH), zie IV-K.

III-O  Isaac Alexander Sanders ook genaamd Isaac Alexander, Izak Zander en IJzak Sanders, zoon van Sander Isaacs (Sanders) (II-D) en Beligje Joseph (Beila), koopman, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op zaterdag 10 maart 1753 aldaar, wonende Blauwstraat 98 aldaar, is overleden op zondag 23 december 1821 16.00 aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 25 december 1821 (aangever overlijden was Heijman Levie Cats; getuige aangifte overlijden was Nathan Wessels), is op zaterdag 17 maart 1753 te Rotterdam (ZH) besneden of wordt vermeld in een testament op zondag 29 november 1795 te Gouda (ZH) of wordt vermeld in een notariële akte op vrijdag 24 juli 1807 aldaar of wordt vermeld in een notariële akte op zaterdag 20 maart 1813 aldaar of wordt vermeld in akte van bekendheid op vrijdag 4 maart 1814 aldaar of wordt vermeld in akte betreffende benoeming voogd op woensdag 15 februari 1815 aldaar of wordt vermeld in akte Vredegerecht op vrijdag 30 juni 1815 aldaar of wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 20 december 1820 aldaar of is in 1821 gebruiker van Blauwstraat te Gouda of wordt vermeld in akte van bekendheid op woensdag 14 maart 1821 aldaar of wordt vermeld in akte van bekendheid op donderdag 30 maart 1826 aldaar of wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 17 december 1834 aldaar. Isaac werd 68 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

Isaac was gehuwd met Sara Meijer ook genaamd Sara Mijer en Sara Meijer Levie. Sara, wonende te Gouda (ZH), is geboren rond 1755 te Marseille (F), wonende Korte Groenendaal 24 te Gouda (ZH), is overleden op maandag 4 mei 1835 18.30 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 6 mei 1835 (aangever overlijden was Sander Joseph Sanders (zie IV-AJ); getuige aangifte overlijden was Cornelis Johannes van der Grijp), wordt vermeld in akte van bekendheid op vrijdag 4 maart 1814 aldaar of wordt vermeld in akte Vredegerecht op vrijdag 30 juni 1815 aldaar of wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 20 december 1820 aldaar of wordt vermeld in akte van bekendheid op donderdag 30 maart 1826 aldaar of wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 17 december 1834 aldaar. Sara werd ongeveer 80 jaar.

Van Isaac en Sara zijn acht kinderen bekend:

1  Rachel Isaac Sanders is geboren op dinsdag 16 juni 1778 te Marseille (F), zie IV-L.

2  Joseph Isaac Sanders is geboren in 1780 te Marseille (F), zie IV-M.

3  Hartog Isaac Sanders te Gouda (ZH), is geboren op woensdag 29 december 1784 aldaar, zie IV-N.

4  Jacob Isaac Sanders te Gouda (ZH), is geboren op dinsdag 12 december 1786 aldaar, zie IV-O.

5  Mozes Isaac Sanders is geboren op vrijdag 21 november 1788 te Gouda (ZH), zie IV-P.

6  Roosje Isaac Sanders is geboren in 1792 te Gouda (ZH), zie IV-Q.

7  Clara Isaac Sanders is geboren in 1794 te Gouda (ZH), zie IV-R.

8  Benjamin Isaac Sanders is geboren op vrijdag 27 april 1798 te Gouda (ZH), zie IV-S.

III-P  Mozes Sanders, zoon van Sander Isaacs (Sanders) (II-D) en Beligje Joseph (Beila), koopman, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren in 1755 aldaar, wonende Turfmarkt 67 aldaar, is overleden op zondag 14 november 1813 15.00 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 15 november 1813 (aangever overlijden was Jacob Abraham Sanders (zie IV-E); getuige aangifte overlijden was Isaac Polak (zie III-D.1)), is begraven op maandag 15 november 1813 te Rotterdam (ZH) (op de Joodse begraafplaats aan de Oostzeedijk) grafnr.: 2-07, wordt vermeld in een notariële akte in 1784 te Gouda (ZH) of wordt vermeld in een testament op zondag 21 maart 1784 aldaar of wordt vermeld in een testament op donderdag 8 mei 1794 aldaar of wordt vermeld in een testament op donderdag 3 maart 1803 aldaar of wordt vermeld als verkoper van een huis in februari 1804 aldaar (Korte Gouwe) of wordt vermeld als verkoper van een huis in februari 1804 aldaar (Tevekoop) of wordt vermeld in een notariële akte op maandag 31 oktober 1814 aldaar of wordt op dinsdag 18 februari 1823 aldaar als neef vermeld in een Memorie van Successie of wordt vermeld in akte van bekendheid op woensdag 27 augustus 1823 aldaar. Mozes werd 58 jaar.

Mozes trouwt op zondag 20 februari 1780 te Gouda (ZH) op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Judick Abrahams Sanders, zie III-D.

III-Q  Jacob Sanders, zoon van Sander Isaacs (Sanders) (II-D) en Beligje Joseph (Beila), wonende te Gouda (ZH), is geboren rond 1756 aldaar, is overleden (doodsoorzaak: tuberculose) op zondag 17 januari 1796 aldaar, is begraven op maandag 18 januari 1796 te Rotterdam (ZH) (op de Joodse begraafplaats aan de Oostzeedijk) grafnr.: 1-46, wordt vermeld in een testament op zondag 29 november 1795 te Gouda (ZH) of wordt vermeld in een notariële akte op vrijdag 24 juli 1807 aldaar of wordt vermeld in akte van bekendheid op woensdag 9 september 1818 aldaar. Jacob werd ongeveer 40 jaar.

Jacob gaat in ondertrouw op donderdag 16 april 1789 te Gouda (ZH), trouwt op dinsdag 5 mei 1789 aldaar op ongeveer 33-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Sprientje Isaac Levie. Sprientje, wonende te Gouda (ZH), is geboren rond 1766 te Amsterdam (NH), is overleden (doodsoorzaak: kraamvrouw) op zondag 11 februari 1798 te Gouda (ZH), is begraven op maandag 12 februari 1798 te Rotterdam (ZH) (op de Joodse begraafplaats), wordt vermeld in een testament op zondag 29 november 1795 te Gouda (ZH) of wordt vermeld in een notariële akte op vrijdag 24 juli 1807 aldaar of wordt vermeld in akte van bekendheid op woensdag 9 september 1818 aldaar. Sprientje werd ongeveer 32 jaar.

Sprientje was later gehuwd (2) met Marcus Levie Heijmans.

Van Jacob en Sprientje zijn drie kinderen bekend:

1  N.N. Sanders is geboren in 1791 te Gouda (ZH), zie IV-T.

2  Beletje Jacob Sanders ook genaamd Beligje Jacobs, wonende te Gouda (ZH), is geboren in 1794 aldaar, is overleden na 1819, wordt vermeld in een notariële akte op vrijdag 24 juli 1807 aldaar of wordt vermeld in akte van bekendheid op woensdag 9 september 1818 aldaar. Beletje werd minstens 25 jaar.

Beletje trouwt op woensdag 7 oktober 1818 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Abraham Sanders (zie III-N), Joseph Isaac Sanders (zie IV-M), Meijer David Sanders (zie IV-Y) en Isaac Joseph Beekland) op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Elias Salomon Fransman, zoon van Salomon Simon Fransman en Anna Salomon Cohen. Elias, koopman, wonende te Amsterdam (NH), is geboren in 1796 aldaar, is overleden na 1819. Elias werd minstens 23 jaar.

3  N.N. Sanders is geboren in juli 1796 te Gouda (ZH), zie IV-U.

III-R  Sara Sanders, dochter van Sander Isaacs (Sanders) (II-D) en Beligje Joseph (Beila), is geboren rond 1760 te Gouda (ZH), is overleden op maandag 11 januari 1796 aldaar, is begraven op maandag 11 januari 1796 te Rotterdam (ZH) (op de Joodse begraafplaats aan de Oostzeedijk) grafnr.: 1-47. Sara werd ongeveer 36 jaar.

Sara trouwt op zondag 7 november 1784 te Gouda (ZH) op ongeveer 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Aron Levie Cats, zoon van Levie Salomons (Leib) en Geertrui Jacobs. Aron, handelaar en zonder beroep, wonende te Gouda (ZH), aldaar en aldaar (Groenendaal 131), is geboren op zondag 10 januari 1762 aldaar, wonende Lange Groenendaal 131 aldaar, is overleden op woensdag 19 juni 1816 22.00 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 21 juni 1816 (aangever overlijden was Juda Mozes Simons; getuige aangifte overlijden was Philip Levie Hirschel). Aron werd 54 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

Aron was later gehuwd (2) met Rachel Jacobs de Jong.

Van Aron en Sara zijn drie kinderen bekend:

1  Sipora Aäron Levie Cats, wonende te Gouda (ZH), is geboren in 1787 aldaar, wonende Groenendaal 94 aldaar, is overleden op woensdag 21 januari 1852 21.00 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 22 januari 1852 (aangever overlijden was Aäron Levie Sanders (zie V-AV); getuige aangifte overlijden was Sander Joseph Sanders (zie IV-AJ)), is begraven op vrijdag 23 januari 1852 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 008. Sipora werd 65 jaar.

Sipora trouwt op woensdag 27 mei 1818 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Christiaan Loryus, Jacob van Bentum, Jan Bouwman en Cornelis Zonne) op 31-jarige leeftijd met de 25-jarige Levie Joseph Sanders, zie IV-AC.

2  Klara Aäron Cats, wonende te Gouda (ZH), is geboren rond 1790 aldaar, wonende Achter de Vischmarkt 122 aldaar, is overleden op maandag 2 mei 1864 07.30 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 2 mei 1864 (aangever overlijden was Meijer Jacob Cats (zie IV-L.10); getuige aangifte overlijden was Jacob Mozes Cats), is begraven op dinsdag 3 mei 1864 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 064. Klara werd ongeveer 74 jaar.

3  Levij Aäron Cats, schoenpoetser, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren rond 1795 aldaar, wonende Lange Groenendaal 131 aldaar, is overleden op zondag 16 juni 1816 12.30 aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 18 juni 1816 (aangever overlijden was Salomon Mozes Sanders (zie III-D.6); getuige aangifte overlijden was Levie Isaac de Vries). Levij werd ongeveer 21 jaar.

III-S  Engeltje Sanders, dochter van Sander Isaacs (Sanders) (II-D) en Beligje Joseph (Beila), wonende te Rotterdam (ZH), is geboren in 1762 te Gouda (ZH), wonende Boompjes 146 te Rotterdam (ZH), is overleden op zaterdag 7 september 1839 04.00 aldaar, is als overleden aangegeven op zaterdag 7 september 1839 (aangever overlijden was Barend Josua Polak (zie III-S.1); getuige aangifte overlijden was Gerrit Levie Haagman). Engeltje werd 77 jaar.

Engeltje trouwt op dinsdag 19 december 1786 te Gouda (ZH) op 24-jarige leeftijd met de 37-jarige Josua Polak, zoon van Samuel Barend Polak en Debora Samuels. Josua is geboren op donderdag 12 juni 1749 te Rotterdam (ZH), is overleden op woensdag 10 februari 1813 13.30 aldaar, is op donderdag 19 juni 1749 aldaar besneden. Josua werd 63 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

Van Josua en Engeltje zijn vier kinderen bekend:

1  Barend Josua Polak, oude kleerenkooper, klerenkoper, koopman en venter, wonende te Rotterdam (ZH) en aldaar, is geboren in 1787 aldaar, wonende Pannekoekstraat 180 aldaar, is overleden op maandag 21 maart 1864 12.00 aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 22 maart 1864 (aangever overlijden was Samuel Barend Polak (zie IV-H.4); getuige aangifte overlijden was Mozes Spetter). Barend werd 77 jaar.

Barend trouwt (gerecht) op zondag 9 september 1804 te Gouda (ZH) op 17-jarige leeftijd met de 23-jarige Mietje Abraham Sanders, zie IV-H.

2  Isaac Polak is geboren in 1789 te Rotterdam (ZH).

3  Sophia Josua Polak, wonende te Rotterdam (ZH) en aldaar, is geboren op zondag 1 januari 1792 aldaar, wonende aldaar, is overleden op vrijdag 26 februari 1875 07.00 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 26 februari 1875 (getuigen aangifte overlijden waren Pieter Schoenmaker en Jacobus Groeneveld), is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Dijkstraat) grafnr.: 4-25. Sophia werd 83 jaar, 1 maand en 25 dagen.

Sophia trouwt op woensdag 4 december 1816 te Rotterdam (ZH) (huwelijksgetuigen waren Hendrik van Eek en Willem van Aalst) op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige Jacob Salomon Sanders, zie IV-AM.

4  Samuel Josua Polak, koopman en venter, wonende te Rotterdam (ZH), aldaar, aldaar (Schavensteeg 177) en aldaar (Leeuwelaan 233), is geboren op zondag 2 februari 1794 aldaar, is overleden op maandag 14 januari 1861 aldaar. Samuel werd 66 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

Samuel trouwt op woensdag 5 mei 1830 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Marcus Levie Manheim, Isaac Mozes de Haas, Jacob Abraham Sanders (zie IV-E) en Jacob Hartog Polak) op 36-jarige leeftijd met de 28-jarige Matje Joseph Sanders, zie V-E.

III-T  David Sanders, zoon van Sander Isaacs (Sanders) (II-D) en Beligje Joseph (Beila), koopman en koster, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op donderdag 5 december 1765 aldaar, wonende Lange Groenendaal 104 aldaar, is overleden op zondag 9 maart 1817 23.00 aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 11 maart 1817 (aangever overlijden was Jacob Levie Cats; getuige aangifte overlijden was Salomon Joseph Bom (zie III-H)), is begraven op zondag 9 maart 1817 te Rotterdam (ZH), is op donderdag 12 december 1765 aldaar besneden of wordt vermeld in een notariële akte op vrijdag 7 januari 1814 te Gouda (ZH) of wordt vermeld in akte van bekendheid op vrijdag 4 maart 1814 aldaar of wordt vermeld in akte betreffende benoeming voogd op woensdag 15 februari 1815 aldaar of wordt vermeld in akte van bekendheid op woensdag 14 maart 1821 aldaar of wordt vermeld in akte Vredegerecht op vrijdag 31 mei 1822 aldaar of wordt vermeld in akte van bekendheid op woensdag 26 september 1827 aldaar of wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 17 maart 1830 aldaar. David werd 51 jaar, 3 maanden en 4 dagen.

David gaat in ondertrouw op vrijdag 5 mei 1786 te Gouda (ZH), trouwt op dinsdag 23 mei 1786 aldaar op 20-jarige leeftijd met de 26-jarige Judith Meijer. Judith, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren in 1760 te Aalten (Gld), wonende Turfmarkt 114 te Gouda (ZH), is overleden op maandag 29 augustus 1831 21.00 aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 30 augustus 1831 (aangever overlijden was Jacob Abraham Sanders (zie IV-E); getuige aangifte overlijden was Cornelis Johannes van der Grijp), wordt vermeld in akte van bekendheid op woensdag 14 maart 1821 aldaar of wordt vermeld in akte Vredegerecht op vrijdag 31 mei 1822 aldaar of wordt vermeld in akte van bekendheid op woensdag 26 september 1827 aldaar of is in 1830 gebruiker van Tevekoop 94 te Gouda of wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 17 maart 1830 aldaar. Judith werd 71 jaar.

Van David en Judith zijn zeven kinderen bekend:

1  Judith David Sanders is geboren rond 1787 te Gouda (ZH), zie IV-V.

2  Rachel David Sanders is geboren op zondag 18 mei 1788 te Gouda (ZH), zie IV-W.

3  Mietje David Sanders is geboren in 1789 te Gouda (ZH), zie IV-X.

4  Meijer David Sanders te Gouda (ZH), is geboren op donderdag 23 september 1790 aldaar, zie IV-Y.

5  N.N. Sanders is geboren in 1793 te Gouda (ZH), zie IV-Z.

6  N.N. Sanders is geboren in 1796 te Gouda (ZH), zie IV-AA.

7  Abraham David Sanders te Gouda (ZH), is geboren op dinsdag 1 oktober 1799 aldaar, zie IV-AB.

III-U  Joseph Sanders ook genaamd Joseph Sander, zoon van Sander Isaacs (Sanders) (II-D) en Beligje Joseph (Beila), koopman, kastelein, tapper, logementhouder en zonder beroep, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op vrijdag 26 januari 1770 aldaar, wonende Turfmarkt 1 aldaar, is overleden op maandag 8 oktober 1832 23.00 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 10 oktober 1832 (aangever overlijden was Sander Joseph Sanders (zie IV-AJ); getuige aangifte overlijden was Cornelis Johannes van der Grijp), is op vrijdag 2 februari 1770 te Rotterdam (ZH) besneden of wordt vermeld in een notariële akte op vrijdag 2 juli 1813 te Gouda (ZH) of wordt vermeld in een notariële akte op vrijdag 15 juli 1814 aldaar of wordt vermeld in een notariële akte op woensdag 29 november 1815 aldaar of wordt vermeld in een notariële akte in 1816 aldaar of wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 20 december 1820 aldaar of wordt vermeld in akte van bekendheid op woensdag 14 maart 1821 aldaar of wordt vermeld in akte van bekendheid op woensdag 27 augustus 1823 aldaar of wordt vermeld in akte van bekendheid op woensdag 28 september 1825 aldaar of wordt vermeld in akte van bekendheid op woensdag 13 juni 1827 aldaar of wordt vermeld in akte van bekendheid op woensdag 7 januari 1829 aldaar of wordt vermeld in akte van bekendheid op woensdag 26 maart 1834 aldaar. Joseph werd 62 jaar, 8 maanden en 12 dagen.

Joseph gaat in ondertrouw op vrijdag 28 januari 1791 te Gouda (ZH), trouwt op zondag 13 februari 1791 te Goverwelle (ZH) op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Judith Isaac van Weenen, dochter van Isaac Jonas van Weenen en Hester Hartog. Judith, wonende te Gouda (ZH) en aldaar (Groenendaal 113), is geboren in 1767 te Goverwelle (ZH), wonende Groenendaal 113, is overleden op woensdag 24 maart 1847 03.00 te Gouda (ZH), is als overleden aangegeven op vrijdag 26 maart 1847 (getuigen aangifte overlijden waren Sander Joseph Sanders (zie IV-AJ) en Jonas Joseph Sanders (zie IV-AK)), wordt vermeld in een notariële akte op vrijdag 15 juli 1814 aldaar of wordt vermeld in een notariële akte op woensdag 29 november 1815 aldaar of wordt vermeld in akte van bekendheid op woensdag 28 september 1825 aldaar of wordt vermeld in akte van bekendheid op woensdag 13 juni 1827 aldaar of wordt vermeld in akte van bekendheid op woensdag 7 januari 1829 aldaar of wordt vermeld in akte van bekendheid op woensdag 26 maart 1834 aldaar. Judith werd 80 jaar.

Van Joseph en Judith zijn negen kinderen bekend:

1  Levie Joseph Sanders te Gouda (ZH), is geboren in juni 1792 aldaar, zie IV-AC.

2  Sara Joseph Sanders is geboren in 1793 te Gouda (ZH), zie IV-AD.

3  Beletje Joseph Sanders is geboren in 1795 te Haastrecht (ZH), zie IV-AE.

4  Esther Joseph Sanders is geboren in maart 1800 te Gouda (ZH), zie IV-AF.

5  Rijntje Joseph Sanders is geboren in februari 1802 te Gouda (ZH), zie IV-AG.

6  Saartje Joseph Sanders is geboren op zondag 31 oktober 1802 te Gouda (ZH), zie IV-AH.

7  Matje Joseph Sanders is geboren in oktober 1806 te Gouda (ZH), zie IV-AI.

8  Sander Joseph Sanders te Gouda (ZH), is geboren op maandag 13 maart 1809 aldaar, zie IV-AJ.

9  Jonas Joseph Sanders is geboren in maart 1810 te Gouda (ZH), zie IV-AK.

III-V  Salomon Sanders (Shlomo), zoon van Sander Isaacs (Sanders) (II-D) en Beligje Joseph (Beila), koopman, wonende te Gouda (ZH), aldaar (Lange Groenendaal), aldaar en aldaar (Markt), is geboren in 1771 aldaar, is overleden op vrijdag 19 juni 1807 te Amsterdam (NH), is als overleden aangegeven op zaterdag 20 juni 1807, is begraven op zondag 21 juni 1807 te Rotterdam (ZH) (op de Joodse begraafplaats aan de Oostzeedijk) grafnr.: 1-27, wordt vermeld in een testament op zondag 29 november 1795 te Gouda (ZH) of wordt vermeld in een notariële akte op woensdag 5 september 1798 aldaar of wordt vermeld in een notariële akte op dinsdag 6 november 1798 aldaar of wonende aldaar, wordt als voogd vermeld op vrijdag 9 april 1802 aldaar of wordt vermeld in een testament op donderdag 3 maart 1803 aldaar of wordt vermeld als koper van een huis in december 1805 aldaar (Lange Groenendaal) of wordt vermeld in een notariële akte op vrijdag 24 juli 1807 aldaar of wordt vermeld in akte betreffende benoeming voogd op woensdag 15 februari 1815 aldaar of wordt vermeld in akte van bekendheid op woensdag 8 april 1818 aldaar of wordt als vader vermeld op vrijdag 23 februari 1821 aldaar. Salomon werd 36 jaar.

Salomon gaat in ondertrouw op donderdag 31 maart 1791 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Petronella Philips en Sander Isaacs (Sanders)), trouwt op woensdag 8 juni 1791 te Gouda (ZH) op 20-jarige leeftijd met de 19-jarige Engelina Mozes Levie de Haas ook genaamd Engelina Mozes Levie, dochter van Mozes Joseph de Haas en Petronella Philips Hartog. Engelina, wonende te Amsterdam (NH), aldaar (Rapenburgerstraat), te Gouda (ZH) en te Rotterdam (ZH), is geboren in 1772 te Amsterdam (NH) (Rapenburgerstraat), wonende Zandstraat 445 te Rotterdam (ZH), is overleden op donderdag 31 mei 1849 19.00 aldaar, is als overleden aangegeven op zaterdag 2 juni 1849 (aangever overlijden was Salomon Sanders (zie V-BL); getuige aangifte overlijden was Gerrit Levie Haagman), wordt vermeld in een notariële akte op maandag 18 januari 1808 te Gouda (ZH) of wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 6 juli 1814 aldaar of wordt vermeld in akte betreffende benoeming voogd op woensdag 15 februari 1815 aldaar of wordt vermeld in akte van bekendheid op woensdag 8 april 1818 aldaar of wordt vermeld in een notariële akte op vrijdag 23 februari 1821 aldaar of wordt vermeld in akte Vredegerecht op vrijdag 1 november 1822 aldaar. Engelina werd 77 jaar.

Engelina was later gehuwd (2) met Abraham Emanuel van Gelderen.

Van Salomon en Engelina zijn negen kinderen bekend:

1  Matje Salomon Sanders is geboren in 1793 te Gouda (ZH), zie IV-AL.

2  Jacob Salomon Sanders te Gouda (ZH), is geboren op vrijdag 17 juni 1796 aldaar, zie IV-AM.

3  Beletje Salomon Sanders is geboren in augustus 1799 te Gouda (ZH), zie IV-AN.

4  N.N. Sanders is geboren in maart 1800 te Gouda (ZH), zie IV-AO.

5  Klaartje Salomon Sanders is geboren op maandag 6 september 1802 te Gouda (ZH), zie IV-AP.

6  N.N. Sanders is geboren op zaterdag 18 februari 1804 te Gouda (ZH), zie IV-AQ.

7  N.N. Sanders is geboren in juli 1805 te Gouda (ZH), zie IV-AR.

8  Sander Salomon Sanders is geboren in juli 1806 te Gouda (ZH), zie IV-AS.

9  Salomina Salomon Sanders, zonder beroep, wonende te Gouda (ZH), te Rotterdam (ZH) en aldaar, is geboren op zondag 20 december 1807 te Gouda (ZH), wonende Raamstraat 41 te Rotterdam (ZH), is overleden op zaterdag 11 mei 1872 16.00 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 13 mei 1872 (aangever overlijden was Chager Hartog; getuige aangifte overlijden was Barend Bekkers), wordt vermeld in een notariële akte op maandag 18 januari 1808 te Gouda (ZH) of wordt vermeld in akte betreffende benoeming voogd op woensdag 15 februari 1815 aldaar. Salomina werd 64 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

Salomina trouwt op donderdag 14 juli 1825 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Abraham Jonas Hamburger, Benedictus Abraham Delaville, Pinas David Barmes en Meijer Eliazer Gans) op 17-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Levie Hamburger, zoon van Abraham Jonas Hamburger en Eva Mozes Kool. Levie, militair, commissionair, zaakwaarnemer en koopman, wonende te Amsterdam (NH), aldaar en te Delfshaven (ZH), is geboren in 1801, wonende aldaar, is overleden op maandag 25 augustus 1828 21.00 aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 26 augustus 1828 (aangever overlijden was Jozeph Plizap; getuige aangifte overlijden was Jacob Salomon Sanders (zie IV-AM)). Levie werd 27 jaar. Salomina trouwt op woensdag 23 april 1834 te Rotterdam (ZH) (huwelijksgetuigen waren Stefaan Hendrik Holdgreeve, Willem van Aalst, Jacob de Visser en Simon van Gelderen) op 26-jarige leeftijd (2) met de 34-jarige Joseph Pool, zoon van Mozes Pool en Eva Eleazer. Joseph, venter, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op zaterdag 28 september 1799 aldaar, is overleden op dinsdag 17 augustus 1841 01.00 aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 17 augustus 1841 (aangever overlijden was Philip Pool; getuige aangifte overlijden was Heijman Barend Polak), wordt vermeld in 1834 aldaar. Joseph werd 41 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

III-W  N.N. (Sanders), kind van Sander Isaacs (Sanders) (II-D) en Sara Simon, is geboren in augustus 1797 te Gouda (ZH), is overleden (doodsoorzaak: kinderziekte) op donderdag 20 september 1798 aldaar, is als overleden aangegeven bij impost op begraven klasse IV (fl. 6.00) of is begraven op vrijdag 21 september 1798 te Rotterdam (ZH) (op de Joodse begraafplaats). N werd 1 jaar en 1 maand.


Generatie IV

(van 1769 tot 1892)

In deze generatie zijn 34 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 226 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1797 en 1864. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Gouda (ZH) (123x), Rotterdam (ZH) (64x), Amsterdam (NH) (31x), Amersfoort (Utr) (6x), Schiedam (ZH) (5x), Zaandam (NH) (4x), Woerden (Utr), Oudewater (Utr), Brussel (B), Antwerpen (B) en Alkmaar (NH).

IV-A  Joseph Salomon Samuel, zoon van Salomon Joseph Bom (III-H) en Rebecca Isaacs, is geboren op dinsdag 17 december 1793 te Amsterdam (NH), is op dinsdag 24 december 1793 aldaar besneden.

IV-B  Barend Abraham de Jong ook genaamd Benjamin Barends, zoon van Abraham Joseph Sanders (III-I) en Alida Barend Droomer, is geboren op dinsdag 16 september 1800 te Gouda (ZH), is overleden op donderdag 19 februari 1852 te Amersfoort (Utr), is als overleden aangegeven op donderdag 19 februari 1852, is op dinsdag 23 september 1800 te Rotterdam (ZH) besneden of wordt naamsaanneming in 1812 te Gouda (ZH). Barend werd 51 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

Barend trouwt op woensdag 19 oktober 1836 te Amersfoort (Utr) op 36-jarige leeftijd met de 20-jarige Judith van der Sluis, dochter van Salomon Samuels van der Sluis en Betje van Engelen. Judith is geboren op woensdag 5 juni 1816 te Baarn (Utr).

Van Barend en Judith zijn zes kinderen bekend:

1  Abraham de Jong is geboren op maandag 1 januari 1838 te Amersfoort (Utr), is als geboren aangegeven op dinsdag 2 januari 1838, zie V-A.

2  doodgeboren dochter de Jong is doodgeboren op donderdag 8 augustus 1839 te Amersfoort (Utr), is als overleden aangegeven op vrijdag 9 augustus 1839.

3  doodgeboren dochter de Jong is doodgeboren op zondag 27 december 1840 te Amersfoort (Utr), is als overleden aangegeven op maandag 28 december 1840.

4  Salomon de Jong is geboren op dinsdag 10 mei 1842 te Amersfoort (Utr), is als geboren aangegeven op dinsdag 10 mei 1842, zie V-B.

5  Benjamin de Jong is geboren op vrijdag 5 juli 1850 te Amersfoort (Utr), is als geboren aangegeven op zaterdag 6 juli 1850, zie V-C.

6  Mozes de Jong is geboren op zondag 1 februari 1852 te Amersfoort (Utr), is als geboren aangegeven op dinsdag 3 februari 1852, zie V-D.

IV-C  Judith Abraham de Jong, dochter van Abraham Joseph Sanders (III-I) en Alida Barend Droomer, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren in januari 1803 te Gouda (ZH), wonende Zandstraat 458 te Rotterdam (ZH), is overleden op zaterdag 27 oktober 1849 12.00 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 29 oktober 1849 (aangever overlijden was Gerrit Levie Haagman; getuige aangifte overlijden was Noach Barend Polak). Judith werd 46 jaar en 9 maanden.

Judith trouwt op woensdag 20 februari 1828 te Rotterdam (ZH) op 25-jarige leeftijd met de 30-jarige Eliazar Samuel van Le(e)uwen, zoon van Samuel Jacob van Leeuwen en Saartje Eliazer. Eliazar, koopman in oud ijzer, wonende te Rotterdam (ZH) en aldaar, is geboren op maandag 22 januari 1798 aldaar, wonende Schiedamsedijk aldaar, is overleden op dinsdag 13 mei 1879 10.00 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 14 mei 1879 (aangever overlijden was Mozes van Gosselaar; getuige aangifte overlijden was Leendert van Bommel). Eliazar werd 81 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

Eliazar was later gehuwd (2) met Leentje de Winter.

Van Eliazar en Judith zijn zeven kinderen bekend:

1  Abraham van Leeuwen is geboren op zaterdag 25 april 1829 te Rotterdam (ZH).

2  Catharina van Leeuwen is geboren op zaterdag 26 juli 1834 te Rotterdam (ZH), is overleden op vrijdag 22 juni 1906 aldaar. Catharina werd 71 jaar, 10 maanden en 27 dagen.

Catharina trouwt op woensdag 30 november 1859 te Rotterdam (ZH) op 25-jarige leeftijd met de 35-jarige Hendrik Abraham Heumans, zoon van Jacob Heumans en Betje van de Graaf. Hendrik, wonende te Gorinchem (ZH), is geboren in 1824 aldaar of is geboren op zaterdag 16 oktober 1824 23.00 aldaar, is als geboren aangegeven op maandag 18 oktober 1824, is overleden op dinsdag 9 februari 1892 te Rotterdam (ZH). Hendrik werd 68 jaar.

3  Sara van Leeuwen is geboren op donderdag 25 november 1830 te Rotterdam (ZH).

4  doodgeboren zoon van Leeuwen is doodgeboren op donderdag 2 augustus 1832 te Rotterdam (ZH).

5  Alida van Leeuwen is geboren op vrijdag 5 juli 1833 te Rotterdam (ZH), is overleden op zaterdag 4 juni 1921 te Apeldoorn (Gld) in de inrichting "Het Apeldoornse Bos", is als overleden aangegeven op maandag 6 juni 1921, is begraven op dinsdag 7 juni 1921 aldaar (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: R-14-07. Alida werd 87 jaar, 10 maanden en 30 dagen.

Alida trouwt op woensdag 19 oktober 1853 te Rotterdam (ZH) op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Izak Abraham Trijbits, zoon van Abraham Jacob Trijbits en Matje Isaac Sloog. Izak, koopman, wonende te Uithoorn (NH), te Gouda (ZH), aldaar en aldaar (Lange Tiendeweg 64), is geboren op woensdag 25 juli 1832 13.00 te Uithoorn (NH), is als geboren aangegeven op donderdag 26 juli 1832 (aangever geboorte was Abraham Jacob Trijbits), wonende Lange Tiendeweg 64 te Gouda (ZH), is overleden op zondag 13 april 1884 00.30 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 14 april 1884 (aangever overlijden was Nathan Mogendorff; getuige aangifte overlijden was Joël van Dantzig), is begraven op maandag 14 april 1884 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 181, is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg). Izak werd 51 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

6  Keetje Eliazar van Leeuwen is geboren op maandag 5 september 1836 te Rotterdam (ZH), is overleden op zondag 29 oktober 1922 aldaar, is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats aan het Toepad) grafnr.: H-04-21. Keetje werd 86 jaar, 1 maand en 24 dagen.

Keetje trouwt op woensdag 30 november 1859 te Rotterdam (ZH) op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Isaac Jools, zoon van Joël Jacob Jools en Leentje Pieters. Isaac is geboren op dinsdag 6 oktober 1835 te Rotterdam (ZH).

7  Betje van Leeuwen is geboren op dinsdag 6 november 1838 te Rotterdam (ZH), is overleden op dinsdag 21 april 1840 aldaar. Betje werd 1 jaar, 5 maanden en 15 dagen.

IV-D  Beletje Abraham Sanders (Boelah), dochter van Abraham Sanders (III-N) en Rachel Jacobs, is geboren in 1772 te Geervliet (ZH), is overleden op dinsdag 30 januari 1810 te Rotterdam (ZH), is begraven op donderdag 1 februari 1810 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Oostzeedijk) grafnr.: 2-30, wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 16 mei 1832 te Gouda (ZH). Beletje werd 38 jaar.

Beletje trouwt (gerecht) op zondag 13 augustus 1797 te Gouda (ZH) op 25-jarige leeftijd met de 38-jarige Hartog (Hirsch Ben Shaoel) Polak, zoon van Samuel Barend Polak en Debora Samuels. Hartog, slagersknecht, wonende te Rotterdam (ZH) (Sint Pietersgang), is geboren in 1759 aldaar, is verdronken op zondag 8 december 1811 aldaar (in de Leuvehaven), wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 16 mei 1832 te Gouda (ZH). Hartog werd 52 jaar.

Van Hartog en Beletje zijn zes kinderen bekend:

1  Rachel Hartog Polak, wonende te Gouda (ZH), is geboren rond 1799 te Rotterdam (ZH), wonende Spieringstraat te Gouda (ZH), is overleden op zondag 4 juli 1824 14.00 aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 6 juli 1824 (aangever overlijden was Mozes Aäron Cats; getuige aangifte overlijden was David Levie Hirschel), wordt in 1825 aldaar als overledene vermeld in een Memorie van Successie. Rachel werd ongeveer 25 jaar.

2  Saul Hartog Polak, koopman en goud- en zilverhandelaar, wonende te Gouda (ZH), aldaar, aldaar (Lange Groenendaal 122), aldaar (Groenendaal 117) en aldaar (Hoogstraat A-130), is geboren op zaterdag 24 mei 1800 te Rotterdam (ZH), wonende Hoogstraat 130 te Gouda (ZH), is overleden op maandag 15 september 1879 19.00 aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 16 september 1879 (aangever overlijden was Eleazer Saul Polak; getuige aangifte overlijden was Salomon Jacob Cats), is begraven op dinsdag 16 september 1879 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 156, is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg), is op zaterdag 31 mei 1800 te Rotterdam (ZH) besneden of wordt in 1825 te Gouda (ZH) als broer vermeld in een Memorie van Successie of wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 20 januari 1836 aldaar. Saul werd 79 jaar, 3 maanden en 22 dagen.

Saul trouwt op woensdag 8 januari 1823 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Jesaias Israël Olman, Philip Levie Hirschel, David Levie Hirschel en Joseph Levie Hirschel) op 22-jarige leeftijd (1) met de 34-jarige Trijntje Levie Hirschel, dochter van Levij Lazarus Hirschel en Anna Salomons. Trijntje, wonende te Gouda (ZH), is geboren op zondag 26 oktober 1788 te Amsterdam (NH), wonende Hoogstraat 130 te Gouda (ZH), is overleden op dinsdag 3 april 1855 18.00 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 4 april 1855 (aangever overlijden was Hartog Saul Polak; getuige aangifte overlijden was Jacobus Hendrik Vetter), is begraven op woensdag 4 april 1855 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade), is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg). Trijntje werd 66 jaar, 5 maanden en 8 dagen. Saul trouwt op woensdag 29 juni 1859 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Martinus Hornes, Johannes Lourens Lankhorst, Hendrik van Bemmel en Pieter van der Staal) op 59-jarige leeftijd (2) met de 60-jarige Beletje Elias van Hertsfeld (Elisabeth), dochter van Elias Salomon van Hertsfeld en Rijna Jacob Keijzer. Beletje, winkelierster, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op zondag 20 januari 1799 te Amsterdam (NH), wonende Hoogstraat 130 te Gouda (ZH), is overleden op zaterdag 6 september 1879 17.00 aldaar, is als overleden aangegeven op zondag 7 september 1879 (aangever overlijden was Eleazer Saul Polak; getuige aangifte overlijden was Salomon Jacob Cats), is begraven op zondag 7 september 1879 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 155, is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg). Beletje werd 80 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

Beletje was eerder gehuwd (1) met Samuel Manus Kijzer.

3  Betje Hartog Polak, wonende te Gouda (ZH), is geboren in november 1801 te Rotterdam (ZH), is overleden op maandag 23 april 1849 te IJsselstein (Utr), wordt in 1825 te Gouda (ZH) als vermeld in een Memorie van Successie of wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 16 mei 1832 aldaar. Betje werd 47 jaar en 5 maanden.

Betje trouwt op woensdag 6 juni 1832 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Mozes Hartog Lewijt (zie IV-F.6), Saul Hartog Polak (zie IV-D.2), Meijer David Sanders (zie IV-Y) en Samuel Mozes Sanders (zie III-D.10)) op 30-jarige leeftijd met de 33-jarige Philip van Bueren, zoon van Mozes Elias van Bueren en Hanna van Henoch. Philip, slachter, is geboren in 1799 te IJsselstein (Utr).

4  Sophia Hartog Polak, wonende te Vlissingen (Zld), te Gouda (ZH) (Turfmarkt 64a) en aldaar, is geboren op vrijdag 6 juli 1804 te Rotterdam (ZH), wonende Turfmarkt 62 te Gouda (ZH), is overleden op woensdag 22 januari 1879 02.00 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 23 januari 1879 (aangever overlijden was Sander Joseph Sanders (zie IV-AJ); getuige aangifte overlijden was Salomon Jacob Cats), is begraven op donderdag 23 januari 1879 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 152, is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg). Sophia werd 74 jaar, 6 maanden en 16 dagen.

Sophia trouwt op woensdag 3 januari 1827 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Pieter Andries de Lange, Abraham Hartog Polak (zie IV-D.5), Samuel Mozes Sanders (zie III-D.10) en Saul Hartog Polak (zie IV-D.2)) op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Mozes Hartog Lewijt, zoon van Hartog Isaac Lewijt en Klaartje Abraham Sanders (IV-F). Mozes, koopman, koopman in manufacturen en negotiant, wonende te Gouda (ZH), aldaar, aldaar (Wijdstraat 12) en aldaar (Westhaven 53), is geboren op vrijdag 27 december 1805 aldaar, wonende Oosthaven 14 aldaar, is overleden op dinsdag 26 december 1848 01.00 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 27 december 1848 (aangever overlijden was Abraham Winkel; getuige aangifte overlijden was Abraham Barend van Leer), is begraven op woensdag 27 december 1848 (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade), is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg), wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 9 juni 1830 te Gouda (ZH) of wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 26 februari 1834 aldaar of wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 20 januari 1836 aldaar of is op maandag 17 maart 1845 eigenaar van Gouwe te Gouda. Mozes werd 42 jaar, 11 maanden en 29 dagen.

5  Abraham Hartog Polak, koopman en winkelier, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op dinsdag 17 december 1805 te Rotterdam (ZH), is overleden op vrijdag 7 maart 1873 te Hellevoetsluis (ZH), is begraven te Geervliet (ZH) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: 34, wordt in 1825 te Gouda (ZH) als broer vermeld in een Memorie van Successie. Abraham werd 67 jaar, 2 maanden en 18 dagen.

Abraham trouwt op woensdag 27 augustus 1828 te Brielle (ZH) op 22-jarige leeftijd met de 18-jarige Marianne Mozes de Groot, dochter van Mozes de Groot en Betje Hartogensis (Elisabeth). Marianne is geboren op woensdag 21 maart 1810 te Rotterdam (ZH), is overleden op vrijdag 11 december 1874 te 's-Hertogenbosch (Nbr), is begraven op zaterdag 12 december 1874 te Vught (Nbr) (op de Joodse begraafplaats). Marianne werd 64 jaar, 8 maanden en 20 dagen.

6  Flora Hartog Polak, wonende te Gouda (ZH), aldaar (Nonnenwater 2-a), te Amsterdam (NH) (Foeliedwarsstraat) en aldaar, is geboren op zondag 9 februari 1806 te Rotterdam (ZH), wonende te Amsterdam (NH), is overleden op vrijdag 5 februari 1864 11.30 aldaar in het Israëlitisch Ziekenhuis (Nieuwe Keizersgracht, Amsterdam, is als overleden aangegeven op zaterdag 6 februari 1864 (aangever overlijden was Isaac Witsteijn; getuige aangifte overlijden was Joseph Zwalf), wordt in 1825 te Gouda (ZH) als vermeld in een Memorie van Successie. Flora werd 57 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

Flora trouwt op woensdag 21 april 1824 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Saul Hartog Polak (zie IV-D.2), David Levie Hirschel, Philip Levie Hirschel en Jesaias Israël Olman) op 18-jarige leeftijd met de 37-jarige Joseph Levie Hirschel ook genaamd Jacob Levie, zoon van Levij Lazarus Hirschel en Anna Salomons. Joseph, koopman, wonende te Gouda (ZH), aldaar, aldaar (Oosthaven 4), aldaar (Turfmarkt 34) en aldaar (Gouwe 74), is geboren op vrijdag 16 februari 1787 te Amsterdam (NH), is overleden op zaterdag 5 januari 1861 09.00 te Gouda (ZH), is als overleden aangegeven op zaterdag 5 januari 1861 (aangever overlijden was Levij Salomon Cats; getuige aangifte overlijden was Hartog Saul Polak), is begraven op zondag 6 januari 1861 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 052. Joseph werd 73 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

IV-E  Jacob Abraham Sanders, zoon van Abraham Sanders (III-N) en Rachel Jacobs, koopman en zonder beroep, wonende te Gouda (ZH), aldaar en aldaar (Turfmarkt), is geboren op dinsdag 3 augustus 1773 te Geervliet (ZH), wonende Turfmarkt 103 te Gouda (ZH), is overleden op woensdag 28 juni 1843 13.00 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 30 juni 1843 (aangever overlijden was Levie Joseph Sanders (zie IV-AC); getuige aangifte overlijden was Mozes Barend van Leer), is begraven op donderdag 29 juni 1843 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade), wordt vermeld in het Requestboek op dinsdag 22 december 1801 aldaar of wordt vermeld in een notariële akte op maandag 25 oktober 1802 aldaar of wordt vermeld in akte Vredegerecht op vrijdag 31 mei 1822 aldaar of wordt vermeld in akte Vredegerecht op vrijdag 1 november 1822 aldaar of wordt vermeld in akte van bekendheid op woensdag 13 juni 1827 aldaar of wordt vermeld in akte van bekendheid op woensdag 26 september 1827 aldaar of wordt vermeld in akte van bekendheid op woensdag 7 januari 1829 aldaar of wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 16 mei 1832 aldaar of wordt vermeld in akte van bekendheid op zaterdag 9 juni 1832 aldaar of wordt vermeld in akte van bekendheid op woensdag 17 juli 1833 aldaar. Jacob werd 69 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

Jacob gaat in ondertrouw op zaterdag 16 mei 1801 te Gouda (ZH), trouwt op zondag 31 mei 1801 aldaar op 27-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 27-jarige Rachel Juda Polak ook genaamd Rachel Juda Bergel, dochter van Juda Jacob Bergel en Judick Abrahams Sanders (III-D). Rachel, winkelierster, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren rond 1774, wonende Gouwe 15 aldaar, is overleden op dinsdag 4 november 1823 18.30 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 6 november 1823 (aangever overlijden was Eleazar Harpman; getuige aangifte overlijden was Isaac Mozes de Haas), wordt vermeld in een testament op donderdag 8 mei 1794 aldaar of wordt vermeld in een notariële akte op maandag 25 oktober 1802 aldaar of wordt vermeld in een testament op donderdag 3 maart 1803 aldaar. Rachel werd ongeveer 49 jaar.

Jacob trouwt op woensdag 5 juli 1826 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Meijer David Sanders (zie IV-Y), Gerrit den Hond, Adrianus Weiland en Paulus de Vogel) op 52-jarige leeftijd (2) met de 39-jarige Aaltje Meijer Roest, dochter van Meijer Samuel Roest en Peijer Marcus Scheffer. Aaltje, ijzerkoopster, wonende te Amsterdam (NH), te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op dinsdag 3 april 1787 te Amsterdam (NH), wonende te Gouda (ZH), is overleden op vrijdag 14 november 1862 aldaar in het Israelitisch Mannen- en Vrouwenhuis (Turfmarkt 64), is begraven op zondag 16 november 1862 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 058, wordt vermeld in akte Vredegerecht op vrijdag 23 juni 1826 aldaar. Aaltje werd 75 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

Aaltje was eerder gehuwd (1) met Joseph Isaac Sanders (zie IV-M).

IV-F  Klaartje Abraham Sanders, dochter van Abraham Sanders (III-N) en Rachel Jacobs, winkelierster, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren in 1774 aldaar, wonende Wijdstraat 117 aldaar, is overleden op donderdag 31 december 1835 03.00 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 31 december 1835 (aangever overlijden was Samuel Mozes Sanders (zie III-D.10); getuige aangifte overlijden was Cornelis Johannes van der Grijp), vermeld in huwelijkscontract op vrijdag 28 april 1797 aldaar of wordt vermeld in een testament op donderdag 31 december 1807 aldaar of wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 8 oktober 1823 aldaar of wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 26 februari 1834 aldaar of wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 20 januari 1836 aldaar. Klaartje werd 61 jaar.

Klaartje trouwt op zondag 30 april 1797 te Gouda (ZH) op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Hartog Isaac Lewijt. Hartog, koopman en koopman in manufacturen, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren in 1772 te Amsterdam (NH), wonende Wijdstraat 126 te Gouda (ZH), is overleden op woensdag 15 januari 1834 00.30 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 17 januari 1834 (aangever overlijden was Samuel Mozes Sanders (zie III-D.10); getuige aangifte overlijden was Cornelis Johannes van der Grijp), vermeld in huwelijkscontract op vrijdag 28 april 1797 aldaar of wordt vermeld in een testament op donderdag 31 december 1807 aldaar of wordt vermeld in een notariële akte op maandag 18 januari 1808 aldaar of wordt vermeld in akte van bekendheid op woensdag 8 april 1818 aldaar of wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 8 oktober 1823 aldaar of wordt vermeld in akte van bekendheid op dinsdag 3 augustus 1830 aldaar of wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 26 februari 1834 aldaar of is in 1835 gebruiker van Wijdstraat 117 te Gouda of wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 20 januari 1836 aldaar. Hartog werd 62 jaar.

Van Hartog en Klaartje zijn veertien kinderen bekend:

1  Sara Hartog Lewijt is geboren in december 1797 te Gouda (ZH), is overleden op maandag 3 maart 1884 te Lekkerkerk (ZH), wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 26 februari 1834 te Gouda (ZH). Sara werd 86 jaar en 3 maanden.

Sara trouwt op vrijdag 13 november 1818 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Jacob Levie Cats, Jesaias Israël Olman, Jacob Abraham Sanders (zie IV-E) en Abraham Sanders (zie III-N)) op 20-jarige leeftijd met de 23-jarige Abraham Levisson, zoon van Salomon Levij (Levisson) en Rachel Machielse. Abraham, koopman, bankhouder, beleenbankhouder, splitter in de loterij en zonder beroep, wonende te Leiden (ZH), te Alphen aan den Rijn (ZH) (huisnummer 192), aldaar, te Aarlanderveen (ZH), te Den Haag (ZH) en te Alphen aan den Rijn (ZH) (Wijk Dorp 192), is geboren op maandag 15 juni 1795 te Leiden (ZH), wonende huisnummer 48 te Aarlanderveen (ZH), is overleden op maandag 11 januari 1869 07.00 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 11 januari 1869 (aangever overlijden was Samuel Simon Goudsmit; getuige aangifte overlijden was Gerrit Overes), wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 26 februari 1834 te Gouda (ZH) of wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 20 januari 1836 aldaar. Abraham werd 73 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

2  N.N. Lewijt is geboren rond 1799 te Gouda (ZH), is overleden op dinsdag 12 april 1808 aldaar, is begraven op woensdag 13 april 1808 te Rotterdam (ZH). N werd ongeveer 9 jaar.

3  Sprientje Hartog Lewijt, wonende te Gouda (ZH) en te Oudewater (Utr), is geboren in september 1800 aldaar, wonende Westhaven 21 aldaar, is overleden op maandag 23 augustus 1841 10.00 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 25 augustus 1841 (aangever overlijden was Samuel Mozes Sanders (zie III-D.10); getuige aangifte overlijden was Cornelis Johannes van der Grijp), is begraven op dinsdag 24 augustus 1841 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade), is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg), wordt vermeld in akte van bekendheid in 1822 te Gouda (ZH) of wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 26 februari 1834 aldaar of wordt vermeld in akte in 1857 te Brussel (B). Sprientje werd 40 jaar en 11 maanden.

Sprientje trouwt op woensdag 2 oktober 1822 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Abraham Sanders (zie III-N), Abraham Mozes Sanders (zie III-D.7), Samuel Mozes Sanders (zie III-D.10) en Abraham Emanuel van Gelderen) op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Eliazar Jacob Hartogensis, zoon van Jacob Hartogensis en Lea Eliazar Samuels. Eliazar, bankhouder, chocoladefabrikant, koopman en rentenier, wonende te 's-Hertogenbosch (Nbr), te Rotterdam (ZH), te Oudewater (Utr), aldaar, te Gouda (ZH), aldaar (Westhaven 21) en te Brussel (B), is geboren op donderdag 13 juli 1797 te Rotterdam (ZH), is overleden op woensdag 19 februari 1873 te Brussel (B), is op donderdag 20 juli 1797 te Rotterdam (ZH) besneden of wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 26 februari 1834 te Gouda (ZH) of wordt vermeld in akte in 1857 te Brussel (B). Eliazar werd 75 jaar, 7 maanden en 6 dagen.

4  Isaac Hartog Lewijt, koopman, winkelier, schatter van het slachtvee, debitant bij de Staatsloterij en moheel, wonende te Den Haag (ZH), te Gouda (ZH) en te 's-Hertogenbosch (Nbr), is geboren op zondag 21 februari 1802 te Gouda (ZH), wonende te 's-Hertogenbosch (Nbr), is overleden op zondag 6 februari 1870 aldaar, is begraven op dinsdag 8 februari 1870 te Vught (Nbr) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: 083. Isaac werd 67 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

Isaac trouwt op woensdag 18 januari 1826 te Den Haag (ZH) op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Judic Hollander, dochter van Simon Juda Hollander en Mirjam Mezrits. Judic, debitante bij de Staatsloterij, wonende te Den Haag (ZH) en te 's-Hertogenbosch (Nbr), is geboren op dinsdag 4 december 1804 te Den Haag (ZH), is overleden op woensdag 14 juni 1876 te 's-Hertogenbosch (Nbr), is begraven te Vught (Nbr) (op de Joodse begraafplaats). Judic werd 71 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

5  Beletje Hartog Lewijt, wonende te Gouda (ZH), is geboren op vrijdag 6 januari 1804 aldaar, wonende Gouwe 38 aldaar, is overleden op vrijdag 11 oktober 1889 19.00 aldaar, is als overleden aangegeven op zaterdag 12 oktober 1889 (aangever overlijden was Jacob Samuel Sanders; getuige aangifte overlijden was Lazarus Sanders (zie V-BC)), is begraven op vrijdag 13 september 1889 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 204, is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg), wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 8 oktober 1823 te Gouda (ZH) of wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 20 januari 1836 aldaar of wordt vermeld in akte in 1857 te Brussel (B). Beletje werd 85 jaar, 9 maanden en 5 dagen.

Beletje trouwt op woensdag 12 november 1823 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Abraham Sanders (zie III-N), Martinus Gorissen, Nicolaas van Komen en Balthasar Jan Gabry) op 19-jarige leeftijd met de 33-jarige Samuel Mozes Sanders, zoon van Mozes Sanders (III-P) en Judick Abrahams Sanders (III-D). Samuel, koopman, bankhouder en zonder beroep, wonende te Gouda (ZH), aldaar, aldaar (Markt 76), te Woerden (Utr), te Brussel (B) en aldaar (Gouwe C-38), is geboren op maandag 10 mei 1790 aldaar, wonende Gouwe 38 aldaar, is overleden op zaterdag 1 februari 1879 23.00 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 3 februari 1879 (aangever overlijden was Sander Samuel Sanders; getuige aangifte overlijden was Salomon Jacob Cats), is begraven op zondag 2 februari 1879 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 153, is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg), wordt vermeld in akte van bekendheid op vrijdag 4 maart 1814 te Gouda (ZH) of wordt vermeld in een testament op maandag 30 juni 1817 aldaar of wordt vermeld in een testament op dinsdag 10 september 1822 aldaar of wordt op dinsdag 18 februari 1823 aldaar als executeur vermeld in een Memorie van Successie of wordt vermeld in akte van bekendheid op woensdag 26 september 1827 aldaar of wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 16 mei 1832 aldaar of wordt vermeld in akte van bekendheid op woensdag 17 juli 1833 aldaar of wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 20 januari 1836 aldaar of is op maandag 17 maart 1845 eigenaar van Gouwe te Gouda of wordt vermeld in akte in 1857 te Brussel (B). Samuel werd 88 jaar, 8 maanden en 22 dagen.

6  Mozes Hartog Lewijt, koopman, koopman in manufacturen en negotiant, wonende te Gouda (ZH), aldaar, aldaar (Wijdstraat 12) en aldaar (Westhaven 53), is geboren op vrijdag 27 december 1805 aldaar, wonende Oosthaven 14 aldaar, is overleden op dinsdag 26 december 1848 01.00 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 27 december 1848 (aangever overlijden was Abraham Winkel; getuige aangifte overlijden was Abraham Barend van Leer), is begraven op woensdag 27 december 1848 (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade), is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg), wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 9 juni 1830 te Gouda (ZH) of wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 26 februari 1834 aldaar of wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 20 januari 1836 aldaar of is op maandag 17 maart 1845 eigenaar van Gouwe te Gouda. Mozes werd 42 jaar, 11 maanden en 29 dagen.

Mozes trouwt op woensdag 3 januari 1827 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Pieter Andries de Lange, Abraham Hartog Polak (zie IV-D.5), Samuel Mozes Sanders (zie III-D.10) en Saul Hartog Polak (zie IV-D.2)) op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Sophia Hartog Polak, dochter van Hartog (Hirsch Ben Shaoel) Polak en Beletje Abraham Sanders (Boelah) (IV-D). Sophia, wonende te Vlissingen (Zld), te Gouda (ZH) (Turfmarkt 64a) en aldaar, is geboren op vrijdag 6 juli 1804 te Rotterdam (ZH), wonende Turfmarkt 62 te Gouda (ZH), is overleden op woensdag 22 januari 1879 02.00 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 23 januari 1879 (aangever overlijden was Sander Joseph Sanders (zie IV-AJ); getuige aangifte overlijden was Salomon Jacob Cats), is begraven op donderdag 23 januari 1879 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 152, is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg). Sophia werd 74 jaar, 6 maanden en 16 dagen.

7  Engeltje Hartog Lewijt is geboren op donderdag 2 februari 1809 te Gouda (ZH), is overleden op dinsdag 18 mei 1847 te 's-Hertogenbosch (Nbr). Engeltje werd 38 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

Engeltje trouwt op woensdag 14 mei 1828 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Jesaias Eleazar Olman, Abraham Mozes Sanders (zie III-D.7), Samuel Mozes Sanders (zie III-D.10) en Abraham Sanders (zie III-N)) op 19-jarige leeftijd met de 24-jarige Samuel Hartogensis, zoon van Jacob Hartogensis en Lea Eliazar Samuels. Samuel, commissionair, commissionair in effecten en splitter der Staatsloterij, wonende te 's-Hertogenbosch (Nbr), is geboren in februari 1804 te Rotterdam (ZH), is overleden op zaterdag 20 januari 1872 te 's-Hertogenbosch (Nbr), is begraven op dinsdag 23 januari 1872 te Vught (Nbr) (op de Joodse begraafplaats). Samuel werd 67 jaar en 11 maanden.

Samuel was later gehuwd (2) met Helena Coopman.

8  N.N. Lewijt is geboren in januari 1810 te Gouda (ZH), is overleden op zondag 28 januari 1810 aldaar, is begraven op maandag 29 januari 1810 te Rotterdam (ZH).

9  Salomon Hartog Lewijt is geboren in 1811 te Gouda (ZH), wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 26 februari 1834 aldaar.

10  Abraham Hartog Lewijt, koopman, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op woensdag 17 februari 1813 09.30 aldaar (Wijdstraat), is als geboren aangegeven op vrijdag 19 februari 1813 (aangever geboorte was Hartog Isaac Lewijt; getuigen aangifte geboorte waren Joseph Abraham Sanders (zie IV-G) en Jacob Abraham Sanders (zie IV-E)), wonende Westhaven 21 aldaar, is overleden op woensdag 19 april 1837 15.00 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 21 april 1837 (aangever overlijden was Sander Joseph Sanders (zie IV-AJ); getuige aangifte overlijden was Cornelis Johannes van der Grijp), wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 26 februari 1834 aldaar of wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 20 januari 1836 aldaar. Abraham werd 24 jaar, 2 maanden en 2 dagen.

11  Marcus Hartog Lewijt, wonende te Gouda (ZH), is geboren op zaterdag 18 juni 1814 18.30 aldaar (Wijdstraat), is als geboren aangegeven op maandag 20 juni 1814 (aangever geboorte was Hartog Isaac Lewijt; getuigen aangifte geboorte waren Jacob Melchior van Hoorn en Joseph Abraham Sanders (zie IV-G)).

12  Matje Hartog Lewijt, wonende te Gouda (ZH), is geboren op maandag 7 april 1817 06.00/07.00 aldaar (Wijdstraat), is als geboren aangegeven op woensdag 9 april 1817 (aangever geboorte was Hartog Isaac Lewijt; getuigen aangifte geboorte waren Salomon Simon van der Schaal en Joseph Abraham Sanders (zie IV-G)), is overleden op dinsdag 25 april 1837 te Rotterdam (ZH), wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 26 februari 1834 te Gouda (ZH) of wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 20 januari 1836 aldaar. Matje werd 20 jaar en 18 dagen.

Matje trouwt op woensdag 21 december 1836 te Rotterdam (ZH) op 19-jarige leeftijd met de 24-jarige Joseph Mug, zoon van Joseph Mug en Sara Wolfsbergen. Joseph, winkelier, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op dinsdag 15 september 1812 aldaar, is overleden op maandag 12 maart 1877 aldaar. Joseph werd 64 jaar, 5 maanden en 25 dagen.

Joseph was later gehuwd (2) met Anna Levisson.

13  Sander Hartog Lewijt, wonende te Gouda (ZH), is geboren op maandag 25 mei 1818 13.30 aldaar (Wijdstraat), is als geboren aangegeven op woensdag 27 mei 1818 (aangever geboorte was Hartog Isaac Lewijt; getuigen aangifte geboorte waren Juda Abraham Sanders (zie IV-J) en Abraham Sanders (zie III-N)), is overleden op maandag 17 november 1834 aldaar, wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 26 februari 1834 aldaar. Sander werd 16 jaar, 5 maanden en 23 dagen.

14  Rachel Hartog Lewijt (Roosje), wonende te Gouda (ZH), is geboren op woensdag 7 maart 1821 06.30 aldaar (Wijdstraat), is als geboren aangegeven op zaterdag 10 maart 1821 (aangever geboorte was Hartog Isaac Lewijt; getuigen aangifte geboorte waren Salomon Elias Cats en Joseph Abraham Sanders (zie IV-G)), is overleden op woensdag 21 januari 1863 te Rotterdam (ZH), wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 26 februari 1834 te Gouda (ZH). Rachel werd 41 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

Rachel trouwt op dinsdag 9 maart 1841 te Heinenoord (ZH) op 20-jarige leeftijd met de 31-jarige Israel van Win, zoon van Marcus Eliazar van Win en Kaatje Israël. Israel, koopman, wonende te Woerden (Utr), is geboren op zaterdag 24 juni 1809 te Heinenoord (ZH), is overleden op donderdag 22 september 1864 te Rotterdam (ZH). Israel werd 55 jaar, 2 maanden en 29 dagen.

IV-G  Joseph Abraham Sanders, zoon van Abraham Sanders (III-N) en Rachel Jacobs, koopman, vader bejaardentehuis, winkelier en zonder beroep, wonende te Gouda (ZH), aldaar en aldaar (Wijdstraat 119), is geboren in 1777 aldaar, wonende aldaar, is overleden op zaterdag 17 oktober 1863 23.00 aldaar in het Israelitisch Mannen- en Vrouwenhuis (Turfmarkt 64), is als overleden aangegeven op maandag 19 oktober 1863 (aangever overlijden was Philip Joseph Sanders (zie V-L); getuige aangifte overlijden was Salomon Samuel Mossel), is begraven op maandag 19 oktober 1863 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 060, wordt vermeld in een notariële akte op zondag 6 januari 1811 aldaar of wordt vermeld in akte betreffende benoeming voogd op woensdag 15 februari 1815 aldaar of wordt vermeld in een notariële akte op woensdag 29 november 1815 aldaar of wordt vermeld in akte Vredegerecht op vrijdag 1 november 1822 aldaar of wordt vermeld in akte van bekendheid op dinsdag 3 augustus 1830 aldaar of wordt vermeld in akte van bekendheid op zaterdag 9 juni 1832 aldaar of wordt vermeld in akte van bekendheid op woensdag 17 juli 1833 aldaar. Joseph werd 86 jaar.

Joseph gaat in ondertrouw op vrijdag 24 oktober 1800 te Amsterdam (NH), trouwt op zondag 16 november 1800 aldaar (huwelijksgetuigen waren Abraham Sander (zijn Vader) en Petronella Hartog (haar Moeder)) op 23-jarige leeftijd (1) met de 19-jarige Beletje Mozes de Haas ook genaamd Beligje Mozes Levie, dochter van Mozes Joseph de Haas en Petronella Philips Hartog. Beletje, wonende te Gouda (ZH), is geboren in 1781 te Amsterdam (NH), wonende Wijdstraat 124 te Gouda (ZH), is overleden op woensdag 4 juli 1821 17.00 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 6 juli 1821 (aangever overlijden was Jesaias Eleazar Olman; getuige aangifte overlijden was Hartog Isaac Lewijt), wordt vermeld in een notariële akte op zondag 6 januari 1811 aldaar of wordt vermeld in akte betreffende benoeming voogd op woensdag 15 februari 1815 aldaar of wordt vermeld in akte Vredegerecht op vrijdag 1 november 1822 aldaar of wordt vermeld in akte van bekendheid op dinsdag 3 augustus 1830 aldaar of wordt vermeld in akte van bekendheid op zaterdag 9 juni 1832 aldaar of wordt vermeld in akte van bekendheid op woensdag 17 juli 1833 aldaar. Beletje werd 40 jaar.

Van Joseph en Beletje zijn tien kinderen bekend:

1  Matje Joseph Sanders is geboren op dinsdag 16 februari 1802 te Gouda (ZH), zie V-E.

2  Rachel Joseph Sanders is geboren op woensdag 3 oktober 1804 te Gouda (ZH), zie V-F.

3  Mietje Joseph Sanders is geboren op zondag 14 september 1806 te Gouda (ZH), zie V-G.

4  Mozes Salomon Joseph Sanders is geboren op woensdag 28 oktober 1807 te Gouda (ZH), zie V-H.

5  Abraham Joseph Sanders te Gouda (ZH), is geboren op maandag 16 juli 1810 aldaar, zie V-I.

6  Marcus Joseph Sanders is geboren op woensdag 2 september 1812 te Gouda (ZH), is als geboren aangegeven op vrijdag 4 september 1812 (aangever geboorte was Joseph Abraham Sanders (zie IV-G); getuigen aangifte geboorte waren Dirk de Vos en Joseph Sanders (zie III-U)), zie V-J.

7  Belie Joseph Sanders is geboren op vrijdag 25 november 1814 te Gouda (ZH), is als geboren aangegeven op maandag 28 november 1814 (aangever geboorte was Joseph Abraham Sanders (zie IV-G); getuigen aangifte geboorte waren Isaac Joseph Sanders (zie III-G) en Abraham Emanuel van Gelderen), zie V-K.

8  Philip Joseph Sanders is geboren op dinsdag 11 februari 1817 22.00 te Gouda (ZH), is als geboren aangegeven op donderdag 13 februari 1817 (aangever geboorte was Joseph Abraham Sanders (zie IV-G); getuigen aangifte geboorte waren Abraham Emanuel van Gelderen en Jacob Melchior van Hoorn), zie V-L.

9  Engeltje Sanders is geboren op zondag 6 juni 1819 02.00 te Gouda (ZH), is als geboren aangegeven op zondag 6 juni 1819 (aangever geboorte was Joseph Abraham Sanders (zie IV-G); getuigen aangifte geboorte waren Jacob Levie Cats en Abraham Sanders (zie III-N)), zie V-M.

10  Benjamin Joseph Sanders te Gouda (ZH), is geboren op woensdag 4 juli 1821 aldaar (Wijdstraat 124), is als geboren aangegeven op donderdag 5 juli 1821 (aangever geboorte was Joseph Abraham Sanders (zie IV-G); getuigen aangifte geboorte waren Jesaias Eleazar Olman en Hartog Isaac Lewijt), zie V-N.

Joseph trouwt op woensdag 19 februari 1823 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Salomon Mozes Sanders (zie III-D.6), Jacob van de Grampel, Jan van Batenburg en Hartog Marcus van Host) op 46-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Beletje Hartog van Host, dochter van Hartog Marcus van Host en Fijtje Mozes Withuijsen. Beletje, dienstbode, wonende te Gouda (ZH), is geboren op maandag 19 november 1792 te Hoorn (NH), wonende te Gouda (ZH), is overleden op vrijdag 28 juli 1876 22.00 aldaar in het Israelitisch Mannen- en Vrouwenhuis (Turfmarkt 64), is als overleden aangegeven op zaterdag 29 juli 1876 (aangever overlijden was Salomon Jacob Cats; getuige aangifte overlijden was Aäron Abraham Sanders (zie V-AO)). Beletje werd 83 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

Van Joseph en Beletje zijn twee kinderen bekend:

11  Hartog Joseph Sanders is geboren op vrijdag 20 januari 1832 05.00 te Gouda (ZH), is als geboren aangegeven op zaterdag 21 januari 1832 (aangever geboorte was Joseph Abraham Sanders (zie IV-G); getuigen aangifte geboorte waren Abraham Joseph Sanders (zie V-I) en Cornelis Johannes van der Grijp), zie V-O.

12  Fijtje Joseph Sanders is geboren op zaterdag 25 mei 1833 13.30 te Gouda (ZH), is als geboren aangegeven op dinsdag 28 mei 1833 (aangever geboorte was Joseph Abraham Sanders (zie IV-G); getuigen aangifte geboorte waren Abraham Joseph Sanders (zie V-I) en Cornelis Johannes van der Grijp), is overleden op zaterdag 8 maart 1834 aldaar (aangever overlijden was Sander Joseph Sanders (zie IV-AJ)). Fijtje werd 9 maanden en 11 dagen.

IV-H  Mietje Abraham Sanders, dochter van Abraham Sanders (III-N) en Rachel Jacobs, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren in 1781 te Gouda (ZH), wonende te Rotterdam (ZH), is overleden op zondag 30 november 1862 19.00 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 1 december 1862 (aangever overlijden was Hartog Barend Polak (zie IV-H.9); getuige aangifte overlijden was Johannes Ooms). Mietje werd 81 jaar.

Mietje trouwt (gerecht) op zondag 9 september 1804 te Gouda (ZH) op 23-jarige leeftijd met de 17-jarige Barend Josua Polak, zoon van Josua Polak en Engeltje Sanders (III-S). Barend, oude kleerenkooper, klerenkoper, koopman en venter, wonende te Rotterdam (ZH) en aldaar, is geboren in 1787 aldaar, wonende Pannekoekstraat 180 aldaar, is overleden op maandag 21 maart 1864 12.00 aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 22 maart 1864 (aangever overlijden was Samuel Barend Polak (zie IV-H.4); getuige aangifte overlijden was Mozes Spetter). Barend werd 77 jaar.

Van Barend en Mietje zijn elf kinderen bekend:

1  Sophia Barend Polak is geboren in november 1804 te Rotterdam (ZH), is overleden op vrijdag 4 september 1835 aldaar. Sophia werd 30 jaar en 10 maanden.

2  Josua Barend Polak, koopman, pettenmaker en venter, wonende te Rotterdam (ZH) (Boompjes 137), aldaar en aldaar (Pottebakkerssteeg 170), is geboren op donderdag 12 februari 1807 aldaar, is overleden op vrijdag 24 juli 1868 03.00 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 24 juli 1868 (aangever overlijden was Mozes van Gosselaar; getuige aangifte overlijden was Adrianus Leonardus Stortenbeeke), wordt vermeld in 1833 aldaar of wordt vermeld in 1833 aldaar. Josua werd 61 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

Josua trouwt op woensdag 4 september 1833 te Rotterdam (ZH) (huwelijksgetuigen waren Mozes Pool en Mozes de Roode) op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige Rachel Joseph Sanders, zie V-F.

3  Alexander Barend Polack, koopman en venter, wonende te Rotterdam (ZH) en aldaar, is geboren in 1809 aldaar.

Alexander trouwt op woensdag 23 oktober 1833 te Rotterdam (ZH) op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Rebekka Pool, dochter van Mozes Pool en Eva Eleazer. Rebekka is geboren in 1806 te Rotterdam (ZH), is overleden op donderdag 30 oktober 1834 aldaar. Rebekka werd 28 jaar.

4  Samuel Barend Polak, venter en koopman, wonende te Rotterdam (ZH) en aldaar, is geboren op donderdag 4 juli 1811 05.00 aldaar, is als geboren aangegeven op dinsdag 9 juli 1811 (aangever geboorte was Barend Josua Polak (zie III-S.1); getuigen aangifte geboorte waren Levij Juda en Isaac Nathans), wonende Florastraat aldaar, is overleden op donderdag 15 december 1887 02.00 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 15 december 1887 (aangever overlijden was Simon Koster; getuige aangifte overlijden was Salomon Meijer Stad). Samuel werd 76 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

Samuel trouwt op woensdag 31 oktober 1838 te Rotterdam (ZH) op 27-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Sara van Gelderen, dochter van Isaac Levij van Gelderen en Sara Dutham. Sara is geboren op dinsdag 6 december 1808 te Maassluis (ZH), is overleden op donderdag 13 maart 1845 te Rotterdam (ZH). Sara werd 36 jaar, 3 maanden en 7 dagen. Samuel trouwt op woensdag 11 maart 1846 te Rotterdam (ZH) op 34-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Belitje Sanders, dochter van Jacob Isaac Sanders (IV-O) en Judith Abraham Sanders (IV-K). Belitje, wonende te Gouda (ZH) en te Rotterdam (ZH), is geboren op donderdag 7 januari 1819 17.30 te Gouda (ZH) (Turfmarkt), is als geboren aangegeven op zaterdag 9 januari 1819 (aangever geboorte was Jacob Isaac Sanders (zie IV-O); getuigen aangifte geboorte waren Engel van Sutphen en Andries Olman), wonende Florastraat te Rotterdam (ZH), is overleden op dinsdag 17 april 1888 01.00 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 18 april 1888 (aangever overlijden was Simon Koster; getuige aangifte overlijden was Abraham Zwart). Belitje werd 69 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

5  Engelina Polak is geboren op maandag 6 maart 1815 te Rotterdam (ZH), is overleden op woensdag 19 juli 1815 aldaar. Engelina werd 4 maanden en 13 dagen.

6  Rachel Polak is geboren op zaterdag 8 juni 1816 te Rotterdam (ZH), is overleden op zondag 25 januari 1818 aldaar. Rachel werd 1 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

7  Elisabeth Polak, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op woensdag 1 juli 1818 05.00 aldaar, is als geboren aangegeven op woensdag 1 juli 1818 (aangever geboorte was Barend Josua Polak (zie III-S.1); getuigen aangifte geboorte waren Meijer Salomon Raske en Hijman van den Berg), wonende Schiedamsedijk 74 aldaar, is overleden op vrijdag 12 februari 1847 17.00 aldaar, is als overleden aangegeven op zaterdag 13 februari 1847 (aangever overlijden was Alexander Barend Polack (zie IV-H.3); getuige aangifte overlijden was Isaac Jacob Sanders (zie IV-K.3)). Elisabeth werd 28 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

Elisabeth trouwt op woensdag 12 februari 1845 te Rotterdam (ZH) (huwelijksgetuigen waren Abraham Jacob Isaac Sanders (zie IV-K.6), Josua Sanders (zie V-BI), Josua Barend Polak (zie IV-H.2) en Alexander Barend Polack (zie IV-H.3)) op 26-jarige leeftijd met de 30-jarige Isaac Jacob Sanders, zoon van Jacob Isaac Sanders (IV-O) en Judith Abraham Sanders (IV-K). Isaac, koopman, wonende te Gouda (ZH), te Rotterdam (ZH), aldaar, aldaar (Banketstraat 214), aldaar (Schiedamsedijk 551) en aldaar (Ketelaarsgang 551), is geboren op woensdag 12 oktober 1814 te Gouda (ZH), is als geboren aangegeven op vrijdag 14 oktober 1814 (aangever geboorte was Jacob Isaac Sanders (zie IV-O); getuigen aangifte geboorte waren Daniel Scholten en Salomon Mozes Sanders (zie III-D.6)), wonende te Rotterdam (ZH), is overleden op dinsdag 14 april 1874 22.00 aldaar in Coolsingelziekenhuis (Coolsingel, Rotterdam), is als overleden aangegeven op woensdag 15 april 1874 (aangever overlijden was Hermann Pieter van Otterloo; getuige aangifte overlijden was Hendrik Klouwens), is in 1846 gebruiker van Baanstraat M-257 te Rotterdam. Isaac werd 59 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

Isaac was later gehuwd (2) met Johanna van Minden.

8  Rachel Polak is geboren op maandag 7 mei 1821 te Rotterdam (ZH), is overleden op vrijdag 9 juni 1843 aldaar. Rachel werd 22 jaar, 1 maand en 2 dagen.

9  Hartog Barend Polak, pettenmaker en koopman, wonende te Rotterdam (ZH) en aldaar, is geboren op dinsdag 18 februari 1823 aldaar, wonende Warmoeziersstraat aldaar, is overleden op maandag 5 april 1886 07.00 aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 6 april 1886 (aangever overlijden was David Abraham Keizer; getuige aangifte overlijden was David Eliazar). Hartog werd 63 jaar, 1 maand en 18 dagen.

Hartog trouwt op woensdag 4 januari 1860 te Rotterdam (ZH) op 36-jarige leeftijd met de 32-jarige Schoontje Spetter, dochter van Eliazar (Leendert) Aron Spetter en Judith van Gelderen. Schoontje is geboren op dinsdag 11 september 1827 te Nieuwerkerk aan den IJssel (ZH), is overleden op vrijdag 20 september 1889 te Rotterdam (ZH). Schoontje werd 62 jaar en 9 dagen.

10  Engeltje Polak is geboren op zondag 7 november 1824 te Rotterdam (ZH), is overleden op woensdag 16 mei 1866 aldaar. Engeltje werd 41 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

Engeltje trouwt op woensdag 18 april 1849 te Rotterdam (ZH) op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Mozes Spetter, zoon van Eliazar (Leendert) Aron Spetter en Judith van Gelderen. Mozes, koopman en koffiehuishouder, wonende te Rotterdam (ZH) en aldaar, is geboren op maandag 2 februari 1824 te Nieuwerkerk aan den IJssel (ZH), is overleden op dinsdag 3 november 1903 te Rotterdam (ZH), is begraven op donderdag 5 november 1903 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan het Toepad) grafnr.: C-08-20. Mozes werd 79 jaar, 9 maanden en 1 dag.

Mozes was later gehuwd (2) met Marta Fortuin. Mozes was later gehuwd (3) met Rebecca Goudsmit.

11  Sprinse Polak is geboren op woensdag 22 augustus 1827 te Rotterdam (ZH), is overleden op zaterdag 29 oktober 1831 aldaar. Sprinse werd 4 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

IV-I  Isaac Abraham Sanders, zoon van Abraham Sanders (III-N) en Rachel Jacobs, kantoorbediende, wonende te Amsterdam (NH) en aldaar, is geboren op zondag 8 juni 1783 te Gouda (ZH), wonende Zwanenburgwal 55 te Amsterdam (NH), is overleden op donderdag 20 mei 1819 22.00 aldaar, is als overleden aangegeven op zaterdag 22 mei 1819 (aangever overlijden was Cornelis de Gelder; getuige aangifte overlijden was Johannes Coebergh), is op zondag 15 juni 1783 te Rotterdam (ZH) besneden. Isaac werd 35 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

Isaac trouwt op vrijdag 26 augustus 1808 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Abraham Sander (zijn Vader) en Anna Jacob (haar Moeder)) op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Matje Salomon Frank, dochter van Salomon Mozes Frank en Anna Swelheim. Matje, koopvrouw, wonende te Oisterwijk (Nbr), te Dordrecht (ZH) en aldaar, is geboren in 1786 te Hilversum (NH), wonende Riedijk 209 te Dordrecht (ZH), is overleden op woensdag 15 februari 1860 17.30 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 16 februari 1860 (aangever overlijden was Andries Polak; getuige aangifte overlijden was Anthonij van Maarseveen). Matje werd 74 jaar.

Van Isaac en Matje zijn zeven kinderen bekend:

1  Kaatje Sanders (Chaya Itsak van Dergooy) is geboren op donderdag 21 december 1809 te Amsterdam (NH), is overleden op vrijdag 7 september 1810 aldaar, is begraven op zondag 9 september 1810 aldaar (op de Joodse begraafplaats Zeeburg). Kaatje werd 8 maanden en 17 dagen.

2  Betje Isaac Sanders (Boele Itsak van Dergooy) is geboren op dinsdag 4 december 1810 te Amsterdam (NH), zie V-P.

3  Salomon Isaac Sanders te Amsterdam (NH), is geboren op dinsdag 16 juni 1812 18.30 aldaar (Vlooienburgersteeg 16), is als geboren aangegeven op woensdag 17 juni 1812 (aangever geboorte was Isaac Abraham Sanders (zie IV-I); getuigen aangifte geboorte waren Isaac Hartog Brander en Mozes Hartog Groenboer), zie V-Q.

4  Abraham Isaac Sanders te Amsterdam (NH), is geboren op vrijdag 6 mei 1814 03.30 aldaar (Moddermolensteeg 6), is als geboren aangegeven op maandag 9 mei 1814 (aangever geboorte was Isaac Abraham Sanders (zie IV-I); getuigen aangifte geboorte waren Philip de Waal en Frans Jasper), zie V-R.

5  Levie Isaac Sanders te Amsterdam (NH), is geboren op zondag 31 december 1815 22.00 aldaar (Sint Anthoniebreestraat 35), is als geboren aangegeven op dinsdag 2 januari 1816 (aangever geboorte was Isaac Abraham Sanders (zie IV-I); getuigen aangifte geboorte waren Salomon Hartog Stijer en Jan Schijff), zie V-S.

6  Hartog Isaac Sanders te Amsterdam (NH), is geboren op woensdag 12 februari 1817 18.00 aldaar (Sint Anthoniebreestraat 35), is als geboren aangegeven op vrijdag 14 februari 1817 (aangever geboorte was Isaac Abraham Sanders (zie IV-I); getuigen aangifte geboorte waren Levie Moses Lampie en Israel Machiel Bromet), zie V-T.

7  Sprientje Isaac Sanders, inlands kraamster, wonende te Veghel (Nbr) en te Amsterdam (NH), is geboren op woensdag 10 maart 1819 02.00 aldaar (Sint Anthoniebreestraat 35), is als geboren aangegeven op vrijdag 12 maart 1819 (aangever geboorte was Isaac Abraham Sanders (zie IV-I); getuigen aangifte geboorte waren Levie Moses Lampie en Abraham Jonas Hamburger), is overleden op woensdag 11 november 1903 te Veghel (Nbr), is begraven te Schijndel (Nbr) (op de Joodse begraafplaats). Sprientje werd 84 jaar, 8 maanden en 1 dag.

Sprientje trouwt op vrijdag 14 juli 1848 te Veghel (Nbr) op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Philippus de Jongh, zoon van Daniel de Jongh en Catharina Goudsmit. Philippus, debitant bij de Staatsloterij, is geboren op zondag 28 september 1823 te Veghel (Nbr), is als geboren aangegeven op maandag 29 september 1823, is overleden op zondag 5 mei 1895 aldaar, is begraven op maandag 6 mei 1895 te Schijndel (Nbr) (op de Joodse begraafplaats). Philippus werd 71 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

IV-J  Juda Abraham Sanders, zoon van Abraham Sanders (III-N) en Rachel Jacobs, koopman, koopman in manufacturen, winkelier in manufacturen en zonder beroep, wonende te Gouda (ZH), aldaar, aldaar (Botermarkt 101), aldaar (Botermarkt 110), te Amsterdam (NH) en aldaar (Nieuwe Kerkstraat 68), is geboren op vrijdag 23 september 1785 te Gouda (ZH), wonende Kerkstraat 387 te Amsterdam (NH), is overleden op woensdag 29 september 1852 23.00 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 1 oktober 1852 (aangever overlijden was David Boekdrukker; getuige aangifte overlijden was Mozes Abraham Brander), is begraven op vrijdag 1 oktober 1852 te Muiderberg (NH) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: B-26-127, wordt vermeld in een notariële akte op zondag 6 januari 1811 te Gouda (ZH) of is op vrijdag 29 september 1815 eigenaar van Koningstraat 83 te Gouda of wordt in 1819 aldaar als vader vermeld in een Memorie van Successie of wordt vermeld in akte Vredegerecht op vrijdag 1 november 1822 aldaar of wordt vermeld in akte Vredegerecht op vrijdag 23 juni 1826 aldaar of wordt vermeld in akte van bekendheid op dinsdag 3 augustus 1830 aldaar of wordt vermeld in akte van bekendheid op zaterdag 9 juni 1832 aldaar. Juda werd 67 jaar en 6 dagen.

Juda gaat in ondertrouw op vrijdag 3 augustus 1810 te Amsterdam (NH), trouwt op zondag 26 augustus 1810 te Gouda (ZH) op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Ester Levie Machiels, dochter van Levie Machiels en Beletje Polak. Ester, wonende te Amsterdam (NH), is geboren rond 1790 aldaar, wonende Weesperstraat 10 aldaar, is overleden op donderdag 19 oktober 1865 03.00 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 19 oktober 1865 (aangever overlijden was Mozes Leman Boekbinder; getuige aangifte overlijden was Isaac de Vries), is begraven op vrijdag 20 oktober 1865 te Muiderberg (NH) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: C-04-048, wordt in 1819 te Gouda (ZH) als vader vermeld in een Memorie van Successie. Ester werd ongeveer 75 jaar.

Van Juda en Ester zijn veertien kinderen bekend:

1  Beletje Sanders is geboren op maandag 26 augustus 1811 02.00 te Amsterdam (NH), is als geboren aangegeven op dinsdag 27 augustus 1811 (aangever geboorte was Juda Abraham Sanders (zie IV-J); getuigen aangifte geboorte waren Abraham Joseph Polak en Levie Machiels), zie V-U.

2  Rachel Juda Sanders, wonende te Amsterdam (NH) (Nieuwe Kerkstraat 68), is geboren op zondag 16 mei 1813 te Gouda (ZH), is als geboren aangegeven op dinsdag 18 mei 1813 (aangever geboorte was Juda Abraham Sanders (zie IV-J); getuigen aangifte geboorte waren David Sanders (zie III-T) en Elias Levie Cats), is overleden op woensdag 12 april 1854 te Amsterdam (NH), is als overleden aangegeven op donderdag 13 april 1854 (aangever overlijden was Meijer Levie Zwart), is begraven op zondag 16 april 1854 te Muiderberg (NH) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: B-28-016, wordt in 1819 als vermeld in een Memorie van Successie of wordt in 1819 te Gouda (ZH) als vermeld in een Memorie van Successie. Rachel werd 40 jaar, 10 maanden en 27 dagen.

3  Belie Juda Sanders is geboren op zondag 11 september 1814 te Gouda (ZH), is als geboren aangegeven op dinsdag 13 september 1814 (aangever geboorte was Juda Abraham Sanders (zie IV-J); getuigen aangifte geboorte waren Gijsbert de Korte en Willem van den Wittenboer), zie V-V.

4  Levie Juda Sanders te Gouda (ZH), is geboren op woensdag 5 juni 1816 05.00 aldaar (Botermarkt), is als geboren aangegeven op vrijdag 7 juni 1816 (aangever geboorte was Juda Abraham Sanders (zie IV-J); getuigen aangifte geboorte waren Salomon Simon van der Schaal en Joseph Abraham Sanders (zie IV-G)), zie V-W.

5  Eva Juda Sanders, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op zaterdag 7 februari 1818 18.00 aldaar (Botermarkt), is als geboren aangegeven op maandag 9 februari 1818 (aangever geboorte was Juda Abraham Sanders (zie IV-J); getuigen aangifte geboorte waren Jacob Melchior van Hoorn en Jan de Munnik), wonende Botermarkt 101 aldaar, is overleden op vrijdag 11 juni 1819 06.00 aldaar, is als overleden aangegeven op zondag 13 juni 1819 (aangever overlijden was Joseph Sanders (zie III-U); getuige aangifte overlijden was Elias Levie Cats), wordt in 1819 aldaar als overledene vermeld in een Memorie van Successie. Eva werd 1 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

6  Crale Juda Sanders (Carlina), wonende te Gouda (ZH), te Amsterdam (NH) (Nieuwe Kerkstraat 68) en aldaar (Nieuwe Kerkstraat 387), is geboren op maandag 20 september 1819 14.00 te Gouda (ZH) (Botermarkt), is als geboren aangegeven op woensdag 22 september 1819 (aangever geboorte was Juda Abraham Sanders (zie IV-J); getuigen aangifte geboorte waren Jacob Melchior van Hoorn en Dirk Ruijgers), is overleden (doodsoorzaak: verval) op dinsdag 4 juli 1854 te Amsterdam (NH), is begraven op donderdag 6 juli 1854 te Muiderberg (NH) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: B-28-056. Crale werd 34 jaar, 9 maanden en 14 dagen.

7  Abraham Juda Sanders te Gouda (ZH), is geboren op vrijdag 16 maart 1821 00.30 aldaar (Botermarkt), is als geboren aangegeven op maandag 19 maart 1821 (aangever geboorte was Juda Abraham Sanders (zie IV-J); getuigen aangifte geboorte waren Meijer David Sanders (zie IV-Y) en Barend Mozes van Leer), zie V-X.

8  Mietje Juda Sanders (Maria), wonende te Gouda (ZH) en te Amsterdam (NH) (Nieuwendijk 23), is geboren op zondag 13 oktober 1822 04.00 te Gouda (ZH) (Botermarkt), is als geboren aangegeven op dinsdag 15 oktober 1822 (aangever geboorte was Juda Abraham Sanders (zie IV-J); getuigen aangifte geboorte waren Pieter Pierson en Salomon Simon van der Schaal), is ongehuwd overleden op zaterdag 8 november 1851 22.00 te Amsterdam (NH), is als overleden aangegeven op maandag 10 november 1851 (aangever overlijden was Eliaud Stodel; getuige aangifte overlijden was David Boekdrukker), is begraven op zondag 9 november 1851 te Muiderberg (NH) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: B-26-023. Mietje werd 29 jaar en 26 dagen.

9  Michiel Juda Sanders (Machiel) te Gouda (ZH), is geboren op dinsdag 22 maart 1825 20.00 aldaar (Botermarkt), is als geboren aangegeven op donderdag 24 maart 1825 (aangever geboorte was Juda Abraham Sanders (zie IV-J); getuigen aangifte geboorte waren Pieter Pierson en Salomon Simon van der Schaal), zie V-Y.

10  Abraham Juda Sanders is geboren op zaterdag 16 september 1826 te Gouda (ZH), zie V-Z.

11  Clara Sanders, koopvrouw, wonende te Amsterdam (NH) en aldaar, is geboren op dinsdag 15 april 1828 te Gouda (ZH), wonende te Amsterdam (NH), is overleden op zaterdag 17 augustus 1895 21.30 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 19 augustus 1895 (aangever overlijden was David Sluijs; getuige aangifte overlijden was Jacques Kwieser), is begraven op dinsdag 20 augustus 1895 te Muiderberg (NH) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: C-26-176. Clara werd 67 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

Clara trouwt op dinsdag 5 september 1865 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Levie Juda Sanders (zie V-W), Joseph Juda Sanders (zie V-AA), Jacob Juda Sanders (zie V-AB) en Joseph de Vries) op 37-jarige leeftijd (1) met de 56-jarige Jesaja Jacob Haring, zoon van Jacob Jesaia Haring en Ester Salomon. Jesaja, koopman en commissionair, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op zondag 29 januari 1809, wonende Nieuwe Herengracht 51 aldaar, is overleden op dinsdag 24 december 1878 23.00 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 26 december 1878 (aangever overlijden was Levie Swart; getuige aangifte overlijden was Aaron Koster), is begraven op donderdag 26 december 1878 te Muiderberg (NH) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: C-03-039. Jesaja werd 69 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

Jesaja was eerder gehuwd (1) met Ester Jacob Swelheim.

Clara trouwt op donderdag 26 augustus 1880 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Daniel Levie IJzer, Jacob van Oesteren, Michiel Juda Sanders (zie V-Y) en Levie Juda Sanders (zie V-W)), de choepa heeft plaatsgevonden op donderdag 26 augustus 1880 aldaar (Nieuwe Snoge) op 52-jarige leeftijd (2) met de 38-jarige Mozes Isaac van Oesteren, zoon van Isaac Mozes van Oesteren en Marianne Polak. Mozes, commissionair, kantoorbediende en boekhouder, wonende te Londen (GB), te Amsterdam (NH) (Groenburgwal 12), aldaar, aldaar (Nieuwe Achtergracht 73), aldaar (Sarphatistraat 123), aldaar (Den Texstraat 57), aldaar (Weteringschans 223), aldaar (Eerste Weteringplantsoen 14), aldaar (Plantage Kerklaan 27), aldaar (Tweede Jan Steenstraat) en te Hilversum (NH) (Mauritsstraat 11), is geboren op maandag 25 oktober 1841 te Amsterdam (NH).

12  Dina Sanders, wonende te Gouda (ZH), is geboren op donderdag 20 augustus 1829 09.05 aldaar (Botermarkt 101), is als geboren aangegeven op zaterdag 22 augustus 1829 (aangever geboorte was Juda Abraham Sanders (zie IV-J); getuigen aangifte geboorte waren Pieter Pierson en Dirk Ruijgers), is overleden op dinsdag 31 augustus 1830 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 2 september 1830. Dina werd 1 jaar en 11 dagen.

13  Joseph Juda Sanders te Gouda (ZH), is geboren op donderdag 20 augustus 1829 09.00 aldaar (Botermarkt 101), is als geboren aangegeven op zaterdag 22 augustus 1829 (aangever geboorte was Juda Abraham Sanders (zie IV-J); getuigen aangifte geboorte waren Pieter Pierson en Dirk Ruijgers), zie V-AA.

14  Jacob Juda Sanders (Jacques) te Gouda (ZH), is geboren op zaterdag 25 augustus 1832 04.30 aldaar (Botermarkt 101), is als geboren aangegeven op maandag 27 augustus 1832 (aangever geboorte was Juda Abraham Sanders (zie IV-J); getuigen aangifte geboorte waren Cornelis Johannes van der Grijp en Adrianus Meurs), zie V-AB.

IV-K  Judith Abraham Sanders, dochter van Abraham Sanders (III-N) en Rachel Jacobs, wonende te Gouda (ZH), is geboren in 1789 aldaar, wonende Zeugstraat 56 aldaar, is overleden op woensdag 28 augustus 1833 11.30 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 30 augustus 1833 (aangever overlijden was Sander Joseph Sanders (zie IV-AJ); getuige aangifte overlijden was Cornelis Johannes van der Grijp). Judith werd 44 jaar.

Judith trouwt op donderdag 12 juli 1810 te Gouda (ZH) op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Jacob Isaac Sanders, zie IV-O.

Van Jacob en Judith zijn elf kinderen bekend:

1  N.N. Sanders is geboren op vrijdag 19 juli 1811 te Gouda (ZH), is overleden op vrijdag 9 augustus 1811 aldaar, is begraven op vrijdag 9 augustus 1811 te Rotterdam (ZH). N werd 21 dagen.

2  Sara Jacob Sanders, wonende te Gouda (ZH), is geboren op woensdag 24 juni 1812 aldaar, is als geboren aangegeven op vrijdag 26 juni 1812 (aangever geboorte was Jacob Isaac Sanders (zie IV-O); getuigen aangifte geboorte waren Daniel Scholten en David Sanders), wonende Dubbele Buurt 2 aldaar, is overleden op woensdag 20 maart 1878 03.00 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 20 maart 1878 (aangever overlijden was Gerrit Joseph van Dantzig; getuige aangifte overlijden was Salomon Jacob Cats), is begraven op donderdag 21 maart 1878 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 148, is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg). Sara werd 65 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

Sara trouwt op donderdag 16 mei 1839 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Samuel Mozes Sanders (zie III-D.10), Hijman Benjamin Polak, Levie Jacob Cats en Jacob Simons) op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Joseph Eleazer van Dantzig, zoon van Eleazer Andries van Dantzig en Mariana Godschalk. Joseph, koopman en winkelier, wonende te Den Haag (ZH), te Gouda (ZH), aldaar (Groenendaal 80), aldaar, aldaar (Dubbele Buurt B-4) en aldaar (Dubbele Buurt B-2), is geboren op dinsdag 7 juni 1814 te Zwolle (Ovl), wonende Dubbele Buurt B-2 te Gouda (ZH), is overleden op zondag 5 augustus 1883 13.30 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 6 augustus 1883 (aangever overlijden was Marcus Jacob Sanders (zie IV-K.9); getuige aangifte overlijden was Jacob Salomon Cats), is begraven op maandag 6 augustus 1883 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 176, is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg). Joseph werd 69 jaar, 1 maand en 29 dagen.

3  Isaac Jacob Sanders, koopman, wonende te Gouda (ZH), te Rotterdam (ZH), aldaar, aldaar (Banketstraat 214), aldaar (Schiedamsedijk 551) en aldaar (Ketelaarsgang 551), is geboren op woensdag 12 oktober 1814 te Gouda (ZH), is als geboren aangegeven op vrijdag 14 oktober 1814 (aangever geboorte was Jacob Isaac Sanders (zie IV-O); getuigen aangifte geboorte waren Daniel Scholten en Salomon Mozes Sanders (zie III-D.6)), wonende te Rotterdam (ZH), is overleden op dinsdag 14 april 1874 22.00 aldaar in Coolsingelziekenhuis (Coolsingel, Rotterdam), is als overleden aangegeven op woensdag 15 april 1874 (aangever overlijden was Hermann Pieter van Otterloo; getuige aangifte overlijden was Hendrik Klouwens), is in 1846 gebruiker van Baanstraat M-257 te Rotterdam. Isaac werd 59 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

Isaac trouwt op woensdag 12 februari 1845 te Rotterdam (ZH) (huwelijksgetuigen waren Abraham Jacob Isaac Sanders (zie IV-K.6), Josua Sanders (zie V-BI), Josua Barend Polak (zie IV-H.2) en Alexander Barend Polack (zie IV-H.3)) op 30-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Elisabeth Polak, dochter van Barend Josua Polak en Mietje Abraham Sanders (IV-H). Elisabeth, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op woensdag 1 juli 1818 05.00 aldaar, is als geboren aangegeven op woensdag 1 juli 1818 (aangever geboorte was Barend Josua Polak (zie III-S.1); getuigen aangifte geboorte waren Meijer Salomon Raske en Hijman van den Berg), wonende Schiedamsedijk 74 aldaar, is overleden op vrijdag 12 februari 1847 17.00 aldaar, is als overleden aangegeven op zaterdag 13 februari 1847 (aangever overlijden was Alexander Barend Polack (zie IV-H.3); getuige aangifte overlijden was Isaac Jacob Sanders (zie IV-K.3)). Elisabeth werd 28 jaar, 7 maanden en 11 dagen. Isaac trouwt op woensdag 8 maart 1848 te Rotterdam (ZH) (huwelijksgetuigen waren Abraham Jacob Isaac Sanders (zie IV-K.6), Levie Barend Boekbinder, Samuel Pool en Levie Eliasar van Minden) op 33-jarige leeftijd (2) met de 28-jarige Johanna van Minden, dochter van Elias (Leendert) van Minden en Klaartje Pinto. Johanna, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op vrijdag 4 februari 1820 10.00 aldaar, is als geboren aangegeven op maandag 7 februari 1820 (aangever geboorte was Anna Munting; getuigen aangifte geboorte waren Willem van Aalst en Dirk Arnoldus Berg), wonende aldaar, is overleden op donderdag 13 december 1883 01.00 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 13 december 1883 (aangever overlijden was Mozes van Gosselaar; getuige aangifte overlijden was Jacob Stolk). Johanna werd 63 jaar, 10 maanden en 9 dagen.

Johanna was eerder gehuwd (1) met Joseph Samuel van Zanten.

4  Rachel Jacob Isaac Sanders (Rozet), wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op donderdag 7 november 1816 14.00 te Gouda (ZH), is als geboren aangegeven op zaterdag 9 november 1816 (aangever geboorte was Jacob Isaac Sanders (zie IV-O); getuigen aangifte geboorte waren Jacob Melchior van Hoorn en Mozes Isaac Sanders (zie IV-P)), wonende Hugo de Grootstraat te Rotterdam (ZH), is overleden op donderdag 31 januari 1901 11.00 aldaar (aangevers overlijden waren Simon Koster en Leonardus Gerardus Boogers). Rachel werd 84 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

Rachel trouwt op woensdag 2 januari 1839 te Rotterdam (ZH) (huwelijksgetuigen waren Stefaan Hendrik Holdgreeve, Willem van Aalst, Jacob de Visser en Simon van Gelderen) op 22-jarige leeftijd met de 37-jarige Philip Pool, zoon van Mozes Pool en Eva Eleazer. Philip, beestendrijver, kalverdrijver en koopman, is geboren op zondag 13 september 1801 te Rotterdam (ZH), is overleden op zondag 14 februari 1858 aldaar. Philip werd 56 jaar, 5 maanden en 1 dag.

5  Belitje Sanders, wonende te Gouda (ZH) en te Rotterdam (ZH), is geboren op donderdag 7 januari 1819 17.30 te Gouda (ZH) (Turfmarkt), is als geboren aangegeven op zaterdag 9 januari 1819 (aangever geboorte was Jacob Isaac Sanders (zie IV-O); getuigen aangifte geboorte waren Engel van Sutphen en Andries Olman), wonende Florastraat te Rotterdam (ZH), is overleden op dinsdag 17 april 1888 01.00 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 18 april 1888 (aangever overlijden was Simon Koster; getuige aangifte overlijden was Abraham Zwart). Belitje werd 69 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

Belitje trouwt op woensdag 11 maart 1846 te Rotterdam (ZH) op 27-jarige leeftijd met de 34-jarige Samuel Barend Polak, zoon van Barend Josua Polak en Mietje Abraham Sanders (IV-H). Samuel, venter en koopman, wonende te Rotterdam (ZH) en aldaar, is geboren op donderdag 4 juli 1811 05.00 aldaar, is als geboren aangegeven op dinsdag 9 juli 1811 (aangever geboorte was Barend Josua Polak (zie III-S.1); getuigen aangifte geboorte waren Levij Juda en Isaac Nathans), wonende Florastraat aldaar, is overleden op donderdag 15 december 1887 02.00 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 15 december 1887 (aangever overlijden was Simon Koster; getuige aangifte overlijden was Salomon Meijer Stad). Samuel werd 76 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

Samuel was eerder gehuwd (1) met Sara van Gelderen.

6  Abraham Jacob Isaac Sanders, koopman, venter en zonder beroep, wonende te Gouda (ZH), te Rotterdam (ZH), aldaar en aldaar (Hoogstraat 107), is geboren op zondag 30 januari 1820 02.00 te Gouda (ZH) (Turfmarkt), is als geboren aangegeven op dinsdag 1 februari 1820 (aangever geboorte was Jacob Isaac Sanders (zie IV-O); getuigen aangifte geboorte waren Joseph Isaac Sanders (zie IV-M) en Abraham Mozes Sanders (zie III-D.7)), is ongehuwd overleden op vrijdag 30 november 1860 17.00 te Rotterdam (ZH), is als overleden aangegeven op zaterdag 1 december 1860 (aangever overlijden was Isaac van den Berg; getuige aangifte overlijden was Andries Davids). Abraham werd 40 jaar en 10 maanden.

7  Beletje Jacob Sanders, wonende te Gouda (ZH), is geboren op donderdag 4 oktober 1821 12.00 aldaar (Turfmarkt), is als geboren aangegeven op zaterdag 6 oktober 1821 (aangever geboorte was Jacob Isaac Sanders (zie IV-O); getuigen aangifte geboorte waren Abraham Mozes Sanders (zie III-D.7) en Jacob Levie Cats), is ongehuwd overleden op zaterdag 4 december 1852 te Norg (Drt). Beletje werd 31 jaar en 2 maanden.

8  Mozes Jacob Sanders, huisbediende, koopman, winkelknecht en zonder beroep, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op zondag 12 oktober 1823 aldaar, is als geboren aangegeven op dinsdag 14 oktober 1823 10.00 (aangever geboorte was Jacob Isaac Sanders (zie IV-O); getuigen aangifte geboorte waren Meijer David Sanders (zie IV-Y) en Pieter Pierson), is ongehuwd overleden op maandag 15 oktober 1866 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 15 oktober 1866 (getuigen aangifte overlijden waren Abraham David Sanders (zie IV-AB) en Mozes Aäron Cats), is begraven op dinsdag 16 oktober 1866 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 080. Mozes werd 43 jaar en 3 dagen.

9  Marcus Jacob Sanders, zonder beroep, koopman, kantoorbediende en boekhouder, wonende te Gouda (ZH), aldaar (Wijdstraat 18), aldaar, aldaar (Tiendeweg 21), aldaar (Groeneweg 11) en te Rotterdam (ZH), is geboren op donderdag 25 januari 1827 aldaar (Lange Groenendaal 66), is als geboren aangegeven op zaterdag 27 januari 1827 (aangever geboorte was Jacob Isaac Sanders (zie IV-O); getuigen aangifte geboorte waren Pieter Pierson en Saul Hartog Polak (zie IV-D.2)), wonende Houtmansgracht 261 aldaar, is overleden op maandag 8 februari 1904 08.00 aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 9 februari 1904 (aangever overlijden was Lazarus Sanders (zie V-BC); getuige aangifte overlijden was Aron Levie Cats), is begraven op dinsdag 9 februari 1904 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 308, is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg). Marcus werd 77 jaar en 14 dagen.

Marcus trouwt op woensdag 19 maart 1856 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Hartog Saul Polak, Joseph Abraham Sanders (zie IV-G), Abraham Mozes Lewijt en Aäron Mozes Cats) op 29-jarige leeftijd met de 29-jarige Leentje van Dantzig (Lea), dochter van Eleazer Andries van Dantzig en Mariana Godschalk. Leentje, wonende te Gouda (ZH), is geboren op zaterdag 3 maart 1827 te Zwolle (Ovl), wonende Houtmansgracht 21 te Gouda (ZH), is overleden op maandag 14 december 1914 20.00 aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 15 december 1914 (aangever overlijden was Salomon Seijffers; getuige aangifte overlijden was Leo Sanders), is begraven op dinsdag 15 december 1914 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 396, is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg). Leentje werd 87 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

10  Joseph Jacob Sanders, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op zondag 7 juni 1829 03.00 aldaar (Zeugstraat 56), is als geboren aangegeven op dinsdag 9 juni 1829 (aangever geboorte was Jacob Isaac Sanders (zie IV-O); getuigen aangifte geboorte waren Saul Hartog Polak (zie IV-D.2) en Pieter Pierson), wonende Turfmarkt 103 aldaar, is overleden op dinsdag 2 januari 1844 13.30 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 4 januari 1844 (aangever overlijden was Levie Joseph Sanders (zie IV-AC); getuige aangifte overlijden was Obadja van Monnikendam), is begraven op woensdag 3 januari 1844 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade). Joseph werd 14 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

11  Sprientje Jacob Sanders is geboren op dinsdag 10 januari 1832 10.00 te Gouda (ZH), is als geboren aangegeven op donderdag 12 januari 1832 (aangever geboorte was Jacob Isaac Sanders (zie IV-O); getuigen aangifte geboorte waren Cornelis van Dongen en Cornelis Johannes van der Grijp), is overleden op dinsdag 13 juni 1916 23.00 te Rotterdam (ZH) in het Israëlitisch Oudeliedengesticht (Claes de Vrieselaan 70, Rotterdam) (aangevers overlijden waren Hartog van Loon en Abraham Polak). Sprientje werd 84 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

Sprientje trouwt op woensdag 11 november 1868 te Rotterdam (ZH) (huwelijksgetuigen waren Hendrik Cornelis van der Graaf, Pleumis Nicolaas Alenson, Theodorus Hendrikus Berghout en Aart de Lange) op 36-jarige leeftijd met de 33-jarige Andreas Kamp, zoon van Isaac Kamp en Eva Bronell. Andreas, huisschilder, wonende te Opheusden, is geboren op vrijdag 15 mei 1835 te Librar - Euskirchen (D), is overleden op vrijdag 20 november 1903 te Rotterdam (ZH). Andreas werd 68 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

IV-L  Rachel Isaac Sanders, dochter van Isaac Alexander Sanders (III-O) en Sara Meijer, wonende te Gouda (ZH) (Wijdstraat 18) en aldaar, is geboren op dinsdag 16 juni 1778 te Marseille (F), wonende te Gouda (ZH), is overleden op zaterdag 30 januari 1869 14.00 aldaar in het Israelitisch Mannen- en Vrouwenhuis (Turfmarkt 64), is als overleden aangegeven op maandag 1 februari 1869 (aangever overlijden was Salomon Jacob Cats; getuige aangifte overlijden was Izak Levie Cats), is begraven op zondag 31 januari 1869 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 088. Rachel werd 90 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

Rachel trouwt (gerecht) op zondag 10 juli 1803 te Gouda (ZH) op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Jacob Levie Cats, zoon van Levie Salomons (Leib) en Geertrui Jacobs. Jacob, koopman, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op maandag 28 februari 1780 aldaar, wonende Kuipersteeg 10 aldaar, is overleden op donderdag 15 augustus 1833 11.00 aldaar, is als overleden aangegeven op zaterdag 17 augustus 1833 (aangever overlijden was Mozes Hartog Lewijt (zie IV-F.6); getuige aangifte overlijden was Cornelis Johannes van der Grijp), is op dinsdag 7 maart 1780 te Rotterdam (ZH) besneden of wordt vermeld in een notariële akte op vrijdag 7 januari 1814 te Gouda (ZH) of wordt vermeld in een notariële akte op woensdag 29 november 1815 aldaar of wordt vermeld in akte van bekendheid op woensdag 9 september 1818 aldaar of wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 20 december 1820 aldaar of wordt vermeld in akte van bekendheid op woensdag 14 maart 1821 aldaar of wordt vermeld in akte Vredegerecht op vrijdag 31 mei 1822 aldaar of wordt vermeld in akte van bekendheid op donderdag 30 maart 1826 aldaar of wordt vermeld in akte Vredegerecht op vrijdag 23 juni 1826 aldaar of is in 1830 gebruiker van Kuipersteeg 11 te Gouda. Jacob werd 53 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

Van Jacob en Rachel zijn tien kinderen bekend:

1  N.N. Cats is geboren op donderdag 2 februari 1804 te Gouda (ZH), is overleden op zondag 5 februari 1804 aldaar, is begraven op maandag 6 februari 1804 te Rotterdam (ZH). N werd 3 dagen.

2  Trijntje Cats is geboren in april 1807 te Gouda (ZH), is overleden op zondag 19 juli 1807 aldaar, is begraven op maandag 20 juli 1807 te Rotterdam (ZH). Trijntje werd 3 maanden.

3  Saartje Jacob Cats is geboren op zaterdag 4 juni 1808 te Gouda (ZH), is overleden op zondag 28 februari 1875 te IJsselstein (Utr), is als overleden aangegeven op maandag 1 maart 1875, is begraven te Vianen (Utr) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: 026. Saartje werd 66 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

Saartje trouwt op woensdag 4 maart 1829 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Isaac Mozes de Haas, Heijman Levie Cats, Marcus Levie Manheim en Simon Joseph Olman) op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Samuel Samuels Vroman, zoon van Samuel Joseph Vroman en Henderijntje Salomon. Samuel, koopman, wonende te Rotterdam (ZH), aldaar en te Gouda (ZH), is geboren op dinsdag 15 april 1806 te Rotterdam (ZH), is overleden op woensdag 16 februari 1853 te IJsselstein (Utr), is op dinsdag 22 april 1806 te Rotterdam (ZH) besneden. Samuel werd 46 jaar, 10 maanden en 1 dag.

4  Truitje Jacob Cats, dienstbode, wonende te Gouda (ZH) (Lange Groenendaal 45) en aldaar, is geboren in 1810 aldaar, is ongehuwd overleden op woensdag 10 juni 1840 01.00 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 12 juni 1840 (aangever overlijden was Levie Joseph Sanders (zie IV-AC); getuige aangifte overlijden was Cornelis Johannes van der Grijp). Truitje werd 30 jaar.

Truitje had een buitenechtelijke relatie met N.N..

5  Beligje Jacob Cats is geboren op zondag 22 december 1811 te Gouda (ZH), is als geboren aangegeven op dinsdag 24 december 1811 (aangever geboorte was Jacob Levie Cats; getuigen aangifte geboorte waren Bartholomeus Snel en Cornelis van Havezaat), is overleden op dinsdag 28 januari 1812 aldaar. Beligje werd 1 maand en 6 dagen.

6  Levij Jacob Cats, koopman, debitant in de loterij, debitant in de koninklijke Nederlandse loterij, debitant bij de Staatsloterij en zonder beroep, wonende te Gouda (ZH) (Groenendaal 20), aldaar, aldaar (Korte Groenendaal 24) en aldaar (Achter de Vischmarkt), is geboren op maandag 6 september 1813 aldaar, is als geboren aangegeven op woensdag 8 september 1813 (aangever geboorte was Jacob Levie Cats; getuigen aangifte geboorte waren Isaac Alexander Sanders (zie III-O) en Joseph Isaac Sanders (zie IV-M)), wonende aldaar, is overleden op donderdag 6 april 1899 13.00 aldaar in het Centraal Tehuis voor Israëlieten (Oosthaven 21, 51 en later 33, Gouda), is als overleden aangegeven op donderdag 6 april 1899 (aangever overlijden was Lazarus Sanders (zie V-BC); getuige aangifte overlijden was Age de Bruin), is begraven op vrijdag 7 april 1899 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 211b. Levij werd 85 jaar en 7 maanden.

Levij trouwt op woensdag 31 mei 1837 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Samuel Manus Kijzer, Joseph Benjamin la Balance (zie III-A.5), Hartog Isaac Sanders (zie IV-N) en Heijman Levie Cats) op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Johanna Starreveld, dochter van Leendert Starreveld en Lena van der Wel. Johanna, wonende te Gouda (ZH), is geboren op woensdag 6 oktober 1813 te Oudewater (Utr), wonende Vogelenzang 125 te Gouda (ZH), is overleden op zaterdag 1 november 1890 17.00 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 3 november 1890 (aangever overlijden was Lazarus Sanders (zie V-BC); getuige aangifte overlijden was Samson Meijer de Wolf), is begraven op zondag 2 november 1890 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 211, is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg). Johanna werd 77 jaar en 26 dagen.

7  Mozes Jacob Cats, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op dinsdag 13 september 1814 aldaar, is als geboren aangegeven op donderdag 15 september 1814 (aangever geboorte was Jacob Levie Cats; getuigen aangifte geboorte waren Hartog Isaac Sanders (zie IV-N) en Cornelis van Havenzaat), wonende Blauwstraat 98 aldaar, is overleden op zondag 7 januari 1816 12.00 aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 9 januari 1816 (aangever overlijden was Salomon Mozes Sanders (zie III-D.6); getuige aangifte overlijden was Juda Mozes Simons). Mozes werd 1 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

8  Isaac Jacob Cats, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op donderdag 27 maart 1817 10.00 aldaar (Blauwstraat), is als geboren aangegeven op zaterdag 29 maart 1817 (aangever geboorte was Jacob Levie Cats; getuigen aangifte geboorte waren Mozes Isaac Sanders (zie IV-P) en Joseph Isaac Sanders (zie IV-M)), is ongehuwd overleden op maandag 29 oktober 1838 16.00 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 31 oktober 1838 (aangever overlijden was Sander Joseph Sanders (zie IV-AJ); getuige aangifte overlijden was Cornelis Johannes van der Grijp). Isaac werd 21 jaar, 7 maanden en 2 dagen.

9  Salomon Jacob Cats, fuselier bij het res. bat. der 4de afd. infanterie, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op maandag 14 september 1818 12.00/13.00 aldaar (Blauwstraat), is als geboren aangegeven op woensdag 16 september 1818 (aangever geboorte was Jacob Levie Cats; getuigen aangifte geboorte waren Mozes Isaac Sanders (zie IV-P) en Elias Levie Cats), is ongehuwd overleden op donderdag 3 september 1840 06.00 aldaar, is als overleden aangegeven op zaterdag 5 september 1840 (aangever overlijden was Samuel Mozes Sanders (zie III-D.10); getuige aangifte overlijden was Cornelis Johannes van der Grijp). Salomon werd 21 jaar, 11 maanden en 20 dagen.

10  Meijer Jacob Cats, koopman, wonende te Gouda (ZH), aldaar, aldaar (Achter de Vischmarkt 164) en te Rotterdam (ZH), is geboren op dinsdag 13 februari 1821 20.00 te Gouda (ZH) (Blauwstraat), is als geboren aangegeven op donderdag 15 februari 1821 (aangever geboorte was Jacob Levie Cats; getuigen aangifte geboorte waren Elias Levie Cats en Abraham Emanuel van Gelderen), wonende Vogelenzang te Rotterdam (ZH), is overleden op vrijdag 31 maart 1876 08.00 aldaar, is als overleden aangegeven op zaterdag 1 april 1876 (aangever overlijden was Joseph Gompels; getuige aangifte overlijden was Leendert Marcus Drukker). Meijer werd 55 jaar, 1 maand en 18 dagen.

Meijer trouwt op woensdag 1 september 1847 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Abraham David Sanders (zie IV-AB), Joseph Trijbits, Eleazer Oppenheim en Mozes Barend Slagter) op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige Eva Schrijver, dochter van Abraham Gabriel Schrijver en Lea Marcus de Leeuw. Eva is geboren op vrijdag 11 september 1818 te Uithoorn (NH), is overleden op donderdag 22 september 1898 te Rotterdam (ZH), is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats aan het Toepad) grafnr.: A-05-19. Eva werd 80 jaar en 11 dagen.

IV-M  Joseph Isaac Sanders, zoon van Isaac Alexander Sanders (III-O) en Sara Meijer, koopman en ijzerkoper, wonende te Gouda (ZH), aldaar en aldaar (Hondskoop/Tevekoop 103), is geboren in 1780 te Marseille (F), wonende Turfmarkt 113 te Gouda (ZH), is overleden op donderdag 17 maart 1825 01.00 aldaar, is als overleden aangegeven op zaterdag 19 maart 1825 (aangever overlijden was Meijer David Sanders (zie IV-Y); getuige aangifte overlijden was Pieter Pierson), wordt vermeld in akte Vredegerecht op vrijdag 30 juni 1815 aldaar of wordt vermeld in akte van bekendheid op woensdag 9 september 1818 aldaar of wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 20 december 1820 aldaar of is in 1822 gebruiker van Turfmarkt te Gouda of wordt vermeld in akte Vredegerecht op vrijdag 31 mei 1822 aldaar of wordt vermeld in akte Vredegerecht op vrijdag 23 juni 1826 aldaar. Joseph werd 45 jaar.

Joseph gaat in ondertrouw op woensdag 19 maart 1800 te Rotterdam (ZH), trouwt op zondag 20 april 1800 aldaar op 20-jarige leeftijd (1) met de 38-jarige Belitje Levij Salomons ook genaamd Bethe Levy Koster. Belitje, wonende te Gouda (ZH), is geboren in 1762 te Rotterdam (ZH), wonende Turfmarkt 113 te Gouda (ZH), is overleden op donderdag 28 september 1820 20.00 aldaar, is als overleden aangegeven op zaterdag 30 september 1820 (aangever overlijden was Joseph Sanders (zie III-U); getuige aangifte overlijden was Samuel Mozes Sanders (zie III-D.10)), wordt vermeld in akte Vredegerecht op vrijdag 30 juni 1815 aldaar of wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 20 december 1820 aldaar. Belitje werd 58 jaar.

Joseph trouwt op woensdag 16 mei 1821 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Anthony Juu, Poulus de Vogel, Johannes van der Valk en Cornelis Zonne) op 41-jarige leeftijd (2) met de 34-jarige Aaltje Meijer Roest, dochter van Meijer Samuel Roest en Peijer Marcus Scheffer. Aaltje, ijzerkoopster, wonende te Amsterdam (NH), te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op dinsdag 3 april 1787 te Amsterdam (NH), wonende te Gouda (ZH), is overleden op vrijdag 14 november 1862 aldaar in het Israelitisch Mannen- en Vrouwenhuis (Turfmarkt 64), is begraven op zondag 16 november 1862 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 058, wordt vermeld in akte Vredegerecht op vrijdag 23 juni 1826 aldaar. Aaltje werd 75 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

Aaltje was later gehuwd (2) met Jacob Abraham Sanders (zie IV-E).

Van Joseph en Aaltje zijn twee kinderen bekend:

1  Sara Joseph Sanders is geboren op woensdag 24 april 1822 05.00 te Gouda (ZH), is als geboren aangegeven op vrijdag 26 april 1822 (aangever geboorte was Joseph Isaac Sanders (zie IV-M); getuigen aangifte geboorte waren Cornelis Zonnen en Johannes van der Valk), zie V-AC.

2  Roosje Sanders, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op vrijdag 16 juli 1824 18.00 aldaar (Turfmarkt), is als geboren aangegeven op maandag 19 juli 1824 (aangever geboorte was Joseph Isaac Sanders (zie IV-M); getuigen aangifte geboorte waren Pieter Pierson en Mozes Joseph Monasch), wonende Turfmarkt aldaar, is overleden op woensdag 8 september 1824 16.00 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 10 september 1824 (aangever overlijden was Elias Levie Cats; getuige aangifte overlijden was Pieter Pierson). Roosje werd 1 maand en 23 dagen.

IV-N  Hartog Isaac Sanders, zoon van Isaac Alexander Sanders (III-O) en Sara Meijer, koopman, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op woensdag 29 december 1784 aldaar, wonende Achter de Vischmarkt 25 aldaar, is overleden op woensdag 14 december 1842 03.00 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 15 december 1842 (aangever overlijden was Levij Jacob Cats (zie IV-L.6); getuige aangifte overlijden was Cornelis Johannes van der Grijp), is begraven op donderdag 15 december 1842 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade), is op woensdag 5 januari 1785 te Rotterdam (ZH) besneden of wordt vermeld in akte Vredegerecht op vrijdag 30 juni 1815 te Gouda (ZH) of wordt vermeld in akte van bekendheid op donderdag 30 maart 1826 aldaar of wordt vermeld in akte Vredegerecht op vrijdag 23 juni 1826 aldaar of wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 16 mei 1832 aldaar of wordt vermeld in akte van bekendheid op zaterdag 9 juni 1832 aldaar of wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 17 december 1834 aldaar of wordt vermeld in akte Vredegerecht op vrijdag 18 mei 1838 aldaar. Hartog werd 57 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

Hartog gaat in ondertrouw op vrijdag 29 april 1808 te Gouda (ZH), trouwt op zondag 15 mei 1808 aldaar op 23-jarige leeftijd met de 30-jarige Alida Barend Droomer, dochter van Barend Jacob en Sara Nathan Droomer Fuld. Alida, wonende te Gouda (ZH) (Varkensteeg) en aldaar, is geboren in 1778 te Amsterdam (NH), wonende Turfmarkt 104 te Gouda (ZH), is overleden op woensdag 22 augustus 1832 23.00 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 24 augustus 1832 (aangever overlijden was Hartog Isaac Sanders (zie IV-N); getuige aangifte overlijden was Joseph Abraham Sanders (zie IV-G)), wordt vermeld in akte Vredegerecht op vrijdag 30 juni 1815 aldaar. Alida werd 54 jaar.

Alida was eerder gehuwd (1) met Abraham Joseph Sanders (zie III-I).

IV-O  Jacob Isaac Sanders, zoon van Isaac Alexander Sanders (III-O) en Sara Meijer, koopman, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op dinsdag 12 december 1786 aldaar, wonende Lange Groenendaal 80 aldaar, is overleden op zondag 17 juli 1842 03.00 aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 19 juli 1842 (aangever overlijden was Joseph Eleazer van Dantzig; getuige aangifte overlijden was Cornelis Johannes van der Grijp), is begraven op maandag 18 juli 1842 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade), is op dinsdag 19 december 1786 te Rotterdam (ZH) besneden of is in 1814 gebruiker van Turfmarkt te Gouda of is in 1827 gebruiker van Lange Groenendaal te Gouda of is in 1829 gebruiker van Zeugstraat 56 te Gouda of is in 1830 gebruiker van Zeugstraat 49 te Gouda of is in 1840 gebruiker van Groenendaal 80 te Gouda. Jacob werd 55 jaar, 7 maanden en 5 dagen.

Jacob trouwt op donderdag 12 juli 1810 te Gouda (ZH) op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Judith Abraham Sanders, zie IV-K.

IV-P  Mozes Isaac Sanders, zoon van Isaac Alexander Sanders (III-O) en Sara Meijer, koopman, wonende te Gouda (ZH), aldaar (Lange Groenendaal), aldaar en te Alkmaar (NH), is geboren op vrijdag 21 november 1788 te Gouda (ZH), wonende te Alkmaar (NH), is overleden op zaterdag 13 oktober 1827 aldaar, is op vrijdag 28 november 1788 te Rotterdam (ZH) besneden of is in 1815 gebruiker van Korte Groenendaal te Gouda of wordt vermeld in akte Vredegerecht op vrijdag 30 juni 1815 te Gouda (ZH) of wordt vermeld in akte van bekendheid op donderdag 30 maart 1826 aldaar of wordt vermeld in akte Vredegerecht op vrijdag 23 juni 1826 aldaar. Mozes werd 38 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

Mozes gaat in ondertrouw op zondag 25 november 1810 te Rotterdam (ZH), trouwt op zondag 16 december 1810 aldaar op 22-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Judith Mozes Berman, dochter van Mozes Berman en Klaartje Eliasar Koster. Judith, wonende te Gouda (ZH), is geboren in 1788 te Rotterdam (ZH), wonende Lange Groenendaal 78 te Gouda (ZH), is overleden op maandag 19 januari 1824 07.00 aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 20 januari 1824 (aangever overlijden was Isaac Mozes de Staas; getuige aangifte overlijden was Jacob Levie Cats), wordt vermeld in akte Vredegerecht op vrijdag 30 juni 1815 aldaar. Judith werd 36 jaar.

Van Mozes en Judith zijn vier kinderen bekend:

1  doodgeboren zoon Sanders is doodgeboren op donderdag 9 april 1812 05.30 te Gouda (ZH) (Turfmarkt 15), is als geboren aangegeven op donderdag 9 april 1812 (aangever geboorte was Mozes Isaac Sanders (zie IV-P); getuigen aangifte geboorte waren Jacob Levie Cats en Salomon Simon van der Schaal).

2  Saartje Mozes Sanders, wonende te Gouda (ZH), is geboren op woensdag 17 mei 1815 aldaar, is als geboren aangegeven op donderdag 18 mei 1815 (aangever geboorte was Mozes Isaac Sanders (zie IV-P); getuigen aangifte geboorte waren Salomon Joseph Bom en Hartog Isaac Sanders (zie IV-N)), wonende Korte Groenendaal 25 aldaar, is overleden op woensdag 13 december 1815 12.30 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 15 december 1815 (aangever overlijden was Jacob Levie Cats; getuige aangifte overlijden was Simon Salomon van der Schaal). Saartje werd 6 maanden en 26 dagen.

3  Antje Sanders is geboren op donderdag 6 augustus 1818 10.00 te Gouda (ZH), is als geboren aangegeven op donderdag 6 augustus 1818 (aangever geboorte was Mozes Isaac Sanders (zie IV-P); getuigen aangifte geboorte waren Jacob Levie Cats en Jacob Elias Cats), zie V-AD.

4  Isaac Sanders te Gouda (ZH), is geboren op dinsdag 13 januari 1824 19.00 aldaar (Lange Groenendaal), is als geboren aangegeven op donderdag 15 januari 1824 (aangever geboorte was Mozes Isaac Sanders (zie IV-P); getuigen aangifte geboorte waren Pieter Pierson en Willem van Leunen), zie V-AE.

Mozes trouwt op woensdag 24 augustus 1825 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Jesaias Israël Olman, Elias Levie Cats, Simon Salomon van der Schaal en Isaac Joseph Beekland) op 36-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 35-jarige Sara Salomon Manheim, dochter van Salomon Emanuel Manheim en Marijtje Mozes Houthakker. Sara, dienstbode en negotiant, wonende te Alkmaar (NH), is geboren rond 1790 aldaar, wonende aldaar, is overleden op maandag 13 februari 1832 13.00 aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 14 februari 1832 (aangever overlijden was Jan van der Poll; getuige aangifte overlijden was Jan Staal). Sara werd ongeveer 42 jaar.

Van Mozes en Sara zijn twee kinderen bekend:

5  Isaac Mozes Sanders te Gouda (ZH), is geboren op woensdag 27 september 1826 aldaar (Keizerstraat), is als geboren aangegeven op vrijdag 29 september 1826 (aangever geboorte was Mozes Isaac Sanders (zie IV-P); getuigen aangifte geboorte waren Pieter Pierson en Jacob Levie Cats), zie V-AF.

6  Mariana Sanders te Alkmaar (NH), is geboren op vrijdag 8 februari 1828 08.00 aldaar, is als geboren aangegeven op zondag 10 februari 1828 (aangever geboorte was Amalia de Graaff; getuigen aangifte geboorte waren Jacob de Vries en Robertus de Vries), zie V-AG.

IV-Q  Roosje Isaac Sanders, dochter van Isaac Alexander Sanders (III-O) en Sara Meijer, is geboren in 1792 te Gouda (ZH), is overleden op dinsdag 2 mei 1876 te Lochem (Gld), wordt vermeld in een notariële akte op vrijdag 7 januari 1814 te Gouda (ZH) of wordt vermeld in akte van bekendheid op vrijdag 4 maart 1814 aldaar. Roosje werd 84 jaar.

Roosje trouwt op vrijdag 11 maart 1814 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Jacob Levie Cats, Hartog Isaac Sanders (zie IV-N), Mozes Isaac Sanders (zie IV-P) en Simon Salomon van der Schaal) op 22-jarige leeftijd met de 18-jarige Jacob Aron Vorst, zoon van Aron Jacob en Klaartje Visser. Jacob, winkelier, wonende te Gouda (ZH), te Culemborg (Gld), te IJsselstein (Utr) en aldaar (Achterstraat), is geboren op woensdag 26 augustus 1795 te Amersfoort (Utr), is overleden voor 1876, is op woensdag 2 september 1795 aldaar besneden of wordt vermeld in een notariële akte op vrijdag 7 januari 1814 te Gouda (ZH) of wordt vermeld in akte Vredegerecht op vrijdag 30 juni 1815 aldaar. Jacob werd hoogstens 80 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

Van Jacob en Roosje is een kind bekend:

1  Aron Jacob Vorst, winkelier, wonende te IJsselstein (Utr) (Achterstraat), is geboren op zondag 25 juni 1815 te Gouda (ZH), is als geboren aangegeven op dinsdag 27 juni 1815 (aangever geboorte was Jacob Aron Vorst; getuigen aangifte geboorte waren Jacob Levie Cats en Joseph Isaac Sanders (zie IV-M)), is overleden op maandag 21 juni 1875 te Zutphen (Gld). Aron werd 59 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

Aron trouwt op woensdag 10 april 1839 te Den Haag (ZH) (is gescheiden in 1845) op 23-jarige leeftijd (1) met de 32-jarige Belie Joseph Enthoven, dochter van Joseph Israel Enthoven en Catharina Abraham. Belie is geboren in 1807 te Den Haag (ZH). Aron trouwt op woensdag 27 augustus 1845 te IJsselstein (Utr) op 30-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Antje Sanders, zie V-AD.

IV-R  Clara Isaac Sanders, dochter van Isaac Alexander Sanders (III-O) en Sara Meijer, wonende te Gouda (ZH) en te Rotterdam (ZH), is geboren in 1794 te Gouda (ZH), wonende Houtlaan te Rotterdam (ZH), is overleden op dinsdag 2 oktober 1883 13.00 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 3 oktober 1883 (aangever overlijden was Mozes de Bok; getuige aangifte overlijden was Abraham de Wit), wordt vermeld in akte Vredegerecht op vrijdag 30 juni 1815 te Gouda (ZH). Clara werd 89 jaar.

Clara trouwt op dinsdag 18 juli 1815 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren David Sanders (zie III-T), Joseph Isaac Sanders (zie IV-M), Hartog Isaac Sanders (zie IV-N) en Benjamin van Weenen) op 21-jarige leeftijd met de 18-jarige Jacob Elias van Hertfeld, zoon van Elias Salomon van Hertsfeld en Rijna Jacob Keijzer. Jacob, koopman, wonende te Amsterdam (NH) en te Rotterdam (ZH) (Fransche Water 400), is geboren in mei 1797 te Amsterdam (NH), is overleden op donderdag 26 mei 1870 05.00 te Rotterdam (ZH), is als overleden aangegeven op vrijdag 27 mei 1870 (aangever overlijden was Mozes van Gosselaar; getuige aangifte overlijden was Johannes Adrianus de Bruijn). Jacob werd 73 jaar.

Van Jacob en Clara zijn negen kinderen bekend:

1  Rijna van Hertfeld is geboren op donderdag 20 juni 1816 te Schiedam (ZH).

Rijna trouwt op woensdag 14 oktober 1840 te Rotterdam (ZH) op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Jacob Meijer Levie Velleman, zoon van Meijer Velleman en Hendrina Wolfferts. Jacob is geboren op donderdag 14 juli 1814 01.00 te Rotterdam (ZH), is als geboren aangegeven op zaterdag 16 juli 1814 (aangever geboorte was Meijer Velleman; getuigen aangifte geboorte waren Simon Wolfferts en Isaac Dantsig).

2  Sara van Hertfeld is geboren op woensdag 26 augustus 1818 te Schiedam (ZH).

Sara trouwt op woensdag 10 augustus 1842 te Den Haag (ZH) op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Andries Abraham Fresco, zoon van Abraham Jonas Fresco en Saartje Jacob Andries. Andries is geboren op zondag 19 maart 1820 te Den Haag (ZH).

3  Isaac van Hertfeld, parapluiemaker, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op zaterdag 6 mei 1820 te Brussel (B), is overleden op maandag 15 juni 1868 te Rotterdam (ZH). Isaac werd 48 jaar, 1 maand en 9 dagen.

Isaac trouwt op zondag 7 juni 1846 te Alkmaar (NH) op 26-jarige leeftijd met de 18-jarige Mariana Sanders, zie V-AG.

4  Salomon Jacob van Hertfeld is geboren op dinsdag 30 oktober 1821 te Schiedam (ZH).

Salomon trouwt op woensdag 6 november 1850 te Rotterdam (ZH) op 29-jarige leeftijd met de 23-jarige Catherine Slater, dochter van Daniel Slater en Mary Ann Hyns. Catherine is geboren in 1827 te Liverpool (GB).

5  Betje van Hertfeld is geboren op maandag 18 augustus 1823 te Schiedam (ZH).

6  Rachel van Hertfeld is geboren op zondag 30 oktober 1825 te Schiedam (ZH), is overleden op woensdag 28 februari 1872 te Rotterdam (ZH). Rachel werd 46 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

Rachel trouwt op woensdag 18 juli 1849 te Rotterdam (ZH) op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Joachim Eijl, zoon van Levie Joachim Eijl en Rosalia Benedict. Joachim, koopman, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op woensdag 18 juni 1828 aldaar, is overleden op vrijdag 25 april 1902 aldaar, is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats aan het Toepad) grafnr.: D-10-07. Joachim werd 73 jaar, 10 maanden en 7 dagen.

Joachim was later gehuwd (2) met Esther van Hertfeld (zie IV-R.7).

7  Esther van Hertfeld, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren in 1830 te Antwerpen (B), wonende Hoogstraat te Rotterdam (ZH), is overleden op woensdag 25 juni 1890 17.00 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 26 juni 1890 (aangever overlijden was Simon Koster; getuige aangifte overlijden was Machiel Leegenhoek). Esther werd 60 jaar.

Esther was gehuwd (1) met Israel van Os, zoon van Meijer van Os en Eva de Koning. Israel, winkelier en koopman, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren in 1824 te Den Haag (ZH), is overleden op woensdag 19 mei 1869 te Amsterdam (NH). Israel werd 45 jaar. Esther trouwt op donderdag 26 september 1872 te Rotterdam (ZH) op 42-jarige leeftijd (2) met de 44-jarige Joachim Eijl, zoon van Levie Joachim Eijl en Rosalia Benedict. Joachim, koopman, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op woensdag 18 juni 1828 aldaar, is overleden op vrijdag 25 april 1902 aldaar, is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats aan het Toepad) grafnr.: D-10-07. Joachim werd 73 jaar, 10 maanden en 7 dagen.

Joachim was eerder gehuwd (1) met Rachel van Hertfeld (zie IV-R.6).

8  Hanna van Hertfeld is geboren op dinsdag 12 juni 1832 te Rotterdam (ZH), is overleden op vrijdag 25 april 1834 aldaar. Hanna werd 1 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

9  doodgeboren zoon van Hertfeld is doodgeboren op donderdag 21 augustus 1834 te Rotterdam (ZH).

IV-S  Benjamin Isaac Sanders, zoon van Isaac Alexander Sanders (III-O) en Sara Meijer, koopman, wonende te Culemborg (Gld) (Wijk L 98), te Gouda (ZH), te Woerden (Utr), aldaar (Wijk 2 43) en te IJsselstein (Utr), is geboren op vrijdag 27 april 1798 te Gouda (ZH), is overleden op vrijdag 4 februari 1870 te Zutphen (Gld), is begraven op zondag 6 februari 1870 te Gouda (ZH) (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 093, wordt vermeld in akte van bekendheid op donderdag 30 maart 1826 aldaar. Benjamin werd 71 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

Benjamin trouwt op maandag 8 mei 1826 te Culemborg (Gld) (huwelijksgetuigen waren Gabriel Benjamin Walg, Jean George Marckelbach, Hendrikus Verhoeff en Johannes Broekhuijsen) op 28-jarige leeftijd met de 37-jarige Hanna Ruben Vorst, dochter van Ruben Jakob Vorst en Hendrina Samuels Hakkert. Hanna is geboren op woensdag 14 januari 1789 te Culemborg (Gld), is overleden op woensdag 10 juni 1829 te Woerden (Utr), is als overleden aangegeven op donderdag 11 juni 1829. Hanna werd 40 jaar, 4 maanden en 27 dagen.

Van Benjamin en Hanna is een kind bekend:

1  Sara Sanders, wonende te Woerden (Utr), is geboren op woensdag 13 februari 1828 08.00 aldaar, is als geboren aangegeven op woensdag 13 februari 1828 (aangever geboorte was Benjamin Isaac Sanders (zie IV-S); getuigen aangifte geboorte waren Jan van den Broek en Benjamin Abraham Wallich).

IV-T  N.N. Sanders, kind van Jacob Sanders (III-Q) en Sprientje Isaac Levie, is geboren in 1791 te Gouda (ZH), is overleden op zondag 21 juli 1793 aldaar, is begraven op maandag 22 juli 1793 te Rotterdam (ZH) (Joodse begraafplaats). N werd 2 jaar.

IV-U  N.N. Sanders, kind van Jacob Sanders (III-Q) en Sprientje Isaac Levie, is geboren in juli 1796 te Gouda (ZH), is overleden (doodsoorzaak: stuipies) op woensdag 7 september 1796 aldaar, is als overleden aangegeven bij impost op begraven klasse IV (fl. 3.00) of is begraven op donderdag 8 september 1796 te Rotterdam (ZH) (Joodse begraafplaats). N werd 2 maanden.

IV-V  Judith David Sanders, dochter van David Sanders (III-T) en Judith Meijer, is geboren rond 1787 te Gouda (ZH), is overleden (doodsoorzaak: verval) op dinsdag 22 december 1857 te Zaandam (NH), is begraven op woensdag 23 december 1857 te Amsterdam (NH) (op de Joodse begraafplaats Zeeburg). Judith werd ongeveer 70 jaar.

Judith gaat in ondertrouw op maandag 17 december 1804 te West Zaandam op ongeveer 17-jarige leeftijd met de 35-jarige Eliazar Levie Koster. Eliazar, koopman, wonende te Zaandam (NH) en aldaar, is geboren in 1769 te Amsterdam (NH), is overleden op donderdag 20 juli 1854 te Zaandam (NH), is begraven te Amsterdam (NH) (op de Joodse begraafplaats Zeeburg). Eliazar werd 85 jaar.

Van Eliazar en Judith zijn vier kinderen bekend:

1  Lion Eliasar Koster, koopman, wonende te Zaandam (NH) en aldaar, is geboren in 1806 aldaar, wonende aldaar, is overleden op maandag 16 november 1885 aldaar. Lion werd 79 jaar.

Lion trouwt op zondag 4 juni 1837 te Zaandam (NH) op 31-jarige leeftijd met de 30-jarige Dieuwertje Fruitman, dochter van Eliazer Levie Fruitman en Marianne Gerson. Dieuwertje is geboren in 1807 te Zaandam (NH), is overleden op dinsdag 19 september 1876 aldaar. Dieuwertje werd 69 jaar.

2  Grietje Eliaser Koster is geboren op donderdag 7 december 1809 te Zaandam (NH), is overleden op vrijdag 17 maart 1848 te Hoorn (NH). Grietje werd 38 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

Grietje trouwt op zondag 9 april 1837 te Hoorn (NH) op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Mozes Jacob Polak, zoon van Jacob Mozes Polak en Vrouwtje Hijman Trompetter. Mozes, vleeshouwer, is geboren op vrijdag 7 december 1810 te Hoorn (NH), is overleden op zondag 26 oktober 1890 aldaar, is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: 1001. Mozes werd 79 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

Mozes was later gehuwd (2) met Rebecca (Betje) Salomon de Groot.

3  David Koster, koopman en logementhouder, wonende te Zaandam (NH), is geboren in 1811 aldaar, is overleden op woensdag 20 mei 1896 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 21 mei 1896. David werd 85 jaar.

David trouwt op zondag 22 juni 1845 te Zaandam (NH) (huwelijksgetuigen waren Isaac Wolf Vet, Hijman Eliazer Fruitman, Salomon Meijer en Eliazar Levie Koster) op 34-jarige leeftijd (1) met de 33-jarige Roosje Meijer, dochter van Salomon Meijer Sarlouis en Maartje Davids van Wateringen. Roosje is geboren in 1812 te Zaandijk (NH), is overleden op vrijdag 5 maart 1847 te Zaandam (NH), is als overleden aangegeven op vrijdag 5 maart 1847. Roosje werd 35 jaar. David trouwt op zondag 6 april 1851 te Zaandam (NH) (huwelijksgetuigen waren Isaac Wolf Vet, Tobias Sarlouis, Lion Eliasar Koster (zie IV-V.1) en Eliazar Levie Koster) op 40-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Duifje Sarlouis, dochter van Salomon Meijer Sarlouis en Maartje Davids van Wateringen. Duifje, wonende te Zaandijk (NH), is geboren op vrijdag 11 april 1823 15.30 aldaar (Wijk 3 291), is als geboren aangegeven op zondag 13 april 1823 (aangever geboorte was Salomon Meijer Sarlouis; getuigen aangifte geboorte waren Pieter Kalverboer en Klaas Gerritz Bakker), is overleden op donderdag 29 december 1859 te Zaandam (NH), is als overleden aangegeven op donderdag 29 december 1859. Duifje werd 36 jaar, 8 maanden en 18 dagen. David trouwt op zondag 1 juli 1860 te Zaandam (NH) op 49-jarige leeftijd (3) met de 43-jarige Grietje Scharlewi, dochter van Salomon Meijer Sarlouis en Maartje Davids van Wateringen. Grietje, wonende te Zaandijk (NH), is geboren op zondag 22 september 1816 14.00 aldaar (huisnummer 242), is als geboren aangegeven op maandag 23 september 1816 (aangever geboorte was Salomon Meijer Scharlewi; getuigen aangifte geboorte waren Jan Voogd en Cornelis van Oostveen), is overleden op woensdag 22 juni 1898 te Zaandam (NH), is als overleden aangegeven op woensdag 22 juni 1898. Grietje werd 81 jaar en 9 maanden.

4  Willem Koster, koopman, inlandsche kramer, winkelier en vleeschhouwer, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op dinsdag 25 mei 1813 te Zaandam (NH), is overleden op woensdag 16 oktober 1872 "yom revi'i 14 Tisjrie 5633" te Hoorn (NH), is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats). Willem werd 59 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

Willem trouwt op woensdag 11 februari 1835 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Gerrit Meijer Gersoni, Isaac van Gelder, Jacob Mozes Polak en Eliazar Levie Koster) op 21-jarige leeftijd met de 20-jarige Rachel Jacob Polak, dochter van Jacob Mozes Polak en Vrouwtje Hijman Trompetter. Rachel, inlandsche kraamster, is geboren op maandag 14 maart 1814 te Hoorn (NH), is overleden op woensdag 6 januari 1892 aldaar, is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats). Rachel werd 77 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

IV-W  Rachel David Sanders, dochter van David Sanders (III-T) en Judith Meijer, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op zondag 18 mei 1788 te Gouda (ZH), wonende te Amsterdam (NH), is overleden (doodsoorzaak: borstwaterzucht) op dinsdag 12 april 1853 19.00 aldaar in het Israëlitisch Ziekenhuis (Nieuwe Keizersgracht, Amsterdam, is als overleden aangegeven op woensdag 13 april 1853 (aangever overlijden was Mozes van Duren; getuige aangifte overlijden was Mozes Brander), is begraven op donderdag 14 april 1853 aldaar (op de Joodse begraafplaats Zeeburg). Rachel werd 64 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

Rachel trouwt op zondag 20 oktober 1811 te Gouda (ZH) op 23-jarige leeftijd met de 30-jarige Benjamin Mozes van der Linden, zoon van Mozes van der Linden. Benjamin, kruijer en werkman, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op dinsdag 14 november 1780 te Den Haag (ZH), wonende Rapenburgerstraat 518 te Amsterdam (NH), is overleden op zondag 6 november 1853 11.00 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 7 november 1853 (aangever overlijden was Adrianus Rietbergh; getuige aangifte overlijden was Pieter van Zijtveldt). Benjamin werd 72 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

Van Benjamin en Rachel zijn zes kinderen bekend:

1  Aaltje Barend van der Linden is geboren op dinsdag 21 januari 1812 te Amsterdam (NH), is overleden op dinsdag 4 oktober 1814 aldaar. Aaltje werd 2 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

2  Mozes Benjamin van der Linden, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op zaterdag 5 augustus 1815 23.00 aldaar (Marken), is als geboren aangegeven op dinsdag 8 augustus 1815 (aangever geboorte was Benjamin Mozes van der Linden; getuigen aangifte geboorte waren Jan Groenman en Salomon Simon Agsteribbe), is overleden op zaterdag 27 december 1817 aldaar. Mozes werd 2 jaar, 4 maanden en 22 dagen.

3  Sara Barend van der Linden, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op woensdag 14 mei 1817 23.00 aldaar (Marken 53), is als geboren aangegeven op vrijdag 16 mei 1817 (aangever geboorte was Benjamin Mozes van der Linden; getuigen aangifte geboorte waren Hartog Machiel Parsser en Machiel Hartog Parsser), is overleden op donderdag 15 januari 1818 aldaar. Sara werd 8 maanden en 1 dag.

4  David Barend van der Linden, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op zondag 7 maart 1819 17.00 aldaar (Marken), is als geboren aangegeven op dinsdag 9 maart 1819 (aangever geboorte was Benjamin Mozes van der Linden; getuigen aangifte geboorte waren Gerrit Meijer Gersoni en Salomon Busnach), is overleden op vrijdag 3 september 1819 aldaar. David werd 5 maanden en 27 dagen.

5  Hartog Benjamin van der Linden, diamantbewerker en diamantslijper, wonende te Amsterdam (NH) en aldaar, is geboren op zaterdag 25 januari 1823 11.00 aldaar (Rapenburgerstraat 28), is als geboren aangegeven op maandag 28 juli 1823 (aangever geboorte was Benjamin Mozes van der Linden; getuigen aangifte geboorte waren Levie Isaac Schreuver en Mozes Meijer Schrijver), wonende Rapenburgerstraat aldaar, is overleden op dinsdag 15 november 1864 18.00 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 16 november 1864 (aangever overlijden was Joseph Zwalf; getuige aangifte overlijden was Samuel Marcus Koster). Hartog werd 41 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

Hartog trouwt op woensdag 7 november 1849 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Levie Augurk, Salomon Nehemias Goudsmit, Mozes Abraham Brander en Abraham Meijer van Krevelt) op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Lea la Balance, dochter van Simon Wolf la Balance en Hester Wolf van Bon. Lea, naaister, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op donderdag 22 mei 1823 te Hoorn (NH), is overleden op maandag 6 februari 1871 te Amsterdam (NH), is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats Zeeburg) grafnr.: -9-48. Lea werd 47 jaar, 8 maanden en 15 dagen.

Lea was later gehuwd (2) met Samuel Abraham Lenson.

6  doodgeboren kind van der Linden is doodgeboren op donderdag 8 juli 1830 te Amsterdam (NH), is als overleden aangegeven aldaar.

IV-X  Mietje David Sanders, dochter van David Sanders (III-T) en Judith Meijer, dienstbode, wonende te Gouda (ZH) (Lange Groenendaal 104) en aldaar, is geboren in 1789 aldaar, wonende Stoofsteeg 33 aldaar, is overleden op dinsdag 16 januari 1844 09.30 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 18 januari 1844 (aangever overlijden was Levie Joseph Sanders (zie IV-AC); getuige aangifte overlijden was Mozes Barend van Leer), is begraven op woensdag 17 januari 1844 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade), wordt vermeld in akte van bekendheid op woensdag 14 maart 1821 aldaar. Mietje werd 55 jaar.

Mietje trouwt op woensdag 25 april 1821 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Isaac Alexander Sanders (zie III-O), Jacob Levie Cats, Simon Olmans en Elias Levie Cats) op 32-jarige leeftijd met de 43-jarige Joseph Benjamin la Balance ook genaamd Joseph Benjamin la Blans, zoon van Benjamin Lammerts en Debora Abraham Isaac Sanders (III-A). Joseph, koopman, wonende te Gouda (ZH) (Groenendaal 55), aldaar, aldaar (Stoofsteeg 33) en te Rotterdam (ZH), is geboren op donderdag 29 januari 1778 te Hoorn (NH), wonende te Rotterdam (ZH), is overleden op vrijdag 8 januari 1858 11.00 aldaar, is als overleden aangegeven op zaterdag 9 januari 1858 (aangever overlijden was Isaac van den Berg; getuige aangifte overlijden was Leendert Marcus Drukker), wordt vermeld in akte Vredegerecht op vrijdag 18 mei 1838 te Gouda (ZH). Joseph werd 79 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

Joseph was eerder gehuwd (1) met Judith Fischel Polak.

Van Mietje is een kind bekend:

1  doodgeboren dochter Sanders is doodgeboren op zaterdag 1 februari 1812 te Gouda (ZH), is als geboren aangegeven op dinsdag 4 februari 1812 (aangever geboorte was Johanna van Es; getuigen aangifte geboorte waren Salomon Mozes Sanders (zie III-D.6) en Salomon Joseph Bom (zie III-H)).

IV-Y  Meijer David Sanders, zoon van David Sanders (III-T) en Judith Meijer, koopman, debitant in de koninklijke Nederlandse loterij, koster van de Israelitische Gemeente, koster van de Israelitische kerk en debitant bij de Staatsloterij, wonende te Gouda (ZH), aldaar, aldaar (Wijk M 104) en aldaar (Hondskoop/Tevekoop 102), is geboren op donderdag 23 september 1790 aldaar, wonende Turfmarkt 44 aldaar, is overleden op zaterdag 30 januari 1864 17.00 aldaar, is als overleden aangegeven op zondag 31 januari 1864 (aangever overlijden was David Meijer Sanders (zie V-AH); getuige aangifte overlijden was Hartog Saul Polak), is begraven op zondag 31 januari 1864 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 062, wordt vermeld in akte Vredegerecht op vrijdag 31 mei 1822 aldaar of wordt vermeld in akte Vredegerecht op vrijdag 23 juni 1826 aldaar of wordt vermeld in akte van bekendheid op woensdag 26 september 1827 aldaar of wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 16 mei 1832 aldaar of wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 20 januari 1836 aldaar of wordt vermeld in akte Vredegerecht op vrijdag 18 mei 1838 aldaar. Meijer werd 73 jaar, 4 maanden en 7 dagen.

Meijer trouwt op woensdag 26 juni 1822 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Jacob Abraham Sanders (zie IV-E), Elias Levie Cats, Jesaias Israël Olman en Isaac Joseph Beekland) op 31-jarige leeftijd met de 33-jarige Judic Marcus (Grietje) ook genaamd Pietje Marcus, dochter van Marcus Alexander en Vrouwke Nathan (1740). Judic, wonende te Gouda (ZH), is geboren in 1789 te Capelle (Nbr), wonende Turfmarkt 44 te Gouda (ZH), is overleden op maandag 22 oktober 1883 22.00 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 24 oktober 1883 (aangever overlijden was Aron Levie Ketellapper; getuige aangifte overlijden was Saul Hartog Polak (zie V-AI.1)), is begraven op dinsdag 23 oktober 1883 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 177, wordt vermeld in akte van bekendheid in 1822 aldaar. Judic werd 94 jaar.

Judic was eerder gehuwd (1) met Mozes Levie de Sterke.

Van Meijer en Judic zijn acht kinderen bekend:

1  David Meijer Sanders is geboren op dinsdag 8 april 1823 19.30 te Gouda (ZH), koopman aldaar, is als geboren aangegeven op donderdag 10 april 1823 (Turfmarkt) (aangever geboorte was Meijer David Sanders (zie IV-Y); getuigen aangifte geboorte waren Pieter Pierson en Jacob Isaac Sanders (zie IV-O)), zie V-AH.

2  Vrouwtje Meijer Sanders is geboren op donderdag 9 december 1824 05.30 te Gouda (ZH), is als geboren aangegeven op zaterdag 11 december 1824 (aangever geboorte was Meijer David Sanders (zie IV-Y); getuigen aangifte geboorte waren Joseph Isaac Sanders (zie IV-M) en Pieter Pierson), zie V-AI.

3  Beletje Sanders (Betje) te Gouda (ZH), is geboren op dinsdag 13 juni 1826 02.30 aldaar (Turfmarkt), is als geboren aangegeven op woensdag 14 juni 1826 (aangever geboorte was Meijer David Sanders (zie IV-Y); getuigen aangifte geboorte waren Pieter Pierson en Lucas Hendricus Kuis), zie V-AJ.

4  Sander Meijer Sanders te Gouda (ZH), is geboren op dinsdag 29 april 1828 20.30 aldaar (Turfmarkt 112), is als geboren aangegeven op donderdag 1 mei 1828 (aangever geboorte was Meijer David Sanders (zie IV-Y); getuigen aangifte geboorte waren Pieter Pierson en Abraham David Sanders (zie IV-AB)), zie V-AK.

5  Mozes Meijer Sanders te Gouda (ZH), is geboren op zaterdag 12 juni 1830 04.30 aldaar (Turfmarkt 112), is als geboren aangegeven op maandag 14 juni 1830 (aangever geboorte was Meijer David Sanders (zie IV-Y); getuigen aangifte geboorte waren Pieter Pierson en Jesaias Israël Olman), zie V-AL.

6  Judith Meijer Sanders, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op maandag 12 maart 1832 02.30 aldaar (Turfmarkt 112), is als geboren aangegeven op maandag 12 maart 1832 (aangever geboorte was Meijer David Sanders (zie IV-Y); getuigen aangifte geboorte waren Cornelis Johannes van der Grijp en Jacob Abraham Sanders (zie IV-E)), is jong overleden op vrijdag 6 april 1832 aldaar, is als overleden aangegeven op zaterdag 7 april 1832 (aangever overlijden was Joseph Sanders (zie III-U); getuige aangifte overlijden was Cornelis Johannes van der Grijp). Judith werd 25 dagen.

7  Eva Meijer Sanders, wonende te Gouda (ZH) en te Rotterdam (ZH), is geboren op dinsdag 8 juli 1834 10.30 te Gouda (ZH) (Turfmarkt 112), is als geboren aangegeven op donderdag 10 juli 1834 (aangever geboorte was Meijer David Sanders (zie IV-Y); getuigen aangifte geboorte waren Cornelis Johannes van der Grijp en Abraham David Sanders (zie IV-AB)), is ongehuwd overleden op zondag 15 juli 1917 09.00 te Rotterdam (ZH) in het Israëlitisch Ziekenhuis (Schietbaanlaan 42a, Rotterdam) (aangevers overlijden waren Hartog van Loon en Levi Jacob Walvis), is begraven op maandag 16 juli 1917 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan het Toepad) grafnr.: G-10-40. Eva werd 83 jaar en 7 dagen.

8  Jetje Meijer Sanders (Judik), wonende te Gouda (ZH), te Zwolle (Ovl), te Almelo (Ovl), te Den Haag (ZH) en te Amsterdam (NH), is geboren op maandag 21 augustus 1837 15.00 te Gouda (ZH) (Turfmarkt 112), is als geboren aangegeven op woensdag 23 augustus 1837 (aangever geboorte was Meijer David Sanders (zie IV-Y); getuigen aangifte geboorte waren Cornelis Johannes van der Grijp en Jacob van Bentum), is overleden op zondag 24 december 1916 14.00 te Amsterdam (NH), is als overleden aangegeven op maandag 25 december 1916 (aangever overlijden was Jacob Coopman; getuige aangifte overlijden was Simon Wijnschenk), is begraven op dinsdag 26 december 1916 te Diemen (NH) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: A-28-11. Jetje werd 79 jaar, 4 maanden en 3 dagen.

Jetje trouwt op donderdag 30 juli 1885 te Almelo (Ovl) op 47-jarige leeftijd met de 57-jarige Meijer Frankenhuis, zoon van Jacob Manuel Frankenhuis en Sophia Meijer. Meijer, koopman, wonende te Haaksbergen (Ovl), te Zwolle (Ovl) en aldaar, is geboren op dinsdag 1 januari 1828 05.00 te Haaksbergen (Ovl), is als geboren aangegeven op donderdag 3 januari 1828 (aangever geboorte was Jacob Manuel Frankenhuis; getuigen aangifte geboorte waren Hendrik Wessels en Berend Kleinsman), wonende Nieuwemarkt te Zwolle (Ovl), is overleden op zaterdag 6 mei 1905 03.00 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 8 mei 1905 (aangever overlijden was Abraham Kuijper; getuige aangifte overlijden was Karel Frankenhuis (zoon)). Meijer werd 77 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

Meijer was eerder gehuwd (1) met Hester van Gelder. Meijer was eerder gehuwd (2) met Friedrika Fuldauer.

IV-Z  N.N. Sanders, kind van David Sanders (III-T) en Judith Meijer, is geboren in 1793 te Gouda (ZH), is overleden op woensdag 26 september 1804 aldaar, is begraven op donderdag 27 september 1804 te Rotterdam (ZH) (Joodse begraafplaats). N werd 11 jaar.

IV-AA  N.N. Sanders, kind van David Sanders (III-T) en Judith Meijer, is geboren in 1796 te Gouda (ZH), is overleden op maandag 29 oktober 1804 aldaar, is begraven op dinsdag 30 oktober 1804 te Rotterdam (ZH) (Joodse begraafplaats). N werd 8 jaar.

IV-AB  Abraham David Sanders, zoon van David Sanders (III-T) en Judith Meijer, koopman, schoenmaker, broodbakker, zonder beroep, bakkersknecht en pakhuisknecht, wonende te Gouda (ZH), aldaar (Wijk M 104), aldaar en aldaar (Stoofsteeg 35), is geboren op dinsdag 1 oktober 1799 aldaar, wonende Stoofsteeg 75 aldaar, is overleden op vrijdag 1 januari 1875 09.00 aldaar, is als overleden aangegeven op zaterdag 2 januari 1875 (aangever overlijden was Aäron Abraham Sanders (zie V-AO); getuige aangifte overlijden was Salomon Jacob Cats), is begraven op zondag 3 januari 1875 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 130, wordt vermeld in akte van bekendheid op woensdag 26 september 1827 aldaar of wordt vermeld in akte van bekendheid op woensdag 7 januari 1829 aldaar of wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 17 maart 1830 aldaar. Abraham werd 75 jaar en 3 maanden.

Abraham trouwt op woensdag 20 februari 1828 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Abraham Sanders (zie III-N), Mozes Aäron Cats, Jesaias Israël Olman en Philip Levie Hirschel) op 28-jarige leeftijd (1) met de 33-jarige Beletje Joseph Sanders, zie IV-AE.

Van Abraham en Beletje is een kind bekend:

1  Esther Sanders, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op vrijdag 19 december 1828 21.00 aldaar (Nieuwe Haven 136), is als geboren aangegeven op maandag 22 december 1828 (aangever geboorte was Abraham David Sanders (zie IV-AB); getuigen aangifte geboorte waren Pieter Pierson en Hendrik de Jong), wonende Nieuwe Haven 138 aldaar, is overleden op donderdag 29 januari 1829 14.00 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 30 januari 1829 (aangever overlijden was Abraham David Sanders (zie IV-AB); getuige aangifte overlijden was Pieter Pierson). Esther werd 1 maand en 10 dagen.

Abraham trouwt op woensdag 5 mei 1830 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Isaac Mozes de Haas, Hendrik de Jong, Heijman Levie Cats en Jesaias Israël Olman) op 30-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Judik Aäron Cats, dochter van Aron Levie Cats en Rachel Jacobs de Jong. Judik, koopvrouw, wonende te Gouda (ZH), is geboren in maart 1805 aldaar, wonende Stoofsteeg 75 aldaar, is overleden op zaterdag 25 juni 1853 02.00 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 27 juni 1853 (aangever overlijden was Abraham David Sanders (zie IV-AB); getuige aangifte overlijden was Mozes Aäron Cats). Judik werd 48 jaar en 3 maanden.

Van Abraham en Judik zijn negen kinderen bekend:

2  Rachel Sanders, wonende te Gouda (ZH), is geboren op maandag 28 februari 1831 21.30 aldaar, is als geboren aangegeven op woensdag 2 maart 1831 (aangever geboorte was Abraham David Sanders (zie IV-AB); getuigen aangifte geboorte waren Pieter Pierson en Frans de Greul), is ongehuwd overleden op zaterdag 22 mei 1915 15.30 aldaar in het Centraal Tehuis voor Israëlieten (Oosthaven 21, 51 en later 33, Gouda), is als overleden aangegeven op dinsdag 25 mei 1915 (aangever overlijden was Salomon Seijffers; getuige aangifte overlijden was Leendert Boer), is begraven op zondag 23 mei 1915 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 401. Rachel werd 84 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

3  David Abraham Sanders te Gouda (ZH), is geboren op woensdag 23 januari 1833 19.00 aldaar (Stoofsteeg 35), is als geboren aangegeven op vrijdag 25 januari 1833 (aangever geboorte was Abraham David Sanders (zie IV-AB); getuigen aangifte geboorte waren Cornelis Johannes van der Grijp en Gerardus Vissers), zie V-AM.

4  Beletje Abraham Sanders, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op vrijdag 12 december 1834 01.00 aldaar (Stoofsteeg 35), is als geboren aangegeven op donderdag 18 december 1834 (aangever geboorte was Abraham David Sanders (zie IV-AB); getuigen aangifte geboorte waren Cornelis Johannes van der Grijp en Willem Boon), wonende Nieuwe Haven 252 aldaar, is overleden op dinsdag 25 juni 1912 20.00 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 26 juni 1912 (aangever overlijden was Salomon Seijffers; getuige aangifte overlijden was Hendrikus de Groot), is begraven op donderdag 27 juni 1912 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 370. Beletje werd 77 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

Beletje trouwt op woensdag 13 augustus 1879 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Gompel Ring, Benjamin David van Tijn (zie V-G.4), Aäron Abraham Sanders (zie V-AO) en Jacob Levie Polak) op 44-jarige leeftijd met de 34-jarige Benjamin Levie Polak, zoon van Levie Jacob Polak en Roosje Wolf la Balance. Benjamin, koopman, wonende te Hoorn (NH), te Den Haag (ZH), te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op zondag 29 juni 1845 te Hoorn (NH), wonende Nieuwe Haven 212 te Gouda (ZH), is overleden op woensdag 31 oktober 1917 07.00 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 31 oktober 1917 (aangever overlijden was Salomon Seijffers; getuige aangifte overlijden was Jacob de Jonge), is begraven op donderdag 1 november 1917 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 414. Benjamin werd 72 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

Benjamin was later gehuwd (2) met Sibbe Gottfriedt.

5  David Abraham Sanders te Gouda (ZH), is geboren op woensdag 25 januari 1837 23.30 aldaar (Stoofsteeg 36), is als geboren aangegeven op vrijdag 27 januari 1837 (aangever geboorte was Abraham David Sanders (zie IV-AB); getuigen aangifte geboorte waren Cornelis Johannes van der Grijp en Philip Levie Hirschel), zie V-AN.

6  Aäron Abraham Sanders te Gouda (ZH), is geboren op donderdag 11 juli 1839 03.00 aldaar (Stoofsteeg 35), is als geboren aangegeven op zaterdag 13 juli 1839 (aangever geboorte was Abraham David Sanders (zie IV-AB); getuigen aangifte geboorte waren Cornelis Johannes van der Grijp en Philip Levie Hirschel), zie V-AO.

7  Mietje Abraham Sanders te Gouda (ZH), is geboren op woensdag 5 januari 1842 08.00 aldaar (Stoofsteeg 33), is als geboren aangegeven op vrijdag 7 januari 1842 (aangever geboorte was Abraham David Sanders (zie IV-AB); getuigen aangifte geboorte waren Johannes van der Grijp en Jan Vergeer), zie V-AP.

8  Sander Abraham Sanders te Gouda (ZH), is geboren op woensdag 25 oktober 1843 23.45 aldaar (Stoofsteeg 35), is als geboren aangegeven op donderdag 26 oktober 1843 (aangever geboorte was Abraham David Sanders (zie IV-AB); getuigen aangifte geboorte waren Reijnier Johannes Koppenol en Jan Schoonderwoerd), zie V-AQ.

9  Klaartje Sanders te Gouda (ZH), is geboren op woensdag 26 februari 1845 23.30 aldaar (Stoofsteeg 35), is als geboren aangegeven op vrijdag 28 februari 1845 (aangever geboorte was Abraham David Sanders (zie IV-AB); getuigen aangifte geboorte waren Reijnier Johannes Koppenol en Joseph Benjamin la Balance (zie III-A.5)), zie V-AR.

10  Sander Abraham Sanders te Gouda (ZH), is geboren op dinsdag 4 mei 1847 23.00 aldaar (Stoofsteeg 76), is als geboren aangegeven op donderdag 6 mei 1847 (aangever geboorte was Abraham David Sanders (zie IV-AB); getuigen aangifte geboorte waren Joseph Benjamin la Balance (zie III-A.5) en Jan Schoonderwoerd), zie V-AS.

IV-AC  Levie Joseph Sanders, zoon van Joseph Sanders (III-U) en Judith Isaac van Weenen, koopman, koopman in manufacturen, winkelier en venter, wonende te Gouda (ZH), aldaar (Wijk M 6), aldaar en aldaar (Groenendaal 113), is geboren in juni 1792 aldaar, wonende Groenendaal 85 aldaar, is overleden op woensdag 21 juni 1848 02.00 aldaar, is als overleden aangegeven op zaterdag 24 juni 1848 (aangever overlijden was Abraham David Sanders (zie IV-AB); getuige aangifte overlijden was Jacob Simons), is begraven op donderdag 22 juni 1848 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade), wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 9 juni 1830 aldaar of wordt vermeld in akte van bekendheid op zaterdag 9 juni 1832 aldaar of wordt vermeld in akte van bekendheid op woensdag 26 maart 1834 aldaar of wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 17 december 1834 aldaar. Levie werd 56 jaar.

Levie trouwt op woensdag 27 mei 1818 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Christiaan Loryus, Jacob van Bentum, Jan Bouwman en Cornelis Zonne) op 25-jarige leeftijd met de 31-jarige Sipora Aäron Levie Cats, dochter van Aron Levie Cats en Sara Sanders (III-R). Sipora, wonende te Gouda (ZH), is geboren in 1787 aldaar, wonende Groenendaal 94 aldaar, is overleden op woensdag 21 januari 1852 21.00 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 22 januari 1852 (aangever overlijden was Aäron Levie Sanders (zie V-AV); getuige aangifte overlijden was Sander Joseph Sanders (zie IV-AJ)), is begraven op vrijdag 23 januari 1852 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 008. Sipora werd 65 jaar.

Van Levie en Sipora zijn zes kinderen bekend:

1  Isaac Levie Sanders te Gouda (ZH), is geboren op dinsdag 9 mei 1820 07.00 aldaar (Turfmarkt), is als geboren aangegeven op donderdag 11 mei 1820 (aangever geboorte was Levie Joseph Sanders (zie IV-AC); getuigen aangifte geboorte waren Samuel Mozes Sanders (zie III-D.10) en Joseph Sanders (zie III-U)), zie V-AT.

2  Sara Levie Sanders is geboren op zaterdag 23 juni 1821 10.30 te Gouda (ZH), is als geboren aangegeven op maandag 25 juni 1821 (aangever geboorte was Levie Joseph Sanders (zie IV-AC); getuigen aangifte geboorte waren Joseph Sanders (zie III-U) en Jacob Isaac Sanders (zie IV-O)), zie V-AU.

3  Aäron Levie Sanders te Gouda (ZH), is geboren op donderdag 10 april 1823 18.30 aldaar (Lange Groenendaal), is als geboren aangegeven op vrijdag 11 april 1823 (aangever geboorte was Levie Joseph Sanders (zie IV-AC); getuigen aangifte geboorte waren Pieter Pierson en Joseph Sanders (zie III-U)), zie V-AV.

4  Joseph Levie Sanders te Gouda (ZH), is geboren op zaterdag 2 april 1825 05.00 aldaar (Lange Groenendaal), is als geboren aangegeven op maandag 4 april 1825 (aangever geboorte was Levie Joseph Sanders (zie IV-AC); getuigen aangifte geboorte waren Elias Aäron Cats en Mozes Aäron Cats), zie V-AW.

5  Sander Levie Sanders te Gouda (ZH), is geboren op donderdag 8 maart 1827 04.30 aldaar (Lange Groenendaal 105), is als geboren aangegeven op zaterdag 10 maart 1827 (aangever geboorte was Levie Joseph Sanders (zie IV-AC); getuigen aangifte geboorte waren Pieter Pierson en Abraham van Gent), zie V-AX.

6  Elias Levie Sanders te Gouda (ZH), is geboren op maandag 13 april 1829 23.00 aldaar (Lange Groenendaal 118), is als geboren aangegeven op woensdag 15 april 1829 (aangever geboorte was Levie Joseph Sanders (zie IV-AC); getuigen aangifte geboorte waren Pieter Pierson en Samuel Polack), zie V-AY.

IV-AD  Sara Joseph Sanders, dochter van Joseph Sanders (III-U) en Judith Isaac van Weenen, dienstbode, wonende te Schoonhoven (ZH) (Nieuwe Haven 503) en te Amsterdam (NH) (Batavierstraat 40), is geboren in 1793 te Gouda (ZH).

Van Sara is een kind bekend:

1  Betje Sara Sanders is geboren op donderdag 3 november 1831 17.00 te Amsterdam (NH), is als geboren aangegeven op vrijdag 4 november 1831 (aangever geboorte was Gerdina Beukers), is overleden op woensdag 7 december 1831 aldaar. Betje werd 1 maand en 4 dagen.

IV-AE  Beletje Joseph Sanders, dochter van Joseph Sanders (III-U) en Judith Isaac van Weenen, wonende te Gouda (ZH), is geboren in 1795 te Haastrecht (ZH), wonende Nieuwe Haven 138 te Gouda (ZH), is overleden op dinsdag 27 januari 1829 15.00 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 29 januari 1829 (aangever overlijden was Abraham David Sanders (zie IV-AB); getuige aangifte overlijden was Pieter Pierson). Beletje werd 34 jaar.

Beletje trouwt op woensdag 20 februari 1828 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Abraham Sanders (zie III-N), Mozes Aäron Cats, Jesaias Israël Olman en Philip Levie Hirschel) op 33-jarige leeftijd met de 28-jarige Abraham David Sanders, zie IV-AB.

IV-AF  Esther Joseph Sanders, dochter van Joseph Sanders (III-U) en Judith Isaac van Weenen, is geboren in maart 1800 te Gouda (ZH), is overleden op woensdag 5 november 1828 te Rotterdam (ZH), wordt vermeld in akte van bekendheid op woensdag 13 juni 1827 te Gouda (ZH). Esther werd 28 jaar en 8 maanden.

Esther trouwt op woensdag 15 augustus 1827 te Rotterdam (ZH) (huwelijksgetuigen waren Pieter van der Hoeven, Willem van Aalst, Jacob de Visser en Simon van Gelderen) op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Juda Hendrik Rijst, zoon van Henoch Levij Rijs(t) en Judith Juda Cohen. Juda, koekjesverkoper, venter en koopman, wonende te Rotterdam (ZH) en aldaar, is geboren in 1802 te Amsterdam (NH), is overleden op woensdag 9 augustus 1848 te Rotterdam (ZH). Juda werd 46 jaar.

Juda was later gehuwd (2) met Saartje Joseph Sanders (zie IV-AH).

Van Juda en Esther is een kind bekend:

1  doodgeboren zoon Rijst is doodgeboren op woensdag 5 november 1828 te Rotterdam (ZH).

IV-AG  Rijntje Joseph Sanders, dochter van Joseph Sanders (III-U) en Judith Isaac van Weenen, koopvrouw, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren in februari 1802 te Gouda (ZH), wonende te Rotterdam (ZH), is overleden op dinsdag 3 augustus 1875 aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 3 augustus 1875 (aangever overlijden was Simon Rodenfeldt; getuige aangifte overlijden was Meijer Kuyt), wordt vermeld in akte van bekendheid op woensdag 28 september 1825 te Gouda (ZH). Rijntje werd 73 jaar en 6 maanden.

Rijntje trouwt op woensdag 23 november 1825 te Rotterdam (ZH) op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Mozes David de Roode, zoon van David Moses de Roode en Fronika Koster. Mozes, koopman en venter, wonende te Rotterdam (ZH) en aldaar, is geboren op zondag 17 november 1799 aldaar, wonende Raamstraat 526 aldaar, is overleden op maandag 25 oktober 1858 20.00 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 25 oktober 1858 (aangever overlijden was David de Roode (zie IV-AG.2); getuige aangifte overlijden was Mozes Daniel Rijnveld), wordt vermeld in 1825 aldaar. Mozes werd 58 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

Van Mozes en Rijntje zijn acht kinderen bekend:

1  Catharina de Roode, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op donderdag 28 september 1826 03.00 aldaar, is als geboren aangegeven op zaterdag 30 september 1826 (aangever geboorte was Mozes David de Roode; getuigen aangifte geboorte waren Joël Simon Stad en Joseph Brandel), wonende Raamstraat aldaar, is overleden op donderdag 18 februari 1904 16.00 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 19 februari 1904 (aangever overlijden was Simon Koster; getuige aangifte overlijden was Frans van Es), is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats aan het Toepad) grafnr.: C-07-05. Catharina werd 77 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

Catharina trouwt op woensdag 20 november 1850 te Rotterdam (ZH) (huwelijksgetuigen waren Wolf Nathans, Elkan Levie Polak, Joseph Emanuel Brandel en Abraham Salomon Koster) op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Sander Nathan Snoek, zoon van Nathan Sander Snoek en Antje Levij Sanders. Sander is geboren op zondag 3 augustus 1823 17.00 te Rotterdam (ZH), is als geboren aangegeven op maandag 4 augustus 1823 (aangever geboorte was Nathan Sander Snoek; getuigen aangifte geboorte waren Gerrit Boerlage en Barend Swaab), is overleden op zaterdag 18 november 1899 aldaar, is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats aan het Toepad) grafnr.: A-07-02. Sander werd 76 jaar, 3 maanden en 15 dagen.

2  David de Roode, kleermaker, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op zaterdag 6 juni 1829 aldaar.

David trouwt op woensdag 17 februari 1858 te Rotterdam (ZH) op 28-jarige leeftijd met de 32-jarige Kaatje van Praag, dochter van Mozes van Praag en Truitje Tolen. Kaatje is geboren op vrijdag 25 februari 1825 te Rotterdam (ZH), is overleden op woensdag 10 februari 1875 aldaar. Kaatje werd 49 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

Kaatje was eerder gehuwd (1) met Isaac de Roode.

3  Judik de Roode is geboren op zaterdag 6 augustus 1831 te Rotterdam (ZH), is overleden op vrijdag 17 juli 1835 aldaar. Judik werd 3 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

4  Elisabeth de Roode, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op vrijdag 20 december 1833 aldaar, wonende Aert van Nesstraat aldaar, is overleden op maandag 6 mei 1918 21.00 aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 7 mei 1918 (aangever overlijden was Boas Joachim Piller; getuige aangifte overlijden was Marten Boonstra), is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats aan het Toepad) grafnr.: G-09-17. Elisabeth werd 84 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

Elisabeth trouwt op woensdag 22 augustus 1860 te Rotterdam (ZH) op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Mozes Stad, zoon van Meijer Levie Stad en Mietje van Rijk. Mozes, koopman, bediende, zonder beroep, koopman in lompen en lijkbezorger, wonende te Rotterdam (ZH) en aldaar, is geboren op woensdag 29 juni 1836 20.00 aldaar (Schiedamsedijk 541), is als geboren aangegeven op donderdag 30 juni 1836 (aangever geboorte was Meijer Levie Stad; getuigen aangifte geboorte waren Jacob Mozes Cohen en Samuel Barends), wonende aldaar, is overleden op donderdag 23 februari 1905 19.00 aldaar in het Israëlitisch Oudeliedengesticht (Claes de Vrieselaan 70, Rotterdam), is als overleden aangegeven op vrijdag 24 februari 1905 (aangever overlijden was Benjamin Fransman; getuige aangifte overlijden was Salomon Jacob Kokernoot), is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats aan het Toepad) grafnr.: C-06-09. Mozes werd 68 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

5  Grietje de Roode is geboren op woensdag 9 augustus 1837 te Rotterdam (ZH).

Grietje trouwt op woensdag 22 november 1893 te Rotterdam (ZH) op 56-jarige leeftijd met de 63-jarige Philippus Goudsmit, zoon van Abraham Philippus Goudsmit en Mietje Simons. Philippus is geboren in 1830 te Groningen (Gr).

6  Abraham de Roode, koopman en koopman in gonjezakken, wonende te Rotterdam (ZH) en te Gouda (ZH) (Groenendaal 99), is geboren op maandag 7 oktober 1839 te Rotterdam (ZH), is overleden op dinsdag 9 oktober 1923 "yom shelishi 29 Tisjrie 5684" aldaar, is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats aan het Toepad) grafnr.: K-02-11. Abraham werd 84 jaar en 2 dagen.

Abraham trouwt op woensdag 18 april 1877 te Rotterdam (ZH) op 37-jarige leeftijd met de 28-jarige Johanna d'Ancona, dochter van Mozes Jacob d'Ancona en Saartje Samuel Cantor. Johanna, wonende te Scheveningen, is geboren op dinsdag 10 april 1849 te Rotterdam (ZH), wonende te Scheveningen, is overleden op maandag 3 november 1919 20.30 te Den Haag (ZH), is als overleden aangegeven op dinsdag 4 november 1919, is begraven te Rotterdam (ZH) (op de Joodse begraafplaats aan het Toepad) grafnr.: G-07-10. Johanna werd 70 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

7  Mietje de Roode, wonende te Rotterdam (ZH) en aldaar, is geboren op vrijdag 6 mei 1842 20.00 aldaar (Kalverstraat 301), is als geboren aangegeven op zaterdag 7 mei 1842 (aangever geboorte was Mozes David de Roode; getuigen aangifte geboorte waren Levie Mug en Abraham Salomon Koster), wonende Goudschesingel 83-a aldaar, is overleden op vrijdag 29 maart 1918 15.00 aldaar, is als overleden aangegeven op zaterdag 30 maart 1918 (aangever overlijden was Boas Joachim Piller; getuige aangifte overlijden was Marten Boonstra), is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats aan het Toepad) grafnr.: G-09-11. Mietje werd 75 jaar, 10 maanden en 23 dagen.

Mietje trouwt op woensdag 12 juli 1865 te Rotterdam (ZH) op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Levie Swaab, zoon van Jacob Levie Swaab en Elizabeth van Rijk. Levie is geboren op woensdag 2 februari 1842 te Rotterdam (ZH), is overleden op woensdag 1 november 1911 aldaar, is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats aan het Toepad) grafnr.: E-05-10. Levie werd 69 jaar, 8 maanden en 30 dagen.

8  Engelina Mozes de Roode is geboren op vrijdag 20 december 1844 te Rotterdam (ZH), is overleden op woensdag 27 augustus 1913, is begraven te Oosterhout (Nbr). Engelina werd 68 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

Engelina trouwt op woensdag 11 april 1866 te Rotterdam (ZH) op 21-jarige leeftijd (1) met de 19-jarige Isaac Engelsman, zoon van Jacob Isaac Engelsman en Lea Joseph Vos. Isaac, venter, wonende te Rotterdam (ZH), te 's-Hertogenbosch (Nbr) en te Amsterdam (NH), is geboren op zondag 10 januari 1847 08.00 aldaar (Marken), is als geboren aangegeven op maandag 11 januari 1847 (aangever geboorte was Jacob Isaac Engelsman; getuigen aangifte geboorte waren Machiel Simon Melkman en Mozes Abraham Brander), is overleden op dinsdag 27 juli 1875 te Rotterdam (ZH). Isaac werd 28 jaar, 6 maanden en 17 dagen. Engelina trouwt op vrijdag 22 september 1876 te 's-Hertogenbosch (Nbr) op 31-jarige leeftijd (2) met de 47-jarige Hartog Koperberg, zoon van Jacob Hertog Koperberg en Eva Andriesse. Hartog, gepensioneerd sergeant en koopman, wonende te 's-Hertogenbosch (Nbr), te Breda (Nbr) en te Oosterhout (Nbr), is geboren op dinsdag 8 september 1829 05.00 aldaar (Wijk J 707), is als geboren aangegeven op woensdag 9 september 1829 (aangever geboorte was Jacob Hertog Koperberg; getuigen aangifte geboorte waren Gerard Siemons en Hendrik Martens), is overleden op woensdag 4 november 1896 te Breda (Nbr), is begraven te Oosterhout (Nbr). Hartog werd 67 jaar, 1 maand en 27 dagen.

IV-AH  Saartje Joseph Sanders, dochter van Joseph Sanders (III-U) en Judith Isaac van Weenen, dienstbode, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op zondag 31 oktober 1802 te Gouda (ZH), wonende Schiedamsedijk 103 te Rotterdam (ZH), is overleden op dinsdag 15 december 1846 23.00 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 17 december 1846 (aangever overlijden was Juda Hendrik Rijst; getuige aangifte overlijden was Joseph Haagman), wordt vermeld in akte Vredegerecht op vrijdag 23 juni 1826 te Gouda (ZH) of wordt vermeld in akte van bekendheid op woensdag 26 maart 1834 aldaar. Saartje werd 44 jaar, 1 maand en 14 dagen.

Saartje trouwt op woensdag 24 december 1834 te Rotterdam (ZH) (huwelijksgetuigen waren Levie Marcus Knap, Salomon Isaacs, Salomon Jacob Gools en Samuel de Roode) op 32-jarige leeftijd met de 32-jarige Juda Hendrik Rijst, zoon van Henoch Levij Rijs(t) en Judith Juda Cohen. Juda, koekjesverkoper, venter en koopman, wonende te Rotterdam (ZH) en aldaar, is geboren in 1802 te Amsterdam (NH), is overleden op woensdag 9 augustus 1848 te Rotterdam (ZH). Juda werd 46 jaar.

Juda was eerder gehuwd (1) met Esther Joseph Sanders (zie IV-AF).

Van Juda en Saartje zijn vier kinderen bekend:

1  Grietje Rijst is geboren op woensdag 5 augustus 1835 te Rotterdam (ZH), is overleden op zaterdag 21 januari 1837 aldaar. Grietje werd 1 jaar, 5 maanden en 16 dagen.

2  Rijntje Rijst is geboren op zaterdag 5 augustus 1837 te Rotterdam (ZH).

3  Leentje Rijst is geboren op zondag 5 mei 1839 te Rotterdam (ZH).

4  Grietje Rijst, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op maandag 23 augustus 1841 02.00 aldaar (Schiedamsedijk 160), is als geboren aangegeven op dinsdag 24 augustus 1841 (aangever geboorte was Juda Hendrik Rijst; getuigen aangifte geboorte waren Jan de Haag en Salomon Benedictus).

IV-AI  Matje Joseph Sanders, dochter van Joseph Sanders (III-U) en Judith Isaac van Weenen, dienstbode, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren in oktober 1806 te Gouda (ZH), wonende Zandstraat te Rotterdam (ZH), is overleden op dinsdag 13 september 1892 05.00 aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 13 september 1892 (aangever overlijden was Daniël Tresson; getuige aangifte overlijden was Willem Simon de Best), wordt vermeld in akte van bekendheid in 1838 te Gouda (ZH). Matje werd 85 jaar en 11 maanden.

Matje trouwt op woensdag 5 september 1838 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Levie Joseph Sanders (zie IV-AC), Jan van der Loos, Gijsbert van Gent en Cornelis Zonne) op 31-jarige leeftijd met de 38-jarige Joseph Haagman, zoon van Levie Isaac (Haagman) en Beletje Benjamins. Joseph, venter, koopman en zonder beroep, wonende te Rotterdam (ZH) en aldaar, is geboren op zondag 15 december 1799 aldaar, wonende aldaar, is overleden op donderdag 4 december 1884 01.00 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 4 december 1884 (aangever overlijden was Mozes de Bak; getuige aangifte overlijden was Abram de Wit). Joseph werd 84 jaar, 11 maanden en 19 dagen.

Joseph was eerder gehuwd (1) met Antje (Johanna) van Koppelen.

Van Joseph en Matje zijn elf kinderen bekend:

1  Anna Sanders, zonder beroep, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op woensdag 19 oktober 1831 17.00 te Gouda (ZH), is als geboren aangegeven op donderdag 20 oktober 1831 (aangever geboorte was Neeltje Witsius; getuigen aangifte geboorte waren Cornelis Johannes van der Grijp en Joseph Sanders (zie III-U)), is ongehuwd overleden op dinsdag 21 januari 1896 08.00 te Rotterdam (ZH), is als overleden aangegeven op dinsdag 21 januari 1896 (aangever overlijden was Reinier Frericks; getuige aangifte overlijden was Willem Jacobus Baden). Anna werd 64 jaar, 3 maanden en 2 dagen.

2  Mietje Haagman, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op dinsdag 16 juli 1839 aldaar, wonende aldaar, is overleden op dinsdag 19 december 1848 19.00 aldaar in het Gasthuis (Hoogstraat 385), is als overleden aangegeven op woensdag 20 december 1848 (aangever overlijden was Bastiaan van Duijl; getuige aangifte overlijden was Evert de Roo). Mietje werd 9 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

3  Grietje Haagman, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op dinsdag 16 juli 1839 aldaar, wonende Zandstraat aldaar, is overleden op zondag 19 mei 1889 03.00 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 20 mei 1889 (aangever overlijden was Simon Koster; getuige aangifte overlijden was Salomon Meijer Stad). Grietje werd 49 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

4  Levie Haagman, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op vrijdag 2 april 1841 06.00 aldaar (Schiedamsedijk 472), is als geboren aangegeven op zaterdag 3 april 1841 (aangever geboorte was Joseph Haagman; getuigen aangifte geboorte waren Juda Hendrik Rijst en Benjamin Simon Spier), is overleden op woensdag 25 april 1883 aldaar. Levie werd 42 jaar en 23 dagen.

Levie trouwt op woensdag 13 november 1872 te Rotterdam (ZH) op 31-jarige leeftijd met de 24-jarige Sara van den Berg, dochter van Aron Abraham van den Berg en Schoontje Simon Vos. Sara is geboren op zaterdag 1 januari 1848 te Amsterdam (NH), is overleden op woensdag 22 juli 1914 te Rotterdam (ZH), is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats aan het Toepad) grafnr.: E-02-32. Sara werd 66 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

Sara was later gehuwd (2) met Levie Samuel Klisser.

5  Willem Haagman, koopman in manufacturen, wonende te Rotterdam (ZH) en aldaar, is geboren op zondag 5 maart 1843 01.00 aldaar (Schiedamsedijk 472), is als geboren aangegeven op dinsdag 7 maart 1843 (aangever geboorte was Joseph Haagman; getuigen aangifte geboorte waren Gerardus Johannes Heijdeker en Dirk Worms), is overleden op zondag 6 januari 1924 aldaar, is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats aan het Toepad) grafnr.: K-03-23. Willem werd 80 jaar, 10 maanden en 1 dag.

Willem trouwt op woensdag 3 juni 1868 te Rotterdam (ZH) op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Sara Polak Gompels, dochter van Josua Polak Gompels en Elisabeth Leons. Sara is geboren op donderdag 7 november 1844 te Rotterdam (ZH), is overleden op vrijdag 25 mei 1917 aldaar, is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats aan het Toepad) grafnr.: G-01-24. Sara werd 72 jaar, 6 maanden en 18 dagen.

6  Hendrika Haagman is geboren op vrijdag 14 februari 1845 te Rotterdam (ZH), is overleden op dinsdag 18 februari 1845 aldaar. Hendrika werd 4 dagen.

7  Hester Haagman, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op maandag 29 juni 1846 aldaar, wonende Schiedamsedijk 475 aldaar, is overleden op maandag 7 juni 1847 01.00 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 7 juni 1847 (aangever overlijden was Joseph Haagman; getuige aangifte overlijden was Meijer Levie Stad). Hester werd 11 maanden en 9 dagen.

8  doodgeboren zoon Haagman is doodgeboren op maandag 5 juli 1847 te Rotterdam (ZH).

9  doodgeboren zoon Haagman is doodgeboren op donderdag 27 april 1848 te Rotterdam (ZH).

10  Barend Haagman, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op zaterdag 5 mei 1849 aldaar, wonende Schiedamsedijk 463 aldaar, is overleden op maandag 14 mei 1849 03.00 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 16 mei 1849 (aangever overlijden was Joseph Haagman; getuige aangifte overlijden was Samuel de Roode). Barend werd 9 dagen.

11  doodgeboren zoon Haagman is doodgeboren op dinsdag 9 april 1850 te Rotterdam (ZH).

IV-AJ  Sander Joseph Sanders, zoon van Joseph Sanders (III-U) en Judith Isaac van Weenen, koopman, klerk ter secretarie en zonder beroep, wonende te Gouda (ZH), aldaar, aldaar (Wachterstraat 70) en aldaar (Turfmarkt 36), is geboren op maandag 13 maart 1809 aldaar, wonende aldaar, is overleden op vrijdag 1 januari 1886 aldaar in het Israelitisch Mannen- en Vrouwenhuis (Turfmarkt 64), is als overleden aangegeven op zaterdag 2 januari 1886 (aangever overlijden was Lazarus Sanders (zie V-BC); getuige aangifte overlijden was Jacob Salomon Cats), is begraven op zondag 3 januari 1886 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 188. Sander werd 76 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

Sander trouwt op woensdag 12 juni 1839 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Levie Joseph Sanders (zie IV-AC), Salomon Mozes Sanders (zie III-D.6), Meijer David Sanders (zie IV-Y) en Israël David Kiek) op 30-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Vogelina David Kiek, dochter van David Lazarus Kiek en Lea Levi Pinto. Vogelina, wonende te Gouda (ZH), is geboren in 1812 te Groningen (Gr), wonende te Gouda (ZH), is overleden op vrijdag 5 april 1850 06.00 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 5 april 1850 (aangever overlijden was Sander Joseph Sanders (zie IV-AJ); getuige aangifte overlijden was Aäron Levie Sanders (zie V-AV)), is begraven op zondag 7 april 1850 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade). Vogelina werd 38 jaar.

Van Sander en Vogelina zijn zes kinderen bekend:

1  Joseph Sanders te Gouda (ZH), is geboren op dinsdag 25 februari 1840 19.00 aldaar (Wachterstraat 71), is als geboren aangegeven op dinsdag 25 februari 1840 (aangever geboorte was Sander Joseph Sanders (zie IV-AJ); getuigen aangifte geboorte waren Cornelis Johannes van der Grijp en Gabriel Abraham de Leeuw), zie V-AZ.

2  David Sander Sanders te Gouda (ZH), is geboren op donderdag 27 mei 1841 02.00 aldaar (Nieuwe Haven 80), is als geboren aangegeven op zaterdag 29 mei 1841 (aangever geboorte was Sander Joseph Sanders (zie IV-AJ); getuigen aangifte geboorte waren Cornelis Johannes van der Grijp en Andreas Gerardus Weiland), zie V-BA.

3  Joseph Sanders te Gouda (ZH), is geboren op vrijdag 9 juni 1843 05.00 aldaar (Turfmarkt 36), is als geboren aangegeven op zaterdag 10 juni 1843 (aangever geboorte was Sander Joseph Sanders (zie IV-AJ); getuigen aangifte geboorte waren Reijnier Johannes Koppenol en Frans Lafeber), zie V-BB.

4  Lea Sander Sanders, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op zaterdag 12 oktober 1844 22.00 aldaar (Turfmarkt 103), is als geboren aangegeven op maandag 14 oktober 1844 (aangever geboorte was Sander Joseph Sanders (zie IV-AJ); getuigen aangifte geboorte waren Reijnier Johannes Koppenol en Arie den Riet), is jong overleden op donderdag 23 november 1848 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 24 november 1848 (aangever overlijden was Sander Joseph Sanders (zie IV-AJ); getuige aangifte overlijden was Aäron Levie Sanders (zie V-AV)), is begraven op vrijdag 24 november 1848 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade). Lea werd 4 jaar, 1 maand en 11 dagen.

5  Lazarus Sanders te Gouda (ZH), is geboren op woensdag 6 oktober 1847 aldaar, is als geboren aangegeven op vrijdag 8 oktober 1847 (aangever geboorte was Sander Joseph Sanders (zie IV-AJ); getuigen aangifte geboorte waren Cornelis de Keijzer en Levkas Hendrikus Kuijs), zie V-BC.

6  Vogelina Sanders, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op donderdag 4 april 1850 04.00 aldaar (Groenendaal 21), is als geboren aangegeven op zaterdag 6 april 1850 (aangever geboorte was Sander Joseph Sanders (zie IV-AJ); getuigen aangifte geboorte waren Aäron Levie Sanders (zie V-AV) en Mozes Aäron Cats), wonende Groenendaal 89 aldaar, is overleden op maandag 6 mei 1850 05.00 aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 7 mei 1850 (aangever overlijden was Meijer David Sanders (zie IV-Y); getuige aangifte overlijden was Mozes Aäron Cats), is begraven op maandag 6 mei 1850 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade). Vogelina werd 1 maand en 2 dagen.

Sander trouwt op woensdag 3 september 1851 te Rotterdam (ZH) (huwelijksgetuigen waren Mozes de Roode, Levie Arend, Isaac Arend en Isaac Jacob Benedictus) op 42-jarige leeftijd (2) met de 44-jarige Grietje Meijer Gosselaar, dochter van Meijer Jacob Gosselaar en Sara Abraham Been. Grietje, wonende te Gouda (ZH), is geboren op maandag 10 augustus 1807 te Papendrecht, wonende te Gouda (ZH), is overleden op donderdag 3 maart 1898 13.00 aldaar in het Centraal Tehuis voor Israëlieten (Oosthaven 21, 51 en later 33, Gouda), is als overleden aangegeven op donderdag 3 maart 1898 (aangever overlijden was Lazarus Sanders (zie V-BC); getuige aangifte overlijden was Cornelis Swanink), is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 257. Grietje werd 90 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

IV-AK  Jonas Joseph Sanders, zoon van Joseph Sanders (III-U) en Judith Isaac van Weenen, koopman, debitant in de koninklijke Nederlandse loterij en debitant bij de Staatsloterij, wonende te Gouda (ZH), aldaar, aldaar (Gouwe 30), aldaar (Turfmarkt 96), aldaar (Lange Groenendaal I-91), te Oudewater (Utr) en aldaar (huisnummer 275), is geboren in maart 1810 te Gouda (ZH), is overleden op vrijdag 1 juni 1888 15.30 te Oudewater (Utr), is als overleden aangegeven op vrijdag 1 juni 1888 (aangever overlijden was Joseph Sanders (zie V-BD); getuige aangifte overlijden was Simon Meijer), is begraven op zondag 3 juni 1888 te Gouda (ZH) (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 195, is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg), wordt vermeld in akte van bekendheid op woensdag 7 januari 1829 te Gouda (ZH) of is in 1840 gebruiker van Hamingstraat 43 te Gouda of is in 1842 gebruiker van Wachterstraat 132 te Gouda of is in 1843 gebruiker van Gouwe 30 te Gouda. Jonas werd 78 jaar en 3 maanden.

Jonas trouwt op woensdag 3 april 1839 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Salomon Mozes Sanders (zie III-D.6), Meijer David Sanders (zie IV-Y), Cornelis Zonne en Gijsbert van Gent) op 29-jarige leeftijd met de 19-jarige Johanna David de Leeuw, dochter van Abram Gabriel de Leeuw en Schoontje Jacobs. Johanna, wonende te Alphen aan den Rijn (ZH) en te Gouda (ZH), is geboren op vrijdag 24 september 1819 te Nieuwkoop (ZH), is overleden op maandag 2 december 1889 te Gouda (ZH), is begraven op donderdag 5 december 1889 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 206, is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg). Johanna werd 70 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Van Jonas en Johanna zijn twaalf kinderen bekend:

1  Kato Sanders, dienstbode, wonende te Gouda (ZH), te Rotterdam (ZH) en te Oudewater (Utr), is geboren op zaterdag 25 juli 1840 19.00 te Gouda (ZH) (Wachterstraat 132), is als geboren aangegeven op maandag 27 juli 1840 (aangever geboorte was Jonas Joseph Sanders (zie IV-AK); getuigen aangifte geboorte waren Cornelis Johannes van der Grijp en Gijbert de Keijzer), is overleden op vrijdag 5 augustus 1921 te Amsterdam (NH), is begraven op maandag 8 augustus 1921 te Rotterdam (ZH). Kato werd 81 jaar en 11 dagen.

Kato trouwt op donderdag 11 november 1886 te Oudewater (Utr) (huwelijksgetuigen waren Jonas Joseph Sanders (zie IV-AK) en Abraham Sanders (zie V-BE)) op 46-jarige leeftijd met de 42-jarige Wolf Hijman Schrijver, zoon van Heijman Israel Schrijver en Eva David van Weezel. Wolf, Israelitisch koster, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op donderdag 25 april 1844 te Amsterdam (NH), is overleden op maandag 14 augustus 1916 te Den Haag (ZH), is begraven te Rotterdam (ZH) (op de Joodse begraafplaats aan het Toepad) grafnr.: F-04-20. Wolf werd 72 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

Wolf was eerder gehuwd (1) met Mietje Schaap.

2  Jeanette Sanders, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op dinsdag 10 mei 1842 17.00 aldaar (Wachterstraat 132), is als geboren aangegeven op donderdag 12 mei 1842 (aangever geboorte was Jonas Joseph Sanders (zie IV-AK); getuigen aangifte geboorte waren Cornelis Johannes van der Grijp en Hendrik de Zeeuw), wonende Turfmarkt 96 aldaar, is overleden op maandag 28 juli 1845 04.00 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 30 juli 1845 (aangever overlijden was Levie Joseph Sanders (zie IV-AC); getuige aangifte overlijden was Mozes Barend van Leer), is begraven op dinsdag 29 juli 1845 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade). Jeanette werd 3 jaar, 2 maanden en 18 dagen.

3  Elisabeth Sanders, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op dinsdag 3 oktober 1843 12.00 aldaar (Gouwe 30), is als geboren aangegeven op woensdag 4 oktober 1843 (aangever geboorte was Jonas Joseph Sanders (zie IV-AK); getuigen aangifte geboorte waren Reijnier Johannes Koppenol en Christiaan Louis Rond), wonende Gouwe 30 aldaar, is overleden op donderdag 28 maart 1844 21.00 aldaar, is als overleden aangegeven op zaterdag 30 maart 1844 (aangever overlijden was Pieter Schep; getuige aangifte overlijden was Pieter de Reus), is begraven op vrijdag 29 maart 1844 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade). Elisabeth werd 5 maanden en 25 dagen.

4  Joseph Sanders te Gouda (ZH), is geboren op dinsdag 4 maart 1845 08.00 aldaar (Gouwe 30), is als geboren aangegeven op woensdag 5 maart 1845 (aangever geboorte was Jonas Joseph Sanders (zie IV-AK); getuigen aangifte geboorte waren Obadja van Monnikendam en Isaac Levie Warrendorf), zie V-BD.

5  Abraham Sanders te Gouda (ZH), is geboren op zaterdag 6 maart 1847 23.00 aldaar (Groenendaal 51), is als geboren aangegeven op maandag 8 maart 1847 (aangever geboorte was Jonas Joseph Sanders (zie IV-AK); getuigen aangifte geboorte waren Reijnier Johannes Koppenol en Jacobus Henricus Zuijdveld), zie V-BE.

6  Roosje Sanders, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op zondag 17 september 1848 00.30 aldaar (Groenendaal 91), is als geboren aangegeven op maandag 18 september 1848 (aangever geboorte was Jonas Joseph Sanders (zie IV-AK); getuigen aangifte geboorte waren Meijer Mozes de Wolf en Lehman Isaac Warendorf), wonende Groenendaal 191 aldaar, is overleden op woensdag 1 mei 1850 05.00 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 2 mei 1850 (aangever overlijden was Joseph Eleazer van Dantzig; getuige aangifte overlijden was Lodevikus Jacobus Haas), is begraven op donderdag 2 mei 1850 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade). Roosje werd 1 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

7  Jeanette Sanders, wonende te Gouda (ZH), is geboren op donderdag 25 april 1850 aldaar, wonende Groenendaal 191 aldaar, is overleden op maandag 23 september 1850 14.00 aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 24 september 1850 (aangever overlijden was Abram Gabriel de Leeuw; getuige aangifte overlijden was Philip Mozes Wolf). Jeanette werd 4 maanden en 29 dagen.

8  Mozes Jonas Sanders is geboren op dinsdag 3 juni 1851 te Gouda (ZH), zie V-BF.

9  Rebecca Sanders, wonende te Oudewater (Utr) en aldaar, is geboren op zaterdag 31 mei 1856 te Gouda (ZH), wonende huisnummer 275 te Oudewater (Utr), is overleden op zondag 30 november 1873 23.00 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 1 december 1873 (aangever overlijden was Jonas Joseph Sanders (zie IV-AK); getuige aangifte overlijden was Jacob van der Bree), is begraven op maandag 1 december 1873 te Gouda (ZH) (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 123. Rebecca werd 17 jaar, 5 maanden en 30 dagen.

10  Leentje Sanders, wonende te Gouda (ZH), is geboren op vrijdag 29 januari 1858 14.30 aldaar, is als geboren aangegeven op zaterdag 30 januari 1858 (aangever geboorte was Jonas Joseph Sanders (zie IV-AK); getuigen aangifte geboorte waren Leonardus Gijsbertus van Velzen en Willem Hornes), wonende Groenendaal 91 aldaar, is overleden op dinsdag 19 november 1861 03.00 aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 19 november 1861 (aangever overlijden was Jonas Joseph Sanders (zie IV-AK); getuige aangifte overlijden was Willem Hornes). Leentje werd 3 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

11  Hester Sanders, wonende te Gouda (ZH) en te Oudewater (Utr), is geboren op maandag 25 februari 1861 17.00 te Gouda (ZH) (Groenendaal 91), is als geboren aangegeven op dinsdag 26 februari 1861 (aangever geboorte was Jonas Joseph Sanders (zie IV-AK); getuigen aangifte geboorte waren Willem Hornes en Martinus Hornes), wonende huisnummer 315 te Oudewater (Utr), is overleden op vrijdag 26 december 1862 aldaar. Hester werd 1 jaar, 10 maanden en 1 dag.

12  Benjamin Sanders is geboren op dinsdag 15 maart 1864 te Oudewater (Utr), zie V-BG.

IV-AL  Matje Salomon Sanders, dochter van Salomon Sanders (Shlomo) (III-V) en Engelina Mozes Levie de Haas, wonende te Gouda (ZH) en te New York (USA), is geboren in 1793 te Gouda (ZH), waarschijnlijk is overleden voor 1874 te Londen (GB), wordt vermeld in een notariële akte op maandag 18 januari 1808 te Gouda (ZH). Matje werd hoogstens 81 jaar.

Matje trouwt op vrijdag 28 april 1815 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Joseph Abraham Sanders (zie IV-G), Elias Cats, Simon Salomon van der Schaal en Elias Levie Cats) op 22-jarige leeftijd met de 19-jarige Levie Moses Lampie, zoon van Mozes Hijman Lampie en Eva Moses Noach. Levie, linnen winkelier, koopman en winkelier, wonende te Amsterdam (NH) (Sint Anthoniebreestraat 6), aldaar, te New York (USA) en te Londen (GB), is geboren op woensdag 7 oktober 1795 te Amsterdam (NH), is overleden na 1874. Levie werd minstens 79 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

Van Levie en Matje zijn acht kinderen bekend:

1  Sara Levie Lampie, wonende te Amsterdam (NH) en aldaar, is geboren op vrijdag 7 februari 1817 05.00 aldaar, is als geboren aangegeven op vrijdag 7 februari 1817 (aangever geboorte was Levie Moses Lampie; getuigen aangifte geboorte waren Hartog Isaac Barends en Koopman Alexander Sturkop), wonende Buitensingel 14 aldaar, is overleden (doodsoorzaak: waterzucht) op woensdag 13 oktober 1875 17.00 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 14 oktober 1875 (getuige aangifte overlijden was Mozes Marcus Koster), is begraven op zondag 17 oktober 1875 aldaar (op de Joodse begraafplaats Zeeburg) grafnr.: C-22-51. Sara werd 58 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Sara trouwt op woensdag 21 oktober 1874 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Jacob Zwalf, Isaac Rubens, Joseph Mozes Godefroi en Joseph Judels) op 57-jarige leeftijd met de 51-jarige Mozes David Oesterman, zoon van David Hartog Oesterman en Rachel David Schrijver. Mozes, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op maandag 25 augustus 1823 aldaar, wonende aldaar, is overleden op vrijdag 18 maart 1887 03.00 aldaar. Mozes werd 63 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

2  Salomon Levie Lampie, venter, huisknecht en werkman, wonende te Amsterdam (NH) en aldaar, is geboren op zaterdag 6 februari 1819 07.00 aldaar, is als geboren aangegeven op dinsdag 9 februari 1819 (aangever geboorte was Levie Moses Lampie; getuigen aangifte geboorte waren Mozes Isaac Fortuijn en Meijer Abraham Koppels), wonende Batavierstraat 47 aldaar, is overleden op donderdag 29 maart 1883 02.00 aldaar in het Israëlitsch Ziekenhuis (Nieuwe Kerkstraat 135, Amsterdam), is als overleden aangegeven op donderdag 29 maart 1883 (aangever overlijden was Abraham Logger; getuige aangifte overlijden was David Heilbron). Salomon werd 64 jaar, 1 maand en 23 dagen.

Salomon trouwt op woensdag 18 mei 1853 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Israel Zetter, Mozes Abraham Brander, Hartog Abraham Parsser en Heiman Assou) op 34-jarige leeftijd met de 44-jarige Saartje Assou, dochter van Marcus Hijman Assou en Sara Juda Metz. Saartje, dienstbode, wonende te Amsterdam (NH), is geboren in 1809 aldaar.

3  Mozes Levie Lampie, kleermaker, wonende te Amsterdam (NH) en aldaar, is geboren op maandag 16 april 1821 17.00 aldaar, is als geboren aangegeven op donderdag 19 april 1821 (aangever geboorte was Levie Moses Lampie; getuigen aangifte geboorte waren Pinas David Barmes en Abraham Jacob Duijts).

Mozes trouwt op woensdag 29 november 1843 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Philip Samuel Blitz, Mozes Israël Zetter, Mozes Zetter en Salomon Levie Lampie (zie IV-AL.2)) op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Sara Isaac Zetter, dochter van Isaac Israël Zetter en Annaatje Salomon Emriks. Sara is geboren op dinsdag 11 april 1820 te Amsterdam (NH).

4  doodgeboren dochter Lampie is doodgeboren op zaterdag 18 januari 1823 13.00 te Amsterdam (NH), is als overleden aangegeven op maandag 20 januari 1823 (aangever overlijden was Levie Moses Lampie; getuige aangifte overlijden was Pinas David Barmes).

5  Abraham Levie Lampie, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op dinsdag 23 december 1823 06.00 aldaar (Sint Anthoniebreestraat 6), is als geboren aangegeven op woensdag 24 december 1823 (aangever geboorte was Levie Moses Lampie; getuigen aangifte geboorte waren Mozes Elias Snitsler en Ruben Levie Rubens).

6  Heintje Levie Lampie, wonende te Amsterdam (NH) en aldaar, is geboren op zaterdag 25 februari 1826 18.00 aldaar (Sint Anthoniebreestraat 6), is als geboren aangegeven op dinsdag 28 februari 1826 (aangever geboorte was Levie Moses Lampie; getuigen aangifte geboorte waren Koopman Alexander Sturkop en Hartog Jacob Cohenno), wonende aldaar, is overleden op vrijdag 24 augustus 1827 06.00 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 24 augustus 1827 (aangever overlijden was Levie Moses Lampie; getuige aangifte overlijden was Levie Hamburger). Heintje werd 1 jaar, 5 maanden en 30 dagen.

7  Judik Lampie, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op vrijdag 26 september 1828 03.00 aldaar (Jodenbreestraat 7), is als geboren aangegeven op vrijdag 26 september 1828 (aangever geboorte was Levie Moses Lampie; getuigen aangifte geboorte waren Lehman Hartog Post en Mozes Abraham Brander), is overleden op woensdag 14 januari 1829 aldaar. Judik werd 3 maanden en 19 dagen.

8  Kaatje Lampie, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op woensdag 18 november 1829 04.00 aldaar (Jodenbreestraat 7), is als geboren aangegeven op woensdag 18 november 1829 (aangever geboorte was Levie Moses Lampie; getuigen aangifte geboorte waren David Coronel en Levie Moses Snijders), is overleden op dinsdag 15 december 1829 aldaar. Kaatje werd 27 dagen.

IV-AM  Jacob Salomon Sanders, zoon van Salomon Sanders (Shlomo) (III-V) en Engelina Mozes Levie de Haas, koopman, ijzersmid en smid, wonende te Gouda (ZH), aldaar, te Rotterdam (ZH), te Amsterdam (NH) en aldaar (Delfschevaart), is geboren op vrijdag 17 juni 1796 te Gouda (ZH), wonende te Rotterdam (ZH), is overleden op donderdag 25 februari 1875 19.00 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 26 februari 1875 (aangever overlijden was Jacobus Groeneveld; getuige aangifte overlijden was Pieter Schoenmaker), is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Dijkstraat) grafnr.: 3-19, is op vrijdag 24 juni 1796 aldaar besneden of wordt vermeld in een notariële akte op maandag 18 januari 1808 te Gouda (ZH) of wordt vermeld in akte betreffende benoeming voogd op woensdag 15 februari 1815 aldaar of is in 1818 gebruiker van Boompjes 147 te Rotterdam of is in 1821 gebruiker van Boompjes 137 te Rotterdam of is in 1823 gebruiker van Nieuwstraat D-370 te Rotterdam of is in 1827 gebruiker van Boompjes 128 te Rotterdam of is in 1839 gebruiker van Leeuwenstraat 598 te Rotterdam. Jacob werd 78 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

Jacob trouwt op woensdag 4 december 1816 te Rotterdam (ZH) (huwelijksgetuigen waren Hendrik van Eek en Willem van Aalst) op 20-jarige leeftijd met de 24-jarige Sophia Josua Polak, dochter van Josua Polak en Engeltje Sanders (III-S). Sophia, wonende te Rotterdam (ZH) en aldaar, is geboren op zondag 1 januari 1792 aldaar, wonende aldaar, is overleden op vrijdag 26 februari 1875 07.00 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 26 februari 1875 (getuigen aangifte overlijden waren Pieter Schoenmaker en Jacobus Groeneveld), is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Dijkstraat) grafnr.: 4-25. Sophia werd 83 jaar, 1 maand en 25 dagen.

Van Jacob en Sophia zijn zeven kinderen bekend:

1  Salomon Jacob Sanders is geboren op maandag 20 juli 1818 07.30 te Rotterdam (ZH), is als geboren aangegeven op maandag 20 juli 1818 (aangever geboorte was Jacob Salomon Sanders (zie IV-AM); getuigen aangifte geboorte waren Adolphus Daniel Leviter en Jacob Elias den Arend), zie V-BH.

2  Josua Sanders te Rotterdam (ZH), is geboren op vrijdag 17 september 1819 17.00 aldaar (Boompjes 137), is als geboren aangegeven op maandag 20 september 1819 (aangever geboorte was Jacob Salomon Sanders (zie IV-AM); getuigen aangifte geboorte waren Israel Benedictus en David Polak), zie V-BI.

3  Mozes Sanders te Rotterdam (ZH), is geboren op dinsdag 3 juli 1821 23.00 aldaar (Boompjes 137), is als geboren aangegeven op donderdag 5 juli 1821 (aangever geboorte was Antonetta Viertelhausen; getuigen aangifte geboorte waren Willem van Aalst en Dirk Arnoldus Berg), zie V-BJ.

4  Isaac Sanders te Rotterdam (ZH), is geboren op maandag 17 maart 1823 04.00 aldaar (Boompjes 137), is als geboren aangegeven op dinsdag 18 maart 1823 (aangever geboorte was Antonetta Viertelhausen; getuigen aangifte geboorte waren Willem van Aalst en Dirk Arnoldus Berg), zie V-BK.

5  Salomon Sanders te Rotterdam (ZH), is geboren op zaterdag 28 mei 1825 05.00 aldaar (Boompjes 137), is als geboren aangegeven op maandag 30 mei 1825 (aangever geboorte was Anthonetta Viertelhausen; getuigen aangifte geboorte waren Willem van Aalst en Dirk Arnoldus Berg), zie V-BL.

6  Abraham Sanders te Rotterdam (ZH), is geboren op dinsdag 24 april 1827 08.00 aldaar (Boompjes 137), is als geboren aangegeven op dinsdag 24 april 1827 (aangever geboorte was Anthonetta Viertelhausen; getuigen aangifte geboorte waren Willem van Aalst en Dirk Arnoldus Berg), zie V-BM.

7  Engelina Sanders, werkster, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op zaterdag 8 augustus 1829 04.00 aldaar (Boompjes 137), is als geboren aangegeven op zaterdag 8 augustus 1829 (aangever geboorte was Anthonetta Viertelhausen; getuigen aangifte geboorte waren Willem van Aalst en Dirk Arnoldus Berg), is ongehuwd overleden op woensdag 6 december 1905 aldaar, is begraven op donderdag 7 december 1905 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan het Toepad) grafnr.: D-05-05. Engelina werd 76 jaar, 3 maanden en 28 dagen.

IV-AN  Beletje Salomon Sanders, dochter van Salomon Sanders (Shlomo) (III-V) en Engelina Mozes Levie de Haas, wonende te Gouda (ZH) en te Amsterdam (NH), is geboren in augustus 1799 te Gouda (ZH), wonende Kromboomsloot 1-19 te Amsterdam (NH), is overleden op zondag 16 juli 1843 13.00 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 17 juli 1843 (aangever overlijden was Abraham Jonas Hamburger; getuige aangifte overlijden was Mozes Abraham Brander), is begraven op dinsdag 18 juli 1843 te Muiderberg (NH) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: B-19-038, wordt vermeld in een notariële akte op maandag 18 januari 1808 te Gouda (ZH) of wordt vermeld in akte betreffende benoeming voogd op woensdag 15 februari 1815 aldaar of wordt vermeld in akte van bekendheid op woensdag 8 april 1818 aldaar. Beletje werd 43 jaar en 11 maanden.

Beletje trouwt op vrijdag 24 april 1818 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Abraham Sanders (zie III-N), Abraham Emanuel van Gelderen, Pieter (Franszoon) Huyser en Dirk Vos) op 18-jarige leeftijd met de 31-jarige Levie Samson Knoek ook genaamd Leib Knoehch, zoon van Samson David Knoek en Vrouwtje Joseph Levie. Levie, koopman, katoenwinkelier, venter en vleeschhouwer, wonende te Amsterdam (NH), aldaar (Sint Anthoniebreestraat 21) en aldaar, is geboren op donderdag 16 november 1786 aldaar, wonende Koningstraat 1-35 aldaar, is overleden op zaterdag 22 april 1876 17.00 aldaar, is als overleden aangegeven op zondag 23 april 1876 (getuige aangifte overlijden was David de Groot), is op donderdag 23 november 1786 besneden. Levie werd 89 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

Van Levie en Beletje zijn acht kinderen bekend:

1  Engelina Levie Knoek, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op zaterdag 23 oktober 1819 aldaar, wonende Groenburgwal 51 aldaar, is overleden op zondag 20 mei 1883 14.00 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 21 mei 1883 (aangever overlijden was Emanuel Philip Arons; getuige aangifte overlijden was Jacob Salomon de Jong). Engelina werd 63 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

Engelina trouwt op donderdag 23 maart 1843 te Amsterdam (NH) op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Salomon Aron de Jong, zoon van Aron Eliazer de Jong en Beletje van Heeks. Salomon, winkelier, wonende te Amsterdam (NH) en aldaar, is geboren op zaterdag 13 mei 1820 aldaar, wonende aldaar, is overleden op maandag 3 april 1905 22.00 aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 4 april 1905 (aangever overlijden was Jacob Sluijs; getuige aangifte overlijden was Jacques Kwieser). Salomon werd 84 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

Salomon was later gehuwd (2) met Mietje Keesing.

2  Eva Levie Knoek, wonende te Amsterdam (NH) en aldaar, is geboren op zaterdag 16 juni 1821 19.00 aldaar (Sint Anthoniebreestraat 21), is als geboren aangegeven op woensdag 20 juni 1821 (aangever geboorte was Keetje Hijmans; getuigen aangifte geboorte waren Pinas David Barmes en Machiel Hartog Parsser), wonende Korte Amstelstraat 1 aldaar, is overleden op maandag 24 april 1893 22.00 aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 25 april 1893 (aangever overlijden was Isaac Cardozo; getuige aangifte overlijden was Mozes Cardozo). Eva werd 71 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

Eva trouwt op donderdag 27 november 1845 te Kampen (Ovl) op 24-jarige leeftijd met de 28-jarige Joseph Levi van Geldere, zoon van Joseph Levi van Gelderen en Keetje Hompes. Joseph, koopman, is geboren op donderdag 3 april 1817 te Kampen (Ovl), is overleden op donderdag 19 april 1877 aldaar. Joseph werd 60 jaar en 16 dagen.

3  Abraham Levie Knoek, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op dinsdag 8 juli 1823 18.00 aldaar (Batavierstraat 31), is als geboren aangegeven op vrijdag 11 juli 1823 (aangever geboorte was Levie Samson Knoek; getuigen aangifte geboorte waren Mozes Levie Tafelkruijer en Abraham Jonas Hamburger).

4  Vrouwtje Levie Knoek, wonende te Amsterdam (NH) en aldaar, is geboren op vrijdag 11 november 1825 07.00 aldaar (Kromboomsloot 19), is als geboren aangegeven op maandag 14 november 1825 (aangever geboorte was Alexander van Hierden; getuigen aangifte geboorte waren Benedictus Abraham Delaville en Abraham Jonas Hamburger), wonende Koningstraat 37 aldaar, is overleden op woensdag 6 april 1887 09.00 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 7 april 1887 (aangever overlijden was Zadok Hekster; getuige aangifte overlijden was Leendert van den Berg). Vrouwtje werd 61 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

Vrouwtje trouwt op donderdag 28 juni 1849 te Amsterdam (NH) op 23-jarige leeftijd met de 36-jarige Elias Mossel, zoon van Salomon Elias Mossel en Grietje Meijer. Elias, koopman, wonende te Amsterdam (NH), is geboren in april 1813 te Medemblik (NH).

5  Salomon Levie Knoek, wonende te Amsterdam (NH) en aldaar, is geboren op woensdag 19 maart 1828 21.00 aldaar (dwarsboomsloot 19), is als geboren aangegeven op vrijdag 21 maart 1828 (aangever geboorte was Levie Samson Knoek; getuigen aangifte geboorte waren Levie Hamburger en Abraham Jonas Hamburger), wonende Rapenburgerstraat 118 aldaar, is overleden op zaterdag 27 oktober 1888 04.00 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 29 oktober 1888 (aangever overlijden was Abraham Hijman Couzijn; getuige aangifte overlijden was Jacob Simon Coopman). Salomon werd 60 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

Salomon trouwt op woensdag 7 mei 1851 te Amsterdam (NH) op 23-jarige leeftijd met de 29-jarige Reijntje van Menk, dochter van Salomon van Menk en Saartje Simon Brandes. Reijntje is geboren in 1822 te Harderwijk (Gld), is overleden na 1888. Reijntje werd minstens 66 jaar.

6  Joseph Knoek, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op donderdag 28 oktober 1830 05.00 aldaar (Boomsloot 19), is als geboren aangegeven op zaterdag 30 oktober 1830 (aangever geboorte was Frederica Coersse; getuigen aangifte geboorte waren Mijndert Stempelveld en Johannes Muller).

7  Samson Levie Knoek, steendrukker, wonende te Amsterdam (NH) en aldaar, is geboren op zondag 8 februari 1835 07.00 aldaar (Kromboomsloot 19), is als geboren aangegeven op maandag 9 februari 1835 (aangever geboorte was Levie Samson Knoek; getuigen aangifte geboorte waren Mozes Abraham Brander en Abraham Jonas Hamburger), wonende Zwanenburgwal 78 aldaar, is overleden op donderdag 2 januari 1896 14.30 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 3 januari 1896 (aangever overlijden was Levie Brandon; getuige aangifte overlijden was Abraham Levie Vuijsje). Samson werd 60 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

Samson trouwt op woensdag 28 maart 1855 te Amsterdam (NH) op 20-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Rachel Arpels, dochter van Salomon Pinas Arpels en Marretje van Rijn. Rachel, wonende te Amsterdam (NH) en aldaar, is geboren op maandag 5 november 1832 01.00 aldaar (Eerste Weesperstraat 132), is als geboren aangegeven op woensdag 7 november 1832 (aangever geboorte was Salomon Pinas Arpels; getuigen aangifte geboorte waren Juda Hartog Dikker en Gerrit Meijer Gersoni), wonende Zandstraat 12 aldaar, is overleden op maandag 17 juli 1882 00.30 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 17 juli 1882 (aangever overlijden was Salomon Knoek; getuige aangifte overlijden was Israel Hammel). Rachel werd 49 jaar, 8 maanden en 12 dagen. Samson trouwt op woensdag 4 december 1889 te Amsterdam (NH) op 54-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Bertha Kann, dochter van Isaac Kann en Rosina Meyer. Bertha is geboren in 1859.

8  Rebekka Levie Knoek, wonende te Amsterdam (NH) en aldaar, is geboren op maandag 1 januari 1838 03.00 aldaar (Kromboomsloot 19), is als geboren aangegeven op dinsdag 2 januari 1838 (aangever geboorte was Jan Pieter Weisz; getuigen aangifte geboorte waren Jan Jacob Frank en Pieter Weisz), wonende aldaar, is overleden op dinsdag 26 oktober 1915 15.30 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 27 oktober 1915 (aangever overlijden was Albertus Ophof; getuige aangifte overlijden was Jan Voogd). Rebekka werd 77 jaar, 9 maanden en 25 dagen.

Rebekka trouwt op woensdag 17 november 1858 te Amsterdam (NH) op 20-jarige leeftijd met de 23-jarige Israel Samson, zoon van Samuel Samson en Rebecca Hammel. Israel, koopman, wonende te Amsterdam (NH) en aldaar, is geboren op woensdag 13 mei 1835 04.00 aldaar (Batavierstraat 31), is als geboren aangegeven op vrijdag 15 mei 1835 (aangever geboorte was Samuel Samson; getuigen aangifte geboorte waren Abraham Isaac Heiman en Eleazer Arend de Jong).

IV-AO  N.N. Sanders, kind van Salomon Sanders (Shlomo) (III-V) en Engelina Mozes Levie de Haas, is geboren in maart 1800 te Gouda (ZH), is begraven op maandag 3 september 1804 te Rotterdam (ZH) (op de Joodse begraafplaats aan het Toepad). N werd 4 jaar en 6 maanden.

IV-AP  Klaartje Salomon Sanders, dochter van Salomon Sanders (Shlomo) (III-V) en Engelina Mozes Levie de Haas, wonende te Gouda (ZH), is geboren op maandag 6 september 1802 aldaar, wonende Nieuwstraat 4-166, is overleden op dinsdag 21 september 1858 11.00 te Rotterdam (ZH), is als overleden aangegeven op woensdag 22 september 1858 (aangever overlijden was Mozes van Gosselaar; getuige aangifte overlijden was Pieter van Vliet), wordt vermeld in een notariële akte op maandag 18 januari 1808 te Gouda (ZH) of wordt vermeld in akte betreffende benoeming voogd op woensdag 15 februari 1815 aldaar. Klaartje werd 56 jaar en 15 dagen.

Klaartje heeft een huwelijkscontract opgemaakt op vrijdag 23 februari 1821 te Gouda (ZH), trouwt op woensdag 24 maart 1824 aldaar (huwelijksgetuigen waren Abraham Emanuel van Gelderen, Christiaan Lorius, Nicolaas van Komen en Elias Levie Cats) op 21-jarige leeftijd met de 32-jarige Jacob Daniel de Levita, zoon van Daniel Jacob Levie en Rachel Abraham. Jacob, koopman en winkelier, wonende te Rotterdam (ZH) en aldaar, is geboren op zondag 3 april 1791 aldaar, is overleden op dinsdag 23 juli 1872 te Hamburg (D), is op zondag 10 april 1791 te Rotterdam (ZH) besneden. Jacob werd 81 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

Van Jacob en Klaartje zijn acht kinderen bekend:

1  Daniel Jacob de Levita is geboren op vrijdag 4 februari 1825 te Rotterdam (ZH).

2  Engelina de Levita, wonende te Dordrecht (ZH), is geboren op donderdag 19 oktober 1826 te Rotterdam (ZH), wonende Knolhaven 8 te Dordrecht (ZH), is overleden op woensdag 16 september 1896 12.00 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 16 september 1896 (aangever overlijden was Noach Meijer; getuige aangifte overlijden was Izaak Zadoks), is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: 10-10. Engelina werd 69 jaar, 10 maanden en 28 dagen.

Engelina trouwt op woensdag 19 mei 1847 te Dordrecht (ZH) op 20-jarige leeftijd met de 33-jarige Isaak Salomon Groen, zoon van Salomon Isaac Groen en Sara Jacob Munnikenhof. Isaak, wonende te Amsterdam (NH) en te Dordrecht (ZH), is geboren op zondag 26 december 1813 07.00 te Amsterdam (NH) (Marken), is als geboren aangegeven op maandag 27 december 1813 (aangever geboorte was Salomon Isaac Groen; getuigen aangifte geboorte waren Marcus Gerrit Groen en Mozes Benjamin Groen), wonende te Dordrecht (ZH), is overleden op vrijdag 8 mei 1885 08.00 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 8 mei 1885 (aangever overlijden was Andries Polak; getuige aangifte overlijden was Henri Jousse Clausing), is begraven op zondag 10 mei 1885 aldaar (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: 12-26. Isaak werd 71 jaar, 4 maanden en 12 dagen.

3  Abraham de Levita is geboren op zaterdag 18 juli 1829 te Rotterdam (ZH), is overleden op dinsdag 29 december 1829 aldaar. Abraham werd 5 maanden en 11 dagen.

4  Rosalie de Levita is geboren op dinsdag 25 januari 1831 te Rotterdam (ZH), is overleden op zaterdag 29 januari 1910 aldaar, is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats aan het Toepad) grafnr.: D-02-31. Rosalie werd 79 jaar en 4 dagen.

Rosalie trouwt op woensdag 16 november 1853 te Rotterdam (ZH) op 22-jarige leeftijd met de 45-jarige Benjamin Berlijn, zoon van Salomon Marcus Berlijn en Trijntje Eliazar Witmondt. Benjamin is geboren in 1808 te Edam (NH), is overleden op donderdag 19 januari 1871 te Rotterdam (ZH). Benjamin werd 63 jaar.

5  Salomon de Levita is geboren op donderdag 5 september 1833 te Rotterdam (ZH), is overleden op zondag 16 november 1902 aldaar, is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats aan het Toepad) grafnr.: D-09-05. Salomon werd 69 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

Salomon trouwt op woensdag 2 februari 1859 te Rotterdam (ZH) op 25-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Rosetta de Sterke, dochter van Isaac Levie de Sterke en Kaatje van Lier. Rosetta is geboren op maandag 4 januari 1836 te Rotterdam (ZH), is overleden op donderdag 5 september 1867 te Kralingen - Rotterdam (ZH). Rosetta werd 31 jaar, 8 maanden en 1 dag. Salomon trouwt op woensdag 19 augustus 1868 te Rotterdam (ZH) op 34-jarige leeftijd (2) met de 38-jarige Bathje Wolf, dochter van Salomon Wolf en Sophia Abraham Hartog van Gelder. Bathje, wonende te Zaltbommel (Gld), is geboren op maandag 26 juli 1830 07.30 aldaar, is als geboren aangegeven op dinsdag 27 juli 1830 (aangever geboorte was Salomon Wolf), is overleden op zondag 25 januari 1903 te Rotterdam (ZH), is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats aan het Toepad) grafnr.: D-09-09. Bathje werd 72 jaar, 5 maanden en 30 dagen.

6  Elizabeth de Levita is geboren op vrijdag 6 september 1833 te Rotterdam (ZH).

Elizabeth trouwt op woensdag 3 november 1858 te Rotterdam (ZH) op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Wolf Isaac de Leeuwe, zoon van Izaak Levie de Leeuwe en Klaartje Isaak Flessenaar. Wolf, kunstdraaier en koopman, is geboren op vrijdag 16 september 1831 te Amsterdam (NH).

7  Mietje de Levita is geboren op dinsdag 18 oktober 1836 te Rotterdam (ZH), is overleden op woensdag 11 mei 1904 aldaar, is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats aan het Toepad) grafnr.: D-08-12. Mietje werd 67 jaar, 6 maanden en 23 dagen.

Mietje trouwt op woensdag 8 december 1858 te Dordrecht (ZH) op 22-jarige leeftijd met de 32-jarige Salomon van der Meusen, zoon van Salomon Barend van der Meusen en Sara Salomon Cohen. Salomon, koopman, wonende te Dordrecht (ZH), is geboren in 1826 te 's-Gravendeel (ZH), is overleden op vrijdag 2 oktober 1903 te Rotterdam (ZH). Salomon werd 77 jaar.

8  Abraham de Levita, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op maandag 16 september 1844 24.00 aldaar (Nieuwstraat 165), is als geboren aangegeven op dinsdag 17 september 1844 (aangever geboorte was Jacob Daniel de Levita; getuigen aangifte geboorte waren Nicolaas Dirk van Duijl en Barend Jan van Riemsdijk).

IV-AQ  N.N. Sanders, kind van Salomon Sanders (Shlomo) (III-V) en Engelina Mozes Levie de Haas, is geboren op zaterdag 18 februari 1804 te Gouda (ZH), is begraven op vrijdag 2 maart 1804 te Rotterdam (ZH) (op de Joodse begraafplaats aan het Toepad). N werd 13 dagen.

IV-AR  N.N. Sanders, kind van Salomon Sanders (Shlomo) (III-V) en Engelina Mozes Levie de Haas, is geboren in juli 1805 te Gouda (ZH), is overleden op zondag 14 juli 1805 aldaar, is begraven op maandag 15 juli 1805 te Rotterdam (ZH).

IV-AS  Sander Salomon Sanders, zoon van Salomon Sanders (Shlomo) (III-V) en Engelina Mozes Levie de Haas, is geboren in juli 1806 te Gouda (ZH), is overleden op woensdag 24 september 1806 aldaar, is begraven op donderdag 25 september 1806 te Rotterdam (ZH). Sander werd 2 maanden.


Generatie V

(van 1797 tot 1931)

In deze generatie zijn 36 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 221 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1830 en 1894. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Gouda (ZH) (71x), Rotterdam (ZH) (55x), Amsterdam (NH) (38x), Erp (Nbr) (10x), Ouderkerk aan den IJssel (10x), Ophemert (8x), Arnhem (Gld) (5x), IJsselstein (Utr) (5x), Oudewater (Utr) (3x), Dirksland (ZH) (2x), Dordrecht (ZH) (2x), Oisterwijk (Nbr) (2x), Zutphen (Gld) (2x), Werkendam (Nbr) (2x), Utrecht, Varik, Veghel (Nbr), Den Haag (ZH) en Nijmegen (Gld).

V-A  Abraham de Jong, zoon van Barend Abraham de Jong (IV-B) en Judith van der Sluis, is geboren op maandag 1 januari 1838 te Amersfoort (Utr), is als geboren aangegeven op dinsdag 2 januari 1838, is overleden op donderdag 1 december 1853 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 1 december 1853. Abraham werd 15 jaar en 11 maanden.

V-B  Salomon de Jong, zoon van Barend Abraham de Jong (IV-B) en Judith van der Sluis, is geboren op dinsdag 10 mei 1842 te Amersfoort (Utr), is als geboren aangegeven op dinsdag 10 mei 1842.

V-C  Benjamin de Jong, zoon van Barend Abraham de Jong (IV-B) en Judith van der Sluis, is geboren op vrijdag 5 juli 1850 te Amersfoort (Utr), is als geboren aangegeven op zaterdag 6 juli 1850.

V-D  Mozes de Jong, zoon van Barend Abraham de Jong (IV-B) en Judith van der Sluis, is geboren op zondag 1 februari 1852 te Amersfoort (Utr), is als geboren aangegeven op dinsdag 3 februari 1852.

V-E  Matje Joseph Sanders, dochter van Joseph Abraham Sanders (IV-G) en Beletje Mozes de Haas, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op dinsdag 16 februari 1802 te Gouda (ZH), wonende te Rotterdam (ZH), is overleden op dinsdag 15 april 1856 22.00 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 16 april 1856 (aangever overlijden was Samuel Josua Polak (zie III-S.4); getuige aangifte overlijden was Abraham Nunes Carvalho), wordt vermeld in akte Vredegerecht op vrijdag 1 november 1822 te Gouda (ZH) of wordt vermeld in akte van bekendheid op woensdag 17 maart 1830 aldaar. Matje werd 54 jaar, 1 maand en 30 dagen.

Matje trouwt op woensdag 5 mei 1830 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Marcus Levie Manheim, Isaac Mozes de Haas, Jacob Abraham Sanders (zie IV-E) en Jacob Hartog Polak) op 28-jarige leeftijd met de 36-jarige Samuel Josua Polak, zoon van Josua Polak en Engeltje Sanders (III-S). Samuel, koopman en venter, wonende te Rotterdam (ZH), aldaar, aldaar (Schavensteeg 177) en aldaar (Leeuwelaan 233), is geboren op zondag 2 februari 1794 aldaar, is overleden op maandag 14 januari 1861 aldaar. Samuel werd 66 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

Van Samuel en Matje zijn acht kinderen bekend:

1  Bettij Polak, ventster, wonende te Gouda (ZH), te Rotterdam (ZH) en aldaar, is geboren op vrijdag 18 juni 1830 13.00 te Gouda (ZH) (Wijdstraat 127), is als geboren aangegeven op zaterdag 19 juni 1830 (aangever geboorte was Samuel Josua Polak (zie III-S.4); getuigen aangifte geboorte waren Pieter Pierson en Joseph Abraham Sanders (zie IV-G)), wonende Boerenvischmarkt te Rotterdam (ZH), is overleden op maandag 27 april 1896 02.00 aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 28 april 1896 (aangever overlijden was Simon Koster; getuige aangifte overlijden was Leonardus Gerardus Boogers), is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats aan het Toepad) grafnr.: B-01-21. Bettij werd 65 jaar, 10 maanden en 9 dagen.

Bettij trouwt op woensdag 8 november 1854 te Rotterdam (ZH) (huwelijksgetuigen waren Isaac Sanders (zie V-BK), Josua Sanders (zie V-BI), David Nunes Carvalho en Abraham Nunes Carvalho) op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Raphael Andries Ensel, zoon van Andries Sally Ensel en Chrisje Nunes Carvalho. Raphael, sigarenmaker en koopman, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op dinsdag 12 april 1831 te Amsterdam (NH), is overleden op zaterdag 11 juni 1904 te Rotterdam (ZH), is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats aan het Toepad) grafnr.: D-08-15. Raphael werd 73 jaar, 1 maand en 30 dagen.

2  Engeltje Polak, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op zaterdag 3 maart 1832 te Rotterdam (ZH), wonende Lange Houtstraat 44 te Amsterdam (NH), is overleden op maandag 16 april 1877 18.00 aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 17 april 1877. Engeltje werd 45 jaar, 1 maand en 13 dagen.

Engeltje trouwt op woensdag 28 januari 1863 te Rotterdam (ZH) op 30-jarige leeftijd met de 22-jarige Alexander Croonenberg, zoon van Zacharias Alexander Juda Croonenberg en Esther Zwalf. Alexander, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op maandag 8 juni 1840 aldaar, wonende aldaar, is overleden op donderdag 29 december 1898 00.30 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 29 december 1898. Alexander werd 58 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

Alexander was later gehuwd (2) met Betje de Rosa.

3  Sophia Polak, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op maandag 17 februari 1834 aldaar, wonende Kipstraat aldaar, is overleden op dinsdag 28 december 1897 09.00 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 29 december 1897 (aangever overlijden was Simon Koster; getuige aangifte overlijden was Mozes Stad), is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats aan het Toepad) grafnr.: B-02-11. Sophia werd 63 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

Sophia trouwt op woensdag 21 april 1858 te Rotterdam (ZH) op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Salomon van Geldere, zoon van Hartog Isaac van Geldere en Leentje de Jong. Salomon, wonende te Naaldwijk, is geboren op zaterdag 12 april 1834 22.00 aldaar, is als geboren aangegeven op maandag 14 april 1834 (aangever geboorte was Hartog Isaac van Geldere; getuigen aangifte geboorte waren Izak de Jong en Hompes de Jong), is overleden op zaterdag 6 mei 1922 te Rotterdam (ZH), is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats aan het Toepad) grafnr.: H-04-10. Salomon werd 88 jaar en 24 dagen.

4  Josua Samuel Polak is geboren op woensdag 21 oktober 1835 te Rotterdam (ZH), is overleden op woensdag 8 september 1841 aldaar. Josua werd 5 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

5  Mozes Polak is geboren op zaterdag 11 augustus 1838 te Rotterdam (ZH), is overleden op maandag 19 oktober 1846 aldaar. Mozes werd 8 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

6  Rosetta Polak is geboren op zaterdag 3 oktober 1840 te Rotterdam (ZH), is overleden op zaterdag 7 maart 1925 aldaar, is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats aan het Toepad) grafnr.: J-01-21. Rosetta werd 84 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

7  Mietje Polak is geboren op vrijdag 3 mei 1844 te Rotterdam (ZH).

8  Jozua Polak, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op donderdag 6 augustus 1846 aldaar, wonende Hoogstraat aldaar, is overleden op zondag 1 december 1895 07.00 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 2 december 1895 (aangever overlijden was Jacob van Nimwegen; getuige aangifte overlijden was Cornelis Johannes Verschoof). Jozua werd 49 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

Jozua trouwt op woensdag 21 juni 1876 te Rotterdam (ZH) op 29-jarige leeftijd met de 31-jarige Belia Cohen, dochter van Benjamin Salomon Cohen en Rachel Langendijk. Belia is geboren op zaterdag 22 juni 1844 te Geervliet (ZH), is overleden voor 1895. Belia werd hoogstens 50 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

V-F  Rachel Joseph Sanders, dochter van Joseph Abraham Sanders (IV-G) en Beletje Mozes de Haas, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op woensdag 3 oktober 1804 te Gouda (ZH), wonende Pottebakkerssteeg te Rotterdam (ZH), is overleden op zaterdag 20 april 1878 21.00 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 22 april 1878 (aangever overlijden was Mozes van Gosselaar; getuige aangifte overlijden was Marius Lucius Kool), wordt vermeld in akte Vredegerecht op vrijdag 1 november 1822 te Gouda (ZH) of wordt vermeld in akte van bekendheid op woensdag 17 juli 1833 aldaar. Rachel werd 73 jaar, 6 maanden en 17 dagen.

Rachel trouwt op woensdag 4 september 1833 te Rotterdam (ZH) (huwelijksgetuigen waren Mozes Pool en Mozes de Roode) op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige Josua Barend Polak, zoon van Barend Josua Polak en Mietje Abraham Sanders (IV-H). Josua, koopman, pettenmaker en venter, wonende te Rotterdam (ZH) (Boompjes 137), aldaar en aldaar (Pottebakkerssteeg 170), is geboren op donderdag 12 februari 1807 aldaar, is overleden op vrijdag 24 juli 1868 03.00 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 24 juli 1868 (aangever overlijden was Mozes van Gosselaar; getuige aangifte overlijden was Adrianus Leonardus Stortenbeeke), wordt vermeld in 1833 aldaar of wordt vermeld in 1833 aldaar. Josua werd 61 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

Van Josua en Rachel zijn zeven kinderen bekend:

1  Mietje Polak, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op zondag 15 juni 1834 aldaar, wonende Schiedamsedijk aldaar, is overleden op zondag 12 januari 1890 05.00 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 13 januari 1890 (aangever overlijden was Simon Koster; getuige aangifte overlijden was Salomon Meijer Stad). Mietje werd 55 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

Mietje trouwt op woensdag 19 juni 1861 te Rotterdam (ZH) op 27-jarige leeftijd met de 38-jarige Benjamin Heijman Fransman, zoon van Heijman Benjamin Fransman en Sophia van Gich. Benjamin is geboren op zondag 29 december 1822 te Rotterdam (ZH), is overleden op dinsdag 21 december 1824 aldaar. Benjamin werd 1 jaar, 11 maanden en 22 dagen.

2  Elizabeth Polak is geboren op donderdag 18 februari 1836 te Rotterdam (ZH), is overleden op maandag 16 april 1838 aldaar. Elizabeth werd 2 jaar, 1 maand en 29 dagen.

3  Engeltje Polak is geboren op zaterdag 17 maart 1838 te Rotterdam (ZH), is overleden op vrijdag 11 april 1902 aldaar. Engeltje werd 64 jaar en 25 dagen.

4  Barend Josua Polak, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op donderdag 9 juli 1840 09.00 aldaar (Boompjes 136), is als geboren aangegeven op zaterdag 11 juli 1840 (aangever geboorte was Josua Barend Polak (zie IV-H.2); getuigen aangifte geboorte waren Jacob Salomon Sanders (zie IV-AM) en Samuel Josua Polak (zie III-S.4)), is overleden op maandag 11 juli 1904 aldaar, is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats aan het Toepad) grafnr.: C-07-12. Barend werd 64 jaar en 2 dagen.

Barend trouwt op donderdag 26 november 1874 te Oud-Beijerland (ZH) op 34-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Saartje Cohen, dochter van David Elias Cohen en Rhijntje van den Berg. Saartje is geboren in 1849 te Oud-Beijerland (ZH), is overleden op donderdag 18 februari 1886 te Rotterdam (ZH). Saartje werd 37 jaar. Barend trouwt op woensdag 3 augustus 1887 te Rotterdam (ZH) op 47-jarige leeftijd (2) met de 34-jarige Jacomijntje Cohen, dochter van David Elias Cohen en Rhijntje van den Berg. Jacomijntje is geboren op donderdag 2 december 1852 te Oud-Beijerland (ZH), is overleden op donderdag 29 maart 1934 te Rotterdam (ZH), is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats aan het Toepad) grafnr.: I-06-02. Jacomijntje werd 81 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

5  Betje Polak, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op dinsdag 11 oktober 1842 aldaar, wonende West Pottenbakkerssteeg aldaar, is overleden op maandag 18 augustus 1890 03.00 aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 19 augustus 1890 (aangever overlijden was Simon Koster; getuige aangifte overlijden was Gijsbert Vermeulen). Betje werd 47 jaar, 10 maanden en 7 dagen.

6  Abraham Polak, zonder beroep, wonende te Rotterdam (ZH) en aldaar, is geboren op zaterdag 21 september 1844 01.00 aldaar (Boompjes 136), is als geboren aangegeven op zaterdag 21 september 1844 (aangever geboorte was Josua Barend Polak (zie IV-H.2); getuigen aangifte geboorte waren Samuel Barend Polak (zie IV-H.4) en Jacob Salomon Sanders (zie IV-AM)).

7  Hester Polak, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op maandag 11 januari 1847 20.00 aldaar (Boompjes 120), is als geboren aangegeven op donderdag 14 januari 1847 (aangever geboorte was Josua Barend Polak (zie IV-H.2); getuigen aangifte geboorte waren Hartog Barend Polak (zie IV-H.9) en Isaac Jacob Sanders (zie IV-K.3)).

Hester trouwt op woensdag 31 januari 1906 te Rotterdam (ZH) op 59-jarige leeftijd met de 66-jarige Salomon Cohen, zoon van Benjamin Salomon Cohen en Rachel Langendijk. Salomon is geboren op zaterdag 7 september 1839 te Numansdorp (ZH), is als geboren aangegeven op maandag 9 september 1839.

V-G  Mietje Joseph Sanders, dochter van Joseph Abraham Sanders (IV-G) en Beletje Mozes de Haas, wonende te Gouda (ZH), is geboren op zondag 14 september 1806 aldaar, wonende aldaar, is overleden op vrijdag 11 maart 1887 15.00 aldaar in het Israelitisch Mannen- en Vrouwenhuis (Turfmarkt 64), is als overleden aangegeven op zaterdag 12 maart 1887 (aangever overlijden was Benjamin David van Tijn (zie V-G.4); getuige aangifte overlijden was Jacob Salomon Cats), is begraven op zondag 13 maart 1887 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 189, wordt vermeld in akte betreffende benoeming voogd op vrijdag 1 november 1822 aldaar of wordt vermeld in akte van bekendheid op dinsdag 3 augustus 1830 aldaar. Mietje werd 80 jaar, 5 maanden en 25 dagen.

Mietje trouwt op donderdag 9 september 1830 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Hartog Isaac Lewijt, Isaac Mozes de Haas, Jacob Abraham Sanders (zie IV-E) en Marcus Levie Manheim) op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige David Abraham van Tijn, zoon van Abraham Samuel van Tijn en Judica Samuel Hakker. David, vleeshouwer, vleeshouwersknecht, vleeschhouwer en koopman, wonende te Gouda (ZH), aldaar en te Amsterdam (NH), is geboren op zondag 8 februari 1807 te Utrecht, wonende Valkenburgerstraat 27 te Amsterdam (NH), is overleden op zondag 27 mei 1883 16.30 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 28 mei 1883 (aangever overlijden was Abraham David van Tijn (zie V-G.2); getuige aangifte overlijden was Isaac Salomon Prijs). David werd 76 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

Van David en Mietje zijn vier kinderen bekend:

1  Judith David van Tijn (Jetje), wonende te Gouda (ZH), aldaar (Wijdstraat 119) en aldaar, is geboren op maandag 11 oktober 1830 08.00 aldaar (Gouwe 177), is als geboren aangegeven op dinsdag 12 oktober 1830 (aangever geboorte was David Abraham van Tijn; getuigen aangifte geboorte waren Pieter Pierson en Nathan Wessels), pleegde zelfmoord op zaterdag 10 februari 1906 09.00 aldaar, is als overleden aangegeven op zondag 11 februari 1906 (aangever overlijden was Meijer Keizer; getuige aangifte overlijden was Salomon Seijffers), is begraven op zondag 11 februari 1906 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 326, is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg). Judith werd 75 jaar, 3 maanden en 30 dagen.

Judith trouwt op woensdag 30 augustus 1854 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Abraham Mozes Lewijt, Salomon Samuel Mossel, Abraham David Sanders (zie IV-AB) en Joseph Abraham Sanders (zie IV-G)) op 23-jarige leeftijd met de 28-jarige Mozes van den Berg, zoon van Jacob Abraham van den Berg en Sara Soltia. Mozes, boekbinder en koopman, wonende te Rotterdam (ZH), aldaar, te Gouda (ZH), aldaar (Raam 77), aldaar (Peperstraat 12) en te Amsterdam (NH), is geboren op donderdag 20 juli 1826 te Rotterdam (ZH), is als geboren aangegeven op zaterdag 22 juli 1826 (aangever geboorte was Jacob Abraham van den Berg; getuigen aangifte geboorte waren Joseph van den Berg en Moses David Polak), wonende Groeneweg 13 te Gouda (ZH), is overleden op woensdag 21 september 1904 23.00 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 22 september 1904 (aangever overlijden was Meijer Keizer; getuige aangifte overlijden was Frederik Joseph Borgheim), is begraven op vrijdag 23 september 1904 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 314, is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg). Mozes werd 78 jaar, 2 maanden en 1 dag.

2  Abraham David van Tijn, bakker, wonende te Gouda (ZH), aldaar (Wijdstraat 119), te Amsterdam (NH) en aldaar, is geboren op zaterdag 25 februari 1832 22.00 te Gouda (ZH) (Vrouwevestesteeg 69), is als geboren aangegeven op maandag 27 februari 1832 (aangever geboorte was David Abraham van Tijn; getuigen aangifte geboorte waren Cornelis Johannes van der Grijp en Abraham Joseph Sanders (zie V-I)), wonende te Amsterdam (NH), is overleden op woensdag 23 oktober 1907 07.30 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 23 oktober 1907 (aangever overlijden was Marcus Nieuwendijk; getuige aangifte overlijden was Alexander Davidson). Abraham werd 75 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

Abraham trouwt op woensdag 13 maart 1867 te Hoogeveen (Drt) op 35-jarige leeftijd met de 40-jarige Betje van der Horst, dochter van Sara Meijer van der Horst. Betje is geboren op vrijdag 5 mei 1826 te Den Ham (Ovl), is overleden op zondag 3 november 1895 te Mijdrecht. Betje werd 69 jaar, 5 maanden en 29 dagen.

3  Mozes David van Tijn, slager en vleeschhouwer, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op zaterdag 18 juli 1835 19.00 aldaar (Naijerstraat 40), is als geboren aangegeven op maandag 20 juli 1835 (aangever geboorte was David Abraham van Tijn; getuigen aangifte geboorte waren Cornelis Johannes van der Grijp en Abraham Joseph Sanders (zie V-I)), is overleden op woensdag 9 augustus 1911 te Haulerwijk (Frl), is begraven te Leek (Gr) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: 111. Mozes werd 76 jaar en 22 dagen.

Mozes trouwt op zondag 17 oktober 1869 te Groningen (Gr) op 34-jarige leeftijd met de 17-jarige Aleida Joel Lazerus Schaap ook genaamd Alijda Schaap. Aleida, vroedvrouw, is geboren op dinsdag 18 november 1851 te Groningen (Gr), is overleden op maandag 7 april 1919 te Amsterdam (NH), is begraven te Muiderberg (NH) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: D-M-182. Aleida werd 67 jaar, 4 maanden en 20 dagen.

4  Benjamin David van Tijn, koopman en Photographist, wonende te Gouda (ZH), aldaar en aldaar (Groeneweg 14), is geboren op woensdag 11 juli 1838 23.30 aldaar (Kleiweg 5), is als geboren aangegeven op vrijdag 13 juli 1838 (aangever geboorte was Martina van Havezaad; getuigen aangifte geboorte waren Cornelis Johannes van der Grijp en Hendrik Degenhardt), wonende Groeneweg 152 aldaar, is overleden op dinsdag 28 november 1905 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 29 november 1905 (aangever overlijden was Meijer Keizer; getuige aangifte overlijden was Frederik Joseph Borgheim), is begraven op woensdag 29 november 1905 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 325, is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg). Benjamin werd 67 jaar, 4 maanden en 17 dagen.

Benjamin trouwt op woensdag 7 maart 1866 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Aäron Abraham Sanders (zie V-AO), Aron Levie Ketellapper, Mozes Jacob van den Berg en Elias Leuvenberg) op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Mietje Abraham Sanders, zie V-AP.

V-H  Mozes Salomon Joseph Sanders ook genaamd Salomon Joseph, zoon van Joseph Abraham Sanders (IV-G) en Beletje Mozes de Haas, koopman, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op woensdag 28 oktober 1807 aldaar, wonende Gouwe S-107 aldaar, is overleden op zondag 28 juli 1833 aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 30 juli 1833 (aangever overlijden was Sander Joseph Sanders (zie IV-AJ); getuige aangifte overlijden was Cornelis Johannes van der Grijp), is op woensdag 4 november 1807 te Rotterdam (ZH) besneden of wordt vermeld in akte Vredegerecht op vrijdag 1 november 1822 te Gouda (ZH) of wordt vermeld in akte van bekendheid op zaterdag 9 juni 1832 aldaar. Mozes werd 25 jaar en 9 maanden.

Mozes trouwt op woensdag 27 juni 1832 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Levie Joseph Sanders (zie IV-AC), Isaac Mozes de Haas, Heijman Levie Cats en Mozes Aäron Cats) op 24-jarige leeftijd met de 29-jarige Betje Aäron Cats, dochter van Aron Levie Cats en Rachel Jacobs de Jong. Betje, wonende te Gouda (ZH), aldaar (Gouwe 95) en aldaar, is geboren in februari 1803 aldaar (Gouwe 95), wonende Gouwe 18 aldaar, is overleden op woensdag 13 februari 1889 19.00 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 14 februari 1889 (aangever overlijden was Lazarus Sanders (zie V-BC); getuige aangifte overlijden was Mozes Salomon Mossel (zie V-K.8)), is begraven op donderdag 14 februari 1889 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 199, is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg), wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 9 juni 1830 te Gouda (ZH). Betje werd 86 jaar.

Betje was eerder gehuwd (1) met Isaac Levie de Vries. Betje was later gehuwd (3) met Marcus Salomon Cats.

Van Mozes en Betje zijn drie kinderen bekend:

1  Mietje Mozes Sanders, wonende te Gouda (ZH) (Gouwe 96), aldaar (Gouwe 18) en aldaar, is geboren op woensdag 11 augustus 1830 14.00 aldaar, is als geboren aangegeven op vrijdag 13 augustus 1830 (aangever geboorte was Mozes Salomon Joseph Sanders (zie V-H); getuigen aangifte geboorte waren Pieter Pierson en Willem van den Wittenboer), wonende Lange Groenendaal 14-a aldaar, is overleden op zaterdag 7 april 1894 aldaar, is als overleden aangegeven op zondag 8 april 1894 (aangever overlijden was Aron Levie Ketellapper; getuige aangifte overlijden was David Davidson), is begraven op zondag 8 april 1894 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 234, is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg). Mietje werd 63 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

Mietje trouwt op woensdag 19 april 1871 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Joel van Dantzig, Elias Marcus Cats, Marcus Salomon Cats en Nathan Levie Allemans Hartog) op 40-jarige leeftijd met de 59-jarige Hartog Allemans, zoon van Levie Hartog Allemans en Saartje Sanders. Hartog, koopman en vleeschhouwer, wonende te Dordrecht (ZH), is geboren op zondag 11 augustus 1811 te Dubbeldam (ZH), wonende Raamstraat D-603 te Dordrecht (ZH), is overleden op maandag 12 mei 1879 22.00 aldaar. Hartog werd 67 jaar, 9 maanden en 1 dag.

Hartog was eerder gehuwd (1) met Johanna Soesman.

2  Joseph Mozes Sanders is geboren op vrijdag 31 augustus 1832 20.00 te Gouda (ZH), is als geboren aangegeven op maandag 3 september 1832 (aangever geboorte was Mozes Salomon Joseph Sanders (zie V-H); getuigen aangifte geboorte waren Cornelis Johannes van der Grijp en Gerardus Johannes van Waas), zie VI-A.

3  Salomina Mozes Sanders is geboren op maandag 20 januari 1834 17.00 te Gouda (ZH), is als geboren aangegeven op maandag 20 januari 1834 (aangever geboorte was Henricus Josephus van der Heijden; getuigen aangifte geboorte waren Elias Aäron Cats en Cornelis Johannes van der Grijp), is overleden op vrijdag 31 januari 1834 aldaar (aangever overlijden was Sander Joseph Sanders (zie IV-AJ)). Salomina werd 11 dagen.

V-I  Abraham Joseph Sanders ook genaamd N.N., zoon van Joseph Abraham Sanders (IV-G) en Beletje Mozes de Haas, koopman, klokkenschoonmaker en paraplumaker, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op maandag 16 juli 1810 aldaar, wonende Vrouwensteeg 214-a aldaar, is overleden op donderdag 17 mei 1877 04.30 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 17 mei 1877 (aangever overlijden was Joseph Salomon Mossel (zie V-K.6); getuige aangifte overlijden was Salomon Jacob Cats), is begraven op vrijdag 18 mei 1877 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 142, is op maandag 23 juli 1810 te Rotterdam (ZH) besneden of wordt vermeld in akte Vredegerecht op vrijdag 1 november 1822 te Gouda (ZH). Abraham werd 66 jaar, 10 maanden en 1 dag.

Abraham trouwt op donderdag 6 mei 1841 te Kampen (Ovl) op 30-jarige leeftijd met de 34-jarige Johanna Godschalk, dochter van Heijman Godschalk en Matje Mozes. Johanna is geboren op donderdag 4 september 1806 te Wijhe (Ovl), is overleden op zaterdag 27 juni 1868 te Kampen (Ovl). Johanna werd 61 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

Van Abraham en Johanna is een kind bekend:

1  Matje Sanders, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op woensdag 5 juli 1843 21.30 aldaar (Peperstraat 104), is als geboren aangegeven op donderdag 6 juli 1843 (aangever geboorte was Abraham Joseph Sanders (zie V-I); getuigen aangifte geboorte waren Reijnier Johannes Koppenol en Alexander de Knoop), wonende Peperstraat 104 aldaar, is overleden op dinsdag 31 oktober 1843 19.00 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 2 november 1843 (aangever overlijden was Salomon Mozes Sanders (zie III-D.6); getuige aangifte overlijden was Levie Joseph Sanders (zie IV-AC)), is begraven op woensdag 1 november 1843 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade). Matje werd 3 maanden en 26 dagen.

V-J  Marcus Joseph Sanders, zoon van Joseph Abraham Sanders (IV-G) en Beletje Mozes de Haas, koopman, wonende te Rotterdam (ZH), te Utrecht, te Gouda (ZH), te Rotterdam (ZH) (Korte Wagenstraat 539), aldaar, aldaar (Jan Arendsgang 159), aldaar (Lange Pannekoekstraat 159), aldaar (Schoolstraat 857), aldaar (Schoolstraat 12), aldaar (Heerenstraat 9), aldaar (Jan van Loonslaan 36) en te Amsterdam (NH) (Muiderstraat 29), is geboren op woensdag 2 september 1812 te Gouda (ZH), is als geboren aangegeven op vrijdag 4 september 1812 (aangever geboorte was Joseph Abraham Sanders (zie IV-G); getuigen aangifte geboorte waren Dirk de Vos en Joseph Sanders (zie III-U)), is overleden op dinsdag 25 juli 1905 04.00 te Rotterdam (ZH), is als overleden aangegeven op dinsdag 25 juli 1905 (aangever overlijden was Simon Koster; getuige aangifte overlijden was Frans van Es), is begraven op woensdag 26 juli 1905 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan het Toepad) grafnr.: C-06-15, wordt vermeld in akte Vredegerecht op vrijdag 1 november 1822 te Gouda (ZH). Marcus werd 92 jaar, 10 maanden en 23 dagen.

Marcus trouwt op donderdag 28 februari 1839 te De Werken en Sleeuwijk (Nbr) op 26-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Jannetje van Krevel, dochter van Salomon van Krevel en Schoontje Bouwman. Jannetje, wonende te Sommelsdijk (ZH), is geboren op donderdag 15 februari 1816 03.00 aldaar, is als geboren aangegeven op donderdag 15 februari 1816 (aangever geboorte was Salomon van Krevel; getuigen aangifte geboorte waren Leendert Prins en Herbert Dijkers), is overleden op maandag 23 december 1839 te Werkendam (Nbr). Jannetje werd 23 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

Van Marcus en Jannetje zijn twee kinderen bekend:

1  Salomon Sanders te Werkendam (Nbr), is geboren op vrijdag 22 november 1839 04.00 aldaar, is als geboren aangegeven op zaterdag 23 november 1839 (aangever geboorte was Marcus Joseph Sanders (zie V-J); getuigen aangifte geboorte waren Gerrit Hermanus van Doesburg en Bastiaan van Driel), zie VI-B.

2  Joseph Sanders te Werkendam (Nbr), is geboren op vrijdag 22 november 1839 05.00 aldaar, is als geboren aangegeven op zaterdag 23 november 1839 (aangever geboorte was Marcus Joseph Sanders (zie V-J); getuigen aangifte geboorte waren Gerrit Hermanus van Doesburg en Bastiaan van Driel), zie VI-C.

Marcus trouwt op woensdag 10 maart 1841 te Utrecht op 28-jarige leeftijd (2) met de 21-jarige Grietje van Krevel, dochter van Salomon van Krevel en Schoontje Bouwman. Grietje, koopvrouw, wonende te Zwartewaal (ZH), is geboren op maandag 11 oktober 1819 te Middelharnis (ZH), is als geboren aangegeven op dinsdag 12 oktober 1819, is overleden op woensdag 22 januari 1902 08.00 te Rotterdam (ZH), is als overleden aangegeven op donderdag 23 januari 1902 (aangever overlijden was Godart Snitzler; getuige aangifte overlijden was Samuel Mozes Brandel), is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats aan het Toepad) grafnr.: C-01-12. Grietje werd 82 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

Van Marcus en Grietje zijn tien kinderen bekend:

3  Joseph Marcus Sanders is geboren op dinsdag 22 maart 1842 te Utrecht, zie VI-D.

4  Salomon Marcus Sanders te Gouda (ZH), is geboren op woensdag 10 april 1844 09.00 aldaar (Achter de Vischmarkt 46), is als geboren aangegeven op vrijdag 12 april 1844 (aangever geboorte was Marcus Joseph Sanders (zie V-J); getuigen aangifte geboorte waren Reijnier Johannes Koppenol en Gijsbert van der kind), zie VI-E.

5  Abraham Marcus Sanders te Gouda (ZH), is geboren op woensdag 28 oktober 1846 02.00 aldaar (Achter de Vischmarkt 146), is als geboren aangegeven op vrijdag 30 oktober 1846 (aangever geboorte was Marcus Joseph Sanders (zie V-J); getuigen aangifte geboorte waren Pieter de Haas en Willem van der Putten), zie VI-F.

6  Mozes Marcus Sanders te Rotterdam (ZH), is geboren op maandag 5 maart 1849 09.00 aldaar (Leeuwelaan 5-227), is als geboren aangegeven op dinsdag 6 maart 1849 (aangever geboorte was Cornelia van der Linden; getuigen aangifte geboorte waren Jacobus Amende en Wilhelmus Johannes Scheffers), zie VI-G.

7  David Sanders te Rotterdam (ZH), is geboren op woensdag 19 maart 1851 22.00 aldaar (Nieuwsteeg 253), is als geboren aangegeven op donderdag 20 maart 1851 (aangever geboorte was Cornelia van der Linden; getuigen aangifte geboorte waren Wilhelmus Johannes Scheffers en Willem van der Heijde), zie VI-H.

8  Jacob Marcus Sanders (Jaap) te Rotterdam (ZH), is geboren op zaterdag 20 augustus 1853 08.00 aldaar (Korte Wagenstraat 5), is als geboren aangegeven op dinsdag 23 augustus 1853 (aangever geboorte was Elizabeth Helena Andres; getuigen aangifte geboorte waren Hendrik Schaap en August van Rijnbach), zie VI-I.

9  Levie Marcus Sanders te Rotterdam (ZH), is geboren op maandag 24 september 1855 12.00 aldaar (Korte Wagenstraat 5-539), is als geboren aangegeven op woensdag 26 september 1855 (aangever geboorte was Marcus Joseph Sanders (zie V-J); getuigen aangifte geboorte waren Willem Frederik van der Heijde en Abraham Wijnans), zie VI-J.

10  Jozua Marcus Sanders is geboren op donderdag 12 augustus 1858 13.00 te Rotterdam (ZH), is als geboren aangegeven op vrijdag 13 augustus 1858 (aangever geboorte was Marcus Joseph Sanders (zie V-J); getuigen aangifte geboorte waren Benjamin Haagman en Mozes Haagman), zie VI-K.

11  Abraham Marcus Sanders te Rotterdam (ZH), is geboren op dinsdag 12 maart 1861 10.00 aldaar, is als geboren aangegeven op dinsdag 12 maart 1861 (aangever geboorte was Derkje van Brummen; getuigen aangifte geboorte waren Herman Hendrik Kragt en Aart van den Brande), zie VI-L.

12  Juda Sanders is geboren op donderdag 21 mei 1863 11.00 te Rotterdam (ZH), is als geboren aangegeven op donderdag 21 mei 1863 (aangever geboorte was Marcus Joseph Sanders (zie V-J); getuigen aangifte geboorte waren Johannes Ooms en Leendert Vander Torren), zie VI-M.

V-K  Belie Joseph Sanders, dochter van Joseph Abraham Sanders (IV-G) en Beletje Mozes de Haas, wonende te Gouda (ZH), is geboren op vrijdag 25 november 1814 aldaar, is als geboren aangegeven op maandag 28 november 1814 (aangever geboorte was Joseph Abraham Sanders (zie IV-G); getuigen aangifte geboorte waren Isaac Joseph Sanders (zie III-G) en Abraham Emanuel van Gelderen), wonende Korte Groenendaal 201 aldaar, is overleden op dinsdag 23 maart 1880 08.00 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 25 maart 1880 (aangever overlijden was Samuel Salomon Mossel (zie V-K.1); getuige aangifte overlijden was Joseph Salomon Mossel (zie V-K.6)), is begraven op woensdag 24 maart 1880 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 160, is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg), wordt vermeld in akte Vredegerecht op vrijdag 1 november 1822 te Gouda (ZH). Belie werd 65 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

Belie trouwt op woensdag 14 juni 1837 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Jacob Abraham Sanders (zie IV-E), Marcus Levie Manheim, Abraham Mozes Sanders (zie III-D.7) en Meijer David Sanders (zie IV-Y)) op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Salomon Samuel Mossel, zoon van Samuel Salomon Mossel en Branca Mozes Hoepelman. Salomon, koopman, debitant bij de Staatsloterij en zakjesplakker, wonende te Gouda (ZH), aldaar, aldaar (Hondskoop/Tevekoop 109), aldaar (Achter de Vischmarkt 16), aldaar (Groenendaal 25), aldaar (Korte Groenendaal I-261) en aldaar (Korte Groenendaal 201), is geboren op vrijdag 12 juli 1811 te Amsterdam (NH), wonende Korte Groenendaal 201 te Gouda (ZH), is overleden op dinsdag 20 januari 1885 14.00 aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 20 januari 1885 (aangever overlijden was Lazarus Sanders (zie V-BC); getuige aangifte overlijden was Jacob Salomon Cats), is begraven op woensdag 21 januari 1885 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 161, is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg). Salomon werd 73 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

Van Salomon en Belie zijn negen kinderen bekend:

1  Samuel Salomon Mossel, onderwijzer en koopman, wonende te Gouda (ZH), te Gent (B) en te Londen (GB), is geboren op zondag 12 november 1837 20.00 te Gouda (ZH) (Naijerstraat 44), is als geboren aangegeven op dinsdag 14 november 1837 20.00 (aangever geboorte was Salomon Samuel Mossel; getuigen aangifte geboorte waren Cornelis Johannes van der Grijp en Mozes Salomon Mossel), is overleden in december 1904 te Londen (GB). Samuel werd 67 jaar en 1 maand.

Samuel trouwt op donderdag 29 april 1869 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Joseph Israel Zeehandelaar, Mozes Samuel Mossel, Levie Salomon van Nierop en Salomon Samuel Mossel) op 31-jarige leeftijd met de 25-jarige Leentje van Nierop, dochter van Isaac Salomon van Nierop en Roosje Israel Zeehandelaar. Leentje is geboren op donderdag 4 april 1844 te Hoorn (NH), is overleden in 1903 te Londen (GB). Leentje werd 59 jaar.

2  Beletje Salomon Mossel, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op vrijdag 20 september 1839 14.00 aldaar (Naaierstraat 45), is als geboren aangegeven op zondag 22 september 1839 (aangever geboorte was Salomon Samuel Mossel; getuigen aangifte geboorte waren Balthazar de Jong en Cornelis Johannes van der Grijp), wonende Turfmarkt aldaar, is overleden op dinsdag 1 juli 1913 19.30 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 2 juli 1913 (aangever overlijden was Samuel Joseph Leefsma; getuige aangifte overlijden was Salomon Seijffers), is begraven op woensdag 2 juli 1913 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 377, is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg). Beletje werd 73 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

Beletje trouwt op woensdag 10 april 1861 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Meijer David Sanders (zie IV-Y), Isaac Leuvenberg, Joseph Abraham Sanders (zie IV-G) en Samuel Salomon Mossel) op 21-jarige leeftijd (1) met de 32-jarige Elias Leuvenberg, zoon van Isaac Leuvenberg en Elisabeth van der Velden (Abelia). Elias, koopman, wonende te Gouda (ZH), aldaar en aldaar (Lange Groenendaal 64), is geboren op zondag 14 december 1828 te Hazerswoude (ZH), is als geboren aangegeven op maandag 15 december 1828, wonende Lange Groenendaal 64 te Gouda (ZH), is overleden op dinsdag 8 augustus 1871 09.30 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 9 augustus 1871 (aangever overlijden was Gerardus Leuvenberg; getuige aangifte overlijden was Salomon Samuel Mossel), is begraven op woensdag 9 augustus 1871 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 102, is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg). Elias werd 42 jaar, 7 maanden en 25 dagen. Beletje trouwt op woensdag 26 februari 1873 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren David Levie Horneman, Salomon Samuel Mossel, Benedictis Davidszoon Kalf en Raphael Marcus Beuth) op 33-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige David Sanders Leefsma, zoon van Sander Heimansz Leefsma en Betje Davids Kalf. David, koopman, winkelier in manufacturen, koopman in manufacturen en winkelier, wonende te Leiden (ZH), te Gorredijk (Frl), te Gouda (ZH), aldaar, aldaar (Markt 156), aldaar (Markt A-156) en te Amsterdam (NH), is geboren op dinsdag 14 februari 1843 te Gorredijk (Frl), is als geboren aangegeven op woensdag 15 februari 1843, wonende te Gouda (ZH), is overleden op zaterdag 31 december 1932 14.00 aldaar in het Centraal Tehuis voor Israëlieten (Oosthaven 21, 51 en later 33, Gouda), is als overleden aangegeven op maandag 2 januari 1933 (aangever overlijden was Maurits van Monnikendam (zie V-AR.3); getuige aangifte overlijden was Christiaan de Visser), is begraven op zondag 1 januari 1933 aldaar (op de Joodse begraafplaats Bloemendaal) grafnr.: 012, is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg). David werd 89 jaar, 10 maanden en 17 dagen.

3  Branke Mossel, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op zaterdag 27 augustus 1842 09.00 aldaar (Lommertssteegje 17), is als geboren aangegeven op maandag 29 augustus 1842 (aangever geboorte was Salomon Samuel Mossel; getuigen aangifte geboorte waren Cornelis Johannes van der Grijp en Levij Jacob Cats (zie IV-L.6)), wonende Groenendaal 25 aldaar, is overleden op vrijdag 17 november 1848 18.00 aldaar, is als overleden aangegeven op zaterdag 18 november 1848 (aangever overlijden was Leonardus Gijsbertus van Velzen; getuige aangifte overlijden was Gijsbertus van der Kind), is begraven op zondag 19 november 1848 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade). Branke werd 6 jaar, 2 maanden en 21 dagen.

4  Joseph Salomon Mossel, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op zondag 8 december 1844 21.00 aldaar (Achter de Vischmarkt 16), is als geboren aangegeven op dinsdag 10 december 1844 (aangever geboorte was Salomon Samuel Mossel; getuigen aangifte geboorte waren Jacob Mozes Cats en Reijnier Johannes Koppenol), wonende Achter de Vischmarkt 16 aldaar, is overleden op dinsdag 31 december 1844 09.00 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 2 januari 1845 (aangever overlijden was Salomon Samuel Mossel; getuige aangifte overlijden was Levij Jacob Cats (zie IV-L.6)), is begraven op donderdag 2 januari 1845 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade). Joseph werd 23 dagen.

5  Keetje Salomon Mossel, wonende te Gouda (ZH), is geboren op maandag 5 april 1847 04.00 aldaar (Lombardsteeg 73), is als geboren aangegeven op dinsdag 6 april 1847 (aangever geboorte was Salomon Samuel Mossel; getuigen aangifte geboorte waren Reijnier Johannes Koppenol en Lehman Isaac Warendorf), is overleden op woensdag 7 december 1927 te Rotterdam (ZH). Keetje werd 80 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

Keetje trouwt op zondag 15 februari 1880 te Assen (Drt) op 32-jarige leeftijd met de 25-jarige Lion van Emden, zoon van Ruben van Emden en Truitje Frank. Lion, wonende te Zaltbommel (Gld), is geboren op zaterdag 26 augustus 1854 04.00 aldaar, is als geboren aangegeven op maandag 28 augustus 1854 (aangever geboorte was Ruben van Emden; getuigen aangifte geboorte waren Levie Hofstede en Marcus Klein), is overleden op zaterdag 29 september 1917 te Rotterdam (ZH), is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Dijkstraat) grafnr.: 10-27. Lion werd 63 jaar, 1 maand en 3 dagen.

6  Joseph Salomon Mossel, koopman, wonende te Gouda (ZH), aldaar en te Amsterdam (NH), is geboren op vrijdag 8 februari 1850 22.00 te Gouda (ZH), is als geboren aangegeven op zondag 10 februari 1850 (aangever geboorte was Salomon Samuel Mossel; getuigen aangifte geboorte waren Gijsbertus van Velzen en Gijsbertus van der Kind), is overleden op zaterdag 15 april 1922 te Amsterdam (NH), is begraven te Diemen (NH) (op de Joodse begraafplaats). Joseph werd 72 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

Joseph trouwt op woensdag 4 augustus 1880 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Simon Hekster, Samuel Isaac Schenkkan, Aron Hekster en Mozes Salomon Mossel (zie V-K.8)) op 30-jarige leeftijd met de 33-jarige Vrouwtje Schenkkan, dochter van Isaac Abraham Schenkkan en Rebecca Samuel Mossel. Vrouwtje is geboren op dinsdag 29 september 1846 te Amsterdam (NH), is overleden op woensdag 21 mei 1941 aldaar, is begraven te Diemen (NH) (op de Joodse begraafplaats). Vrouwtje werd 94 jaar, 7 maanden en 22 dagen.

7  Bransje Mossel, wonende te Gouda (ZH), is geboren op dinsdag 16 december 1851 00.30 aldaar (Groenendaal 25), is als geboren aangegeven op dinsdag 16 december 1851 (aangever geboorte was Salomon Samuel Mossel; getuigen aangifte geboorte waren Marcus Jacob Sanders (zie IV-K.9) en Meijer Mozes de Wolf), is overleden op maandag 19 juni 1916 te Rotterdam (ZH), is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats aan het Toepad) grafnr.: C-01-11. Bransje werd 64 jaar, 6 maanden en 3 dagen.

Bransje trouwt op woensdag 12 juni 1878 te Rotterdam (ZH) op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Salomon van Rooijen, zoon van Aron Juda van Rooijen en Pieternella van Zwaan. Salomon, koopman, magazijnbediende en bediende, wonende te Rotterdam (ZH), te Gouda (ZH) (Groenendaal 176) en te Rotterdam (ZH) (Aert van Nesstraat), is geboren op vrijdag 25 februari 1853 aldaar, is overleden op zondag 15 oktober 1922 "yom rishon 23 Tisjrie 5683" aldaar, is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats aan het Toepad) grafnr.: K-01-32. Salomon werd 69 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

8  Mozes Salomon Mossel, koopman, wonende te Gouda (ZH), aldaar en te Amsterdam (NH), is geboren op vrijdag 25 mei 1855 te Gouda (ZH), wonende te Amsterdam (NH), is overleden op zondag 17 april 1921 08.30 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 18 april 1921 (aangever overlijden was Salomon Mozes Mossel; getuige aangifte overlijden was Ephraim Cassuto). Mozes werd 65 jaar, 10 maanden en 23 dagen.

Mozes trouwt op woensdag 19 januari 1881 te Arnhem (Gld) op 25-jarige leeftijd met de 30-jarige Henriëtte Frankfort, dochter van Mozes Joel Frankfort en Eva van Gelderen. Henriëtte, dienstbode, wonende te Den Haag (ZH), te Gouda (ZH) (Groenendaal 25) en te Amsterdam (NH), is geboren op donderdag 2 mei 1850 te Arnhem (Gld), wonende te Amsterdam (NH), is overleden op maandag 14 mei 1928 12.30 aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 15 mei 1928 (aangever overlijden was Salomon Mozes Mossel; getuige aangifte overlijden was Eva Mossel). Henriëtte werd 78 jaar en 12 dagen.

9  Rebecca Mossel, wonende te Gouda (ZH), is geboren in november 1857 aldaar, wonende Groenendaal 25 aldaar, is overleden op vrijdag 19 februari 1858 21.00 aldaar, is als overleden aangegeven op zaterdag 20 februari 1858 (aangever overlijden was Salomon Samuel Mossel; getuige aangifte overlijden was Mozes Aäron Cats). Rebecca werd 3 maanden.

V-L  Philip Joseph Sanders, zoon van Joseph Abraham Sanders (IV-G) en Beletje Mozes de Haas, meester verwer, marskramer, koopman en zonder beroep, wonende te Gouda (ZH), te Arnhem (Gld), aldaar, te Amsterdam (NH), aldaar (Nieuwe Kerkstraat 99), aldaar (Kerkstraat 357) en aldaar (Nieuwe Kerkstraat 83), is geboren op dinsdag 11 februari 1817 22.00 te Gouda (ZH), is als geboren aangegeven op donderdag 13 februari 1817 (aangever geboorte was Joseph Abraham Sanders (zie IV-G); getuigen aangifte geboorte waren Abraham Emanuel van Gelderen en Jacob Melchior van Hoorn), wonende te Amsterdam (NH), is overleden op dinsdag 21 januari 1896 14.00 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 22 januari 1896 (aangever overlijden was Abraham Logger; getuige aangifte overlijden was Karel van Dam), is begraven op donderdag 23 januari 1896 te Muiderberg (NH) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: C-27-046, wordt vermeld in akte Vredegerecht op vrijdag 1 november 1822 te Gouda (ZH). Philip werd 78 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

Philip trouwt op woensdag 31 mei 1843 te Arnhem (Gld) (huwelijksgetuigen waren Elias Levy, Philip Marcus Hartog, Simon Nehemid Cohen en Levi Benjamin Kats) op 26-jarige leeftijd met de 19-jarige Rachel Joël van Slochem, dochter van Joël Juda Cohen van Slochem en Annaatje Menke Oldenburg. Rachel is geboren op zaterdag 21 februari 1824 08.00 te Amsterdam (NH), is als geboren aangegeven op dinsdag 24 februari 1824 (aangever geboorte was Joël Juda Cohen van Slochem; getuigen aangifte geboorte waren Orgel Hijman Mesritz en Hermanus Benjamin Welstand), is overleden op vrijdag 13 oktober 1876 23.30 aldaar, is als overleden aangegeven op zondag 15 oktober 1876 (aangever overlijden was Abraham da Silva; getuige aangifte overlijden was David da Silva Roza), is begraven op maandag 16 oktober 1876 te Muiderberg (NH) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: C-13-020. Rachel werd 52 jaar, 7 maanden en 22 dagen.

Van Philip en Rachel zijn elf kinderen bekend:

1  Joseph Sanders te Arnhem (Gld), is geboren op zondag 21 januari 1844 02.00 aldaar (Langestraat) (aangever geboorte was Philip Joseph Sanders (zie V-L); getuigen aangifte geboorte waren Simon Nehemid Cohen en Mozes Jael Frankfort), zie VI-N.

2  Betje Sanders, wonende te Amsterdam (NH) (Nieuwe Kerkstraat 83), aldaar (Nieuwe Prinsengracht 10), aldaar (Weesperstraat 130) en aldaar, is geboren op maandag 24 februari 1845 te Arnhem (Gld), is ongehuwd overleden op zaterdag 25 februari 1911 01.00 te Amsterdam (NH), is als overleden aangegeven op zaterdag 25 februari 1911 (aangever overlijden was Hartog Sarlie; getuige aangifte overlijden was Samuel Drukker), is begraven op zondag 26 februari 1911 te Muiderberg (NH) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: D-K-078. Betje werd 66 jaar en 1 dag.

3  Beletje Sanders is geboren op donderdag 29 januari 1846 03.30 te Arnhem (Gld), is als geboren aangegeven op vrijdag 30 januari 1846 (aangever geboorte was Philip Joseph Sanders (zie V-L); getuigen aangifte geboorte waren Johan Hendrik Frederiks en Johannes Hendriks).

4  Anna Sanders is geboren op zondag 19 december 1847 17.00 te Arnhem (Gld), is als geboren aangegeven op maandag 20 december 1847 (aangever geboorte was Philip Joseph Sanders (zie V-L); getuigen aangifte geboorte waren Derk Aalbers en Mozes Meijer Bros), is overleden op dinsdag 31 juli 1849 15.00 aldaar (aangevers overlijden waren Philip Joseph Sanders (zie V-L) en Derk Aalbers). Anna werd 1 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

5  Joël Sanders is geboren op zaterdag 29 december 1849 te Arnhem (Gld), is als geboren aangegeven op maandag 31 december 1849 (aangever geboorte was Philip Joseph Sanders (zie V-L); getuigen aangifte geboorte waren Mozes Meijer Bros en Evert van Reeden), zie VI-O.

6  Branke Sanders is geboren op zaterdag 6 maart 1852 01.00 te Amsterdam (NH), is als geboren aangegeven op maandag 8 maart 1852 (aangever geboorte was Philip Joseph Sanders (zie V-L); getuigen aangifte geboorte waren Levie Juda Cohen van Slochem en Hartog Nathan Blom), zie VI-P.

7  Mozes Philip Sanders te Amsterdam (NH), is geboren op vrijdag 7 april 1854 aldaar, is als geboren aangegeven op zaterdag 8 april 1854 (aangever geboorte was Philip Joseph Sanders (zie V-L); getuigen aangifte geboorte waren Israel Nathan Blasius en Joël Juda Cohen van Slochem), zie VI-Q.

8  Naatje Sanders te Amsterdam (NH), is geboren op dinsdag 6 november 1855 10.00 aldaar (Lange Houtstraat 328), is als geboren aangegeven op donderdag 8 november 1855 (aangever geboorte was Philip Benjamin Asscher; getuigen aangifte geboorte waren Israel Blom en Levie Juda Cohen van Slochem), zie VI-R.

9  Joël Sanders te Amsterdam (NH), is geboren op vrijdag 20 november 1857 18.00 aldaar (Lange Houtstraat 312), is als geboren aangegeven op maandag 23 november 1857 (aangever geboorte was Philip Joseph Sanders (zie V-L); getuigen aangifte geboorte waren Meijer Mozes van Praag en Abraham Joel Sloggem), zie VI-S.

10  Matje Sanders is geboren op vrijdag 27 januari 1860 17.00 te Amsterdam (NH), is als geboren aangegeven op zaterdag 28 januari 1860 (aangever geboorte was Philip Joseph Sanders (zie V-L); getuigen aangifte geboorte waren Jacob Eliazer Brandeis en Abraham Jonas Slochem).

11  Abraham Sanders te Amsterdam (NH), is geboren op vrijdag 20 september 1861 12.00 aldaar (Lange Houtstraat 312), is als geboren aangegeven op zaterdag 21 september 1861 (aangever geboorte was Philip Joseph Sanders (zie V-L); getuigen aangifte geboorte waren Israel Blom en Abraham Jonas Slochem), zie VI-T.

V-M  Engeltje Sanders, dochter van Joseph Abraham Sanders (IV-G) en Beletje Mozes de Haas, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op zondag 6 juni 1819 02.00 te Gouda (ZH), is als geboren aangegeven op zondag 6 juni 1819 (aangever geboorte was Joseph Abraham Sanders (zie IV-G); getuigen aangifte geboorte waren Jacob Levie Cats en Abraham Sanders (zie III-N)), wonende Coolsingel te Rotterdam (ZH), is overleden op zaterdag 5 april 1884 11.00 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 7 april 1884 (aangever overlijden was Hubertus Jansen; getuige aangifte overlijden was Jan Vermaat), wordt vermeld in akte Vredegerecht op vrijdag 1 november 1822 te Gouda (ZH). Engeltje werd 64 jaar, 9 maanden en 30 dagen.

Engeltje trouwt op woensdag 3 april 1844 te Rotterdam (ZH) (huwelijksgetuige was Joseph Abraham Sanders (zie IV-G)) op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Mozes Samuel van Trommel, zoon van Samuel van Trommel en Lea de Groen. Mozes, venter en koopman, wonende te Rotterdam (ZH), aldaar (Halve Maanstraat 526) en aldaar, is geboren op maandag 16 december 1822 09.00 aldaar, is als geboren aangegeven op dinsdag 17 december 1822 (aangever geboorte was Samuel van Trommel; getuigen aangifte geboorte waren Levie Mozes van Trommel en Salomon Joseph de Groen), wonende aldaar, is overleden op zaterdag 20 november 1869 05.00 aldaar, is als overleden aangegeven op zaterdag 20 november 1869 (aangever overlijden was Heiman van Trommel; getuige aangifte overlijden was Marcus Joseph Sanders (zie V-J)). Mozes werd 46 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

Van Mozes en Engeltje zijn negen kinderen bekend:

1  Leentje van Trommel, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op vrijdag 13 december 1844 15.00 aldaar (Leeuwelaan 200), is als geboren aangegeven op zaterdag 14 december 1844 (aangever geboorte was Mozes Samuel van Trommel; getuigen aangifte geboorte waren Eliazar Salomon de Hen en Samuel van Trommel), is overleden op zaterdag 16 november 1907 aldaar, is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats aan het Toepad) grafnr.: D-03-01. Leentje werd 62 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

Leentje trouwt op woensdag 18 december 1867 te Rotterdam (ZH) op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige David Hofstede, zoon van Salomon Hofstede en Clara van Kreveld. David is geboren op vrijdag 24 januari 1845 te Rotterdam (ZH), is overleden op woensdag 11 januari 1928 aldaar, is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats aan het Toepad) grafnr.: J-05-18. David werd 82 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

2  Beletje van Trommel, wonende te Rotterdam (ZH) en aldaar, is geboren op zaterdag 10 april 1847 18.00 aldaar (Halve Maanstraat 491), is als geboren aangegeven op maandag 12 april 1847 (aangever geboorte was Mozes Samuel van Trommel; getuigen aangifte geboorte waren Bernardus Grijzenhout en Samuel van Trommel), wonende Zandstraat aldaar, is overleden op zondag 27 februari 1898 14.00 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 28 februari 1898 (aangever overlijden was George Lodewijk Kempen; getuige aangifte overlijden was Leonardus Gerardus Boogers), is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats aan het Toepad) grafnr.: A-04-21. Beletje werd 50 jaar, 10 maanden en 17 dagen.

Beletje trouwt op woensdag 5 maart 1873 te Rotterdam (ZH) op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Abraham Samuel Campignon, zoon van Abraham Samuel Campignon en Roosje Simon Stad. Abraham, koopman, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op zondag 2 mei 1847 aldaar, wonende Baan aldaar, is overleden op dinsdag 12 november 1889 17.00 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 13 november 1889 (aangever overlijden was Simon Koster; getuige aangifte overlijden was Johannes Christiaan Hamann), is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Dijkstraat) grafnr.: 11-25. Abraham werd 42 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

3  Sophia van Trommel, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op zaterdag 16 juni 1849 08.00 aldaar (Halve Maanstraat 490), is als geboren aangegeven op zaterdag 16 juni 1849 (aangever geboorte was Mozes Samuel van Trommel; getuigen aangifte geboorte waren Samuel van Trommel en Bernardus Grijzenhout), is overleden op zondag 22 december 1850 aldaar. Sophia werd 1 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

4  Cornelia van Trommel is geboren op woensdag 30 april 1851 te Rotterdam (ZH), is overleden op dinsdag 6 april 1920 aldaar, is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats aan het Toepad) grafnr.: H-07-02. Cornelia werd 68 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

Cornelia trouwt op woensdag 6 mei 1874 te Rotterdam (ZH) op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Levie de Haaff (Louis), zoon van Nathan de Haaff en Roosje Brinkman. Levie is geboren op vrijdag 20 juni 1851 te Rotterdam (ZH), is overleden op zondag 22 maart 1931 aldaar, is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats aan het Toepad) grafnr.: H-07-03. Levie werd 79 jaar, 9 maanden en 2 dagen.

5  Samuel van Trommel, vleeschhouwer, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op donderdag 30 juni 1853 aldaar, wonende Goudschenweg aldaar, is overleden op maandag 27 juli 1885 05.00 aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 28 juli 1885 (aangever overlijden was Simon Koster; getuige aangifte overlijden was Willem de Jong). Samuel werd 32 jaar en 27 dagen.

Samuel trouwt op woensdag 2 november 1881 te Arnhem (Gld) op 28-jarige leeftijd met de 27-jarige Annegien de Haas, dochter van Meijer de Haas en Martha Jacob de Vries. Annegien is geboren in 1854 te Ommen.

6  Joseph van Trommel is geboren op vrijdag 27 juli 1855 te Rotterdam (ZH), is overleden op maandag 10 december 1855 aldaar. Joseph werd 4 maanden en 13 dagen.

7  Sophia van Trommel is geboren op maandag 1 juni 1857 te Rotterdam (ZH), is overleden op donderdag 26 november 1857 aldaar. Sophia werd 5 maanden en 25 dagen.

8  Joseph van Trommel is geboren op donderdag 20 januari 1859 te Rotterdam (ZH).

Joseph trouwt op woensdag 31 oktober 1888 te Rotterdam (ZH) op 29-jarige leeftijd met de 29-jarige Jette Cohen, dochter van Levij Cohen en Reintje Drielsma. Jette is geboren op zaterdag 23 juli 1859 te Rotterdam (ZH).

9  Levie Mozes van Trommel is geboren op zaterdag 14 september 1861 te Rotterdam (ZH).

V-N  Benjamin Joseph Sanders, zoon van Joseph Abraham Sanders (IV-G) en Beletje Mozes de Haas, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op woensdag 4 juli 1821 aldaar (Wijdstraat 124), is als geboren aangegeven op donderdag 5 juli 1821 (aangever geboorte was Joseph Abraham Sanders (zie IV-G); getuigen aangifte geboorte waren Jesaias Eleazar Olman en Hartog Isaac Lewijt), wonende Wijdstraat 43 aldaar, is overleden op woensdag 19 december 1821 06.00 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 20 december 1821 (aangever overlijden was Joseph Abraham Sanders (zie IV-G); getuige aangifte overlijden was Hartog Isaac Lewijt). Benjamin werd 5 maanden en 15 dagen.

V-O  Hartog Joseph Sanders, zoon van Joseph Abraham Sanders (IV-G) en Beletje Hartog van Host, wonende te Gouda (ZH), is geboren op vrijdag 20 januari 1832 05.00 aldaar, is als geboren aangegeven op zaterdag 21 januari 1832 (aangever geboorte was Joseph Abraham Sanders (zie IV-G); getuigen aangifte geboorte waren Abraham Joseph Sanders (zie V-I) en Cornelis Johannes van der Grijp), wonende Wijdstraat 128 aldaar, is overleden op vrijdag 22 juni 1832 23.30 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 25 juni 1832 (aangever overlijden was Joseph Abraham Sanders (zie IV-G); getuige aangifte overlijden was Cornelis Johannes van der Grijp). Hartog werd 5 maanden en 2 dagen.

V-P  Betje Isaac Sanders (Boele Itsak van Dergooy), dochter van Isaac Abraham Sanders (IV-I) en Matje Salomon Frank, is geboren op dinsdag 4 december 1810 te Amsterdam (NH), is overleden op zondag 9 juni 1850 te Dordrecht (ZH). Betje werd 39 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

Betje trouwt op woensdag 11 januari 1843 te Amsterdam (NH) op 32-jarige leeftijd met de 29-jarige Levie Joseph van Stedum. Levie is geboren op donderdag 15 april 1813 te Groningen (Gr).

Levie was later gehuwd (2) met Marianne van Gelder.

Van Levie en Betje zijn vier kinderen bekend:

1  Matje van Stedum is geboren in 1842, is overleden op vrijdag 20 april 1849 te Dordrecht (ZH). Matje werd 7 jaar.

2  Isaac Levie van Stedum is geboren op donderdag 8 juni 1843 te Oisterwijk (Nbr), is overleden op maandag 9 augustus 1847 te Dordrecht (ZH). Isaac werd 4 jaar, 2 maanden en 1 dag.

3  Elisabeth Levie van Stedum is geboren op maandag 5 januari 1846 te Oisterwijk (Nbr), is overleden op donderdag 26 augustus 1847 te Dordrecht (ZH). Elisabeth werd 1 jaar, 7 maanden en 21 dagen.

4  Esther van Stedum is geboren op donderdag 27 april 1848 te Dordrecht (ZH), is overleden op woensdag 14 februari 1883 te Rotterdam (ZH). Esther werd 34 jaar, 9 maanden en 18 dagen.

Esther trouwt op woensdag 5 april 1865 te Dordrecht (ZH) op 16-jarige leeftijd met de 24-jarige Meijer de Leeuwe, zoon van Israël de Leeuwe en Grietje Swaab. Meijer is geboren op dinsdag 19 januari 1841 te Rotterdam (ZH), is overleden op zondag 20 mei 1894 aldaar. Meijer werd 53 jaar, 4 maanden en 1 dag.

Meijer was later gehuwd (2) met Sara Bekkers.

V-Q  Salomon Isaac Sanders, zoon van Isaac Abraham Sanders (IV-I) en Matje Salomon Frank, wonende te Amsterdam (NH), te Erp (Nbr) (huisnummer 117) en te Veghel (Nbr) (huisnummer 119), is geboren op dinsdag 16 juni 1812 18.30 te Amsterdam (NH) (Vlooienburgersteeg 16), is als geboren aangegeven op woensdag 17 juni 1812 (aangever geboorte was Isaac Abraham Sanders (zie IV-I); getuigen aangifte geboorte waren Isaac Hartog Brander en Mozes Hartog Groenboer).

Salomon was gehuwd (1) met Betje de Vries, dochter van Leonard de Vries en Naatje Marcus Levij. Betje is geboren rond 1808 te Nijmegen (Gld), is overleden op zondag 14 mei 1837 aldaar. Betje werd ongeveer 29 jaar.

Van Salomon en Betje is een kind bekend:

1  Naatje Sanders is geboren op donderdag 17 juli 1834 te Nijmegen (Gld), zie VI-U.

Salomon trouwt op donderdag 2 maart 1843 te Veghel (Nbr) op 30-jarige leeftijd (2) met de 22-jarige Hendrika Gans, dochter van David Gans en Sara Nathan. Hendrika, wonende te Veghel (Nbr), is geboren op zaterdag 30 december 1820 te Emmerich (D), is overleden op maandag 15 maart 1909 10.00 te Veghel (Nbr) (aangevers overlijden waren Raphael Leefsma en Isaac Kan), is begraven op dinsdag 16 maart 1909 te Schijndel (Nbr) (op de Joodse begraafplaats). Hendrika werd 88 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

Hendrika was eerder gehuwd (1) met Abraham Isaac Sanders (zie V-R).

Van Salomon en Hendrika is een kind bekend:

2  Isaac Sanders is geboren op donderdag 25 mei 1843 te Veghel (Nbr), zie VI-V.

V-R  Abraham Isaac Sanders, zoon van Isaac Abraham Sanders (IV-I) en Matje Salomon Frank, wonende te Amsterdam (NH) en te Gouda (ZH) (Achter de Vischmarkt 31), is geboren op vrijdag 6 mei 1814 03.30 te Amsterdam (NH) (Moddermolensteeg 6), is als geboren aangegeven op maandag 9 mei 1814 (aangever geboorte was Isaac Abraham Sanders (zie IV-I); getuigen aangifte geboorte waren Philip de Waal en Frans Jasper), is overleden op donderdag 2 mei 1889 05.00 te Veghel (Nbr) (aangevers overlijden waren Philippus de Jongh en Nathan van der Heijden), is begraven op vrijdag 3 mei 1889 te Schijndel (Nbr) (op de Joodse begraafplaats). Abraham werd 74 jaar, 11 maanden en 26 dagen.

Abraham was gehuwd met Hendrika Gans, dochter van David Gans en Sara Nathan. Hendrika, wonende te Veghel (Nbr), is geboren op zaterdag 30 december 1820 te Emmerich (D), is overleden op maandag 15 maart 1909 10.00 te Veghel (Nbr) (aangevers overlijden waren Raphael Leefsma en Isaac Kan), is begraven op dinsdag 16 maart 1909 te Schijndel (Nbr) (op de Joodse begraafplaats). Hendrika werd 88 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

Hendrika was later gehuwd (2) met Salomon Isaac Sanders (zie V-Q).

Van Abraham en Hendrika zijn tien kinderen bekend:

1  Isaac Sanders is geboren op maandag 16 december 1844 te Erp (Nbr), zie VI-W.

2  Regina Sanders is geboren op maandag 14 september 1846 te Erp (Nbr), is overleden op maandag 28 maart 1898 te Veghel (Nbr), is begraven te Schijndel (Nbr) (op de Joodse begraafplaats). Regina werd 51 jaar, 6 maanden en 14 dagen.

3  Anna Sanders is geboren op dinsdag 3 oktober 1848 te Erp (Nbr), is overleden op donderdag 2 juni 1927, is begraven te Schijndel (Nbr) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: 052. Anna werd 78 jaar, 7 maanden en 30 dagen.

Anna trouwt op woensdag 8 mei 1895 te Veghel (Nbr) (huwelijksgetuigen waren Hartog Isaac Sanders (zie V-T), Raphael Leefsma, Nathan van der Heijden en Charles Augelus Serrarens) op 46-jarige leeftijd met de 46-jarige Hartog Abraham Cohen, zoon van Abraham Nathan Cohen en Grietje Joseph Blien. Hartog, slager, is geboren op maandag 1 januari 1849 te Tiel (Gld), is overleden op vrijdag 18 augustus 1916 aldaar, is op dinsdag 16 januari 1849 aldaar besneden. Hartog werd 67 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

4  Elisabeth Sanders is geboren op vrijdag 18 april 1851 te Erp (Nbr), zie VI-X.

5  David Sanders is geboren op vrijdag 6 mei 1853 te Erp (Nbr), zie VI-Y.

6  Rozetta Sanders, wonende te Den Haag (ZH), is geboren op donderdag 13 juli 1854 te Erp (Nbr), wonende te Den Haag (ZH), is overleden op zondag 18 januari 1942 10.30 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 19 januari 1942 (aangever overlijden was Joseph van Leeuwen), is begraven te Wassenaar (ZH) (op de Joodse begraafplaats Wassenaar) grafnr.: A-07-26. Rozetta werd 87 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

Rozetta trouwt op woensdag 3 februari 1892 te Den Haag (ZH) op 37-jarige leeftijd met de 41-jarige Hartog Wolff, zoon van Benjamin Wolff en Sara Frenk. Hartog, wonende te Den Haag (ZH), is geboren op maandag 18 november 1850 aldaar, wonende aldaar, is overleden op maandag 13 oktober 1913 16.00 aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 14 oktober 1913 (aangever overlijden was Mozes Goudsmit; getuige aangifte overlijden was Samuel Poons), is begraven te Wassenaar (ZH) (op de Joodse begraafplaats Wassenaar) grafnr.: A-07-25. Hartog werd 62 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

7  Hartog Sanders is geboren op woensdag 1 april 1857 te Erp (Nbr), zie VI-Z.

8  Salomon Sanders is geboren op maandag 19 juli 1858 te Erp (Nbr), zie VI-AA.

9  Philip Sanders is geboren op vrijdag 25 november 1859 te Erp (Nbr), zie VI-AB.

10  Josina Sanders is geboren op zaterdag 4 januari 1862 te Erp (Nbr), is overleden op zaterdag 14 maart 1942 te Roermond (Lmb). Josina werd 80 jaar, 2 maanden en 10 dagen.

Josina gaat in ondertrouw op woensdag 15 juli 1896 te Veghel (Nbr), trouwt op woensdag 22 juli 1896 aldaar (huwelijksgetuigen waren Hartog Sanders (zie VI-Z), Hartog Andriesse, David Serfhos en Charles Angelus Serrarens) op 34-jarige leeftijd met de 30-jarige Abraham Andriesse, zoon van Josephus Andriesse en Elisabeth Emanuel. Abraham, slager en koopman, wonende te Helmond (Nbr) en te Veghel (Nbr), is geboren op woensdag 14 maart 1866 te Sint-Oedenrode (Nbr), is overleden op donderdag 21 januari 1937 te Roermond (Lmb). Abraham werd 70 jaar, 10 maanden en 7 dagen.

V-S  Levie Isaac Sanders, zoon van Isaac Abraham Sanders (IV-I) en Matje Salomon Frank, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op zondag 31 december 1815 22.00 aldaar (Sint Anthoniebreestraat 35), is als geboren aangegeven op dinsdag 2 januari 1816 (aangever geboorte was Isaac Abraham Sanders (zie IV-I); getuigen aangifte geboorte waren Salomon Hartog Stijer en Jan Schijff), is verdronken op woensdag 14 februari 1872 te 's-Hertogenbosch (Nbr) (in de Zuid Willemsvaart), is begraven te Vught (Nbr) (op de Joodse begraafplaats), wordt vermeld in akte Vredegerecht op woensdag 16 mei 1832 te Gouda (ZH). Levie werd 56 jaar, 1 maand en 14 dagen.

V-T  Hartog Isaac Sanders, zoon van Isaac Abraham Sanders (IV-I) en Matje Salomon Frank, huidenzouter en koopman, wonende te Amsterdam (NH), te Gouda (ZH) (Achter de Vischmarkt 31), te Dordrecht (ZH), te Veghel (Nbr) (huisnummer 119) en aldaar, is geboren op woensdag 12 februari 1817 18.00 te Amsterdam (NH) (Sint Anthoniebreestraat 35), is als geboren aangegeven op vrijdag 14 februari 1817 (aangever geboorte was Isaac Abraham Sanders (zie IV-I); getuigen aangifte geboorte waren Levie Moses Lampie en Israel Machiel Bromet), wonende Grootekerkbuurt 40 te Dordrecht (ZH), is overleden op zaterdag 28 augustus 1897 09.00 aldaar, is als overleden aangegeven op zaterdag 28 augustus 1897 (aangever overlijden was Enne Eeuwes Quast; getuige aangifte overlijden was Cornelis Gilles Brandt), is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: 10-19. Hartog werd 80 jaar, 6 maanden en 16 dagen.

Hartog trouwt op woensdag 6 juni 1849 te Dordrecht (ZH) (huwelijksgetuigen waren Arie van Heck, Nicolaas Moreé, Anthony van Maarseveen en Willem Hendrik Bosch) op 32-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Esther Cohen de Heer, dochter van Meijer Jacob Cohen de Heer en Judik Levie Pinto (Johanna). Esther, pettenmaakster, wonende te Dordrecht (ZH) en aldaar, is geboren op vrijdag 10 november 1826 06.00 aldaar, is als geboren aangegeven op zondag 12 november 1826 (aangever geboorte was Meijer Jacob Cohen de Heer; getuigen aangifte geboorte waren Hermanus Blekton en Willem Hendrik Bosch), is overleden op zaterdag 14 december 1867 aldaar. Esther werd 41 jaar, 1 maand en 4 dagen.

Hartog trouwt na 1867 op minstens 50-jarige leeftijd (2) met de minstens 38-jarige Elise Cohen, dochter van Salomon Cohen en Flora Levie. Elise, wonende te Dordrecht (ZH), is geboren rond 1829 te Kleve (D), wonende Grootekerkbuurt 40 te Dordrecht (ZH), is overleden op maandag 12 juli 1897 09.00 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 12 juli 1897 (aangever overlijden was Noach Meijer; getuige aangifte overlijden was Willem Smid), is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: 10-18. Elise werd ongeveer 68 jaar.

Van Hartog en Elise is een kind bekend:

1  Izaak Sanders is geboren op donderdag 7 september 1871 te Dordrecht (ZH), zie VI-AC.

V-U  Beletje Sanders, dochter van Juda Abraham Sanders (IV-J) en Ester Levie Machiels, wonende te Amsterdam (NH) (Sint Anthoniebreestraat 6) en aldaar, is geboren op maandag 26 augustus 1811 02.00 aldaar, is als geboren aangegeven op dinsdag 27 augustus 1811 (aangever geboorte was Juda Abraham Sanders (zie IV-J); getuigen aangifte geboorte waren Abraham Joseph Polak en Levie Machiels), wonende aldaar, is overleden op vrijdag 10 maart 1876 22.00 aldaar, is als overleden aangegeven op zaterdag 11 maart 1876 (getuige aangifte overlijden was David de Groot (bekende)), is begraven op zondag 12 maart 1876 te Muiderberg (NH) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: C-11-055, wordt in 1819 als zuster vermeld in een Memorie van Successie of wordt in 1819 te Gouda (ZH) als vermeld in een Memorie van Successie. Beletje werd 64 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

Beletje trouwt op woensdag 7 juni 1837 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Juda Abraham Sanders (zie IV-J), Levie Machiels, David Mozes de Vries en Abraham Simon Knippel) op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Joseph de Vries, zoon van Simon de Vries en Jaantje Abrahams. Joseph, koopman, winkelier en zonder beroep, wonende te Amsterdam (NH), aldaar (Nieuwendijk 23) en aldaar, is geboren op dinsdag 30 juli 1811 te Leeuwarden (Frl).

Van Joseph en Beletje zijn zeven kinderen bekend:

1  David de Vries, diamantslijper en diamantklover, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op dinsdag 15 mei 1838 aldaar.

David trouwt op donderdag 28 mei 1874 te Amsterdam (NH) op 36-jarige leeftijd met de 27-jarige Hikke Meijers, dochter van Meijer Gabriel Meijers en Nette Hessel Drielsma. Hikke is geboren in 1847 te Leeuwarden (Frl).

2  Hester de Vries is geboren op zondag 28 juni 1840 te Amsterdam (NH).

Hester trouwt op donderdag 28 mei 1874 te Amsterdam (NH) op 33-jarige leeftijd met de 27-jarige Hartog de Vries, zoon van Jacob de Vries en Kaatje Joseph Mossel. Hartog, koopman, is geboren op zaterdag 10 oktober 1846 te Amsterdam (NH).

3  Juda de Vries is geboren op vrijdag 1 oktober 1841 te Amsterdam (NH).

Juda trouwt op vrijdag 5 januari 1877 te Hamburg (D) op 35-jarige leeftijd met de 27-jarige Wilhelmine Ernestine Caroline Carstens, dochter van Wilhelm Conrad Carstens en Johanna Catharina Louise Höwels. Wilhelmine is geboren op zaterdag 24 maart 1849 te Hamburg (D).

4  Levie de Vries is geboren op zondag 4 januari 1846 te Amsterdam (NH), is overleden op maandag 2 oktober 1865 aldaar. Levie werd 19 jaar, 8 maanden en 28 dagen.

5  Abraham de Vries, boekhouder, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op woensdag 28 februari 1849 aldaar, wonende Den Texstraat 10 aldaar, is overleden op donderdag 28 juli 1898 05.00 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 28 juli 1898. Abraham werd 49 jaar en 5 maanden.

Abraham trouwt op dinsdag 15 juni 1875 te Amsterdam (NH) op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Mina Kok, dochter van Salomon Kok en Schoontje Huisman. Mina, wonende te Amsterdam (NH) en aldaar, is geboren op zondag 3 maart 1850 24.00 aldaar (Jodenbreestraat 12), is als geboren aangegeven op maandag 4 maart 1850 (aangever geboorte was Salomon Kok), wonende Den Texstraat 10 aldaar, is overleden op maandag 4 april 1898 05.00 aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 5 april 1898. Mina werd 48 jaar, 1 maand en 1 dag.

6  Mathilda de Vries, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op zondag 17 november 1850 14.00 aldaar (Nieuwendijk 23), is als geboren aangegeven op dinsdag 19 november 1850 (aangever geboorte was Joseph de Vries; getuigen aangifte geboorte waren Michiel Juda Sanders (zie V-Y) en Nathan Levie de Vries).

7  Maurits de Vries, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op maandag 28 februari 1853 04.00 aldaar (Nieuwendijk 40), is als geboren aangegeven op dinsdag 1 maart 1853 (aangever geboorte was Joseph de Vries; getuigen aangifte geboorte waren Joseph Juda Sanders (zie V-AA) en Michiel Juda Sanders (zie V-Y)).

V-V  Belie Juda Sanders, dochter van Juda Abraham Sanders (IV-J) en Ester Levie Machiels, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op zondag 11 september 1814 te Gouda (ZH), is als geboren aangegeven op dinsdag 13 september 1814 (aangever geboorte was Juda Abraham Sanders (zie IV-J); getuigen aangifte geboorte waren Gijsbert de Korte en Willem van den Wittenboer), wonende Plantage Kerklaan 1 te Amsterdam (NH), is overleden op zaterdag 21 december 1889 17.00 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 23 december 1889 (aangever overlijden was Andries Polak; getuige aangifte overlijden was Levie Trijtel), is begraven op zondag 22 december 1889 te Muiderberg (NH) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: C-13-070, wordt in 1819 als vermeld in een Memorie van Successie of wordt in 1819 te Gouda (ZH) als vermeld in een Memorie van Successie. Belie werd 75 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

Belie trouwt op woensdag 15 januari 1840 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Levie Juda Sanders (zie V-W), Barend Meijer Roodeboom, Isaac Salomon Rubens en Philip Samuel Blitz) op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Meijer Levie Zwart, zoon van Levy Alexander Zwart en Sophia Meijer Roosenboom. Meijer, diamantklover en zonder beroep, wonende te Amsterdam (NH) (Leprozengracht 34), aldaar (Waterlooplein 276), aldaar, aldaar (Nieuwe Kerkstraat 149) en aldaar (Plantage Kerklaan 1-I), is geboren op zondag 29 november 1818 15.00 aldaar, is als geboren aangegeven op dinsdag 1 december 1818 (aangever geboorte was Levy Alexander Zwart; getuigen aangifte geboorte waren Hartog Jacob Swarte en Meijer Hartog Swarte), is overleden op woensdag 17 december 1879 09.30 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 18 december 1879 (aangever overlijden was David Boekdrukker; getuige aangifte overlijden was Levie Hartog Gans). Meijer werd 61 jaar en 18 dagen.

Van Meijer en Belie zijn vijf kinderen bekend:

1  Hester Meijer Zwart is geboren op zaterdag 29 juli 1843 te Amsterdam (NH), is overleden op woensdag 30 november 1927 te Den Haag (ZH). Hester werd 84 jaar, 4 maanden en 1 dag.

Hester trouwt op donderdag 28 november 1867 te Amsterdam (NH) op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Mozes Broekhuijsen, zoon van Mordechai Broekhuijsen en Rozette Samuel Winkel. Mozes is geboren op maandag 24 juli 1843 te Den Haag (ZH), is overleden op zaterdag 17 september 1910 aldaar. Mozes werd 67 jaar, 1 maand en 24 dagen.

2  Juda Meijer Zwart, koopman en zonder beroep, wonende te Amsterdam (NH) en aldaar, is geboren op donderdag 21 augustus 1845 aldaar, wonende aldaar, is overleden op dinsdag 6 juni 1911 17.00 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 7 juni 1911 (aangever overlijden was Emanuel Ludel). Juda werd 65 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

Juda trouwt op woensdag 12 februari 1873 te Amsterdam (NH) op 27-jarige leeftijd met de 21-jarige Maria Posthumus, dochter van Aron Jacob Posthumus en Rachel Lejeune. Maria, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op zondag 26 oktober 1851 20.00 aldaar, is als geboren aangegeven op maandag 27 oktober 1851 (aangever geboorte was Aron Jacob Posthumus).

3  Hartog Meijer Zwart, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op zondag 19 maart 1848 01.00 aldaar (Leprozengracht 34), is als geboren aangegeven op maandag 20 maart 1848 (aangever geboorte was Meijer Levie Zwart; getuigen aangifte geboorte waren Joseph Simon de Vries en Juda Abraham Sanders (zie IV-J)), is overleden op woensdag 31 oktober 1923 te Den Haag (ZH), is begraven te Wassenaar (ZH) (op de Joodse begraafplaats Wassenaar) grafnr.: B-13-24. Hartog werd 75 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

Hartog trouwt op woensdag 29 juli 1874 op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Rosette Salomo, dochter van Hermanus Salomo en Ester Matthijs Koegel. Rosette is geboren in oktober 1847 te Amsterdam (NH), is overleden op zaterdag 18 september 1937 te Den Haag (ZH). Rosette werd 89 jaar en 11 maanden.

4  Sophia Meijer Zwart, wonende te Amsterdam (NH) en aldaar, is geboren op maandag 5 augustus 1850 17.00 aldaar (Leprozengracht 34), is als geboren aangegeven op dinsdag 6 augustus 1850 (aangever geboorte was Meijer Levie Zwart; getuigen aangifte geboorte waren Abraham Matthijs Kogel en Hijman Asser de Vries), wonende aldaar, is overleden op zaterdag 17 februari 1906 20.30 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 19 februari 1906 (aangever overlijden was Jacques Kwieser). Sophia werd 55 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

Sophia trouwt op donderdag 13 juni 1878 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Samuel Rubens, Mozes Izaak Marchand, Levie Juda Sanders (zie V-W) en Juda Meijer Zwart (zie V-V.2)) op 27-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige Joseph Marchand, zoon van Izaak Nathan Marchand en Betje (Elisabeth) Zeehandelaar. Joseph, agent, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op zaterdag 3 november 1849 te Hoorn (NH), is overleden op dinsdag 1 maart 1881 te Amsterdam (NH), is begraven te Muiderberg (NH) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: C-16-102. Joseph werd 31 jaar, 3 maanden en 26 dagen. Sophia trouwt op woensdag 20 juni 1883 te Amsterdam (NH) op 32-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Samuel Staal, zoon van Meijer Staal. Samuel is geboren in april 1854 te Amsterdam (NH).

5  Betje Meijer Zwart, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op maandag 5 augustus 1850 18.00 aldaar (Leprozengracht 34), is als geboren aangegeven op dinsdag 6 augustus 1850 (aangever geboorte was Meijer Levie Zwart; getuigen aangifte geboorte waren Abraham Matthijs Kogel en Hijman Asser de Vries).

V-W  Levie Juda Sanders, zoon van Juda Abraham Sanders (IV-J) en Ester Levie Machiels, koopman, wonende te Gouda (ZH), aldaar, aldaar (Dubbele Buurt 12), aldaar (Hoogstraat 126), te Amsterdam (NH) en aldaar (Nieuwe Herengracht 61), is geboren op woensdag 5 juni 1816 05.00 te Gouda (ZH) (Botermarkt), is als geboren aangegeven op vrijdag 7 juni 1816 (aangever geboorte was Juda Abraham Sanders (zie IV-J); getuigen aangifte geboorte waren Salomon Simon van der Schaal en Joseph Abraham Sanders (zie IV-G)), wonende Nieuwe Herengracht 61 te Amsterdam (NH), is overleden op dinsdag 19 oktober 1886 12.30 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 20 oktober 1886 (aangever overlijden was Abraham Tzemach Kleerekoper; getuige aangifte overlijden was Mozes Koster), is begraven op zondag 24 oktober 1886 te Muiderberg (NH) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: C-17-206, wordt in 1819 te Gouda (ZH) als broer vermeld in een Memorie van Successie. Levie werd 70 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

Levie trouwt op vrijdag 10 oktober 1851 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Joseph Olman, Nathan Salomon van Praag, Jacob Simons en Benjamin Mozes van Straalen) op 35-jarige leeftijd met de 37-jarige Mietje Salomon van Praag, dochter van Salomon Aron van Praag en Betje Wolf. Mietje, wonende te Leiden (ZH), te Gouda (ZH) en te Amsterdam (NH), is geboren op dinsdag 8 februari 1814 te Leiden (ZH), wonende te Amsterdam (NH), is overleden op woensdag 29 september 1897 13.30 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 30 september 1897 (aangever overlijden was Joseph Kleerekoper; getuige aangifte overlijden was Levie Hartog Gans). Mietje werd 83 jaar, 7 maanden en 21 dagen.

Van Levie en Mietje zijn vijf kinderen bekend:

1  Salomon Levie Sanders is geboren op zaterdag 25 september 1852 te Gouda (ZH), zie VI-AD.

2  Esther Levie Sanders, wonende te Gouda (ZH), is geboren op zaterdag 25 september 1852 aldaar, wonende Turfmarkt 108 aldaar, is overleden op woensdag 13 oktober 1852 23.30 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 14 oktober 1852 (aangever overlijden was Levie Juda Sanders (zie V-W); getuige aangifte overlijden was Adrianus Meurs). Esther werd 18 dagen.

3  Rachel Levie Sanders is geboren op donderdag 27 april 1854 te Gouda (ZH), zie VI-AE.

4  Betje Sanders is geboren op maandag 5 november 1855 te Gouda (ZH), zie VI-AF.

5  Juda Levie Sanders (Justus) is geboren op woensdag 1 april 1857 te Gouda (ZH), zie VI-AG.

V-X  Abraham Juda Sanders, zoon van Juda Abraham Sanders (IV-J) en Ester Levie Machiels, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op vrijdag 16 maart 1821 00.30 aldaar (Botermarkt), is als geboren aangegeven op maandag 19 maart 1821 (aangever geboorte was Juda Abraham Sanders (zie IV-J); getuigen aangifte geboorte waren Meijer David Sanders (zie IV-Y) en Barend Mozes van Leer), wonende Botermarkt 101 aldaar, is overleden op vrijdag 28 juni 1822 18.00 aldaar, is als overleden aangegeven op zondag 30 juni 1822 (aangever overlijden was Juda Abraham Sanders (zie IV-J); getuige aangifte overlijden was Mozes Isaac Sanders (zie IV-P)). Abraham werd 1 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

V-Y  Michiel Juda Sanders (Machiel), zoon van Juda Abraham Sanders (IV-J) en Ester Levie Machiels, zonder beroep, goudsmid en koopman, wonende te Gouda (ZH), te Amsterdam (NH), aldaar (Nieuwe Kerkstraat 68), aldaar (Damstraat), aldaar en aldaar (Nieuwe Herengracht 119), is geboren op dinsdag 22 maart 1825 20.00 te Gouda (ZH) (Botermarkt), is als geboren aangegeven op donderdag 24 maart 1825 (aangever geboorte was Juda Abraham Sanders (zie IV-J); getuigen aangifte geboorte waren Pieter Pierson en Salomon Simon van der Schaal), wonende Nieuwe Herengracht 119 te Amsterdam (NH), is overleden op vrijdag 18 oktober 1889 14.00 aldaar, is als overleden aangegeven op zondag 20 oktober 1889 (aangever overlijden was David de Groot; getuige aangifte overlijden was Meijer Isaac Hes), is begraven op maandag 21 oktober 1889 te Muiderberg (NH) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: C-20-165. Michiel werd 64 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

Michiel trouwt op donderdag 17 december 1863 te Frankfurt am Main (D) op 38-jarige leeftijd met de 17-jarige Gidel Westheimer (Ida), dochter van Adolf Westheimer en Caroline Mannheim. Gidel, wonende te Parijs (F), te Voorburg (ZH) (Sionstraat 9), te Antwerpen (B) (Lange Leemstraat 190) en aldaar (Acacialaan 16), is geboren op woensdag 16 september 1846 te Frankfurt (D), is overleden na 1924. Gidel werd minstens 78 jaar, 3 maanden en 15 dagen.

Van Michiel en Gidel zijn tien kinderen bekend:

1  Justus Sanders is geboren op woensdag 16 november 1864 te Amsterdam (NH), is als geboren aangegeven op woensdag 16 november 1864 (aangever geboorte was Michiel Juda Sanders (zie V-Y); getuigen aangifte geboorte waren Meijer Levie Zwart en Joseph Simon de Vries), zie VI-AH.

2  Carolina Hester Sanders (Estella) te Amsterdam (NH), is geboren op dinsdag 20 maart 1866 20.00 aldaar (Nieuwe Herengracht 346), is als geboren aangegeven op donderdag 22 maart 1866 (aangever geboorte was Michiel Juda Sanders (zie V-Y); getuigen aangifte geboorte waren Juda Joseph de Vries en Joseph Leman de Vries), zie VI-AI.

3  Rachel Sanders te Amsterdam (NH), is geboren op maandag 20 juli 1868 05.00 aldaar (Herengracht 248), is als geboren aangegeven op maandag 20 juli 1868 (aangever geboorte was Michiel Juda Sanders (zie V-Y); getuigen aangifte geboorte waren Joseph Simon de Vries en Juda Joseph de Vries), zie VI-AJ.

4  Adolph Sanders te Amsterdam (NH), is geboren op zondag 1 augustus 1869 18.00 aldaar (Herengracht 248), is als geboren aangegeven op dinsdag 3 augustus 1869 (aangever geboorte was Michiel Juda Sanders (zie V-Y); getuigen aangifte geboorte waren Lion Vleeschdraager en IJsaac Lion Vleeschdraager), zie VI-AK.

5  Johanna Sanders te Amsterdam (NH), is geboren op dinsdag 28 juni 1870 07.00 aldaar (Herengracht 248), is als geboren aangegeven op donderdag 30 juni 1870 (aangever geboorte was Michiel Juda Sanders (zie V-Y); getuigen aangifte geboorte waren David Joseph de Vries en Joseph Simon de Vries), zie VI-AL.

6  Maria Sanders is geboren op zaterdag 17 juni 1871 te Amsterdam (NH).

7  Theresa Sanders, wonende te Amsterdam (NH) en te Antwerpen (B), is geboren op maandag 10 maart 1873 19.00 te Amsterdam (NH), is als geboren aangegeven op dinsdag 11 maart 1873 (aangever geboorte was Michiel Juda Sanders (zie V-Y); getuigen aangifte geboorte waren Joseph Simon de Vries en Levie Juda Sanders (zie V-W)).

Theresa trouwt op dinsdag 9 augustus 1898 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Isaac Lob, Bernardus Ludovicus Kulker, Maurits van Oesteren en Adolph Sanders (zie VI-AK)) op 25-jarige leeftijd (1) met de 34-jarige Bertold Spier, zoon van Isaac Spier en Sophie Levij. Bertold, koopman, wonende te Antwerpen (B), is geboren op zaterdag 5 maart 1864 te Ruhrort (D), is overleden op donderdag 17 november 1904 te Gent (B). Bertold werd 40 jaar, 8 maanden en 12 dagen. Theresa trouwt op donderdag 6 september 1906 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Jacob van Cleeff, Jacques Weener, Isaac Lob en Maurits Lob) op 33-jarige leeftijd (2) met de 39-jarige Bernhard Lob, zoon van Samuel Lob en Keetje Mozes Benjamins. Bernhard, procuratiehouder, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op vrijdag 8 maart 1867 23.00 aldaar (Herengracht 23), is als geboren aangegeven op maandag 11 maart 1867 (aangever geboorte was Samuel Lob; getuigen aangifte geboorte waren Mozes Marcus Koster en Marcus Mozes Koster).

8  doodgeboren zoon Sanders is doodgeboren op woensdag 7 oktober 1874 te Amsterdam (NH), is als overleden aangegeven op vrijdag 9 oktober 1874 aldaar (getuige aangifte overlijden was David de Groot).

9  Louis Sanders te Amsterdam (NH), is geboren op zaterdag 6 november 1875 19.00 aldaar (Nieuwe Herengracht 155), is als geboren aangegeven op dinsdag 9 november 1875 (aangever geboorte was Michiel Juda Sanders (zie V-Y); getuigen aangifte geboorte waren David Joseph de Vries en Joseph Simon de Vries), zie VI-AM.

10  Eduard Sanders is geboren op maandag 30 juli 1877 te Amsterdam (NH), zie VI-AN.

V-Z  Abraham Juda Sanders, zoon van Juda Abraham Sanders (IV-J) en Ester Levie Machiels, wonende te Gouda (ZH), is geboren op zaterdag 16 september 1826 aldaar, wonende Botermarkt aldaar, is overleden op woensdag 28 oktober 1829 12.00 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 30 oktober 1829 (aangever overlijden was Juda Abraham Sanders (zie IV-J); getuige aangifte overlijden was Pieter Pierson). Abraham werd 3 jaar, 1 maand en 12 dagen.

V-AA  Joseph Juda Sanders, zoon van Juda Abraham Sanders (IV-J) en Ester Levie Machiels, reiziger, zonder beroep en koopman, wonende te Gouda (ZH), te Amsterdam (NH) (Nieuwe Kerkstraat 68), aldaar, aldaar (Keizersgracht 474) en aldaar (Nieuwe Keizersgracht 29), is geboren op donderdag 20 augustus 1829 09.00 te Gouda (ZH) (Botermarkt 101), is als geboren aangegeven op zaterdag 22 augustus 1829 (aangever geboorte was Juda Abraham Sanders (zie IV-J); getuigen aangifte geboorte waren Pieter Pierson en Dirk Ruijgers), is overleden op maandag 18 juni 1883 14.00 te Amsterdam (NH) (aangevers overlijden waren David de Groot en Jacob Polak), is begraven op woensdag 20 juni 1883 te Muiderberg (NH) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: C-16-125. Joseph werd 53 jaar, 9 maanden en 29 dagen.

Joseph trouwt op donderdag 16 juni 1859 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Abraham David Duitz, Emanuel David Duitz, Jacob Juda Sanders (zie V-AB) en Levie Juda Sanders (zie V-W)), de choepa heeft plaatsgevonden op woensdag 6 juli 1859 aldaar op 29-jarige leeftijd met de 21-jarige Keetje Duitz, dochter van David Emanuel Duitz en Clara Levie van Gelder. Keetje, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op maandag 8 januari 1838 04.00 aldaar, is overleden op donderdag 20 december 1894 aldaar of wonende Sarphatistraat 36 aldaar, is overleden op vrijdag 28 december 1894 aldaar, is als overleden aangegeven op zaterdag 29 december 1894 (aangever overlijden was David Sluijs; getuige aangifte overlijden was Emanuel Ludel), is begraven op zondag 30 december 1894 te Muiderberg (NH) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: C-16-126. Keetje werd 56 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

Van Joseph en Keetje zijn tien kinderen bekend:

1  Justus Sanders te Amsterdam (NH), is geboren op woensdag 14 maart 1860 03.30 aldaar (Keizersgracht 474), is als geboren aangegeven op vrijdag 16 maart 1860 (aangever geboorte was Joseph Juda Sanders (zie V-AA); getuigen aangifte geboorte waren Isaac Mozes Nathan en Isaac Kijzer), zie VI-AO.

2  David Sanders (Doris) te Amsterdam (NH), is geboren op dinsdag 8 oktober 1861 23.00 aldaar (Keizersgracht 474), is als geboren aangegeven op vrijdag 11 oktober 1861 (aangever geboorte was Joseph Juda Sanders (zie V-AA); getuigen aangifte geboorte waren David de Vries (zie V-U.1) en Jacob Juda Sanders (zie V-AB)), zie VI-AP.

3  Clarisse Sanders (Clara) is geboren op donderdag 12 maart 1863 15.00 te Amsterdam (NH), is als geboren aangegeven op vrijdag 13 maart 1863 (aangever geboorte was Joseph Juda Sanders (zie V-AA); getuigen aangifte geboorte waren Jacob Juda Sanders (zie V-AB) en Machiel Louis Rosen).

Clarisse trouwt op dinsdag 13 maart 1883 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Jonas van Praag, Louis van Praag, Julius Bachrach en Joseph Abrahamson) op 20-jarige leeftijd met de 25-jarige Emanuel van Praag (Emile), zoon van Andries van Praag en Mietje David Duitz. Emanuel, juwelier, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op dinsdag 16 juni 1857 11.00 aldaar (Weesperstraat 540), is als geboren aangegeven op dinsdag 16 juni 1857 (aangever geboorte was Andries van Praag; getuigen aangifte geboorte waren Joseph Jonas Benjamins en Meijer Machiel van den Berg).

4  Hester Sanders, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op zaterdag 6 augustus 1864 11.30 aldaar, is als geboren aangegeven op maandag 8 augustus 1864 (aangever overlijden was Joseph Juda Sanders (zie V-AA); getuigen aangifte geboorte waren Jacob Juda Sanders (zie V-AB) en David Joseph de Vries), wonende Keizersgracht 474 aldaar, is overleden (doodsoorzaak: hartziekte) op woensdag 31 augustus 1864 06.00 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 1 september 1864 (aangever overlijden was Marcus Mozes Koster; getuige aangifte overlijden was Joseph Zwalf), is begraven op vrijdag 2 september 1864 aldaar (op de Joodse begraafplaats Zeeburg). Hester werd 25 dagen.

5  Bertha Sanders, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op zaterdag 21 oktober 1865 13.00 aldaar (Keizersgracht 474), is als geboren aangegeven op maandag 23 oktober 1865 (aangever geboorte was Mozes Joseph Schaap; getuigen aangifte geboorte waren Joseph Simon de Vries en Joseph Barend Citroen).

Bertha trouwt op dinsdag 27 december 1887 te Amsterdam (NH) op 22-jarige leeftijd met de 28-jarige Joseph Benedictus Vos (Joe), zoon van Benedictus Vos en Ester Joseph Lioni. Joseph, koopman, is geboren in 1859 te Groningen (Gr).

6  Louis Sanders te Amsterdam (NH), is geboren op woensdag 1 mei 1867 05.00 aldaar (Keizersgracht 474), is als geboren aangegeven op vrijdag 3 mei 1867 (aangever geboorte was Joseph Juda Sanders (zie V-AA); getuigen aangifte geboorte waren David Joseph de Vries en Jacob Juda Sanders (zie V-AB)), zie VI-AQ.

7  Adolph Sanders te Amsterdam (NH), is geboren op zaterdag 7 november 1868 21.00 aldaar (Keizersgracht 474), is als geboren aangegeven op dinsdag 10 november 1868 (aangever geboorte was Joseph Juda Sanders (zie V-AA); getuigen aangifte geboorte waren Joseph Mozes Appel en David Joseph de Vries), zie VI-AR.

8  Estella Sanders is geboren op dinsdag 5 april 1870 14.00 te Amsterdam (NH), is als geboren aangegeven op woensdag 6 april 1870 (aangever geboorte was Joseph Juda Sanders (zie V-AA); getuigen aangifte geboorte waren David Joseph de Vries en Joseph Barend Citroen), is overleden in 1935 te Parijs (F). Estella werd 65 jaar.

Estella trouwt op dinsdag 25 februari 1890 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Justus Sanders (zie VI-AO), David Sanders (zie VI-AP), Isaac Tobias Philips en Simon Salomon Duitz) op 19-jarige leeftijd met de 25-jarige Andre Sylvain Marchand, zoon van Henrij Abraham Marchand en Caroline Kapper. Andre, juwelier, wonende te Parijs (F), is geboren in 1865 aldaar, is overleden in 1930 aldaar. Andre werd 65 jaar.

9  Rachel Sanders is geboren op dinsdag 5 december 1871 09.00 te Amsterdam (NH), is als geboren aangegeven op woensdag 6 december 1871 (aangever geboorte was Joseph Juda Sanders (zie V-AA); getuigen aangifte geboorte waren Machiel Louis Rosen en Joseph Abrahamson), is overleden te New York (USA).

Rachel trouwt op maandag 30 mei 1892 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Isaac Tobias Philips, Tobias Isaac Philips, Louis Sanders (zie VI-AQ) en David Sanders (zie VI-AP)) op 20-jarige leeftijd met de 25-jarige Stephane Marchand, zoon van Henrij Abraham Marchand en Caroline Kapper. Stephane, koopman, is geboren in 1867 te Parijs (F), is overleden in 1945 te New York (USA). Stephane werd 78 jaar.

10  Maria Sanders te Amsterdam (NH), is geboren op zondag 14 september 1873 21.00 aldaar, is als geboren aangegeven op maandag 15 september 1873 (aangever geboorte was Joseph Juda Sanders (zie V-AA); getuigen aangifte geboorte waren Joseph Abraham Levie en Machiel Louis Rosen), zie VI-AS.

V-AB  Jacob Juda Sanders (Jacques), zoon van Juda Abraham Sanders (IV-J) en Ester Levie Machiels, diamantklover en zonder beroep, wonende te Gouda (ZH), te Amsterdam (NH) (Nieuwe Kerkstraat 68) en aldaar, is geboren op zaterdag 25 augustus 1832 04.30 te Gouda (ZH) (Botermarkt 101), is als geboren aangegeven op maandag 27 augustus 1832 (aangever geboorte was Juda Abraham Sanders (zie IV-J); getuigen aangifte geboorte waren Cornelis Johannes van der Grijp en Adrianus Meurs), is overleden op vrijdag 2 februari 1883 te Frankfurt am Main (D). Jacob werd 50 jaar, 5 maanden en 8 dagen.

Jacob trouwt op maandag 14 juni 1875 te Zweibrucken (D) op 42-jarige leeftijd met Susanne Levij.

V-AC  Sara Joseph Sanders, dochter van Joseph Isaac Sanders (IV-M) en Aaltje Meijer Roest, wonende te Gouda (ZH), is geboren op woensdag 24 april 1822 05.00 aldaar, is als geboren aangegeven op vrijdag 26 april 1822 (aangever geboorte was Joseph Isaac Sanders (zie IV-M); getuigen aangifte geboorte waren Cornelis Zonnen en Johannes van der Valk), wonende aldaar, is overleden op donderdag 28 november 1872 00.00 aldaar in het Centraal Tehuis voor Israëlieten (Oosthaven 21, 51 en later 33, Gouda), is als overleden aangegeven op donderdag 28 november 1872 (aangever overlijden was Heijman Jacob de Beer (zie V-AC.2); getuige aangifte overlijden was Hertog Blok), is begraven op vrijdag 29 november 1872 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 113. Sara werd 50 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

Sara trouwt op woensdag 16 juli 1845 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Abraham Mozes Sanders (zie III-D.7), Meijer David Sanders (zie IV-Y), Eleazer Oppenheim en Jesaias Eleazar Olman) op 23-jarige leeftijd met de 38-jarige Jacob Barends de Beer, zoon van Hijman Barend de Beer en Lea van Kleef. Jacob, koopman, wonende te Leimuiden (ZH), te Alphen aan den Rijn (ZH), te Gouda (ZH) (Turfmarkt 45), aldaar en aldaar (Vlamingstraat 378), is geboren op dinsdag 3 maart 1807 te Leimuiden (ZH), wonende te Gouda (ZH), is overleden op vrijdag 24 november 1865 aldaar, is begraven op zondag 26 november 1865 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade). Jacob werd 58 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

Van Jacob en Sara zijn zeven kinderen bekend:

1  Heijman Jacob de Beer, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op zondag 23 augustus 1846 22.00 aldaar (Markt 45), is als geboren aangegeven op dinsdag 25 augustus 1846 (aangever geboorte was Jacob Barends de Beer; getuigen aangifte geboorte waren Reijnier Johannes Koppenol en Jacob Simons), wonende Turfmarkt 45 aldaar, is overleden op maandag 31 augustus 1846 22.00 aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 1 september 1846 (aangever overlijden was Levij Salomon Cats; getuige aangifte overlijden was Levie Joseph Sanders (zie IV-AC)), is begraven op dinsdag 1 september 1846 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade). Heijman werd 8 dagen.

2  Heijman Jacob de Beer (Herman), verwersknecht, koopman en huisschilder, wonende te Gouda (ZH), aldaar (Keizerstraat 117), aldaar en te Hengelo - Overijssel (Ovl), is geboren op vrijdag 4 februari 1848 09.30 aldaar (Turfmarkt 45), is als geboren aangegeven op maandag 7 februari 1848 (aangever geboorte was Jacob Barends de Beer; getuigen aangifte geboorte waren Reijnier Johannes Koppenol en Hartog Saul Polak), wonende aldaar, is overleden op zaterdag 23 november 1929 15.30 aldaar in het Centraal Tehuis voor Israëlieten (Oosthaven 21, 51 en later 33, Gouda), is als overleden aangegeven op maandag 25 november 1929 (aangever overlijden was Salomon Seijffers; getuige aangifte overlijden was Christiaan de Visser), is begraven op maandag 25 november 1929 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 503, is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg). Heijman werd 81 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

Heijman trouwt op woensdag 31 augustus 1887 te Gouda (ZH) op 39-jarige leeftijd met de 41-jarige Beletje Hirschel, dochter van Joseph Levie Hirschel en Flora Hartog Polak. Beletje, wonende te Gouda (ZH) en te Amsterdam (NH), is geboren op maandag 19 januari 1846 09.00 aldaar (Gouwe 74), is als geboren aangegeven op woensdag 21 januari 1846 (aangever geboorte was Joseph Levie Hirschel; getuigen aangifte geboorte waren Reijnier Johannes Koppenol en Mozes Hartog Lewijt (zie IV-F.6)), wonende Keizerstraat 47 aldaar, is overleden op zondag 12 september 1915 17.00 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 13 september 1915 (aangever overlijden was Heijman Jacob de Beer (zie V-AC.2); getuige aangifte overlijden was Leendert Boer), is begraven op maandag 13 september 1915 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 405. Beletje werd 69 jaar, 7 maanden en 24 dagen.

3  Joseph de Beer, koopman, commissionair in effecten, commissionair en effectenhandelaar, wonende te Gouda (ZH), te Alphen aan den Rijn (ZH), te Bodegraven (ZH), aldaar en te Zwammerdam (ZH), is geboren op dinsdag 11 juni 1850 20.00 te Gouda (ZH) (Turfmarkt 45), is als geboren aangegeven op woensdag 12 juni 1850 (aangever geboorte was Jacob Barends de Beer; getuigen aangifte geboorte waren David Wolf Consenheim en David Meijer Sanders (zie V-AH)), is verdronken op zondag 18 juni 1911 09.30 te Zwammerdam (ZH), is als overleden aangegeven op maandag 19 juni 1911 (aangever overlijden was Hartog Engelsman; getuige aangifte overlijden was Joseph Banen), is begraven op dinsdag 20 juni 1911 te Gouda (ZH) (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 363, is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg). Joseph werd 61 jaar en 7 dagen.

Joseph trouwt op donderdag 26 juni 1884 te Bodegraven (ZH) (huwelijksgetuigen waren Herman Wendeler, Simon Mozes Kahn, Jacob van Creveld en Mozes Juda Polak) op 34-jarige leeftijd met de 28-jarige Saartje ter Beek, dochter van Abraham ter Beek en Eva Klein. Saartje, wonende te Hengelo - Overijssel (Ovl), is geboren op woensdag 27 februari 1856 te Diepenheim (Ovl), is als geboren aangegeven op woensdag 27 februari 1856 (aangever geboorte was Abraham ter Beek; getuigen aangifte geboorte waren Gerrit Cornelis Haakman en Albertus Lodeweges), is overleden op woensdag 11 september 1918 te Bodegraven (ZH), is begraven op donderdag 12 september 1918 te Gouda (ZH) (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 420, is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg). Saartje werd 62 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

4  Hartog Jacob de Beer, wonende te Gouda (ZH) en te Utrecht, is geboren op dinsdag 9 november 1852 te Gouda (ZH), is overleden op donderdag 11 januari 1883 te Utrecht. Hartog werd 30 jaar, 2 maanden en 2 dagen.

5  Lea Jacob de Beer, wonende te Gouda (ZH) en te Hengelo - Overijssel (Ovl), is geboren op donderdag 20 december 1855 te Gouda (ZH), is overleden op maandag 31 juli 1933 te Hengelo - Overijssel (Ovl), is als overleden aangegeven op dinsdag 1 augustus 1933. Lea werd 77 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

Lea trouwt op woensdag 25 februari 1885 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Eleazer Joseph Hirschel, Daniel Frank, Heijman Jacob de Beer (zie V-AC.2) en Joseph de Beer (zie V-AC.3)) op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Jacob ter Beek, zoon van Abraham ter Beek en Eva Klein. Jacob, slager, wonende te Hengelo - Overijssel (Ovl), is geboren op dinsdag 4 december 1860 te Diepenheim (Ovl), is overleden op woensdag 27 november 1935 te Hengelo - Overijssel (Ovl), is als overleden aangegeven op donderdag 28 november 1935. Jacob werd 74 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

6  Meijer de Beer, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op dinsdag 24 augustus 1858 aldaar, wonende Vlamingstraat 378 aldaar, is overleden op donderdag 15 november 1860 01.00 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 15 november 1860 (aangever overlijden was Jacob Barends de Beer; getuige aangifte overlijden was Elias Monasch). Meijer werd 2 jaar, 2 maanden en 22 dagen.

7  Levie Jacob de Beer, horlogemaker, diamantwerker, winkelier en koopman, wonende te Gouda (ZH), te Amsterdam (NH) en aldaar (Lepelstraat 91-III), is geboren op maandag 6 juli 1863 06.00 te Gouda (ZH) (Vlamingstraat 378), is als geboren aangegeven op maandag 6 juli 1863 (aangever geboorte was Jacob Barends de Beer; getuigen aangifte geboorte waren David Seijffers en Jacob Samuel Kijzer), is vermoord op vrijdag 5 maart 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Levie werd 79 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

Levie trouwt op dinsdag 13 augustus 1895 te Zaandam (NH) op 32-jarige leeftijd met de 29-jarige Leentje ter Beek, dochter van Abraham ter Beek en Eva Klein. Leentje is geboren op vrijdag 29 juni 1866 te Hengelo - Overijssel (Ovl), is vermoord op vrijdag 5 maart 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Leentje werd 76 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

V-AD  Antje Sanders, dochter van Mozes Isaac Sanders (IV-P) en Judith Mozes Berman, is geboren op donderdag 6 augustus 1818 10.00 te Gouda (ZH), is als geboren aangegeven op donderdag 6 augustus 1818 (aangever geboorte was Mozes Isaac Sanders (zie IV-P); getuigen aangifte geboorte waren Jacob Levie Cats en Jacob Elias Cats), is overleden op donderdag 30 oktober 1856 te Zutphen (Gld). Antje werd 38 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

Antje trouwt op woensdag 27 augustus 1845 te IJsselstein (Utr) op 27-jarige leeftijd met de 30-jarige Aron Jacob Vorst, zoon van Jacob Aron Vorst en Roosje Isaac Sanders (IV-Q). Aron, winkelier, wonende te IJsselstein (Utr) (Achterstraat), is geboren op zondag 25 juni 1815 te Gouda (ZH), is als geboren aangegeven op dinsdag 27 juni 1815 (aangever geboorte was Jacob Aron Vorst; getuigen aangifte geboorte waren Jacob Levie Cats en Joseph Isaac Sanders (zie IV-M)), is overleden op maandag 21 juni 1875 te Zutphen (Gld). Aron werd 59 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

Aron was eerder gehuwd (1) met Belie Joseph Enthoven.

Van Aron en Antje zijn zeven kinderen bekend:

1  Jakob Mozes Vorst, wonende te IJsselstein (Utr) (Achterstraat), is geboren op maandag 15 juni 1846 aldaar, is overleden op woensdag 15 oktober 1930 te Amsterdam (NH), is begraven te Utrecht (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: L17-09. Jakob werd 84 jaar en 4 maanden.

Jakob trouwt op woensdag 27 april 1870 te Utrecht op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Cornelia van Lier, dochter van Jacob van Lier en Marianna Philip Duijs. Cornelia is geboren op zondag 6 juli 1845 te Utrecht, is als geboren aangegeven op dinsdag 8 juli 1845, is overleden op donderdag 21 januari 1937 te Den Haag (ZH), is begraven te Utrecht (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: L17-08. Cornelia werd 91 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

2  Izak Alexander Vorst is geboren in 1848 te IJsselstein (Utr).

3  Rochali Jehudit Vorst is geboren in 1849 te IJsselstein (Utr).

Rochali trouwt op woensdag 2 augustus 1871 te Zutphen (Gld) op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige David Fortuin, zoon van Mozes Jacob Fortuin en Clara Bendix. David, koopman, is geboren in 1849 te Lochem (Gld).

4  Justine Florine Vorst is geboren op zaterdag 18 januari 1851 te IJsselstein (Utr), is overleden op dinsdag 5 maart 1889 te Hoogkarspel (NH). Justine werd 38 jaar, 1 maand en 15 dagen.

Justine trouwt op dinsdag 24 september 1878 te Utrecht op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Gabriel Wijzenbeek, zoon van Mozes Isaac Wijsenbek en Hendrina Walg. Gabriel is geboren op maandag 18 februari 1850 te Culemborg (Gld), is overleden op maandag 4 oktober 1926 te Amsterdam (NH). Gabriel werd 76 jaar, 7 maanden en 16 dagen.

Gabriel was later gehuwd (2) met Sophia Hester Wolff.

5  Abraham Benjamin Vorst, geëmploijeerd bij de Rijnspoorweg Maatschappij en spoorwegconducteur, wonende te Arnhem (Gld) en te Rotterdam (ZH), is geboren op dinsdag 24 augustus 1852 te IJsselstein (Utr), is overleden op dinsdag 15 juli 1913 te Rotterdam (ZH), is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats aan het Toepad) grafnr.: E-03-26. Abraham werd 60 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

Abraham trouwt op woensdag 1 juni 1881 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Nicolaas van Buuren, Gabriel Wijzenbeek en Abraham Levie van den Berg) op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Mietje van den Berg, dochter van David van den Berg en Elisabeth de Groot. Mietje is geboren op zondag 8 mei 1853 te Brielle (ZH), is overleden op woensdag 20 november 1929 te Rotterdam (ZH), is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats aan het Toepad) grafnr.: K-12-17. Mietje werd 76 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

6  doodgeboren kind Vorst is doodgeboren op vrijdag 4 augustus 1854 te Zutphen (Gld).

7  Rachelotte Clarisse Vorst is geboren in 1856 te Zutphen (Gld), is overleden op vrijdag 31 mei 1901 te Hilversum (NH), is als overleden aangegeven op vrijdag 31 mei 1901, is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: 2V04-06. Rachelotte werd 45 jaar.

Rachelotte trouwt op dinsdag 17 juni 1879 te Amersfoort (Utr) (huwelijksgetuigen waren Jacob Abraham de Vries, Simon Abraham de Vries, Abraham Mozes de Vries en Abraham Benjamin Vorst (zie V-AD.5)) op 23-jarige leeftijd met de 36-jarige Heiman Abraham de Vries, zoon van Abraham Mozes de Vries en Cato Abraham de la Fuente. Heiman is geboren op woensdag 17 augustus 1842 te Amersfoort (Utr), is als geboren aangegeven op donderdag 18 augustus 1842.

V-AE  Isaac Sanders, zoon van Mozes Isaac Sanders (IV-P) en Judith Mozes Berman, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op dinsdag 13 januari 1824 19.00 aldaar (Lange Groenendaal), is als geboren aangegeven op donderdag 15 januari 1824 (aangever geboorte was Mozes Isaac Sanders (zie IV-P); getuigen aangifte geboorte waren Pieter Pierson en Willem van Leunen), wonende Lange Groenendaal 98 aldaar, is overleden op zaterdag 8 mei 1824 04.00 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 10 mei 1824 (aangever overlijden was Jacob Elias Cats; getuige aangifte overlijden was Benjamin Isaac Sanders (zie IV-S)). Isaac werd 3 maanden en 25 dagen.

V-AF  Isaac Mozes Sanders, zoon van Mozes Isaac Sanders (IV-P) en Sara Salomon Manheim, wonende te Gouda (ZH), is geboren op woensdag 27 september 1826 aldaar (Keizerstraat), is als geboren aangegeven op vrijdag 29 september 1826 (aangever geboorte was Mozes Isaac Sanders (zie IV-P); getuigen aangifte geboorte waren Pieter Pierson en Jacob Levie Cats), is overleden op donderdag 13 december 1827 te Alkmaar (NH). Isaac werd 1 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

V-AG  Mariana Sanders, dochter van Mozes Isaac Sanders (IV-P) en Sara Salomon Manheim, wonende te Alkmaar (NH), is geboren op vrijdag 8 februari 1828 08.00 aldaar, is als geboren aangegeven op zondag 10 februari 1828 (aangever geboorte was Amalia de Graaff; getuigen aangifte geboorte waren Jacob de Vries en Robertus de Vries).

Mariana trouwt op zondag 7 juni 1846 te Alkmaar (NH) op 18-jarige leeftijd met de 26-jarige Isaac van Hertfeld, zoon van Jacob Elias van Hertfeld en Clara Isaac Sanders (IV-R). Isaac, parapluiemaker, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op zaterdag 6 mei 1820 te Brussel (B), is overleden op maandag 15 juni 1868 te Rotterdam (ZH). Isaac werd 48 jaar, 1 maand en 9 dagen.

Van Isaac en Mariana zijn zeven kinderen bekend:

1  Jacob van Hertfeld is geboren op vrijdag 26 februari 1847 te Rotterdam (ZH), is overleden op woensdag 11 april 1849 aldaar. Jacob werd 2 jaar, 1 maand en 16 dagen.

2  Sara van Hertfeld is geboren op dinsdag 20 februari 1849 te Rotterdam (ZH).

Sara trouwt op woensdag 2 april 1873 te Rotterdam (ZH) op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Leon Moresco, zoon van Abraham Moresco en Betje van Hertfeld. Leon is geboren in 1851 te Den Haag (ZH).

3  Jacob van Hertfeld is geboren op zondag 2 maart 1851 te Rotterdam (ZH).

4  Israel van Hertfeld is geboren op dinsdag 21 december 1852 te Rotterdam (ZH), is overleden op dinsdag 27 maart 1855 aldaar. Israel werd 2 jaar, 3 maanden en 6 dagen.

5  Salomon van Hertfeld is geboren op zaterdag 10 maart 1855 te Rotterdam (ZH).

6  Abraham van Hertfeld is geboren op dinsdag 17 juli 1860 te Rotterdam (ZH).

7  Hanna van Hertfeld is geboren op maandag 17 september 1866 te Rotterdam (ZH), is overleden op maandag 12 oktober 1868 aldaar. Hanna werd 2 jaar en 25 dagen.

V-AH  David Meijer Sanders, zoon van Meijer David Sanders (IV-Y) en Judic Marcus (Grietje), goudsmid en koopman, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op dinsdag 8 april 1823 19.30 aldaar, is als geboren aangegeven op donderdag 10 april 1823 (Turfmarkt) (aangever geboorte was Meijer David Sanders (zie IV-Y); getuigen aangifte geboorte waren Pieter Pierson en Jacob Isaac Sanders (zie IV-O)), is overleden op maandag 2 april 1883 te Ophemert, is begraven te Tiel (Gld) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: 192b. David werd 59 jaar, 11 maanden en 25 dagen.

David trouwt op donderdag 14 augustus 1851 te Ophemert op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Rachel van de Beurs, dochter van Libman Abraham van de Beurs en Betje Marcus. Rachel is geboren op woensdag 11 juni 1828 te Ophemert, is overleden op vrijdag 8 april 1881 aldaar, is begraven te Tiel (Gld) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: 188. Rachel werd 52 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

Van David en Rachel zijn negen kinderen bekend:

1  Eliza Sanders, wonende te Beverwijk (NH) en te Amsterdam (NH) (Blasiusstraat 56), is geboren op vrijdag 21 januari 1853 te Ophemert, is overleden op woensdag 18 augustus 1926 te Amsterdam (NH), is begraven op vrijdag 20 augustus 1926 te Muiderberg (NH) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: C-55-067. Eliza werd 73 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

Eliza trouwt op woensdag 19 juni 1907 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Elie David Sanders (zie VI-AU), Wolf Mozes Consenheim, Isaac David Mouwes en Hijman Norden), de choepa heeft plaatsgevonden op woensdag 19 juni 1907 aldaar (Talmud Tora) op 54-jarige leeftijd met de 65-jarige Joseph Katoen, zoon van Isaac Hartog Katoen en Kaatje Isaac Sloog. Joseph, sjouwer, sjouwerman, schilder en conciërge, wonende te Amsterdam (NH), aldaar en aldaar (Plantage Middenlaan 25), is geboren op woensdag 1 juni 1842 aldaar, is overleden op dinsdag 1 januari 1929 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 2 januari 1929 (aangever overlijden was Izak Waterman; getuige aangifte overlijden was Joel Rabbie). Joseph werd 86 jaar en 7 maanden.

Joseph was eerder gehuwd (1) met Naatje Isaac Achttienribbe. Joseph was eerder gehuwd (2) met Lea Muller.

2  Kaatje Sanders, wonende te Nieuwveen, is geboren rond 1854 te Varik, wonende te Nieuwveen, is overleden op maandag 23 maart 1896 06.00 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 23 maart 1896 (aangever overlijden was Mozes Hijmans; getuige aangifte overlijden was Jan Stichter). Kaatje werd ongeveer 42 jaar.

3  Mozes David Sanders is geboren op maandag 21 mei 1855 te Ophemert, zie VI-AT.

4  Elie David Sanders is geboren op zaterdag 12 juli 1856 te Ophemert, zie VI-AU.

5  Jetje Sanders is geboren rond 1862 te Ophemert, is overleden op vrijdag 5 april 1872 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 5 april 1872. Jetje werd ongeveer 10 jaar.

6  Betje Sanders, dienstmeid, wonende te Zwolle (Ovl), te Amsterdam (NH) (Nieuwe Achtergracht 148) en te Haarlem (NH), is geboren op woensdag 17 augustus 1864 te Ophemert, is ongehuwd overleden op zondag 27 mei 1906 18.30 te Haarlem (NH), is als overleden aangegeven op dinsdag 29 mei 1906 (getuigen aangifte overlijden waren Jan Leendert van Dort en Markus Mok). Betje werd 41 jaar, 9 maanden en 10 dagen.

7  Meijer David Sanders is geboren op woensdag 29 maart 1865 te Ophemert, zie VI-AV.

8  doodgeboren dochter Sanders is doodgeboren op woensdag 30 mei 1866 te Ophemert, is als overleden aangegeven op woensdag 30 mei 1866.

9  doodgeboren dochter Sanders is doodgeboren op woensdag 8 maart 1871 te Ophemert, is als overleden aangegeven op donderdag 9 maart 1871.

V-AI  Vrouwtje Meijer Sanders, dochter van Meijer David Sanders (IV-Y) en Judic Marcus (Grietje), wonende te Gouda (ZH), is geboren op donderdag 9 december 1824 05.30 aldaar, is als geboren aangegeven op zaterdag 11 december 1824 (aangever geboorte was Meijer David Sanders (zie IV-Y); getuigen aangifte geboorte waren Joseph Isaac Sanders (zie IV-M) en Pieter Pierson), wonende Turfmarkt 44 aldaar, is overleden op zondag 9 oktober 1853 01.00 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 10 oktober 1853 (aangever overlijden was Hartog Saul Polak; getuige aangifte overlijden was Levij Salomon Cats), is begraven op maandag 10 oktober 1853 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 022, is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg). Vrouwtje werd 28 jaar en 10 maanden.

Vrouwtje trouwt op woensdag 26 juni 1844 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Samuel Mozes Sanders (zie III-D.10), Abraham Mozes Sanders (zie III-D.7), Joseph Olman en Reijnier Johannes Koppenol) op 19-jarige leeftijd met de 20-jarige Hartog Saul Polak, zoon van Saul Hartog Polak en Trijntje Levie Hirschel. Hartog, goudsmid, koopman en directeur van het Israëlitisch jongens weeshuis, wonende te Gouda (ZH), aldaar, te Amsterdam (NH) en te Den Haag (ZH), is geboren op donderdag 8 april 1824 07.30 te Gouda (ZH) (Spieringstraat), is als geboren aangegeven op zaterdag 10 april 1824 (aangever geboorte was Saul Hartog Polak (zie IV-D.2); getuigen aangifte geboorte waren Pieter Pierson en Joseph Levie Hirschel), wonende te Den Haag (ZH), is overleden op vrijdag 13 juli 1900 18.00 aldaar, is als overleden aangegeven op zondag 15 juli 1900 (aangever overlijden was Israel Bachrach; getuige aangifte overlijden was Samuel Poons), is begraven op zondag 15 juli 1900 te Gouda (ZH) (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 275, is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg). Hartog werd 76 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

Hartog was later gehuwd (2) met Sara van der Ham. Hartog was later gehuwd (3) met Eva Bierman.

Van Hartog en Vrouwtje zijn zes kinderen bekend:

1  Saul Hartog Polak, goudsmid, koopman, instrumentmaker en opticien, wonende te Gouda (ZH), aldaar, aldaar (Korte Groenendaal 173) en aldaar (Korte Groenendaal 197), is geboren op maandag 7 juli 1845 10.00 aldaar (Gouwe 30), is als geboren aangegeven op woensdag 9 juli 1845 (aangever geboorte was Hartog Saul Polak; getuigen aangifte geboorte waren Reijnier Johannes Koppenol en Jacob van der Burg), wonende aldaar, is overleden op dinsdag 1 augustus 1922 02.30 aldaar in het Centraal Tehuis voor Israëlieten (Oosthaven 21, 51 en later 33, Gouda), is als overleden aangegeven op dinsdag 1 augustus 1922 (aangever overlijden was Salomon Seijffers; getuige aangifte overlijden was Frederik Weil), is begraven op woensdag 2 augustus 1922 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 375, is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg). Saul werd 77 jaar en 25 dagen.

Saul trouwt op woensdag 8 maart 1871 te Rotterdam (ZH) op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Sara de Jong, dochter van Isaac Samuel de Jong en Alida van Noorden. Sara, wonende te Rotterdam (ZH) en te Gouda (ZH), is geboren op maandag 17 juli 1848 04.00 te Rotterdam (ZH) (Vogelenzang 283), is als geboren aangegeven op maandag 17 juli 1848 (aangever geboorte was Isaac Samuel de Jong; getuigen aangifte geboorte waren Jan Valken en Abraham Jacob Isaac Sanders (zie IV-K.6)), wonende Hoogstraat 4 te Gouda (ZH), is overleden op woensdag 20 november 1912 03.30 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 20 november 1912 (aangever overlijden was Salomon Seijffers; getuige aangifte overlijden was Frederik Weil), is begraven op donderdag 21 november 1912 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 374, is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg). Sara werd 64 jaar, 4 maanden en 3 dagen.

2  Grietje Hartog Polak, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op donderdag 15 april 1847 09.00 aldaar (Gouwe 60), is als geboren aangegeven op zaterdag 17 april 1847 (aangever geboorte was Hartog Saul Polak; getuigen aangifte geboorte waren Johannes Reutinger en Jan Hogendoorn), wonende Turfmarkt 47 aldaar, is overleden op zondag 8 augustus 1847 12.00 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 9 augustus 1847 (aangever overlijden was Levie Joseph Sanders (zie IV-AC); getuige aangifte overlijden was Mozes Barend van Leer), is begraven op maandag 9 augustus 1847 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade). Grietje werd 3 maanden en 24 dagen.

3  Meijer Hartog Polak, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op zaterdag 3 juni 1848 03.00 aldaar (Turfmarkt 46), is als geboren aangegeven op maandag 5 juni 1848 (aangever geboorte was Hartog Saul Polak; getuigen aangifte geboorte waren Reijnier Johannes Koppenol en Eleazer Andries van Dantzig), wonende Turfmarkt 47 aldaar, is overleden op zondag 24 december 1848 18.30 aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 26 december 1848 (aangever overlijden was Hartog Saul Polak; getuige aangifte overlijden was Meijer David Sanders (zie IV-Y)), is begraven op dinsdag 26 december 1848 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade). Meijer werd 6 maanden en 21 dagen.

4  Levie Hartog Polak, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op woensdag 31 oktober 1849 11.00 aldaar (Turfmarkt 47), is als geboren aangegeven op vrijdag 2 november 1849 (aangever geboorte was Hartog Saul Polak; getuigen aangifte geboorte waren Bruno Vallet en Eliazar Mozes Monasch), wonende Naaierstraat 28 aldaar, is overleden op dinsdag 15 april 1851 01.00 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 16 april 1851 (aangever overlijden was Meijer David Sanders (zie IV-Y); getuige aangifte overlijden was Mozes Aäron Cats), is begraven op woensdag 16 april 1851 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade). Levie werd 1 jaar, 5 maanden en 15 dagen.

5  Alexander Hartog Polak, apotheker, drogist en winkelier, is geboren op zondag 8 juni 1851 te Gouda (ZH), is overleden op woensdag 9 januari 1935 te Bloemendaal (NH). Alexander werd 83 jaar, 7 maanden en 1 dag.

Alexander trouwt op donderdag 24 april 1884 op 32-jarige leeftijd met de 23-jarige Rijna Groen, dochter van Abraham Groen en Klaartje Stranders. Rijna, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op donderdag 3 mei 1860 20.00 aldaar (Jodenbreestraat 45), is als geboren aangegeven op vrijdag 1 juni 1860 (aangever geboorte was Abraham Groen; getuigen aangifte geboorte waren Wolf Coenraad Bendien en Salomon Meijer Groen), is overleden op zaterdag 23 juli 1932 te Bloemendaal (NH), is als overleden aangegeven op vrijdag 9 september 1932 te Amsterdam (NH). Rijna werd 72 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

6  Beletje Polak, klerk ter secretarie, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren in 1853 aldaar, wonende Turfmarkt 44 aldaar, is overleden op vrijdag 2 september 1853 19.00 aldaar, is als overleden aangegeven op zaterdag 3 september 1853 (aangever overlijden was Cornelis Johannes van der Grijp; getuige aangifte overlijden was Willem Hornes).

V-AJ  Beletje Sanders (Betje), dochter van Meijer David Sanders (IV-Y) en Judic Marcus (Grietje), wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op dinsdag 13 juni 1826 02.30 aldaar (Turfmarkt), is als geboren aangegeven op woensdag 14 juni 1826 (aangever geboorte was Meijer David Sanders (zie IV-Y); getuigen aangifte geboorte waren Pieter Pierson en Lucas Hendricus Kuis), wonende Turfmarkt 44 aldaar, is overleden op maandag 18 augustus 1890 23.00 aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 19 augustus 1890 (aangever overlijden was Nathan Simons; getuige aangifte overlijden was Lazarus Sanders (zie V-BC)), is begraven op dinsdag 19 augustus 1890 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 210, is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg). Beletje werd 64 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

Beletje trouwt op woensdag 12 juli 1848 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Reijnier Koppenol, Benjamin Mozes van Straalen, Mozes Hartog Lewijt en Abraham David Sanders (zie IV-AB)) op 22-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Levie Saul Polak, zoon van Saul Hartog Polak en Trijntje Levie Hirschel. Levie, koopman, wonende te Gouda (ZH), aldaar en aldaar (Turfmarkt 44), is geboren op zaterdag 3 december 1825 13.00 aldaar (Spieringstraat), is als geboren aangegeven op maandag 5 december 1825 (aangever geboorte was Saul Hartog Polak (zie IV-D.2); getuigen aangifte geboorte waren Pieter Pierson en Abraham Hartog Polak (zie IV-D.5)), wonende aldaar, is overleden op dinsdag 12 juli 1859 18.00 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 13 juli 1859 (aangever overlijden was Hartog Saul Polak; getuige aangifte overlijden was Samuel van Creveld), is begraven op woensdag 13 juli 1859 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 048. Levie werd 33 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

Van Levie en Beletje zijn zes kinderen bekend:

1  Beeltje Polak, wonende te Gouda (ZH) en te Amsterdam (NH), is geboren op donderdag 28 juni 1849 10.30 te Gouda (ZH) (Lange Groenendaal 51), is als geboren aangegeven op vrijdag 29 juni 1849 (aangever geboorte was Levie Saul Polak; getuigen aangifte geboorte waren Marcus Mozes Monasch en David Meijer Sanders (zie V-AH)), wonende Sint Anthoniebreestraat 68 te Amsterdam (NH), is overleden op dinsdag 26 mei 1903 19.00 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 27 mei 1903. Beeltje werd 53 jaar, 10 maanden en 28 dagen.

Beeltje trouwt op woensdag 25 januari 1882 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Samson Barend van Leer, Eleazer Saul Polak, Aron Levie Ketellapper en Levie Isaias Spier) op 32-jarige leeftijd met de 29-jarige Simon Polak, zoon van Mozes Polak en Mietje Simon van der Voort. Simon, commissionair, wonende te Gouda (ZH), aldaar en te Amsterdam (NH), is geboren op dinsdag 3 februari 1852 aldaar, is overleden op zaterdag 31 januari 1942 aldaar. Simon werd 89 jaar, 11 maanden en 28 dagen.

Simon was later gehuwd (2) met Sara Polak.

2  Sander Levie Polak, wonende te Gouda (ZH), is geboren op vrijdag 24 januari 1851 aldaar, wonende Nieuwe Haven 77 aldaar, is overleden op zaterdag 29 januari 1853 20.00 aldaar, is als overleden aangegeven op zondag 30 januari 1853 (aangever overlijden was Levie Saul Polak; getuige aangifte overlijden was Hartog Saul Polak). Sander werd 2 jaar en 5 dagen.

3  Antje Polak, wonende te Gouda (ZH), is geboren in 1853 aldaar, wonende Turfmarkt 44 aldaar, is overleden op zondag 10 juli 1870 09.00 aldaar, is als overleden aangegeven op zondag 10 juli 1870 (aangever overlijden was Aron Levie Ketellapper; getuige aangifte overlijden was Louis van Lier), is begraven op maandag 11 juli 1870 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 097. Antje werd 17 jaar.

4  Vrouwtje Levie Polak, wonende te Gouda (ZH), is geboren in mei 1854 aldaar, wonende Turfmarkt 8 aldaar, is overleden op woensdag 3 oktober 1855 17.00 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 4 oktober 1855 (aangever overlijden was Gijsbertus van Gent; getuige aangifte overlijden was Ezechiel Jongkoen). Vrouwtje werd 1 jaar en 5 maanden.

5  Trijntje Polak (Geertruida), winkelierster, wonende te Rotterdam (ZH) en te Gouda (ZH), is geboren op zondag 30 september 1855 aldaar, wonende Zeugstraat 56 aldaar, is overleden op dinsdag 12 maart 1929 04.00 aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 12 maart 1929 (aangever overlijden was Salomon Seijffers; getuige aangifte overlijden was Christiaan de Visser), is begraven op woensdag 13 maart 1929 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 448, is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg). Trijntje werd 73 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

Trijntje trouwt op woensdag 7 februari 1900 te Gouda (ZH) op 44-jarige leeftijd met de 50-jarige Salomon Katz, zoon van Mozes Benjamin Katz en Berendje Sternfeld. Salomon, koopman, wonende te Arnhem (Gld), te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op maandag 5 maart 1849 te Brummen (Gld), wonende te Gouda (ZH), is overleden op maandag 19 juni 1922 te Nieuwerkerk aan den IJssel (ZH), is als overleden aangegeven op maandag 26 juni 1922 te Gouda (ZH), is begraven op dinsdag 20 juni 1922 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 447, is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg). Salomon werd 73 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

Salomon was eerder gehuwd (1) met Betje Davidson.

6  Jetje Polak is geboren op woensdag 22 juli 1857 te Gouda (ZH), is overleden op donderdag 20 september 1917 te Apeldoorn (Gld), is als overleden aangegeven op vrijdag 21 september 1917, is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: R-13-12. Jetje werd 60 jaar, 1 maand en 29 dagen.

Beletje trouwt op woensdag 22 maart 1865 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Abraham David Sanders (zie IV-AB), Aäron Abraham Sanders (zie V-AO), Abraham Jacob Trijbits en Meinhard Cohen) op 38-jarige leeftijd (2) met de 23-jarige Aron Levie Ketellapper, zoon van Levie Abraham Ketellapper en Sara Aron Springer. Aron, onderwijzer, godsdienstleraar, godsdienstonderwijzer en rabbijn, wonende te Amsterdam (NH), te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op donderdag 1 april 1841 te Amsterdam (NH) (Markengang 4), is als geboren aangegeven op vrijdag 2 april 1841 (aangever geboorte was Levie Abraham Ketellapper), wonende Turfmarkt 23 te Gouda (ZH), is overleden op dinsdag 2 oktober 1917 03.00 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 3 oktober 1917 (aangever overlijden was Salomon Seijffers; getuige aangifte overlijden was Jacob de Jonge), is begraven op woensdag 3 oktober 1917 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 413, is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg). Aron werd 76 jaar, 6 maanden en 1 dag.

Aron was later gehuwd (2) met Antje Kadiks.

Van Aron en Beletje is een kind bekend:

7  Susanna Ketellapper (Suze), wonende te Gouda (ZH), is geboren op zondag 13 januari 1867 12.00 aldaar (Turfmarkt 44), is als geboren aangegeven op maandag 14 januari 1867 (aangever geboorte was Aron Levie Ketellapper; getuigen aangifte geboorte waren Salomon Jacob Cats en Abraham David Sanders (zie IV-AB)), is overleden op zaterdag 7 mei 1938 te Enschede (Ovl), is begraven op zondag 8 mei 1938 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Noord Esmarkerrondweg) grafnr.: R-04-08. Susanna werd 71 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

Susanna trouwt op woensdag 10 december 1890 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Hendrik Kadiks, Meijer Juda Swaab, Simon Mozes Polak en Isaac Salomon Cats) op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Marcus Cats, zoon van Elias Marcus Cats en Helena Witstijn. Marcus, onderwijzer, godsdienstonderwijzer en voorzanger bij de Israelitische gemeente, wonende te Gouda (ZH), aldaar, te Groenlo (Gld) en te Enschede (Ovl), is geboren op zaterdag 23 mei 1868 11.00 te Gouda (ZH) (Vischmarkt 19), is als geboren aangegeven op maandag 25 mei 1868 (aangever geboorte was Elias Marcus Cats; getuigen aangifte geboorte waren Dirk de Haan en Johannes Petrus Buzard), is overleden op dinsdag 5 augustus 1941 te Enschede (Ovl), is begraven op donderdag 7 augustus 1941 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Noord Esmarkerrondweg) grafnr.: R-04-07. Marcus werd 73 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

V-AK  Sander Meijer Sanders, zoon van Meijer David Sanders (IV-Y) en Judic Marcus (Grietje), wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op dinsdag 29 april 1828 20.30 aldaar (Turfmarkt 112), is als geboren aangegeven op donderdag 1 mei 1828 (aangever geboorte was Meijer David Sanders (zie IV-Y); getuigen aangifte geboorte waren Pieter Pierson en Abraham David Sanders (zie IV-AB)), wonende Turfmarkt 44 aldaar, is overleden op maandag 2 november 1846 16.00 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 4 november 1846 (aangever overlijden was Levie Juda Sanders (zie V-W); getuige aangifte overlijden was Levie Joseph Sanders (zie IV-AC)), is begraven op dinsdag 3 november 1846 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade). Sander werd 18 jaar, 6 maanden en 4 dagen.

V-AL  Mozes Meijer Sanders, zoon van Meijer David Sanders (IV-Y) en Judic Marcus (Grietje), wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op zaterdag 12 juni 1830 04.30 aldaar (Turfmarkt 112), is als geboren aangegeven op maandag 14 juni 1830 (aangever geboorte was Meijer David Sanders (zie IV-Y); getuigen aangifte geboorte waren Pieter Pierson en Jesaias Israël Olman), is ongehuwd overleden op woensdag 16 mei 1855 19.00 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 18 mei 1855 (aangever overlijden was Meijer David Sanders (zie IV-Y); getuige aangifte overlijden was Elias Leuvenberg), is begraven op donderdag 17 mei 1855 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 034. Mozes werd 24 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

V-AM  David Abraham Sanders, zoon van Abraham David Sanders (IV-AB) en Judik Aäron Cats, wonende te Gouda (ZH), is geboren op woensdag 23 januari 1833 19.00 aldaar (Stoofsteeg 35), is als geboren aangegeven op vrijdag 25 januari 1833 (aangever geboorte was Abraham David Sanders (zie IV-AB); getuigen aangifte geboorte waren Cornelis Johannes van der Grijp en Gerardus Vissers), is overleden op vrijdag 18 juli 1834 aldaar. David werd 1 jaar, 5 maanden en 25 dagen.

V-AN  David Abraham Sanders, zoon van Abraham David Sanders (IV-AB) en Judik Aäron Cats, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op woensdag 25 januari 1837 23.30 aldaar (Stoofsteeg 36), is als geboren aangegeven op vrijdag 27 januari 1837 (aangever geboorte was Abraham David Sanders (zie IV-AB); getuigen aangifte geboorte waren Cornelis Johannes van der Grijp en Philip Levie Hirschel), is ongehuwd overleden op zaterdag 19 juli 1856 05.00 aldaar, is als overleden aangegeven op zaterdag 19 juli 1856 (aangever overlijden was Gerrit Eijkhoff; getuige aangifte overlijden was Simon Petrus van der Hoek), is begraven op zondag 20 juli 1856 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 038. David werd 19 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

V-AO  Aäron Abraham Sanders, zoon van Abraham David Sanders (IV-AB) en Judik Aäron Cats, borstelmaker, winkelier en zonder beroep, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op donderdag 11 juli 1839 03.00 aldaar (Stoofsteeg 35), is als geboren aangegeven op zaterdag 13 juli 1839 (aangever geboorte was Abraham David Sanders (zie IV-AB); getuigen aangifte geboorte waren Cornelis Johannes van der Grijp en Philip Levie Hirschel), wonende Krugerlaan 130 aldaar, is overleden op dinsdag 23 december 1913 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 24 december 1913 (aangever overlijden was Salomon Seijffers; getuige aangifte overlijden was Lieve van der Wolf), is begraven op woensdag 24 december 1913 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 386, is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg). Aäron werd 74 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

Aäron trouwt op woensdag 14 juni 1876 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Izak Abraham Trijbits, Benjamin David van Tijn (zie V-G.4), Barend Mozes Slagter en Elias Marcus Cats) op 36-jarige leeftijd (1) met de 39-jarige Aaltje Trijbits, dochter van Abraham Jacob Trijbits en Matje Isaac Sloog. Aaltje, wonende te Uithoorn (NH) en te Gouda (ZH), is geboren op maandag 5 juni 1837 07.00 te Uithoorn (NH), is als geboren aangegeven op maandag 5 juni 1837 (aangever geboorte was Abraham Jacob Trijbits; getuigen aangifte geboorte waren Jacob Schuit en Abraham Jacob Muller), wonende Naaierstraat 26 te Gouda (ZH), is overleden op woensdag 31 december 1890 23.00 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 2 januari 1891 (aangever overlijden was Lazarus Sanders (zie V-BC); getuige aangifte overlijden was Hartog van Monnikendam), is begraven op vrijdag 2 januari 1891 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 214, is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg). Aaltje werd 53 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

Aäron trouwt op woensdag 10 februari 1892 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Simon Samson Polak, Hartog van Monnikendam, Benjamin Levie Polak en Benjamin David van Tijn (zie V-G.4)) op 52-jarige leeftijd (2) met de 46-jarige Mietje Levie, dochter van Jonas Levie en Goltje Jacobs de Jong. Mietje, wonende te Gouda (ZH), is geboren op vrijdag 28 februari 1845 te Sappemeer (Gr), wonende Westhaven 193 te Gouda (ZH), is overleden op woensdag 15 juli 1903 23.00 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 16 juli 1903 (aangever overlijden was Lazarus Sanders (zie V-BC); getuige aangifte overlijden was Benjamin Levie Polak), is begraven op donderdag 16 juli 1903 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 300, is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg). Mietje werd 58 jaar, 4 maanden en 17 dagen.

V-AP  Mietje Abraham Sanders, dochter van Abraham David Sanders (IV-AB) en Judik Aäron Cats, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op woensdag 5 januari 1842 08.00 aldaar (Stoofsteeg 33), is als geboren aangegeven op vrijdag 7 januari 1842 (aangever geboorte was Abraham David Sanders (zie IV-AB); getuigen aangifte geboorte waren Johannes van der Grijp en Jan Vergeer), wonende Groeneweg 152 aldaar, is overleden op vrijdag 13 oktober 1905 04.30 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 13 oktober 1905 (aangever overlijden was Meijer Keizer; getuige aangifte overlijden was Cornelis Petrus Luijnenburg), is begraven op zondag 15 oktober 1905 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 323, is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg). Mietje werd 63 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

Mietje trouwt op woensdag 7 maart 1866 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Aäron Abraham Sanders (zie V-AO), Aron Levie Ketellapper, Mozes Jacob van den Berg en Elias Leuvenberg) op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Benjamin David van Tijn, zoon van David Abraham van Tijn en Mietje Joseph Sanders (V-G). Benjamin, koopman en Photographist, wonende te Gouda (ZH), aldaar en aldaar (Groeneweg 14), is geboren op woensdag 11 juli 1838 23.30 aldaar (Kleiweg 5), is als geboren aangegeven op vrijdag 13 juli 1838 (aangever geboorte was Martina van Havezaad; getuigen aangifte geboorte waren Cornelis Johannes van der Grijp en Hendrik Degenhardt), wonende Groeneweg 152 aldaar, is overleden op dinsdag 28 november 1905 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 29 november 1905 (aangever overlijden was Meijer Keizer; getuige aangifte overlijden was Frederik Joseph Borgheim), is begraven op woensdag 29 november 1905 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 325, is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg). Benjamin werd 67 jaar, 4 maanden en 17 dagen.

Van Benjamin en Mietje zijn acht kinderen bekend:

1  Abraham van Tijn, wonende te Gouda (ZH), is geboren op donderdag 25 oktober 1866 01.00 aldaar (Groeneweg 8), is als geboren aangegeven op vrijdag 26 oktober 1866 (aangever geboorte was Benjamin David van Tijn (zie V-G.4); getuigen aangifte geboorte waren Aäron Abraham Sanders (zie V-AO) en Joël van Dantzig), is overleden op zondag 4 november 1866 aldaar. Abraham werd 10 dagen.

2  Joseph van Tijn, makelaar, wonende te Gouda (ZH), aldaar (Peperstraat 62) en aldaar, is geboren op vrijdag 27 september 1867 05.00 aldaar (Groeneweg 8), is als geboren aangegeven op vrijdag 27 september 1867 (aangever geboorte was Benjamin David van Tijn (zie V-G.4); getuigen aangifte geboorte waren Tenis Cornelis de Moor en Aäron Abraham Sanders (zie V-AO)), wonende aldaar, is overleden op vrijdag 11 september 1936 18.45 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 14 september 1936 (aangever overlijden was Maurits van Monnikendam (zie V-AR.3)), is begraven op zondag 13 september 1936 aldaar (op de Joodse begraafplaats Bloemendaal) grafnr.: 031, is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg). Joseph werd 68 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

Joseph trouwt op woensdag 2 augustus 1899 te Haarlem (NH) op 31-jarige leeftijd met de 25-jarige Cornelia Polak, dochter van Philip Polak en Heintje Kahn. Cornelia, wonende te Brielle (ZH) en te Haarlem (NH), is geboren op vrijdag 8 mei 1874 te Brielle (ZH), is als geboren aangegeven op vrijdag 8 mei 1874.

3  Abraham van Tijn, ambtenaar en godsdienstonderwijzer, wonende te Gouda (ZH), te Amsterdam (NH) en aldaar, is geboren op zaterdag 18 december 1869 01.00 te Gouda (ZH) (Groeneweg 8), is als geboren aangegeven op maandag 20 december 1869 (aangever geboorte was Benjamin David van Tijn (zie V-G.4); getuigen aangifte geboorte waren Salomon Winkel en Abraham David Sanders (zie IV-AB)), wonende te Amsterdam (NH), is overleden op woensdag 25 februari 1931 21.30 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 26 februari 1931 (aangever overlijden was Mozes van der Kar; getuige aangifte overlijden was Simon Brander). Abraham werd 61 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

Abraham trouwt op woensdag 13 februari 1901 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Adrianus van Dieren, Jan Schubart, Albert Johannes Imcken en Cornelis Kleis Lanting) op 31-jarige leeftijd met de 28-jarige Saartje Arend Turksma, dochter van Arend Aron Mozes Salomon Turksma en Ester Lea Jacob Turksma. Saartje is geboren op zaterdag 5 oktober 1872 te Leeuwarden (Frl), is overleden op zaterdag 27 april 1935 te Amsterdam (NH). Saartje werd 62 jaar, 6 maanden en 22 dagen.

4  Judik van Tijn, wonende te Gouda (ZH) en aldaar (Groeneweg 43), is geboren op woensdag 25 september 1872 12.00 aldaar (Groeneweg 14), is als geboren aangegeven op donderdag 26 september 1872 (aangever geboorte was Benjamin David van Tijn (zie V-G.4); getuigen aangifte geboorte waren Huibert Bunschoten en Abraham David Sanders (zie IV-AB)), is vermoord op donderdag 29 oktober 1942 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL), is in oktober 1942 uit Gouda vertrokken met bestemming Duitsland. Judik werd 70 jaar, 1 maand en 4 dagen.

5  Marianne van Tijn, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op maandag 31 mei 1875 10.00 aldaar (Groeneweg 14), is als geboren aangegeven op maandag 31 mei 1875 (aangever geboorte was Benjamin David van Tijn (zie V-G.4); getuigen aangifte geboorte waren Joseph Salomon Mossel (zie V-K.6) en Elias Levie Cats), wonende Groeneweg 14 aldaar, is overleden op dinsdag 24 oktober 1876 16.00 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 25 oktober 1876 (aangever overlijden was Aäron Abraham Sanders (zie V-AO); getuige aangifte overlijden was Salomon Jacob Cats). Marianne werd 1 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

6  Marianne van Tijn, wonende te Gouda (ZH) en aldaar (Groeneweg 43), is geboren op dinsdag 7 augustus 1877 12.00 aldaar (Groeneweg 14), is als geboren aangegeven op woensdag 8 augustus 1877 (aangever geboorte was Benjamin David van Tijn (zie V-G.4); getuigen aangifte geboorte waren Jacob van Rossum en Jacobus Verbeij), is vermoord op maandag 26 oktober 1942 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL), is in oktober 1942 uit Gouda vertrokken met bestemming Duitsland. Marianne werd 65 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

7  Aron van Tijn, dansonderwijzer en assistent dansleraar, wonende te Gouda (ZH) en aldaar (Groeneweg 43), is geboren op donderdag 4 maart 1880 20.00 aldaar (Groeneweg 14), is als geboren aangegeven op vrijdag 5 maart 1880 (aangever geboorte was Benjamin David van Tijn (zie V-G.4); getuigen aangifte geboorte waren Meijer Manus Kijzer en Sijbrand Hendrik van der Kraats), is vermoord op maandag 26 oktober 1942 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL), is in oktober 1942 uit Gouda vertrokken met bestemming Duitsland. Aron werd 62 jaar, 7 maanden en 22 dagen.

8  Mozes van Tijn, handelsreiziger, wonende te Gouda (ZH), aldaar en aldaar (Groeneweg 43), is geboren op woensdag 17 mei 1882 07.00 aldaar (Groenendaal 14), is als geboren aangegeven op woensdag 17 mei 1882 (aangever geboorte was Benjamin David van Tijn (zie V-G.4); getuigen aangifte geboorte waren Maggiel Mullaart en Meijer Mozes de Wolf), is vermoord op maandag 26 oktober 1942 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL), is in oktober 1942 uit Gouda vertrokken met bestemming Duitsland. Mozes werd 60 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

V-AQ  Sander Abraham Sanders, zoon van Abraham David Sanders (IV-AB) en Judik Aäron Cats, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op woensdag 25 oktober 1843 23.45 aldaar (Stoofsteeg 35), is als geboren aangegeven op donderdag 26 oktober 1843 (aangever geboorte was Abraham David Sanders (zie IV-AB); getuigen aangifte geboorte waren Reijnier Johannes Koppenol en Jan Schoonderwoerd), wonende Stoofsteeg aldaar, is overleden op zaterdag 23 maart 1844 21.00 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 25 maart 1844 (aangever overlijden was Levie Joseph Sanders (zie IV-AC); getuige aangifte overlijden was Lehman Isaac Warendorf), is begraven op zondag 24 maart 1844 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade). Sander werd 4 maanden en 27 dagen.

V-AR  Klaartje Sanders, dochter van Abraham David Sanders (IV-AB) en Judik Aäron Cats, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op woensdag 26 februari 1845 23.30 aldaar (Stoofsteeg 35), is als geboren aangegeven op vrijdag 28 februari 1845 (aangever geboorte was Abraham David Sanders (zie IV-AB); getuigen aangifte geboorte waren Reijnier Johannes Koppenol en Joseph Benjamin la Balance (zie III-A.5)), wonende Achter de Vischmarkt 148 aldaar, is overleden op donderdag 8 oktober 1908 01.00 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 8 oktober 1908 (aangever overlijden was Aron Levie Cats; getuige aangifte overlijden was Salomon Seijffers), is begraven op vrijdag 9 oktober 1908 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 344. Klaartje werd 63 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

Klaartje trouwt op woensdag 3 mei 1882 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Sander Joseph Sanders (zie IV-AJ), Benjamin Levie Polak, Aäron Abraham Sanders (zie V-AO) en Ephraim Monasch) op 37-jarige leeftijd met de 32-jarige Hartog van Monnikendam, zoon van Obadja van Monnikendam en Batje Monasch. Hartog, blikslager, koperslager, koopman en zonder beroep, wonende te Gouda (ZH), aldaar, te Amsterdam (NH) en te Gouda (ZH) (Achter de Vischmarkt 58), is geboren op woensdag 9 januari 1850 23.00 aldaar (Achter de Vischmarkt 29), is als geboren aangegeven op zaterdag 12 januari 1850 (aangever geboorte was Obadja van Monnikendam; getuigen aangifte geboorte waren Aäron Levie Sanders (zie V-AV) en Marcus Mozes Monasch), wonende aldaar, is overleden op zondag 22 maart 1936 08.00 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 23 maart 1936 (aangever overlijden was Maurits van Monnikendam (zie V-AR.3)), is begraven op dinsdag 24 maart 1936 aldaar (op de Joodse begraafplaats Bloemendaal) grafnr.: 027. Hartog werd 86 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

Hartog was later gehuwd (2) met Perelina Eckstein.

Van Hartog en Klaartje zijn vier kinderen bekend:

1  Obadja van Monnikendam, strijkbaas, strijker en zonder beroep, wonende te Gouda (ZH), aldaar (Raam 150), aldaar en aldaar (Komijnsteeg 9), is geboren op zondag 20 mei 1883 00.30 aldaar (Turfmarkt 47), is als geboren aangegeven op maandag 21 mei 1883 (aangever geboorte was Hartog van Monnikendam; getuigen aangifte geboorte waren Benjamin Levie Polak en Obadja van Monnikendam), is vermoord op maandag 26 oktober 1942 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL), is op woensdag 30 december 1942 uit Gouda vertrokken met bestemming Duitsland. Obadja werd 59 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

Obadja trouwt op woensdag 14 april 1920 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Simon Israël en Maurits van Monnikendam (zie V-AR.3)) op 36-jarige leeftijd met de 38-jarige Anna van Witsen, dochter van Salomon van Witsen en Rosetta Roos. Anna, strijkster, wonende te Rotterdam (ZH) en te Gouda (ZH), is geboren op zondag 8 januari 1882 20.00 te Rotterdam (ZH) (Zandstraat), is als geboren aangegeven op maandag 9 januari 1882 (aangever geboorte was Salomon van Witsen; getuigen aangifte geboorte waren Johannes Liesveld en Jacob Hartog Roos), is vermoord op maandag 26 oktober 1942 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Anna werd 60 jaar, 9 maanden en 18 dagen.

2  Abraham van Monnikendam, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op dinsdag 29 juli 1884 01.00 aldaar (Turfmarkt 47), is als geboren aangegeven op dinsdag 29 juli 1884 (aangever geboorte was Hartog van Monnikendam; getuigen aangifte geboorte waren Johannes Hoebeek en Elias Monasch), wonende Aaltje Baksteeg 213 aldaar, is overleden op zaterdag 5 juni 1886 05.30 aldaar, is als overleden aangegeven op zaterdag 5 juni 1886 (aangever overlijden was Hartog van Monnikendam; getuige aangifte overlijden was Benjamin Levie Polak). Abraham werd 1 jaar, 10 maanden en 7 dagen.

3  Maurits van Monnikendam, sigarensorteerder, sigarenmaker, koster, begrafenisondernemer, broodbakker en broodbezorger, wonende te Gouda (ZH), aldaar, aldaar (Peperstraat 40) en aldaar (Achter de Vischmarkt 72), is geboren op zaterdag 20 maart 1886 18.00 aldaar (Aaltje Baksteeg 213), is als geboren aangegeven op maandag 22 maart 1886 (aangever geboorte was Hartog van Monnikendam; getuigen aangifte geboorte waren Elias Monasch en Obadja van Monnikendam), is vermoord op vrijdag 14 mei 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL), is op zaterdag 27 maart 1886 te Gouda (ZH) besneden of is op zaterdag 1 mei 1943 uit Gouda vertrokken met bestemming Duitsland. Maurits werd 57 jaar, 1 maand en 24 dagen.

Maurits trouwt op woensdag 6 maart 1918 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Obadja van Monnikendam (zie V-AR.1) en Izak Mok) op 31-jarige leeftijd met de 34-jarige Esther Mok, dochter van Leon Mok en Johanna van der Hoeden. Esther, zonder beroep, wonende te Gouda (ZH) en aldaar (Achter de Vischmarkt 72), is geboren op vrijdag 5 oktober 1883 te Haarlem (NH), is vermoord op vrijdag 14 mei 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Esther werd 59 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

4  Henriëtte van Monnikendam, wonende te Gouda (ZH), is geboren op zaterdag 24 december 1887 16.00 aldaar (Gouwe 213), is als geboren aangegeven op maandag 26 december 1887 (aangever geboorte was Hartog van Monnikendam; getuigen aangifte geboorte waren Benjamin Levie Polak en Lazarus Sanders (zie V-BC)), is vermoord op vrijdag 2 juli 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Henriëtte werd 55 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

Henriëtte trouwt op woensdag 23 november 1921 te Gouda (ZH) op 33-jarige leeftijd met de 30-jarige Alexander Reens, zoon van Jacob Reens en Anna Reens. Alexander, broodbakker, wonende te Amsterdam (NH) en aldaar (Therese Schwartzplein 17-I), is geboren op dinsdag 17 februari 1891 15.00 aldaar (Batavierstraat 1), is als geboren aangegeven op woensdag 18 februari 1891 (aangever geboorte was Jacob Reens; getuigen aangifte geboorte waren Levie Jacob Reens en David Gokkes), is vermoord op vrijdag 21 mei 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Alexander werd 52 jaar, 3 maanden en 4 dagen.

V-AS  Sander Abraham Sanders, zoon van Abraham David Sanders (IV-AB) en Judik Aäron Cats, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op dinsdag 4 mei 1847 23.00 aldaar (Stoofsteeg 76), is als geboren aangegeven op donderdag 6 mei 1847 (aangever geboorte was Abraham David Sanders (zie IV-AB); getuigen aangifte geboorte waren Joseph Benjamin la Balance (zie III-A.5) en Jan Schoonderwoerd), wonende Stoofsteeg 76 aldaar, is overleden op zondag 6 juni 1847 04.00 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 7 juni 1847 (aangever overlijden was Levie Joseph Sanders (zie IV-AC); getuige aangifte overlijden was Lehman Isaac Warendorf), is begraven op maandag 7 juni 1847 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade). Sander werd 1 maand en 2 dagen.

V-AT  Isaac Levie Sanders, zoon van Levie Joseph Sanders (IV-AC) en Sipora Aäron Levie Cats, koopman, wonende te Gouda (ZH), aldaar, aldaar (Achter de Vischmarkt 33) en aldaar (Achter de Vischmarkt 51), is geboren op dinsdag 9 mei 1820 07.00 aldaar (Turfmarkt), is als geboren aangegeven op donderdag 11 mei 1820 (aangever geboorte was Levie Joseph Sanders (zie IV-AC); getuigen aangifte geboorte waren Samuel Mozes Sanders (zie III-D.10) en Joseph Sanders (zie III-U)), wonende Groenendaal 124 aldaar, is overleden op maandag 15 maart 1847 12.00 aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 16 maart 1847 (aangever overlijden was Jacob Mozes Cats; getuige aangifte overlijden was Meijer Jacob Cats (zie IV-L.10)), is begraven op dinsdag 16 maart 1847 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade), is in 1840 gebruiker van Achter de Vischmarkt 33 te Gouda of is in 1843 gebruiker van Achter de Vischmarkt 51 te Gouda. Isaac werd 26 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

Isaac trouwt op woensdag 18 juli 1838 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Meijer David Sanders (zie IV-Y), Leonardus Gijsbertus van Velsen, Michiel de Graaf en Willem Scholten) op 18-jarige leeftijd met de 16-jarige Salmina Mozes Cats, dochter van Mozes Aäron Cats en Lena Salomon de Jong (Leentje). Salmina, wonende te Gouda (ZH), aldaar en te Amsterdam (NH), is geboren op woensdag 28 november 1821 20.00 te Gouda (ZH) (Achter de Vischmarkt), is als geboren aangegeven op vrijdag 30 november 1821 (aangever geboorte was Mozes Aäron Cats; getuigen aangifte geboorte waren Jan Soffreu en Arie Disseldorp), wonende Willemstraat 23 te Amsterdam (NH), is overleden op woensdag 7 maart 1894 01.00 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 8 maart 1894 (aangever overlijden was Mozes Wessels; getuige aangifte overlijden was Mozes van Kamerik). Salmina werd 72 jaar, 3 maanden en 7 dagen.

Salmina was later gehuwd (2) met Jacob Nathan Wessels. Salmina was later gehuwd (3) met Israël Mozes Koschmann.

Van Isaac en Salmina zijn vier kinderen bekend:

1  Lea Sanders te Gouda (ZH), is geboren op dinsdag 3 december 1839 20.30 aldaar (Achter de Vischmarkt 33), is als geboren aangegeven op donderdag 5 december 1839 (aangever geboorte was Isaac Levie Sanders (zie V-AT); getuigen aangifte geboorte waren Cornelis Johannes van der Grijp en Mozes Aäron Cats), zie VI-AW.

2  Levij Isaac Sanders te Gouda (ZH), is geboren op woensdag 2 maart 1842 07.00 aldaar (Lange Groenendaal 83), is als geboren aangegeven op vrijdag 4 maart 1842 (aangever geboorte was Isaac Levie Sanders (zie V-AT); getuigen aangifte geboorte waren Cornelis Johannes van der Grijp en Levie Joseph Sanders (zie IV-AC)), zie VI-AX.

3  Siphora Sanders te Gouda (ZH), is geboren op donderdag 6 maart 1845 04.30 aldaar (Achter de Vischmarkt), is als geboren aangegeven op donderdag 6 maart 1845 (aangever geboorte was Isaac Levie Sanders (zie V-AT); getuigen aangifte geboorte waren Lehman Isaac Warendorf en Reijnier Johannes Koppenol), zie VI-AY.

4  Izak Levi Sanders te Gouda (ZH), is geboren op donderdag 12 augustus 1847 03.00 aldaar (Achter de Vischmarkt 146), is als geboren aangegeven op vrijdag 13 augustus 1847 (aangever geboorte was Paulina de Waal; getuigen aangifte geboorte waren Mozes Aäron Cats en Lehman Isaac Warendorf), zie VI-AZ.

V-AU  Sara Levie Sanders, dochter van Levie Joseph Sanders (IV-AC) en Sipora Aäron Levie Cats, wonende te Gouda (ZH), is geboren op zaterdag 23 juni 1821 10.30 aldaar, is als geboren aangegeven op maandag 25 juni 1821 (aangever geboorte was Levie Joseph Sanders (zie IV-AC); getuigen aangifte geboorte waren Joseph Sanders (zie III-U) en Jacob Isaac Sanders (zie IV-O)), wonende Groenendaal 95 aldaar, is overleden op zaterdag 3 mei 1851 16.00 aldaar, is als overleden aangegeven op zondag 4 mei 1851 (aangever overlijden was Jacob Simons; getuige aangifte overlijden was Hartog Mozes Lewijt), is begraven op zondag 4 mei 1851 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 006. Sara werd 29 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

Sara trouwt op donderdag 15 maart 1849 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Sander Joseph Sanders (zie IV-AJ), Jonas Joseph Sanders (zie IV-AK), Abraham David Sanders (zie IV-AB) en Marcus Salomon Cats) op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Salomon Jacob Cats, zoon van Jacob Elias Cats en Betje Mozes Goudsmit (Maria). Salomon, koopman, wonende te Gouda (ZH), aldaar en aldaar (Lange Tiendeweg 59-a), is geboren op donderdag 28 maart 1822 16.00 aldaar (Nieuwe Haven), is als geboren aangegeven op vrijdag 29 maart 1822 (aangever geboorte was Jacob Elias Cats; getuigen aangifte geboorte waren Teunis van der Klein en Pieter Mikkers), wonende Turfmarkt 59 aldaar, is overleden op woensdag 13 mei 1885 16.00 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 14 mei 1885 (aangever overlijden was Jacob Salomon Cats; getuige aangifte overlijden was Lazarus Sanders (zie V-BC)), is begraven op vrijdag 15 mei 1885 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 186, is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg). Salomon werd 63 jaar, 1 maand en 15 dagen.

Salomon was later gehuwd (2) met Judith Goudsmit. Salomon was later gehuwd (3) met Kaatje van Blankensteijn.

Van Salomon en Sara is een kind bekend:

1  Jacob Salomon Cats, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op zondag 22 september 1850 21.30 aldaar (Lange Groenendaal 95), is als geboren aangegeven op maandag 23 september 1850 (aangever geboorte was Salomon Jacob Cats; getuigen aangifte geboorte waren Meijer Mozes de Wolf en Jacob Samuel Kijzer), wonende Groenendaal 7 aldaar, is overleden op dinsdag 20 september 1853 14.00 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 21 september 1853 (aangever overlijden was Salomon Jacob Cats; getuige aangifte overlijden was Gabriel Abraham de Leeuw). Jacob werd 2 jaar, 11 maanden en 29 dagen.

V-AV  Aäron Levie Sanders, zoon van Levie Joseph Sanders (IV-AC) en Sipora Aäron Levie Cats, koopman en diamantwerker, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op donderdag 10 april 1823 18.30 aldaar (Lange Groenendaal), is als geboren aangegeven op vrijdag 11 april 1823 (aangever geboorte was Levie Joseph Sanders (zie IV-AC); getuigen aangifte geboorte waren Pieter Pierson en Joseph Sanders (zie III-U)), wonende Achter de Vischmarkt 109 aldaar, is overleden op woensdag 1 juni 1864 03.30 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 1 juni 1864 (aangever overlijden was Lehman Isaac Warendorf; getuige aangifte overlijden was Meijer Jacob Cats (zie IV-L.10)), is in 1856 gebruiker van Blauwstraat 3 te Gouda. Aäron werd 41 jaar, 1 maand en 22 dagen.

Aäron trouwt op woensdag 22 augustus 1855 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Abraham David Sanders (zie IV-AB), Salomon Samuel Mossel, Lehman Isaac Warendorf en Mozes Aäron Cats) op 32-jarige leeftijd met de 20-jarige Clara Isaac Warrendorf (Keetje), dochter van Isaac Levie Warrendorf en Beletje Mozes Hoepelman. Clara, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op dinsdag 12 mei 1835 17.00 aldaar (Korte Groenendaal 20), is als geboren aangegeven op donderdag 14 mei 1835 (aangever geboorte was Isaac Levie Warrendorf; getuigen aangifte geboorte waren Cornelis Johannes van der Grijp en Salomon Elias Cats), wonende Kleiweg 6 aldaar, is overleden op woensdag 9 januari 1889 23.30 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 10 januari 1889 (aangever overlijden was Lazarus Sanders (zie V-BC); getuige aangifte overlijden was Isaac Levie Cats), is begraven op donderdag 10 januari 1889 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 198, is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg). Clara werd 53 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

Clara was later gehuwd (2) met Isaac Salomon Cats.

Van Aäron en Clara is een kind bekend:

1  Zippora Sanders (Sophie) te Gouda (ZH), is geboren op woensdag 29 oktober 1856 11.00 aldaar (Blauwstraat 3), is als geboren aangegeven op woensdag 29 oktober 1856 (aangever geboorte was Aäron Levie Sanders (zie V-AV); getuigen aangifte geboorte waren Isaac Leuvenberg en Meijer Mozes de Wolf), zie VI-BA.

V-AW  Joseph Levie Sanders, zoon van Levie Joseph Sanders (IV-AC) en Sipora Aäron Levie Cats, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op zaterdag 2 april 1825 05.00 aldaar (Lange Groenendaal), is als geboren aangegeven op maandag 4 april 1825 (aangever geboorte was Levie Joseph Sanders (zie IV-AC); getuigen aangifte geboorte waren Elias Aäron Cats en Mozes Aäron Cats), wonende Lange Groenendaal 105 aldaar, is overleden op vrijdag 13 oktober 1826 19.00 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 16 oktober 1826 (aangever overlijden was Levie Joseph Sanders (zie IV-AC); getuige aangifte overlijden was Pieter Pierson). Joseph werd 1 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

V-AX  Sander Levie Sanders, zoon van Levie Joseph Sanders (IV-AC) en Sipora Aäron Levie Cats, koopman, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op donderdag 8 maart 1827 04.30 aldaar (Lange Groenendaal 105), is als geboren aangegeven op zaterdag 10 maart 1827 (aangever geboorte was Levie Joseph Sanders (zie IV-AC); getuigen aangifte geboorte waren Pieter Pierson en Abraham van Gent), is ongehuwd overleden op zondag 4 februari 1849 01.00 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 5 februari 1849 (aangever overlijden was Abraham David Sanders; getuige aangifte overlijden was Mozes Jacob Sanders (zie IV-K.8)), is begraven op maandag 5 februari 1849 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade). Sander werd 21 jaar, 10 maanden en 27 dagen.

V-AY  Elias Levie Sanders, zoon van Levie Joseph Sanders (IV-AC) en Sipora Aäron Levie Cats, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op maandag 13 april 1829 23.00 aldaar (Lange Groenendaal 118), is als geboren aangegeven op woensdag 15 april 1829 (aangever geboorte was Levie Joseph Sanders (zie IV-AC); getuigen aangifte geboorte waren Pieter Pierson en Samuel Polack), wonende Groenendaal J-85 aldaar, is overleden op woensdag 5 januari 1848 21.00 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 7 januari 1848 (aangever overlijden was Levie Joseph Sanders (zie IV-AC); getuige aangifte overlijden was Abraham David Sanders (zie IV-AB)), is begraven op donderdag 6 januari 1848 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade). Elias werd 18 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

V-AZ  Joseph Sanders, zoon van Sander Joseph Sanders (IV-AJ) en Vogelina David Kiek, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op dinsdag 25 februari 1840 19.00 aldaar (Wachterstraat 71), is als geboren aangegeven op dinsdag 25 februari 1840 (aangever geboorte was Sander Joseph Sanders (zie IV-AJ); getuigen aangifte geboorte waren Cornelis Johannes van der Grijp en Gabriel Abraham de Leeuw), wonende Wachterstraat 70 aldaar, is overleden op zondag 10 mei 1840 17.00 aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 12 mei 1840 (aangever overlijden was Sander Joseph Sanders (zie IV-AJ); getuige aangifte overlijden was Cornelis Johannes van der Grijp). Joseph werd 2 maanden en 15 dagen.

V-BA  David Sander Sanders, zoon van Sander Joseph Sanders (IV-AJ) en Vogelina David Kiek, zadelmaker, wonende te Gouda (ZH), te Ouderkerk aan den IJssel en aldaar, is geboren op donderdag 27 mei 1841 02.00 te Gouda (ZH) (Nieuwe Haven 80), is als geboren aangegeven op zaterdag 29 mei 1841 (aangever geboorte was Sander Joseph Sanders (zie IV-AJ); getuigen aangifte geboorte waren Cornelis Johannes van der Grijp en Andreas Gerardus Weiland), wonende te Ouderkerk aan den IJssel, is overleden op vrijdag 22 april 1892 01.00 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 22 april 1892 (aangever overlijden was Mozes van der Heim; getuige aangifte overlijden was Hendrik den Haan), is begraven op zondag 24 april 1892 te Gouda (ZH) (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 224, is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg). David werd 50 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

David trouwt op woensdag 14 augustus 1867 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Aron Levie Ketellapper, Mozes van den Berg, Meijer Mozes de Wolf en Salomon van Kreveld) op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Jansje van der Heim, dochter van Nathan van der Heim en Hester Emanuel Leviestein. Jansje, dienstbode, wonende te Gouda (ZH), te Rotterdam (ZH), te Den Haag (ZH) en aldaar, is geboren op vrijdag 29 januari 1841 te Ouderkerk aan den IJssel, wonende te Den Haag (ZH), is overleden op dinsdag 10 juli 1923 04.00 aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 10 juli 1923 (aangever overlijden was Mozes Benjamin Meijer; getuige aangifte overlijden was Hendrik Kempenaar), is begraven te Wassenaar (ZH) (op de Joodse begraafplaats Wassenaar) grafnr.: B-13-11, is op woensdag 22 september 1915 gebruiker van Paulus Potterstraat 82 te Den Haag of is op woensdag 3 mei 1916 gebruiker van Boekhorststraat 76b te Den Haag. Jansje werd 82 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

Van David en Jansje zijn tien kinderen bekend:

1  Vogelina Sanders (Lientje) is geboren op zondag 31 mei 1868 te Ouderkerk aan den IJssel, is als geboren aangegeven op dinsdag 2 juni 1868, zie VI-BB.

2  Hester Sanders is geboren op vrijdag 13 mei 1870 te Ouderkerk aan den IJssel, is als geboren aangegeven op vrijdag 13 mei 1870, zie VI-BC.

3  Sander Sanders is geboren op zondag 5 mei 1872 te Ouderkerk aan den IJssel, is als geboren aangegeven op maandag 6 mei 1872, zie VI-BD.

4  Margaretha Sanders is geboren op maandag 6 april 1874 te Ouderkerk aan den IJssel, is als geboren aangegeven op dinsdag 7 april 1874, zie VI-BE.

5  Naatje Sanders is geboren op donderdag 30 maart 1876 te Ouderkerk aan den IJssel, is als geboren aangegeven op donderdag 30 maart 1876, zie VI-BF.

6  Leentje Sanders is geboren op woensdag 13 maart 1878 te Ouderkerk aan den IJssel, is als geboren aangegeven op donderdag 14 maart 1878, is vermoord op donderdag 8 oktober 1942 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Leentje werd 64 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

Leentje trouwt op woensdag 13 oktober 1909 te Rotterdam (ZH) (huwelijksgetuigen waren Simon Boas, Samuel Izak Bouwman, Levie Polak en Simon Meijer) op 31-jarige leeftijd met de 26-jarige Mozes Benjamin Meijer, zoon van Benjamin Meijer en Belia Meijer. Mozes, koopman in manufacturen en tagrijn, wonende te Den Haag (ZH) en aldaar (Paviljoensgracht 23), is geboren op maandag 16 oktober 1882 te Zaltbommel (Gld), is vermoord op donderdag 8 oktober 1942 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Mozes werd 59 jaar, 11 maanden en 22 dagen.

7  Nathan Sanders is geboren op maandag 22 maart 1880 te Ouderkerk aan den IJssel, is als geboren aangegeven op maandag 22 maart 1880, zie VI-BG.

8  Doortje Sanders is geboren op vrijdag 18 februari 1881 te Ouderkerk aan den IJssel, is als geboren aangegeven op vrijdag 18 februari 1881, zie VI-BH.

9  Marianna Sanders, wonende te Nijmegen (Gld) en te Rotterdam (ZH), is geboren op dinsdag 2 oktober 1883 te Ouderkerk aan den IJssel, is als geboren aangegeven op woensdag 3 oktober 1883, is vermoord op maandag 19 oktober 1942 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Marianna werd 59 jaar en 17 dagen.

Marianna trouwt op donderdag 4 januari 1906 te Schiedam (ZH) op 22-jarige leeftijd met de 29-jarige Michiel Hijmans, zoon van Samuel Hijmans en Zippora Goldsmit. Michiel, wonende te Schiedam (ZH) (Hoogstraat 15), is geboren op vrijdag 14 april 1876 te Culemborg (Gld), is vermoord op maandag 19 oktober 1942 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Michiel werd 66 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

10  Jozeffina Sanders, naaister, wonende te Den Haag (ZH) en aldaar (Surinamestraat 16), is geboren op zondag 11 december 1887 te Ouderkerk aan den IJssel, is als geboren aangegeven op maandag 12 december 1887, is vermoord op vrijdag 30 april 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Jozeffina werd 55 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

Jozeffina trouwt op vrijdag 25 februari 1910 te Voorburg (ZH) (is gescheiden voor 1942) op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Leonardus Wilhelmus Kiehl, zoon van Hendrik Geerhard Theodoor Kiehl en Wilhelmina 't Hart. Leonardus is geboren op dinsdag 2 december 1884 te Den Haag (ZH).

V-BB  Joseph Sanders, zoon van Sander Joseph Sanders (IV-AJ) en Vogelina David Kiek, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op vrijdag 9 juni 1843 05.00 aldaar (Turfmarkt 36), is als geboren aangegeven op zaterdag 10 juni 1843 (aangever geboorte was Sander Joseph Sanders (zie IV-AJ); getuigen aangifte geboorte waren Reijnier Johannes Koppenol en Frans Lafeber), wonende Turfmarkt 36 aldaar, is overleden op donderdag 29 juni 1843 07.00 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 30 juni 1843 (aangever overlijden was Sander Joseph Sanders (zie IV-AJ); getuige aangifte overlijden was Israël David Kiek), is begraven op vrijdag 30 juni 1843 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade). Joseph werd 20 dagen.

V-BC  Lazarus Sanders, zoon van Sander Joseph Sanders (IV-AJ) en Vogelina David Kiek, koopman en winkelier, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op woensdag 6 oktober 1847 aldaar, is als geboren aangegeven op vrijdag 8 oktober 1847 (aangever geboorte was Sander Joseph Sanders (zie IV-AJ); getuigen aangifte geboorte waren Cornelis de Keijzer en Levkas Hendrikus Kuijs), wonende aldaar, is overleden op dinsdag 2 juli 1929 15.00 aldaar in het Centraal Tehuis voor Israëlieten (Oosthaven 21, 51 en later 33, Gouda), is als overleden aangegeven op woensdag 3 juli 1929 (aangever overlijden was Salomon Seijffers; getuige aangifte overlijden was Christiaan de Visser), is begraven op woensdag 3 juli 1929 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 500, is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg). Lazarus werd 81 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

Lazarus trouwt op woensdag 18 augustus 1875 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren David Sander Sanders (zie V-BA), Eliazer van Monnikendam, Hartog van Monnikendam en Elias Monasch) op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Hester van Monnikendam, dochter van Obadja van Monnikendam en Batje Monasch. Hester is geboren op woensdag 12 mei 1852 te Gouda (ZH), is overleden op zaterdag 28 maart 1936 02.00 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 30 maart 1936 (aangever overlijden was Maurits van Monnikendam (zie V-AR.3)), is begraven op zondag 29 maart 1936 aldaar (op de Joodse begraafplaats Bloemendaal) grafnr.: 028, is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg). Hester werd 83 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

Van Lazarus en Hester zijn acht kinderen bekend:

1  Obadja Lazarus Sanders te Gouda (ZH), is geboren op vrijdag 24 december 1875 05.30 aldaar (Lange Groenendaal 46), is als geboren aangegeven op vrijdag 24 december 1875 (aangever geboorte was Lazarus Sanders (zie V-BC); getuigen aangifte geboorte waren Sander Joseph Sanders (zie IV-AJ) en Johannes Gerardus Rondberg), zie VI-BI.

2  Vogelina Sanders, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op zaterdag 1 december 1877 06.30 aldaar (Achter de Vischmarkt 104), is als geboren aangegeven op zaterdag 1 december 1877 (aangever geboorte was Lazarus Sanders (zie V-BC); getuigen aangifte geboorte waren Hartog van Monnikendam en Eliazer van Monnikendam), wonende Naaierstraat 18 aldaar, is overleden op maandag 24 december 1888 03.00 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 24 december 1888 (aangever overlijden was Lazarus Sanders (zie V-BC); getuige aangifte overlijden was Hartog van Monnikendam), is begraven op dinsdag 25 december 1888 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 197. Vogelina werd 11 jaar en 23 dagen.

3  Sander Lazarus Sanders te Gouda (ZH), is geboren op maandag 2 januari 1882 08.30 aldaar (Achter de Vischmarkt 126), is als geboren aangegeven op maandag 2 januari 1882 (aangever geboorte was Lazarus Sanders (zie V-BC); getuigen aangifte geboorte waren Hartog van Monnikendam en Obadja van Monnikendam), zie VI-BJ.

4  Betje Sanders, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op vrijdag 14 maart 1884 09.00 aldaar (Stoofsteeg 76), is als geboren aangegeven op vrijdag 14 maart 1884 (aangever geboorte was Lazarus Sanders (zie V-BC); getuigen aangifte geboorte waren Hartog van Monnikendam en Elias Monasch), wonende Naaierstraat 18 aldaar, is overleden op vrijdag 25 augustus 1899 05.30 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 25 augustus 1899 (aangever overlijden was Hartog van Monnikendam; getuige aangifte overlijden was Adrianus Pluim), is begraven op zondag 27 augustus 1899 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 266, is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg). Betje werd 15 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

5  Sander Lazarus Sanders te Gouda (ZH), is geboren op donderdag 17 februari 1887 23.00 aldaar (Naaierstraat 18), is als geboren aangegeven op vrijdag 18 februari 1887 (aangever geboorte was Lazarus Sanders (zie V-BC); getuigen aangifte geboorte waren Elias Monasch en Obadja van Monnikendam), zie VI-BK.

6  Joseph Lazarus Sanders te Gouda (ZH), is geboren op vrijdag 14 juni 1889 13.00 aldaar (Naaierstraat 18), is als geboren aangegeven op vrijdag 14 juni 1889 (aangever geboorte was Lazarus Sanders (zie V-BC); getuigen aangifte geboorte waren Johannes Hoebeek en Hartog van Monnikendam), zie VI-BL.

7  Vogelina Sanders, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op maandag 19 oktober 1891 13.00 aldaar (Naaierstraat 18), is als geboren aangegeven op maandag 19 oktober 1891 (aangever geboorte was Lazarus Sanders (zie V-BC); getuigen aangifte geboorte waren Johannes Hoebeek en Hartog van Monnikendam), wonende Naaierstraat 18 aldaar, is overleden op zondag 4 augustus 1895 12.30 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 5 augustus 1895 (aangever overlijden was Lazarus Sanders (zie V-BC); getuige aangifte overlijden was Johannes van der Valk). Vogelina werd 3 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

8  Sophia Sanders, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op zondag 1 juli 1894 18.00 aldaar (Naaierstraat 18), is als geboren aangegeven op maandag 2 juli 1894 (aangever geboorte was Lazarus Sanders (zie V-BC); getuigen aangifte geboorte waren Hartog van Monnikendam en Gijsbertus de Jong), wonende Naaierstraat 21 aldaar, is overleden op vrijdag 8 juni 1906 19.00 aldaar, is als overleden aangegeven op zaterdag 9 juni 1906 (aangever overlijden was Salomon Seijffers; getuige aangifte overlijden was Franciscus Johannes Sparnaaij), is begraven op zondag 10 juni 1906 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 329. Sophia werd 11 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

V-BD  Joseph Sanders, zoon van Jonas Joseph Sanders (IV-AK) en Johanna David de Leeuw, klokkenmaker, winkelier, koopman en koopman in petroleum, wonende te Gouda (ZH), te IJsselstein (Utr), aldaar, te Utrecht en te Den Haag (ZH), is geboren op dinsdag 4 maart 1845 08.00 te Gouda (ZH) (Gouwe 30), is als geboren aangegeven op woensdag 5 maart 1845 (aangever geboorte was Jonas Joseph Sanders (zie IV-AK); getuigen aangifte geboorte waren Obadja van Monnikendam en Isaac Levie Warrendorf), is overleden op zaterdag 11 maart 1922 te Utrecht, is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: C-27-C, is in juni 1882 gebruiker van Voorstraat 27 te IJsselstein of is in september 1883 gebruiker van Voorstraat 72 te IJsselstein of is in maart 1885 gebruiker van Voorstraat 30a te IJsselstein of is in maart 1886 gebruiker van Achterstraat 373 te IJsselstein of is in november 1886 gebruiker van Weidstraat 393 te IJsselstein of is in mei 1889 gebruiker van Voorstraat 27a te IJsselstein of is in februari 1890 gebruiker van IJsselstein 367 te IJsselstein of is op vrijdag 27 april 1900 gebruiker van Vinkenburgstraat 26 te Utrecht of is op zaterdag 7 augustus 1909 gebruiker van Schoutenstraat 1 te Utrecht of is op maandag 22 augustus 1910 gebruiker van Voor Clarenburg 10 te Utrecht of is op zaterdag 1 september 1917 gebruiker van Boekhorststraat 76b te Den Haag of is op dinsdag 3 september 1918 gebruiker van Boekhorststraat 121a te Den Haag of is op zaterdag 18 januari 1919 gebruiker van Boekhorststraat 76b te Den Haag. Joseph werd 77 jaar en 7 dagen.

Joseph trouwt op vrijdag 24 mei 1872 te Dirksland (ZH) op 27-jarige leeftijd met de 34-jarige Antje Bouwman, dochter van Nathan Levie Bouwman en Hester Joseph van der Heijm. Antje is geboren op donderdag 5 april 1838 te Dirksland (ZH), is overleden op zondag 21 februari 1915 te Utrecht. Antje werd 76 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

Van Joseph en Antje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jonas Sanders (Jos) is geboren op donderdag 21 mei 1874 te Dirksland (ZH), zie VI-BM.

2  Hester Sanders is geboren op zondag 21 november 1875 te Dirksland (ZH), is overleden op maandag 18 november 1929 te Amersfoort (Utr). Hester werd 53 jaar, 11 maanden en 28 dagen.

Hester trouwt op donderdag 17 juli 1924 te Amersfoort (Utr) op 48-jarige leeftijd met de 53-jarige Simon de Vries, zoon van Joseph Abraham de Vries en Sara de Rooij. Simon is geboren in 1871, is overleden op vrijdag 22 januari 1932 te Amersfoort (Utr), is als overleden aangegeven op zaterdag 23 januari 1932. Simon werd 61 jaar.

Simon was eerder gehuwd (1) met Henriëtte Lezer. Simon was later gehuwd (3) met Elisabeth Walg.

3  Rebekka Sanders is geboren op maandag 2 april 1877 te Oudewater (Utr), is als geboren aangegeven op dinsdag 3 april 1877 (aangever geboorte was Jonas Joseph Sanders (zie IV-AK)), zie VI-BN.

4  Johanna Sanders is geboren op vrijdag 9 augustus 1878 te Oudewater (Utr), zie VI-BO.

5  Cato Sanders is geboren op donderdag 12 augustus 1880 te Oudewater (Utr), zie VI-BP.

V-BE  Abraham Sanders, zoon van Jonas Joseph Sanders (IV-AK) en Johanna David de Leeuw, groothandelaar in olie, wonende te Gouda (ZH), te Oudewater (Utr), te Den Haag (ZH), aldaar (Kanaal 46), aldaar (Veerkade 49-a), aldaar (Veerkade 51), aldaar (Stationsweg 24), aldaar (Badhuisweg 28) en aldaar, is geboren op zaterdag 6 maart 1847 23.00 te Gouda (ZH) (Groenendaal 51), is als geboren aangegeven op maandag 8 maart 1847 (aangever geboorte was Jonas Joseph Sanders (zie IV-AK); getuigen aangifte geboorte waren Reijnier Johannes Koppenol en Jacobus Henricus Zuijdveld), wonende te Den Haag (ZH), is overleden op zaterdag 5 december 1931 12.00 aldaar (aangevers overlijden waren Isidore Turksma en Hendrik Bosman), is begraven te Wassenaar (ZH) (op de Joodse begraafplaats Wassenaar) grafnr.: B-10-12. Abraham werd 84 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

Abraham trouwt op woensdag 18 augustus 1875 te Den Haag (ZH) (huwelijksgetuigen waren Samuel Joseph Winkel, Salomon van Embden, Israël Isaac Wolff en Isaac Israel Wolff) op 28-jarige leeftijd met de 31-jarige Leentje Winkel, dochter van Joseph Samuel Winkel en Cato Lambert. Leentje is geboren op donderdag 19 oktober 1843 te Den Haag (ZH), is overleden op dinsdag 4 april 1922 aldaar, is begraven te Wassenaar (ZH) (op de Joodse begraafplaats Wassenaar) grafnr.: B-10-11. Leentje werd 78 jaar, 5 maanden en 16 dagen.

Van Abraham en Leentje is een kind bekend:

1  Cato Sanders te Den Haag (ZH), is geboren op donderdag 8 april 1886 aldaar, zie VI-BQ.

V-BF  Mozes Jonas Sanders, zoon van Jonas Joseph Sanders (IV-AK) en Johanna David de Leeuw, wonende te Gouda (ZH), is geboren op dinsdag 3 juni 1851 aldaar, wonende Lange Groenendaal 191 aldaar, is overleden op zondag 9 mei 1852 14.00 aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 11 mei 1852 (aangever overlijden was Mozes Aäron Cats; getuige aangifte overlijden was Moijses Samuel Keijser). Mozes werd 11 maanden en 6 dagen.

V-BG  Benjamin Sanders, zoon van Jonas Joseph Sanders (IV-AK) en Johanna David de Leeuw, wonende te Oudewater (Utr), is geboren op dinsdag 15 maart 1864 aldaar, wonende huisnummer 275 aldaar, is overleden op donderdag 27 november 1873 17.00 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 28 november 1873 (aangever overlijden was Jonas Joseph Sanders (zie IV-AK); getuige aangifte overlijden was Jacob van der Bree). Benjamin werd 9 jaar, 8 maanden en 12 dagen.

V-BH  Salomon Jacob Sanders, zoon van Jacob Salomon Sanders (IV-AM) en Sophia Josua Polak, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op maandag 20 juli 1818 07.30 aldaar, is als geboren aangegeven op maandag 20 juli 1818 (aangever geboorte was Jacob Salomon Sanders (zie IV-AM); getuigen aangifte geboorte waren Adolphus Daniel Leviter en Jacob Elias den Arend), wonende Boompjes 133 aldaar, is overleden op donderdag 12 november 1818 06.30 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 13 november 1818 (aangever overlijden was Barend Josua Polak (zie III-S.1); getuige aangifte overlijden was Levie Isaac (Haagman)). Salomon werd 3 maanden en 23 dagen.

V-BI  Josua Sanders, zoon van Jacob Salomon Sanders (IV-AM) en Sophia Josua Polak, smid, zonder beroep, koopman en smidsknecht, wonende te Rotterdam (ZH), aldaar, aldaar (Delfschevaart 330), aldaar (Achter het Klooster 450) en aldaar (Bagijnenhofstraat 229), is geboren op vrijdag 17 september 1819 17.00 aldaar (Boompjes 137), is als geboren aangegeven op maandag 20 september 1819 (aangever geboorte was Jacob Salomon Sanders (zie IV-AM); getuigen aangifte geboorte waren Israel Benedictus en David Polak), wonende aldaar, is overleden op woensdag 13 augustus 1902 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 15 september 1902 (aangever overlijden was Simon Koster; getuige aangifte overlijden was Leonardus Gerardus Boogers), is begraven op donderdag 14 augustus 1902 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan het Toepad) grafnr.: C-01-42, wordt vermeld in 1844 aldaar. Josua werd 82 jaar, 10 maanden en 27 dagen.

Josua trouwt op woensdag 4 december 1844 te Rotterdam (ZH) (huwelijksgetuigen waren Johan Fredrik Könerman, Abraham Wijnands, Martinus Hubertus Riemslag en Simon Joël Stad) op 25-jarige leeftijd met de 19-jarige Duifje Stad, dochter van Joël Simon Stad en Engeltje Frieser. Duifje, wonende te Rotterdam (ZH) en aldaar, is geboren op dinsdag 2 augustus 1825 aldaar, is als geboren aangegeven op donderdag 4 augustus 1825 (aangever geboorte was Joël Simon Stad; getuigen aangifte geboorte waren Mozes Abraham Been en Simon Joël Stad), wonende Vierwindenstraat aldaar, is overleden op zaterdag 11 augustus 1894 06.00 aldaar, is als overleden aangegeven op zaterdag 11 augustus 1894 (aangever overlijden was Petrus Johannes Lops; getuige aangifte overlijden was Johannes Leonardus Holterman). Duifje werd 69 jaar en 9 dagen.

Van Josua en Duifje zijn elf kinderen bekend:

1  Jacob Sanders te Rotterdam (ZH), is geboren op zaterdag 25 april 1846 07.00 aldaar (Zandstraat 5-423), is als geboren aangegeven op zaterdag 25 april 1846 (aangever geboorte was Josua Sanders (zie V-BI); getuigen aangifte geboorte waren Wessel Wessel en Salomon Eliazar Frieser), zie VI-BR.

2  Engeltje Sanders te Rotterdam (ZH), is geboren op woensdag 28 april 1847 12.00 aldaar, is als geboren aangegeven op donderdag 29 april 1847 (aangever geboorte was Josua Sanders (zie V-BI); getuigen aangifte geboorte waren Abraham Jacob Isaac Sanders (zie IV-K.6) en Isaac Sanders (zie V-BK)), zie VI-BS.

3  Jacob Sanders is geboren op zondag 20 mei 1849 05.00 te Rotterdam (ZH), is als geboren aangegeven op dinsdag 22 mei 1849 (aangever geboorte was Josua Sanders (zie V-BI); getuigen aangifte geboorte waren Isaac Sanders (zie V-BK) en Salomon Sanders (zie V-BL)), zie VI-BT.

4  Grietje Sanders, wonende te Rotterdam (ZH) en aldaar, is geboren op woensdag 26 maart 1851 21.00 aldaar, is als geboren aangegeven op vrijdag 28 maart 1851 (aangever geboorte was Josua Sanders (zie V-BI); getuigen aangifte geboorte waren Isaac Jacob Sanders (zie IV-K.3) en Isaac Sanders (zie V-BK)), wonende Delfschevaart 330 aldaar, is overleden op zaterdag 3 september 1853 23.00 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 5 september 1853 (aangever overlijden was Josua Sanders (zie V-BI); getuige aangifte overlijden was Isaac Sanders (zie V-BK)). Grietje werd 2 jaar, 5 maanden en 8 dagen.

5  Sophia Sanders, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op woensdag 16 maart 1853 08.00 aldaar, is als geboren aangegeven op donderdag 17 maart 1853 (aangever geboorte was Josua Sanders (zie V-BI); getuigen aangifte geboorte waren Isaac Sanders (zie V-BK) en Abraham Jacob Isaac Sanders (zie IV-K.6)), wonende Korte Wagenstraat 18, is overleden op zondag 21 mei 1922 04.00 aldaar (aangevers overlijden waren Benjamin Dasberg en Marten Boonstra), is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats aan het Toepad) grafnr.: G-02-15. Sophia werd 69 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

Sophia trouwt op woensdag 6 januari 1886 te Rotterdam (ZH) (huwelijksgetuigen waren Josua Sanders (zie V-BI), Raphael Viool, Herman Levie en Levie Plisser) op 32-jarige leeftijd met de 29-jarige Abraham Baumann, zoon van Salomon Baumann en Sara Bernheim. Abraham, koopman, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op zondag 2 maart 1856 te Arnhem (Gld), is overleden op maandag 18 april 1927 te Rotterdam (ZH), is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats aan het Toepad) grafnr.: K-08-25. Abraham werd 71 jaar, 1 maand en 16 dagen.

Abraham was later gehuwd (2) met Leentje van Praag.

6  Joël Sanders is geboren op woensdag 11 april 1855 08.00 te Rotterdam (ZH), is als geboren aangegeven op woensdag 11 april 1855 (aangever geboorte was Josua Sanders (zie V-BI)), zie VI-BU.

7  Salomon Sanders is geboren op vrijdag 16 oktober 1857 10.00 te Rotterdam (ZH), is als geboren aangegeven op zaterdag 17 oktober 1857 (aangever geboorte was Josua Sanders (zie V-BI); getuigen aangifte geboorte waren Benjamin Frenk en Isaac Sanders (zie V-BK)), zie VI-BV.

8  Saartje Sanders, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op zondag 30 december 1860 08.00 aldaar, is als geboren aangegeven op maandag 31 december 1860 (aangever geboorte was Josua Sanders (zie V-BI); getuigen aangifte geboorte waren Josua Stad en Benjamin Frenk), wonende Bagijnenhofstraat 229 aldaar, is overleden op donderdag 3 oktober 1861 03.00 aldaar (aangevers overlijden waren Josua Sanders (zie V-BI) en Isaac van Rijk), is als overleden aangegeven op donderdag 3 oktober 1861 (aangever overlijden was Josua Sanders (zie V-BI); getuige aangifte overlijden was Isaac van Rijk). Saartje werd 9 maanden en 3 dagen.

9  Moses Sanders is geboren op dinsdag 27 mei 1862 07.00 te Rotterdam (ZH), is als geboren aangegeven op dinsdag 27 mei 1862 (aangever geboorte was Josua Sanders (zie V-BI); getuige aangifte geboorte was Isaac van Rijk), zie VI-BW.

10  Isaac Joël Sanders is geboren op zaterdag 25 juni 1864 21.00 te Rotterdam (ZH), is als geboren aangegeven op maandag 27 juni 1864 (aangever geboorte was Josua Sanders (zie V-BI); getuige aangifte geboorte was Joseph Levie Stad), zie VI-BX.

11  Salomon Sanders is geboren op maandag 5 april 1869 te Rotterdam (ZH), zie VI-BY.

V-BJ  Mozes Sanders, zoon van Jacob Salomon Sanders (IV-AM) en Sophia Josua Polak, wonende te Rotterdam (ZH) en aldaar, is geboren op dinsdag 3 juli 1821 23.00 aldaar (Boompjes 137), is als geboren aangegeven op donderdag 5 juli 1821 (aangever geboorte was Antonetta Viertelhausen; getuigen aangifte geboorte waren Willem van Aalst en Dirk Arnoldus Berg), is ongehuwd overleden op vrijdag 24 augustus 1838 19.00 aldaar, is als overleden aangegeven op zondag 26 augustus 1838 (aangever overlijden was Samuel Josua Polak (zie III-S.4); getuige aangifte overlijden was Gerrit Levie Haagman). Mozes werd 17 jaar, 1 maand en 21 dagen.

V-BK  Isaac Sanders, zoon van Jacob Salomon Sanders (IV-AM) en Sophia Josua Polak, smid, smidsknecht en koopman, wonende te Rotterdam (ZH), aldaar en aldaar (Delfschevaart 335), is geboren op maandag 17 maart 1823 04.00 aldaar (Boompjes 137), is als geboren aangegeven op dinsdag 18 maart 1823 (aangever geboorte was Antonetta Viertelhausen; getuigen aangifte geboorte waren Willem van Aalst en Dirk Arnoldus Berg), wonende Spuiwater 3 aldaar, is overleden op zondag 19 januari 1896 09.00 aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 21 januari 1896 (aangever overlijden was Simon Koster; getuige aangifte overlijden was Leonardus Gerardus Boogers), is begraven op maandag 20 januari 1896 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan het Toepad) grafnr.: A-01-41. Isaac werd 72 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

Isaac trouwt op woensdag 5 november 1856 te Rotterdam (ZH) (huwelijksgetuigen waren Samuel Josua Polak (zie III-S.4), Raphael Andries Ensel, Salomon van Emden en Johannes Dirk Schippers) op 33-jarige leeftijd met de 34-jarige Klaartje Spijer, dochter van Isaac Salomon Spijer en Grietje van der Sluis. Klaartje, wonende te Den Haag (ZH), is geboren op zaterdag 23 februari 1822 17.00 aldaar, is als geboren aangegeven op dinsdag 26 februari 1822 (aangever geboorte was Isaac Salomon Spijer; getuigen aangifte geboorte waren Lion Polak en Machiel Polak), is overleden op zondag 19 februari 1893 11.00 te Rotterdam (ZH), is als overleden aangegeven op maandag 20 februari 1893 (aangever overlijden was Simon Koster; getuige aangifte overlijden was Pieter van der Wiel). Klaartje werd 70 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

Van Isaac en Klaartje zijn vier kinderen bekend:

1  Grietje Sanders, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op vrijdag 27 augustus 1858 06.00 aldaar, is als geboren aangegeven op vrijdag 27 augustus 1858 (aangever geboorte was Isaac Sanders (zie V-BK)), wonende aldaar, is overleden op maandag 28 september 1863 12.00 aldaar (aangevers overlijden waren Isaac Sanders (zie V-BK) en Elias Hoorenman). Grietje werd 5 jaar, 1 maand en 1 dag.

2  Jacob Isaac Sanders is geboren op woensdag 7 december 1859 02.00 te Rotterdam (ZH), is als geboren aangegeven op woensdag 7 december 1859 (aangever geboorte was Isaac Sanders (zie V-BK)), zie VI-BZ.

3  Alida Sanders is geboren op donderdag 25 juli 1861 te Rotterdam (ZH), is als geboren aangegeven op zaterdag 27 juli 1861 (aangever geboorte was Isaac Sanders (zie V-BK); getuige aangifte geboorte was Jacob van Blerkom), is overleden op vrijdag 13 maart 1863 21.00 aldaar, is als overleden aangegeven op zaterdag 14 maart 1863 (aangever overlijden was Mozes van Gosselaar; getuige aangifte overlijden was Gerardus van de Garde). Alida werd 1 jaar, 7 maanden en 16 dagen.

4  Engelina Sanders, modiste, is geboren op woensdag 25 maart 1863 17.00 te Rotterdam (ZH), is als geboren aangegeven op donderdag 26 maart 1863 (getuigen aangifte geboorte waren Machiel van Blerkom en Jacob van Blerkom), is overleden op zondag 13 maart 1910 aldaar, is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats aan het Toepad) grafnr.: E-03-09. Engelina werd 46 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

V-BL  Salomon Sanders, zoon van Jacob Salomon Sanders (IV-AM) en Sophia Josua Polak, koopman en smid, wonende te Rotterdam (ZH), aldaar (Raamstraat 148), aldaar, aldaar (Delfschevaart 334), aldaar (Delfschevaart 335), te Gouda (ZH) en te Den Haag (ZH), is geboren op zaterdag 28 mei 1825 05.00 te Rotterdam (ZH) (Boompjes 137), is als geboren aangegeven op maandag 30 mei 1825 (aangever geboorte was Anthonetta Viertelhausen; getuigen aangifte geboorte waren Willem van Aalst en Dirk Arnoldus Berg), is overleden op donderdag 23 maart 1899 09.00 te Den Haag (ZH), is als overleden aangegeven op vrijdag 24 maart 1899 (aangever overlijden was Abraham Joseph van Someren; getuige aangifte overlijden was Nathan van Teijn). Salomon werd 73 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

Salomon trouwt op woensdag 24 februari 1847 te Rotterdam (ZH) (huwelijksgetuigen waren Isaac Sanders (zie V-BK), Abraham Jacob Isaac Sanders (zie IV-K.6), David Mozes Rijs en Samuel Josua Polak (zie III-S.4)) op 21-jarige leeftijd met de 29-jarige Judic Joseph Cohen van Kloeten, dochter van Joseph Levie~Cohen van Kloeten en Leentje Samuel Coster. Judic, wonende te Amsterdam (NH) en te Den Haag (ZH), is geboren op donderdag 22 mei 1817 23.00 te Amsterdam (NH) (Jodenbreestraat 84), is als geboren aangegeven op vrijdag 23 mei 1817 (aangever geboorte was Joseph Levie~Cohen van Kloeten; getuigen aangifte geboorte waren Hartog Machiel Parsser en Israël Simon Keesing), wonende te Den Haag (ZH), is overleden op zaterdag 12 januari 1884 00.00 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 14 januari 1884 (aangever overlijden was Abraham Jacobson; getuige aangifte overlijden was Meijer Wallach). Judic werd 66 jaar, 7 maanden en 21 dagen.

Van Salomon en Judic zijn drie kinderen bekend:

1  Jacob Salomon Sanders is geboren op dinsdag 3 oktober 1848 19.00 te Rotterdam (ZH), is als geboren aangegeven op woensdag 4 oktober 1848 (aangever geboorte was Salomon Sanders (zie V-BL); getuigen aangifte geboorte waren Jacob Salomon Sanders (zie IV-AM) en Isaac Sanders (zie V-BK)), zie VI-CA.

2  Joseph Salomon Sanders te Rotterdam (ZH), is geboren op dinsdag 7 mei 1850 09.00 aldaar (Delfschevaart 7-334), is als geboren aangegeven op woensdag 8 mei 1850 (aangever geboorte was Salomon Sanders (zie V-BL); getuigen aangifte geboorte waren Bertus Simon Laffree en Martinus Stolk), zie VI-CB.

3  Mozes Salomon Sanders te Rotterdam (ZH), is geboren op zaterdag 10 juni 1854 17.00 aldaar (Delfschevaart 7-330), is als geboren aangegeven op dinsdag 13 juni 1854 (aangever geboorte was Salomon Sanders (zie V-BL); getuigen aangifte geboorte waren Gerrit Hemming en Johannes Albertus Muller), zie VI-CC.

V-BM  Abraham Sanders, zoon van Jacob Salomon Sanders (IV-AM) en Sophia Josua Polak, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op dinsdag 24 april 1827 08.00 aldaar (Boompjes 137), is als geboren aangegeven op dinsdag 24 april 1827 (aangever geboorte was Anthonetta Viertelhausen; getuigen aangifte geboorte waren Willem van Aalst en Dirk Arnoldus Berg), is jong overleden op dinsdag 18 oktober 1831 aldaar. Abraham werd 4 jaar, 5 maanden en 24 dagen.


Generatie VI

(van 1830 tot 1983)

In deze generatie zijn 45 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 186 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1861 en 1918. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Rotterdam (ZH) (59x), Amsterdam (NH) (58x), Den Haag (ZH) (33x), Gouda (ZH) (12x), Utrecht (6x), Venlo (Lmb) (5x), Leeuwarden (Frl) (4x), Zaandam (NH), Parijs (F), Nijmegen (Gld) en Londen (GB).

VI-A  Joseph Mozes Sanders, zoon van Mozes Salomon Joseph Sanders (V-H) en Betje Aäron Cats, wonende te Gouda (ZH), is geboren op vrijdag 31 augustus 1832 20.00 aldaar, is als geboren aangegeven op maandag 3 september 1832 (aangever geboorte was Mozes Salomon Joseph Sanders (zie V-H); getuigen aangifte geboorte waren Cornelis Johannes van der Grijp en Gerardus Johannes van Waas), wonende Gouwe aldaar, is overleden op zaterdag 2 februari 1833 21.00 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 4 februari 1833 (aangever overlijden was Sander Joseph Sanders (zie IV-AJ); getuige aangifte overlijden was Cornelis Johannes van der Grijp). Joseph werd 5 maanden en 2 dagen.

VI-B  Salomon Sanders, zoon van Marcus Joseph Sanders (V-J) en Jannetje van Krevel, wonende te Werkendam (Nbr), is geboren op vrijdag 22 november 1839 04.00 aldaar, is als geboren aangegeven op zaterdag 23 november 1839 (aangever geboorte was Marcus Joseph Sanders (zie V-J); getuigen aangifte geboorte waren Gerrit Hermanus van Doesburg en Bastiaan van Driel), is overleden op dinsdag 3 december 1839 aldaar. Salomon werd 11 dagen.

VI-C  Joseph Sanders, zoon van Marcus Joseph Sanders (V-J) en Jannetje van Krevel, wonende te Werkendam (Nbr), is geboren op vrijdag 22 november 1839 05.00 aldaar, is als geboren aangegeven op zaterdag 23 november 1839 (aangever geboorte was Marcus Joseph Sanders (zie V-J); getuigen aangifte geboorte waren Gerrit Hermanus van Doesburg en Bastiaan van Driel), is overleden op woensdag 27 november 1839 aldaar. Joseph werd 5 dagen.

VI-D  Joseph Marcus Sanders, zoon van Marcus Joseph Sanders (V-J) en Grietje van Krevel, is geboren op dinsdag 22 maart 1842 te Utrecht.

VI-E  Salomon Marcus Sanders, zoon van Marcus Joseph Sanders (V-J) en Grietje van Krevel, wonende te Gouda (ZH), is geboren op woensdag 10 april 1844 09.00 aldaar (Achter de Vischmarkt 46), is als geboren aangegeven op vrijdag 12 april 1844 (aangever geboorte was Marcus Joseph Sanders (zie V-J); getuigen aangifte geboorte waren Reijnier Johannes Koppenol en Gijsbert van der kind).

VI-F  Abraham Marcus Sanders, zoon van Marcus Joseph Sanders (V-J) en Grietje van Krevel, wonende te Gouda (ZH) en te Rotterdam (ZH), is geboren op woensdag 28 oktober 1846 02.00 te Gouda (ZH) (Achter de Vischmarkt 146), is als geboren aangegeven op vrijdag 30 oktober 1846 (aangever geboorte was Marcus Joseph Sanders (zie V-J); getuigen aangifte geboorte waren Pieter de Haas en Willem van der Putten), wonende Leeuwelaan 227 te Rotterdam (ZH), is overleden op dinsdag 30 november 1847 09.00 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 1 december 1847 (aangever overlijden was Joseph Melhado; getuige aangifte overlijden was Abraham Wijnans). Abraham werd 1 jaar, 1 maand en 2 dagen.

VI-G  Mozes Marcus Sanders, zoon van Marcus Joseph Sanders (V-J) en Grietje van Krevel, schrijnwerker en graveur, wonende te Amsterdam (NH) (Monnikenstraat 2-a), aldaar (Oude Zijds Voorburgwal 246-I), aldaar (Gerard Doustraat 82-I), aldaar (Oude Zijds Voorburgwal 96-II), te Rotterdam (ZH), aldaar, aldaar (Botersloot), te Den Haag (ZH) (Hoefkade 862), te Antwerpen (B) (Provinciestraat (Zuid)), te Schaerbeek (B), te Antwerpen (B) (Boomgaardstraat 207) en aldaar (Hovenierstraat 45), is geboren op maandag 5 maart 1849 09.00 te Rotterdam (ZH) (Leeuwelaan 5-227), is als geboren aangegeven op dinsdag 6 maart 1849 (aangever geboorte was Cornelia van der Linden; getuigen aangifte geboorte waren Jacobus Amende en Wilhelmus Johannes Scheffers), is overleden voor 1933. Mozes werd hoogstens 83 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

Mozes trouwt op woensdag 6 november 1872 te Rotterdam (ZH) (huwelijksgetuigen waren Abraham Polak, David Best, Wilhelmus Johannes Mersel en Wilhelmus de Ruijter) op 23-jarige leeftijd met de 28-jarige Jette Redlich, dochter van Izaak Redlich en Sara van Wijhe. Jette, wonende te Londen (GB) (Adisson Road 100) en te Antwerpen (B) (Simonsstraat 30), is geboren op zondag 10 december 1843 te Dordrecht (ZH), is overleden na 1935. Jette werd minstens 92 jaar en 21 dagen.

Van Mozes en Jette zijn zeven kinderen bekend:

1  Marcus Mozes Sanders is geboren op zondag 1 maart 1874 te Rotterdam (ZH), zie VII-A.

2  Isaac Mozes Sanders is geboren op zaterdag 10 juli 1875 18.00 te Rotterdam (ZH), is als geboren aangegeven op maandag 12 juli 1875 (aangever geboorte was Christina Pieternella Schouten), zie VII-B.

3  Joseph Marcus Sanders is geboren op dinsdag 28 augustus 1877 05.00 te Rotterdam (ZH), is als geboren aangegeven op dinsdag 28 augustus 1877 (aangever geboorte was Mozes Marcus Sanders (zie VI-G); getuigen aangifte geboorte waren Herman Dirk Goldberg en Jacob van Lier), zie VII-C.

4  David Mozes Sanders is geboren op zaterdag 20 september 1879 te Rotterdam (ZH), zie VII-D.

5  Grietje Sanders is geboren op zondag 9 oktober 1881 te Rotterdam (ZH).

6  Sara Sanders, wonende te Den Haag (ZH), is geboren op donderdag 8 mei 1884 te Rotterdam (ZH), is op donderdag 24 januari 1907 gebruiker van Hoefkade 862 te Den Haag.

7  Isidoor Mozes Sanders is geboren op zaterdag 23 januari 1886 te Rotterdam (ZH), zie VII-E.

VI-H  David Sanders, zoon van Marcus Joseph Sanders (V-J) en Grietje van Krevel, handelsreiziger en koopman, wonende te Rotterdam (ZH) (Tweede Lombardstraat), aldaar en aldaar (Schoolstraat), is geboren op woensdag 19 maart 1851 22.00 aldaar (Nieuwsteeg 253), is als geboren aangegeven op donderdag 20 maart 1851 (aangever geboorte was Cornelia van der Linden; getuigen aangifte geboorte waren Wilhelmus Johannes Scheffers en Willem van der Heijde), is overleden op woensdag 19 januari 1921 te Maastricht (Lmb), is als overleden aangegeven op woensdag 19 januari 1921 aldaar, is begraven op vrijdag 21 januari 1921 te Rotterdam (ZH) (op de Joodse begraafplaats aan het Toepad) grafnr.: H-06-13. David werd 69 jaar en 10 maanden.

David trouwt op woensdag 23 augustus 1876 te Rotterdam (ZH) (huwelijksgetuige was Jacob Marcus Sanders (zie VI-I)) op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Antje Harpman (Anna), dochter van Antonie Harpman en Sara Harkman. Antje, wonende te Maastricht (Lmb), is geboren op vrijdag 5 december 1851 te Rotterdam (ZH), wonende Wilhelminasingel 86 te Maastricht (Lmb), is overleden op donderdag 26 augustus 1926 23.00 aldaar, is als overleden aangegeven op zaterdag 28 augustus 1926 (aangever overlijden was Henri Samuel Polak; getuige aangifte overlijden was Maurits Samuel), is begraven te Rotterdam (ZH) (op de Joodse begraafplaats aan het Toepad) grafnr.: H-06-14. Antje werd 74 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

Van David en Antje zijn zeven kinderen bekend:

1  Marcus David Sanders is geboren op zaterdag 22 september 1877 te Rotterdam (ZH), zie VII-F.

2  Saartje Sanders is geboren op maandag 5 januari 1880 te Rotterdam (ZH), zie VII-G.

3  doodgeboren kind Sanders is doodgeboren op zondag 22 oktober 1882 te Rotterdam (ZH) (Schoolstraat), is als overleden aangegeven op maandag 23 oktober 1882 (aangever overlijden was Mozes van Gosselaar).

4  doodgeboren kind Sanders is doodgeboren op zaterdag 3 mei 1884 te Rotterdam (ZH).

5  Grietje Sanders (Margreta) te Rotterdam (ZH), is geboren op vrijdag 10 april 1885 21.00 aldaar (Schoolstraat), is als geboren aangegeven op zaterdag 11 april 1885 (aangever geboorte was David Sanders (zie VI-H); getuigen aangifte geboorte waren Isaac Harpman en Andries Harpman), zie VII-H.

6  Joseph Sanders te Rotterdam (ZH), is geboren op maandag 5 augustus 1889 05.00 aldaar (Tweede Lombardstraat), is als geboren aangegeven op maandag 5 augustus 1889 (aangever geboorte was David Sanders (zie VI-H); getuigen aangifte geboorte waren Abraham van Trommel en Louis de Vries), zie VII-I.

7  Flora Sanders is geboren op maandag 14 december 1891 te Rotterdam (ZH), zie VII-J.

VI-I  Jacob Marcus Sanders (Jaap), zoon van Marcus Joseph Sanders (V-J) en Grietje van Krevel, pettenmaker en werkman, wonende te Rotterdam (ZH), te Amsterdam (NH), aldaar, te Rotterdam (ZH) (Noordsingel), aldaar (Rembrandtstraat) en te Den Haag (ZH), is geboren op zaterdag 20 augustus 1853 08.00 te Rotterdam (ZH) (Korte Wagenstraat 5), is als geboren aangegeven op dinsdag 23 augustus 1853 (aangever geboorte was Elizabeth Helena Andres; getuigen aangifte geboorte waren Hendrik Schaap en August van Rijnbach), wonende te Den Haag (ZH), is overleden op dinsdag 6 februari 1940 11.00 te Apeldoorn (Gld) in de inrichting "Het Apeldoornse Bos". Jacob werd 86 jaar, 5 maanden en 17 dagen.

Jacob trouwt op woensdag 14 april 1875 te Rotterdam (ZH) (huwelijksgetuige was Mozes Marcus Sanders (zie VI-G)) op 21-jarige leeftijd met de 26-jarige Betje Jacobson, dochter van Isaac Jacobson en Eva de Jong. Betje, dienstbode, is geboren op woensdag 22 november 1848 te Den Haag (ZH), is overleden na maandag 14 juli 1890. Betje werd minstens 41 jaar, 7 maanden en 22 dagen.

Van Jacob en Betje zijn twaalf kinderen bekend:

1  Marcus Sanders is geboren op maandag 13 december 1875 te Rotterdam (ZH), zie VII-K.

2  Eva Grietje Sanders is geboren op woensdag 14 februari 1877 te Rotterdam (ZH).

3  Isaac Jacob Sanders is geboren op woensdag 31 juli 1878 te Rotterdam (ZH), zie VII-L.

4  Mozes Jacob Sanders te Amsterdam (NH), is geboren op vrijdag 6 februari 1880 01.00 aldaar (Achterburgwal 120), is als geboren aangegeven op maandag 9 februari 1880 (aangever geboorte was Jacob Marcus Sanders (zie VI-I); getuigen aangifte geboorte waren Jacob Elte en Wolf Jacobson), zie VII-M.

5  Grietje Sanders is geboren op woensdag 12 oktober 1881 te Rotterdam (ZH).

6  Salomon Sanders is geboren in november 1881, zie VII-N.

7  Roosje Sanders, wonende te Amsterdam (NH) en aldaar, is geboren op zondag 30 september 1883 02.00 aldaar (Oude Zijds Achterburgwal 129), is als geboren aangegeven op dinsdag 2 oktober 1883 (aangever geboorte was Jacob Marcus Sanders (zie VI-I); getuigen aangifte geboorte waren Hijman Veltein en Isaac Jacobson), wonende Oudezijds Achterburgwal 129 aldaar, is overleden op vrijdag 21 maart 1884 10.00 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 21 maart 1884 (aangever overlijden was Jacob Marcus Sanders (zie VI-I); getuige aangifte overlijden was Hijman Veltein). Roosje werd 5 maanden en 20 dagen.

8  Louis Sanders te Rotterdam (ZH), is geboren op vrijdag 9 januari 1885 22.00 aldaar (Noordsingel), is als geboren aangegeven op zaterdag 10 januari 1885 (aangever geboorte was Gertruid Raaff; getuigen aangifte geboorte waren Gerardus Lureman en Dirk Philippus Bunk), zie VII-O.

9  Sientje Sanders is geboren op zondag 25 april 1886 te Rotterdam (ZH).

10  Bernardina Josephina Sanders, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op donderdag 25 augustus 1887 23.00 aldaar (Noordsingel), is als geboren aangegeven op zaterdag 27 augustus 1887 (aangever geboorte was Gertruid Raaff; getuigen aangifte geboorte waren Martinus Brinkman en Dirk Philippus Bunk).

11  Abraham Jacob Sanders is geboren op zondag 30 december 1888, zie VII-P.

12  Nehemia Jacob Sanders te Rotterdam (ZH), is geboren op maandag 14 juli 1890 10.00 aldaar, is als geboren aangegeven op donderdag 17 juli 1890 (aangever geboorte was Gertruid Raaff; getuigen aangifte geboorte waren Gerardus Lureman en Henricus Coenradus de Haan Hugenholtz), zie VII-Q.

VI-J  Levie Marcus Sanders, zoon van Marcus Joseph Sanders (V-J) en Grietje van Krevel, koopman in staalwaren, bediende, koopman en huisbewaarder, wonende te Rotterdam (ZH), aldaar, te Amsterdam (NH) en te Den Haag (ZH), is geboren op maandag 24 september 1855 12.00 te Rotterdam (ZH) (Korte Wagenstraat 5-539), is als geboren aangegeven op woensdag 26 september 1855 (aangever geboorte was Marcus Joseph Sanders (zie V-J); getuigen aangifte geboorte waren Willem Frederik van der Heijde en Abraham Wijnans), is overleden op zondag 17 maart 1940 te Den Haag (ZH), is als overleden aangegeven op maandag 18 maart 1940 (aangever overlijden was Alexander Lens), is op woensdag 23 november 1910 gebruiker van Falckstraat 227 te Den Haag of is op maandag 18 maart 1929 gebruiker van van Dijckstraat 135 te Den Haag of is op woensdag 27 april 1932 gebruiker van Albert Cuijpstraat 43 te Den Haag of is op dinsdag 5 februari 1935 gebruiker van Franç. Valentijnstraat 73 te Den Haag of is op dinsdag 19 januari 1937 gebruiker van Weteringkade 103 te Den Haag. Levie werd 84 jaar, 5 maanden en 22 dagen.

Levie trouwt op woensdag 22 augustus 1883 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Jacob Marcus Sanders (zie VI-I), Ezechiel Sluijs, Willem Brugman en Johannes Smit) op 27-jarige leeftijd met de 34-jarige Hester Gans, dochter van Lion Gans en Saartje Simon Rubens. Hester, dienstbode, is geboren op vrijdag 3 augustus 1849 11.00 te Utrecht, is als geboren aangegeven op zaterdag 4 augustus 1849 (aangever geboorte was Simon Simons; getuige aangifte geboorte was Levie Jacob Roozendaal), is overleden op donderdag 21 februari 1929 16.30 te Den Haag (ZH), is als overleden aangegeven op vrijdag 22 februari 1929 (aangever overlijden was Isidore Turksma), is begraven te Wassenaar (ZH) (op de Joodse begraafplaats Wassenaar) grafnr.: C-13-10. Hester werd 79 jaar, 6 maanden en 18 dagen.

Van Levie en Hester zijn vier kinderen bekend:

1  Marcus Sanders te Amsterdam (NH), is geboren op maandag 18 augustus 1884 18.00 aldaar (Zeedijk 64), is als geboren aangegeven op dinsdag 19 augustus 1884 (aangever geboorte was Levie Marcus Sanders (zie VI-J); getuigen aangifte geboorte waren Joseph Cornelis Mulder en Levie Worms), zie VII-R.

2  Sara Sanders is geboren op zaterdag 23 oktober 1886 04.00 te Amsterdam (NH), is als geboren aangegeven op maandag 25 oktober 1886 (aangever geboorte was Levie Marcus Sanders (zie VI-J); getuigen aangifte geboorte waren Levie Limburg en Jonas Limburg), zie VII-S.

3  Juda Sanders te Amsterdam (NH), is geboren op donderdag 21 maart 1889 20.00 aldaar (Zeedijk 64), is als geboren aangegeven op zaterdag 23 maart 1889 (aangever geboorte was Levie Marcus Sanders (zie VI-J); getuigen aangifte geboorte waren Emanuel Lopes Dias en Levie Worms), zie VII-T.

4  Mozes Sanders te Amsterdam (NH), is geboren op woensdag 23 maart 1892 08.00 aldaar (Waterlooplein 95), is als geboren aangegeven op vrijdag 25 maart 1892 (aangever geboorte was Levie Marcus Sanders (zie VI-J); getuigen aangifte geboorte waren Johannes Overdijk en Aäron Vogel), zie VII-U.

VI-K  Jozua Marcus Sanders, zoon van Marcus Joseph Sanders (V-J) en Grietje van Krevel, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op donderdag 12 augustus 1858 13.00 aldaar, is als geboren aangegeven op vrijdag 13 augustus 1858 (aangever geboorte was Marcus Joseph Sanders (zie V-J); getuigen aangifte geboorte waren Benjamin Haagman en Mozes Haagman), wonende Korte Wagenstraat 539 aldaar, is overleden op vrijdag 16 maart 1860 08.00 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 16 maart 1860 (aangever overlijden was Marcus Joseph Sanders (zie V-J); getuige aangifte overlijden was Gerardus Johannes Cornelis Pansier). Jozua werd 1 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

VI-L  Abraham Marcus Sanders, zoon van Marcus Joseph Sanders (V-J) en Grietje van Krevel, schoenmaker en winkelier, wonende te Rotterdam (ZH) (Raamstraat 30), aldaar (Zandstraat 47), aldaar (Goudweg 104), aldaar (Roodezand 3) en aldaar, is geboren op dinsdag 12 maart 1861 10.00 aldaar, is als geboren aangegeven op dinsdag 12 maart 1861 (aangever geboorte was Derkje van Brummen; getuigen aangifte geboorte waren Herman Hendrik Kragt en Aart van den Brande), wonende West Kruiskade aldaar, is overleden op zaterdag 5 maart 1904 05.00 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 7 maart 1904 (aangever overlijden was Simon Koster; getuige aangifte overlijden was Frans van Es), is begraven op maandag 7 maart 1904 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan het Toepad) grafnr.: C-04-10. Abraham werd 42 jaar, 11 maanden en 22 dagen.

Abraham trouwt op woensdag 18 juli 1883 te Rotterdam (ZH) (huwelijksgetuige was David Sanders (zie VI-H)) (is gescheiden op maandag 30 januari 1899 aldaar) op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Sophia Samson, dochter van Samson Anthonij Samson en Elisabeth Brandel. Sophia, winkelierster, is geboren op zaterdag 22 juni 1861 te Rotterdam (ZH), is overleden op zaterdag 15 december 1917 aldaar, is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats aan het Toepad) grafnr.: G-10-18. Sophia werd 56 jaar, 5 maanden en 23 dagen.

Van Abraham en Sophia zijn acht kinderen bekend:

1  Marcus Abraham Sanders is geboren op donderdag 10 april 1884 te Rotterdam (ZH), zie VII-V.

2  Elisabeth Sanders is geboren op zondag 3 januari 1886 te Rotterdam (ZH).

Elisabeth trouwt op donderdag 31 maart 1910 te Rotterdam (ZH) (huwelijksgetuige was Marcus Abraham Sanders (zie VII-V)) op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Adriaan van Hasselt, zoon van Johannes Hendrikus van Hasselt en Mathilda Hendrika Hitters. Adriaan, kleermaker, is geboren in 1887.

3  Samson Abraham Sanders is geboren op maandag 19 december 1887 te Rotterdam (ZH), zie VII-W.

4  Grietje Sanders, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op vrijdag 29 maart 1889 aldaar, wonende Goudschenweg aldaar, is overleden op dinsdag 13 augustus 1889 05.00 aldaar (aangevers overlijden waren Simon Koster en Mozes Stad). Grietje werd 4 maanden en 15 dagen.

5  Antonie Abraham Sanders is geboren op zaterdag 21 juni 1890 te Rotterdam (ZH), zie VII-X.

6  Margaretha Sanders is geboren op zaterdag 12 december 1891 te Rotterdam (ZH).

7  Rozetta Sophia Sanders is geboren op vrijdag 6 januari 1893 te Rotterdam (ZH).

Rozetta trouwt op woensdag 13 september 1911 te Rotterdam (ZH) (huwelijksgetuige was Marcus Abraham Sanders (zie VII-V)) (is gescheiden op dinsdag 15 februari 1916 aldaar) op 18-jarige leeftijd met de 29-jarige Antonius Marinus Becker, zoon van Johannes Hendrik Becker en Theresia Josephine Huber. Antonius, winkelbediende, is geboren in 1882.

8  Hendrika Jozephina Sanders, kantoorbediende, is geboren op maandag 9 maart 1896 te Rotterdam (ZH).

VI-M  Juda Sanders, zoon van Marcus Joseph Sanders (V-J) en Grietje van Krevel, pettenmaker, wonende te Rotterdam (ZH) (Noord Molenstraat), aldaar (Tollensstraat), aldaar (Schoolstraat), aldaar (Jacob Catsstraat), aldaar en te Londen (GB), is geboren op donderdag 21 mei 1863 11.00 te Rotterdam (ZH), is als geboren aangegeven op donderdag 21 mei 1863 (aangever geboorte was Marcus Joseph Sanders (zie V-J); getuigen aangifte geboorte waren Johannes Ooms en Leendert Vander Torren), is overleden.

Juda trouwt op woensdag 15 augustus 1883 te Rotterdam (ZH) (huwelijksgetuigen waren Mozes Marcus Sanders (zie VI-G), David Sanders (zie VI-H), Salomon Mozes Lewijt en Salomon Velleman) op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Rosette Velleman, dochter van Hartog Alexander Velleman en Sara Mozes Lewijt. Rosette is geboren op zondag 16 februari 1862 te 's-Hertogenbosch (Nbr).

Van Juda en Rosette zijn vijf kinderen bekend:

1  Marcus Sanders is geboren op dinsdag 20 mei 1884 13.00 te Rotterdam (ZH), is als geboren aangegeven op dinsdag 20 mei 1884 (aangever geboorte was Juda Sanders (zie VI-M); getuigen aangifte geboorte waren Salomon Blitz en Hartog Alexander Velleman), zie VII-Y.

2  Henri Sanders is geboren op zondag 28 juni 1885 te Londen (GB), zie VII-Z.

3  Margaretha Helena Sanders, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op donderdag 13 januari 1887 15.00 aldaar (Tollensstraat), is als geboren aangegeven op vrijdag 14 januari 1887 (aangever geboorte was Gertrud Demartean; getuigen aangifte geboorte waren Dirk Philippus Bunk en Martinus Brink).

4  Joseph Sanders te Rotterdam (ZH), is geboren op woensdag 16 mei 1888 08.00 aldaar (Noord Molenstraat), is als geboren aangegeven op donderdag 17 mei 1888 (aangever geboorte was Gertrud Demartean; getuigen aangifte geboorte waren Arie Johannes van Herwaarden en Dirk Philippus Bunk), zie VII-AA.

5  Sara Sanders, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op maandag 12 augustus 1889 aldaar (Noord Molenstraat), is als geboren aangegeven op donderdag 15 augustus 1889 (aangever geboorte was Gertrud Demartean; getuigen aangifte geboorte waren Arie Johannes van Herwaarden en Henricus Conradus de Haan).

VI-N  Joseph Sanders, zoon van Philip Joseph Sanders (V-L) en Rachel Joël van Slochem, koopman en commissionair in diamanten, wonende te Arnhem (Gld), te Amsterdam (NH), aldaar (Sint Anthoniebreestraat 14), aldaar (Batavierstraat 3) en aldaar, is geboren op zondag 21 januari 1844 02.00 te Arnhem (Gld) (Langestraat) (aangever geboorte was Philip Joseph Sanders (zie V-L); getuigen aangifte geboorte waren Simon Nehemid Cohen en Mozes Jael Frankfort), is overleden op woensdag 27 mei 1908 te Amsterdam (NH), is begraven op vrijdag 29 mei 1908 te Muiderberg (NH) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: C-32-033, is in 1903 gebruiker van. Joseph werd 64 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

Joseph trouwt op woensdag 5 februari 1862 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Gabriel Joseph Blik, Joseph Israel Schrijver, Elias Mozes Zomerplaag en Joseph Juda Cohen van Slochem), de choepa heeft plaatsgevonden op zondag 8 juni 1862 aldaar op 18-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Annaatje van der Molen, dochter van Hartog Gerrit van der Molen en Eva David de Vries. Annaatje, wonende te Amsterdam (NH) en aldaar, is geboren op zondag 10 oktober 1841 aldaar, is als geboren aangegeven op maandag 11 oktober 1841 (aangever geboorte was Hartog Gerrit van der Molen; getuigen aangifte geboorte waren Aron de Vries en Leendert David Soesan), wonende aldaar, is overleden op maandag 13 augustus 1900 14.00 aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 14 augustus 1900 (aangever overlijden was Hartog Hijmans; getuige aangifte overlijden was Salomon de Meza), is begraven op woensdag 15 augustus 1900 te Muiderberg (NH) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: C-32-032. Annaatje werd 58 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

Van Joseph en Annaatje zijn veertien kinderen bekend:

1  Eva Sanders te Amsterdam (NH), is geboren op donderdag 31 juli 1862 23.00 aldaar, is als geboren aangegeven op vrijdag 1 augustus 1862 (aangever geboorte was Joseph Sanders (zie VI-N); getuigen aangifte geboorte waren Elkan Samson Salhuizen en Samuel Pieter Pijp), zie VII-AB.

2  Philip Sanders te Amsterdam (NH), is geboren op woensdag 8 juni 1864 23.00 aldaar (Sint Anthoniebreestraat 14), is als geboren aangegeven op vrijdag 10 juni 1864 (aangever geboorte was Joseph Sanders (zie VI-N); getuigen aangifte geboorte waren Meijer Isaac Hes en Levie Jonas Wertheim), zie VII-AC.

3  Rachel Sanders te Amsterdam (NH), is geboren op dinsdag 26 februari 1867 23.30 aldaar (Batavierstraat 164), is als geboren aangegeven op woensdag 27 februari 1867 (aangever geboorte was Moise van Lier; getuigen aangifte geboorte waren Joseph van Dam en Gerrit Hartog van der Molen), zie VII-AD.

4  Hartog Sanders te Amsterdam (NH), is geboren op vrijdag 15 januari 1869 23.00 aldaar (Batavierstraat 164), is als geboren aangegeven op zaterdag 16 januari 1869 (aangever geboorte was Joseph Sanders (zie VI-N); getuigen aangifte geboorte waren Jacob Lelie en Raphael Calo), zie VII-AE.

5  Joël Sanders te Amsterdam (NH), is geboren op vrijdag 23 december 1870 01.00 aldaar (Batavierstraat 164), is als geboren aangegeven op vrijdag 23 december 1870 (aangever geboorte was Joseph Sanders (zie VI-N); getuigen aangifte geboorte waren Gerrit Hartog van der Molen en Meijer Mozes van Praag), zie VII-AF.

6  Aäron Sanders (Arie) te Amsterdam (NH), is geboren op donderdag 5 december 1872 aldaar, zie VII-AG.

7  Elisabeth Sanders, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op vrijdag 6 november 1874 11.00 aldaar, is als geboren aangegeven op zaterdag 7 november 1874 (aangever geboorte was Joseph Sanders (zie VI-N); getuigen aangifte geboorte waren Gerrit van der Molen en Levie Wertheim), wonende Batavierstraat 3 aldaar, is overleden (doodsoorzaak: stuipies) op donderdag 18 maart 1875 10.30 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 19 maart 1875 (aangever overlijden was Joseph Sanders (zie VI-N); getuige aangifte overlijden was Abraham Hup), is begraven op zondag 21 maart 1875 aldaar (op de Joodse begraafplaats Zeeburg). Elisabeth werd 4 maanden en 12 dagen.

8  Meijer Sanders te Amsterdam (NH), is geboren op donderdag 23 december 1875 22.30 aldaar (Batavierstraat 3), is als geboren aangegeven op vrijdag 24 december 1875 (aangever geboorte was Joseph Sanders (zie VI-N); getuigen aangifte geboorte waren Nathan Israel Blom en Jonas Isaac van Dal), zie VII-AH.

9  Henriëtte Sanders, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op donderdag 23 december 1875 21.30 aldaar (Batavierstraat 3), is als geboren aangegeven op vrijdag 24 december 1875 (aangever geboorte was Joseph Sanders (zie VI-N); getuigen aangifte geboorte waren Nathan Israel Blom en Jonas Isaac van Dal), is overleden op donderdag 1 september 1960 te Den Haag (ZH), wordt CBG kaart aanwezig. Henriëtte werd 84 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

Henriëtte trouwt op woensdag 22 juli 1931 te Den Haag (ZH) op 55-jarige leeftijd met de 46-jarige Koenraad Mesander, zoon van Jacobus Mesander en Jantje van der Laan. Koenraad, conducteur, wonende te Den Haag (ZH) (Repelaerstraat 72), aldaar (Repelaerstraat 74) en aldaar (van Stolkweg 17), is geboren op maandag 13 oktober 1884 te Groningen (Gr), is Ned. Herv. gedoopt, is overleden op maandag 22 augustus 1966 te Den Haag (ZH), wordt CBG kaart aanwezig. Koenraad werd 81 jaar, 10 maanden en 9 dagen.

10  Sientje Sanders is geboren op zondag 18 februari 1877 te Amsterdam (NH).

Sientje trouwt in 1902 op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Joseph Cohen Belinfante, zoon van Isaac Cohen Belinfante en Rachel Levie Montezinos. Joseph is geboren op dinsdag 14 augustus 1877 te Londen (GB), is overleden op zaterdag 24 maart 1934 te Hackensack - New Jersey (USA). Joseph werd 56 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

11  Gerrit Sanders te Amsterdam (NH), is geboren op dinsdag 6 mei 1879 aldaar, zie VII-AI.

12  Duifje Sanders te Amsterdam (NH), is geboren op zondag 11 december 1881 02.00 aldaar (Rechtboomsloot 65), is als geboren aangegeven op maandag 12 december 1881 (aangever geboorte was Joseph Sanders (zie VI-N); getuigen aangifte geboorte waren Marcus Slap en Gerrit Hartog van der Molen), zie VII-AJ.

13  David Sanders te Amsterdam (NH), is geboren op zaterdag 11 augustus 1883 17.00 aldaar (Rechtboomsloot 33), is als geboren aangegeven op dinsdag 14 augustus 1883 (aangever geboorte was Joseph Sanders (zie VI-N); getuigen aangifte geboorte waren Eron Zeckendorf en Izak de Boers), zie VII-AK.

14  doodgeboren zoon Sanders is doodgeboren op donderdag 3 september 1885 14.00 te Amsterdam (NH) (Rechtboomsloot 33), is als overleden aangegeven op zaterdag 5 september 1885 aldaar (aangever overlijden was Jacob Isaac Nijburg; getuige aangifte overlijden was Levie Hartog Gans).

Joseph trouwt op donderdag 5 maart 1903 te Zaandam (NH) op 59-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Rachel Polak, dochter van Eliazer David Polak en Annaatje Plotske. Rachel, operazangeres, wonende te Amsterdam (NH) (Amstel 263-hs) en aldaar (Plantage Badlaan 19), is geboren op donderdag 2 november 1871 aldaar, is vermoord op vrijdag 19 februari 1943 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Rachel werd 71 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

Van Joseph en Rachel zijn drie kinderen bekend:

15  Carl Polak is geboren op donderdag 11 juni 1896 te Amsterdam (NH), zie VII-AL.

16  Anna Polak is geboren op maandag 27 maart 1899 te Amsterdam (NH), zie VII-AM.

17  Albert Sanders te Amsterdam (NH), is geboren op vrijdag 13 mei 1904 02.00 aldaar (Plantage Parklaan 28), is als geboren aangegeven op zaterdag 14 mei 1904 (aangever geboorte was Joseph Sanders (zie VI-N); getuigen aangifte geboorte waren Gautier Oltmans en Albert Ziltvold), zie VII-AN.

VI-O  Joël Sanders, zoon van Philip Joseph Sanders (V-L) en Rachel Joël van Slochem, is geboren op zaterdag 29 december 1849 te Arnhem (Gld), is als geboren aangegeven op maandag 31 december 1849 (aangever geboorte was Philip Joseph Sanders (zie V-L); getuigen aangifte geboorte waren Mozes Meijer Bros en Evert van Reeden), is overleden op zaterdag 16 mei 1857 te Amsterdam (NH). Joël werd 7 jaar, 4 maanden en 17 dagen.

VI-P  Branke Sanders, dochter van Philip Joseph Sanders (V-L) en Rachel Joël van Slochem, modemaakster, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op zaterdag 6 maart 1852 01.00 aldaar, is als geboren aangegeven op maandag 8 maart 1852 (aangever geboorte was Philip Joseph Sanders (zie V-L); getuigen aangifte geboorte waren Levie Juda Cohen van Slochem en Hartog Nathan Blom).

Branke trouwt op woensdag 21 oktober 1874 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren David Sanders (zie VI-H), Joseph Sanders (zie VI-N), Nachman Mok en Soesman Blitz) op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Barend Carvalje, zoon van Joseph Raphaël Carvalje en Rachel Samuel Blitz. Barend, slagersknecht en koopman, wonende te Amsterdam (NH) en aldaar, is geboren op zondag 13 mei 1849 te Rotterdam (ZH).

Van Barend en Branke zijn drie kinderen bekend:

1  Joseph Cavalje, slager en koopman, wonende te Arnhem (Gld) (Nieuwstad 9), is geboren op zaterdag 20 april 1878 te Amsterdam (NH), is overleden voor 1928. Joseph werd hoogstens 49 jaar, 8 maanden en 12 dagen.

Joseph trouwt op woensdag 21 juni 1905 te Arnhem (Gld) op 27-jarige leeftijd met de 19-jarige Carolina Cohen, dochter van Salomon Mozes Cohen en Johanna Eijsman. Carolina is geboren op dinsdag 8 december 1885 te Arnhem (Gld), is vermoord op vrijdag 7 mei 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Carolina werd 57 jaar, 4 maanden en 29 dagen.

2  Philip Cavalje, pianist, wonende te Amsterdam (NH) en aldaar, is geboren op donderdag 3 maart 1887 15.00 aldaar (Nieuwe Kerkstraat 139), is als geboren aangegeven op zaterdag 5 maart 1887 (aangever geboorte was Barend Carvalje; getuigen aangifte geboorte waren Karel Lucas Colpaar en Michel Finsi), is overleden op zondag 1 augustus 1954 te Epe (Gld). Philip werd 67 jaar, 4 maanden en 29 dagen.

Philip trouwt op donderdag 13 februari 1913 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Mozes van den Berg, Meijer Parcer, Samuel Finsi (zie VI-R.1) en Simon Kinsbergen) op 25-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Eva Blanes, dochter van Leon Hermanus Blanes en Clara Kinsbergen. Eva is geboren op donderdag 4 november 1886 te Stadskanaal (Gr), is overleden op woensdag 1 april 1925 te Amsterdam (NH). Eva werd 38 jaar, 4 maanden en 28 dagen. Philip trouwt op donderdag 19 februari 1931 te Heerlen (Lmb) op 43-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Pieternella Tjietsche van Son, dochter van N.N. van Son en N.N. Stedehouder. Pieternella is geboren op woensdag 11 maart 1903 te Bremerhaven (D), is overleden op donderdag 25 september 1980 te Amsterdam (NH). Pieternella werd 77 jaar, 6 maanden en 14 dagen.

3  David Calvalje, kantoorbediende, wonende te Amsterdam (NH) en te Den Haag (ZH), is geboren op zaterdag 15 december 1894 06.00 te Amsterdam (NH) (Rechtboomsloot 13), is als geboren aangegeven op zaterdag 15 december 1894 (aangever geboorte was Barend Carvalje; getuigen aangifte geboorte waren Hillebrand van der Horst en Willem Färber), is vermoord op vrijdag 7 mei 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). David werd 48 jaar, 4 maanden en 22 dagen.

David trouwt op woensdag 9 juni 1920 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Hartog Lopes Cardozo en Philip Cavalje (zie VI-P.2)) op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Schoontje Lopes Cardozo, dochter van Abraham Lopes Cardozo en Sophia de Jong. Schoontje, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op vrijdag 9 november 1894 23.00 aldaar (Rapenburgerstraat 15), is als geboren aangegeven op zaterdag 10 november 1894 (aangever geboorte was Abraham Lopes Cardozo; getuigen aangifte geboorte waren Henri Herens en Nicolaas Menagé Challa), is vermoord op vrijdag 7 mei 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Schoontje werd 48 jaar, 5 maanden en 28 dagen.

VI-Q  Mozes Philip Sanders, zoon van Philip Joseph Sanders (V-L) en Rachel Joël van Slochem, koopman, wonende te Amsterdam (NH) en aldaar, is geboren op vrijdag 7 april 1854 aldaar, is als geboren aangegeven op zaterdag 8 april 1854 (aangever geboorte was Philip Joseph Sanders (zie V-L); getuigen aangifte geboorte waren Israel Nathan Blasius en Joël Juda Cohen van Slochem), is overleden op woensdag 29 december 1920 20.00 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 30 december 1920 (aangever overlijden was Abraham Pauer; getuige aangifte overlijden was Jesaya van Praag), is begraven op vrijdag 31 december 1920 te Diemen (NH) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: A-53-56. Mozes werd 66 jaar, 8 maanden en 22 dagen.

Mozes trouwt op woensdag 1 juni 1881 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Samuel Mulder, Mozes Hartog Root, Levie Abraham Brilleslijper en David Toledo) op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Sophia Pereira, dochter van Mozes Pereira en Esther de Vries. Sophia, naaister, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op vrijdag 4 juli 1856 te Antwerpen (B), is overleden na 1920. Sophia werd minstens 64 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

Van Mozes en Sophia zijn vijf kinderen bekend:

1  Philip Sanders te Amsterdam (NH), is geboren op maandag 19 juni 1882 10.30 aldaar (von Zesenstraat 36), is als geboren aangegeven op dinsdag 20 juni 1882 (aangever geboorte was Mozes Philip Sanders (zie VI-Q); getuigen aangifte geboorte waren Joël Sanders (zie VI-S) en Philip Joseph Sanders (zie V-L)), zie VII-AO.

2  Abraham Sanders te Amsterdam (NH), is geboren op donderdag 26 juni 1884 07.30 aldaar (Sint Anthoniebreestraat 26), is als geboren aangegeven op vrijdag 27 juni 1884 (aangever geboorte was Mozes Philip Sanders (zie VI-Q); getuigen aangifte geboorte waren Abraham Sanders (zie VI-T) en Michel Finsi), zie VII-AP.

3  Joël Sanders te Amsterdam (NH), is geboren op dinsdag 14 februari 1888 09.00 aldaar (Sint Anthoniebreestraat 26), is als geboren aangegeven op dinsdag 14 februari 1888 (aangever geboorte was Mozes Philip Sanders (zie VI-Q); getuigen aangifte geboorte waren David Pereira en Philip Joseph Sanders (zie V-L)), zie VII-AQ.

4  Aäron Sanders te Amsterdam (NH), is geboren op zaterdag 20 september 1890 08.00 aldaar (Amstel 186), is als geboren aangegeven op dinsdag 23 september 1890 (aangever geboorte was Mozes Philip Sanders (zie VI-Q); getuigen aangifte geboorte waren Michel Finsi en Philip Joseph Sanders (zie V-L)), zie VII-AR.

5  Jacobus Sanders te Amsterdam (NH), is geboren op donderdag 30 november 1893 15.00 aldaar, is als geboren aangegeven op vrijdag 1 december 1893 (aangever geboorte was Mozes Philip Sanders (zie VI-Q); getuigen aangifte geboorte waren Jonas Reens en Abraham Hoed), zie VII-AS.

VI-R  Naatje Sanders, dochter van Philip Joseph Sanders (V-L) en Rachel Joël van Slochem, naaister, wonende te Amsterdam (NH) en aldaar, is geboren op dinsdag 6 november 1855 10.00 aldaar (Lange Houtstraat 328), is als geboren aangegeven op donderdag 8 november 1855 (aangever geboorte was Philip Benjamin Asscher; getuigen aangifte geboorte waren Israel Blom en Levie Juda Cohen van Slochem), is overleden op donderdag 7 juli 1910 03.45 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 8 juli 1910 (aangever overlijden was Lodewijk Vermeij; getuige aangifte overlijden was Willem Jacob Palstra). Naatje werd 54 jaar, 8 maanden en 1 dag.

Naatje trouwt op zondag 11 juni 1882 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Marcus Kanteman, Barend Tokkie, Aron Finsi en Samuel Aron Finsi) op 26-jarige leeftijd met de 31-jarige Michel Finsi, zoon van Samuel Aron Finsi en Leentje Machiel Wertheim. Michel, sigarenmaker, werkman en koopman, wonende te Amsterdam (NH), aldaar en aldaar (Weesperstraat 12), is geboren op vrijdag 4 april 1851 15.00 aldaar (Kerkstraat 114), is als geboren aangegeven op zaterdag 5 april 1851 (aangever geboorte was Samuel Aron Finsi; getuigen aangifte geboorte waren Mozes Coelho en Jacob Meljado), is overleden op maandag 9 november 1896 23.00 aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 10 november 1896 (aangever overlijden was Jacob Haim Lopes Cardozo; getuige aangifte overlijden was Joseph Melhado). Michel werd 45 jaar, 7 maanden en 5 dagen.

Van Michel en Naatje zijn vier kinderen bekend:

1  Samuel Finsi, sigarenmaker, wonende te Amsterdam (NH) en aldaar, is geboren op woensdag 30 augustus 1882 04.00 aldaar (Weesperstraat 132), is als geboren aangegeven op donderdag 31 augustus 1882 (aangever geboorte was Michel Finsi; getuigen aangifte geboorte waren Aron Finsi en Barend Tokkie), is overleden op zaterdag 24 oktober 1942 aldaar. Samuel werd 60 jaar, 1 maand en 24 dagen.

Samuel trouwt op woensdag 29 april 1908 op 25-jarige leeftijd met de 30-jarige Rika van Praag, dochter van Isaac van Praag en Abigael Nunes Vaz. Rika is geboren op zaterdag 13 oktober 1877, is vermoord op vrijdag 26 maart 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Rika werd 65 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

2  Rachel Finsi, roosjessnijder, wonende te Amsterdam (NH), aldaar (Weesperstraat 130) en aldaar, is geboren op zaterdag 13 oktober 1883 14.00 aldaar (Nieuwe Achtergracht 146), is als geboren aangegeven op maandag 15 oktober 1883 (aangever geboorte was Michel Finsi; getuigen aangifte geboorte waren Emanuel Mulder en Mozes Philip Sanders (zie VI-Q)), is vermoord op maandag 21 september 1942 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Rachel werd 58 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

Rachel trouwt op woensdag 10 juni 1908 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Barend de Hond, Samuel Finsi (zie VI-R.1), Samuel Engelschman en Mozes Engelschman), de choepa heeft plaatsgevonden op woensdag 10 juni 1908 aldaar op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Levie Engelschman, zoon van Nathan Abraham Engelschman en Esther Weenen. Levie, sigarensorteerder en kantoorbediende, wonende te Amsterdam (NH), aldaar (Kleine Houtstraat 10) en aldaar, is geboren op dinsdag 9 december 1884 03.00 aldaar (Korte Houtstraat 10), is als geboren aangegeven op dinsdag 9 december 1884 (aangever geboorte was Nathan Abraham Engelschman; getuigen aangifte geboorte waren Isaac de Leeuw en Isaac Polak), is vermoord op maandag 21 september 1942 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Levie werd 57 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

3  Philip Finsi is geboren op donderdag 30 april 1885 te Amsterdam (NH), is overleden op vrijdag 30 oktober 1936 te Rotterdam (ZH), is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats aan het Toepad) grafnr.: I-10-18. Philip werd 51 jaar en 6 maanden.

Philip was gehuwd met Jolande Murai.

4  Mozes Finsi, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op dinsdag 18 oktober 1892 03.00 aldaar (Nieuwe Prinsengracht 8), is als geboren aangegeven op vrijdag 21 oktober 1892 (aangever geboorte was Michel Finsi; getuigen aangifte geboorte waren Simon Kraal en Philip Joseph Sanders (zie V-L)), is vermoord op vrijdag 9 april 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Mozes werd 50 jaar, 5 maanden en 22 dagen.

Mozes trouwt op woensdag 20 december 1939 te Amsterdam (NH) op 47-jarige leeftijd met de 45-jarige Eva Veltein, dochter van Hijman Veltein en Sara Jacobson. Eva, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op vrijdag 12 januari 1894 01.00 aldaar (Korte Keizersdwarsstraat 2), is als geboren aangegeven op zaterdag 13 januari 1894 (aangever geboorte was Hijman Veltein; getuigen aangifte geboorte waren Louis Jacobson en Nehemias Jacobson), is vermoord op vrijdag 9 april 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Eva werd 49 jaar, 2 maanden en 28 dagen.

VI-S  Joël Sanders, zoon van Philip Joseph Sanders (V-L) en Rachel Joël van Slochem, diamantslijper en zonder beroep, wonende te Amsterdam (NH), aldaar (Weesperstraat 153), aldaar, te Antwerpen (B) (Rue de la Charrue 10), te Amsterdam (NH) (Kamperstraat 30) en te Antwerpen (B) (Lange Kievitstraat 157), is geboren op vrijdag 20 november 1857 18.00 aldaar (Lange Houtstraat 312), is als geboren aangegeven op maandag 23 november 1857 (aangever geboorte was Philip Joseph Sanders (zie V-L); getuigen aangifte geboorte waren Meijer Mozes van Praag en Abraham Joel Sloggem), wonende aldaar, is overleden op zaterdag 22 juni 1929 17.30 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 24 juni 1929 (aangever overlijden was Abraham Voorzanger; getuige aangifte overlijden was August Reiss), is begraven op maandag 24 juni 1929 te Diemen (NH) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: B-15-04. Joël werd 71 jaar, 7 maanden en 2 dagen.

Joël trouwt op woensdag 21 mei 1879 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Mozes Philip Sanders (zie VI-Q), Salomon Voorzanger, Salomon Jonas Kroese en Abraham van Buuren), de choepa heeft plaatsgevonden op woensdag 10 december 1879 aldaar op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Roosje Voorzanger, dochter van Abraham Voorzanger en Hanna Salomon Maandag. Roosje, naaister, wonende te Amsterdam (NH), aldaar (Oudewaal 19) en aldaar, is geboren op zondag 27 januari 1856 03.00 aldaar (Rapenburgerstraat 467), is als geboren aangegeven op maandag 28 januari 1856 (aangever geboorte was Abraham Voorzanger; getuigen aangifte geboorte waren Leendert Salomon Maandag en Levie Wolf Voorzanger), is overleden op woensdag 29 juli 1936 07.00 aldaar, is begraven op vrijdag 31 juli 1936 te Diemen (NH) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: C-01-78. Roosje werd 80 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

Van Joël en Roosje is een kind bekend:

1  doodgeboren kind Sanders is doodgeboren op vrijdag 26 december 1879 te Amsterdam (NH), is begraven op vrijdag 26 december 1879 aldaar (op de Joodse begraafplaats Zeeburg).

VI-T  Abraham Sanders, zoon van Philip Joseph Sanders (V-L) en Rachel Joël van Slochem, diamantversteller, beroepsslijper en koopman in sigaren, wonende te Amsterdam (NH) en aldaar, is geboren op vrijdag 20 september 1861 12.00 aldaar (Lange Houtstraat 312), is als geboren aangegeven op zaterdag 21 september 1861 (aangever geboorte was Philip Joseph Sanders (zie V-L); getuigen aangifte geboorte waren Israel Blom en Abraham Jonas Slochem), wonende Boerhaavestraat 22 aldaar, is overleden op zaterdag 13 januari 1912 21.00 aldaar (aangevers overlijden waren Joel Rabbie en Simon Wijnschenk), is begraven op maandag 15 januari 1912 te Muiderberg (NH) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: D-N-049. Abraham werd 50 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

Abraham trouwt op woensdag 18 oktober 1882 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Marcus Kanteman, David da Silva Roza, Barend Tokkie en Aron Finsi) op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Marianna Finsi, dochter van Samuel Aron Finsi en Leentje Machiel Wertheim. Marianna, kleermaakster, wonende te Amsterdam (NH), aldaar (Eerste Boerhavestraat 22), te Antwerpen (B) (Nattebohmstraat 4) en te Amsterdam (NH) (Saffierstraat 80), is geboren op dinsdag 14 april 1857 aldaar (Kerkstraat 375), is als geboren aangegeven op dinsdag 14 april 1857 (aangever geboorte was Samuel Aron Finsi; getuigen aangifte geboorte waren Jacob Meljado en Philip Meijer Oesterman), is vermoord op maandag 1 februari 1943 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Marianna werd 85 jaar, 9 maanden en 18 dagen.

Marianna was eerder gehuwd (1) met Massaod Lopes de Leao.

VI-U  Naatje Sanders, dochter van Salomon Isaac Sanders (V-Q) en Betje de Vries, wonende te Amsterdam (NH) en te Leeuwarden (Frl), is geboren op donderdag 17 juli 1834 te Nijmegen (Gld), wonende te Leeuwarden (Frl), is overleden op maandag 8 januari 1872 08.00 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 8 januari 1872 (aangever overlijden was Israel Zendijk; getuige aangifte overlijden was Israel Isaaks), is in 1861 gebruiker van Amstelstraat 79 te Amsterdam. Naatje werd 37 jaar, 5 maanden en 22 dagen.

Naatje trouwt op woensdag 17 juli 1861 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Benjamin Dwingersma, Louis de Vries, Joseph Mozes Goudsmit en Aron de Vries) op 27-jarige leeftijd met de 29-jarige Israel Zendijk, zoon van David Mozes Zendijk en Sara Heimans le Grand. Israel, koopman en milicien, wonende te Leeuwarden (Frl), aldaar en te Amsterdam (NH), is geboren op maandag 30 april 1832 20.00 te Leeuwarden (Frl), is als geboren aangegeven op woensdag 2 mei 1832 (aangever geboorte was David Mozes Zendijk; getuigen aangifte geboorte waren Heiman Salomon le Grand en Jacob Koopman Bierschenk), wonende Lepelstraat 42 te Amsterdam (NH), is overleden op dinsdag 11 april 1899 16.00 aldaar in het Israëlitsch Ziekenhuis (Nieuwe Kerkstraat 135, Amsterdam), is als overleden aangegeven op woensdag 12 april 1899. Israel werd 66 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

Van Israel en Naatje zijn vijf kinderen bekend:

1  Eduard Zendijk, reiziger, wonende te Amsterdam (NH) en aldaar, is geboren op maandag 21 januari 1861 11.00 aldaar (Batavierstraat 195), is als geboren aangegeven op woensdag 23 januari 1861 (aangever geboorte was Philip Benjamin Asscher; getuigen aangifte geboorte waren Isaac Hartog Peper en Joseph Mozes Goudsmit), wonende aldaar, is overleden op woensdag 21 juli 1926 10.00 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 21 juli 1926. Eduard werd 65 jaar en 6 maanden.

2  David Zendijk, winkelier en kruidenier, is geboren op zaterdag 23 augustus 1862 te Leeuwarden (Frl), is overleden op donderdag 3 mei 1917 te Amsterdam (NH). David werd 54 jaar, 8 maanden en 10 dagen.

David trouwt op woensdag 15 juni 1892 te Gouda (ZH) op 29-jarige leeftijd met de 29-jarige Betje Kijzer, dochter van Manus Meijer Kijzer en Gesiena Mendels. Betje, wonende te Gouda (ZH) en te Amsterdam (NH), is geboren op zaterdag 21 februari 1863 te Gouda (ZH), is overleden op vrijdag 9 oktober 1936 te Amsterdam (NH), is begraven op zondag 11 oktober 1936 te Diemen (NH) (Joodse begraafplaats) grafnr.: C-02-078. Betje werd 73 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

3  Leentje Zendijk is geboren op dinsdag 7 maart 1865 te Leeuwarden (Frl), is overleden op dinsdag 12 juni 1928 te Amsterdam (NH), is begraven op woensdag 13 juni 1928 te Diemen (NH) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: B-09-028. Leentje werd 63 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

Leentje trouwt op woensdag 31 juli 1889 te Amsterdam (NH) op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Jacob Hartog de Vries, zoon van Hartog Philip de Vries en Annaatje Jacob Tas. Jacob is geboren op vrijdag 11 mei 1866 te Weesp (NH), is vermoord op maandag 19 oktober 1942 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of Omgeving (PL). Jacob werd 76 jaar, 5 maanden en 8 dagen.

4  Saartje Zendijk is geboren op woensdag 9 oktober 1867 te Leeuwarden (Frl), is overleden op zaterdag 28 januari 1871 aldaar. Saartje werd 3 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

5  Esther Zendijk is geboren op maandag 27 december 1869 te Leeuwarden (Frl), is overleden op maandag 11 december 1933 te Zandvoort (NH). Esther werd 63 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

Esther was gehuwd met Isaac Trompetter.

VI-V  Isaac Sanders, zoon van Salomon Isaac Sanders (V-Q) en Hendrika Gans, is geboren op donderdag 25 mei 1843 te Veghel (Nbr), is overleden op zondag 4 juni 1843 aldaar. Isaac werd 10 dagen.

VI-W  Isaac Sanders, zoon van Abraham Isaac Sanders (V-R) en Hendrika Gans, veehandelaar, is geboren op maandag 16 december 1844 te Erp (Nbr), is overleden op dinsdag 19 augustus 1930 te Venlo (Lmb). Isaac werd 85 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

Isaac trouwt op vrijdag 13 mei 1892 te Gennep (Lmb) op 47-jarige leeftijd met de 35-jarige Helena Kaufman, dochter van Joachim Kaufman en Rachel Kohn. Helena is geboren op zaterdag 22 november 1856 te Gennep (Lmb), is overleden op maandag 21 november 1938 te Venlo (Lmb), is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats). Helena werd 81 jaar, 11 maanden en 30 dagen.

Van Isaac en Helena zijn vier kinderen bekend:

1  Regina Sanders, telefoniste, wonende te Venlo (Lmb) (Goltziusstraat 9), is geboren op vrijdag 24 maart 1893 aldaar, is vermoord op maandag 31 augustus 1942 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Regina werd 49 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

2  Henrica Sanders, winkeljuffrouw, is geboren op zondag 1 april 1894 te Venlo (Lmb), is overleden op dinsdag 23 januari 1923 aldaar. Henrica werd 28 jaar, 9 maanden en 22 dagen.

3  Abraham Sanders is geboren op donderdag 24 oktober 1895 te Venlo (Lmb), zie VII-AT.

4  Elisa Sanders, telefoniste, wonende te Venlo (Lmb), te Culemborg (Gld) en te Venlo (Lmb) (Goltziusstraat 9), is geboren op zondag 26 juni 1898 aldaar, is vermoord op maandag 31 augustus 1942 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Elisa werd 44 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

VI-X  Elisabeth Sanders, dochter van Abraham Isaac Sanders (V-R) en Hendrika Gans, is geboren op vrijdag 18 april 1851 te Erp (Nbr), is overleden op zaterdag 10 oktober 1931 te Terborg (Gld), is als overleden aangegeven op zaterdag 10 oktober 1931. Elisabeth werd 80 jaar, 5 maanden en 22 dagen.

Elisabeth trouwt op donderdag 8 mei 1890 te Veghel (Nbr) op 39-jarige leeftijd met de 40-jarige Mozes Francken, zoon van Abraham Francken en Carolina Wolff. Mozes is geboren op woensdag 12 september 1849 te Venlo (Lmb), is overleden op donderdag 30 maart 1933 te Terborg (Gld), is als overleden aangegeven op zaterdag 1 april 1933, is begraven aldaar. Mozes werd 83 jaar, 6 maanden en 18 dagen.

Van Mozes en Elisabeth is een kind bekend:

1  Regina Elisa Francken is geboren op donderdag 11 juli 1895 te Venlo (Lmb), is vermoord op vrijdag 28 augustus 1942 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Regina werd 47 jaar, 1 maand en 17 dagen.

Regina trouwt op vrijdag 31 maart 1922 te Venlo (Lmb) op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Herman Wolf, zoon van Levie Wolf en Saartje de Winter. Herman is geboren op donderdag 14 februari 1895 te Lith (Nbr), is vermoord op vrijdag 28 augustus 1942 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Herman werd 47 jaar, 6 maanden en 14 dagen.

VI-Y  David Sanders, zoon van Abraham Isaac Sanders (V-R) en Hendrika Gans, veehandelaar, wonende te Veghel (Nbr) (huisnummer 119), is geboren op vrijdag 6 mei 1853 te Erp (Nbr), is overleden op dinsdag 18 september 1928 te Wildervank (Gr). David werd 75 jaar, 4 maanden en 12 dagen.

David trouwt op vrijdag 2 juli 1909 te Veghel (Nbr) (huwelijksgetuigen waren Levie Zuidema, Philip Sanders (zie VI-AB), Abraham Andriesse en Raphael Leefsma) op 56-jarige leeftijd met de 38-jarige Sophia Zuidema, dochter van Levie Zuidema en Leentje Schaap. Sophia is geboren op vrijdag 23 juni 1871 te Wildervank (Gr), is overleden op woensdag 3 december 1930 aldaar. Sophia werd 59 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

VI-Z  Hartog Sanders, zoon van Abraham Isaac Sanders (V-R) en Hendrika Gans, koopman en veehandelaar, wonende te Veghel (Nbr), aldaar, te Den Haag (ZH) en te Amsterdam (NH), is geboren op woensdag 1 april 1857 te Erp (Nbr), is overleden op maandag 11 februari 1935 te Amsterdam (NH) (aangever overlijden was Wolf Zwaap), is begraven op woensdag 13 februari 1935 te Diemen (NH) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: B-45-22. Hartog werd 77 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

Hartog veehandelaar te Veghel (Nbr), trouwt op dinsdag 24 december 1901 te Rotterdam (ZH) (huwelijksgetuigen waren Jacob de Leeuw, Abraham Andriesse, Hartog Wolff en Salomon de Levita) op 44-jarige leeftijd met de 40-jarige Klaartje de Leeuwe, dochter van Wolf Isaac de Leeuwe en Elizabeth de Levita. Klaartje, wonende te Dordrecht (ZH), te Rotterdam (ZH) en te Amsterdam (NH), is geboren op vrijdag 7 juni 1861 15.00 te Dordrecht (ZH) (Riedijk 336), is als geboren aangegeven op zaterdag 8 juni 1861 (aangever geboorte was Wolf Isaac de Leeuwe; getuigen aangifte geboorte waren Christiaan Fredrik Knoll en Cornelis Hoekman), wonende te Amsterdam (NH), is overleden op dinsdag 11 april 1933 11.00 te Den Haag (ZH), is als overleden aangegeven op donderdag 13 april 1933 (aangever overlijden was Levie van IJssel; getuige aangifte overlijden was Johan du Chatinier), is begraven te Wassenaar (ZH) (op de Joodse begraafplaats Wassenaar) grafnr.: D-13-28. Klaartje werd 71 jaar, 10 maanden en 4 dagen.

VI-AA  Salomon Sanders, zoon van Abraham Isaac Sanders (V-R) en Hendrika Gans, is geboren op maandag 19 juli 1858 te Erp (Nbr), is overleden op zaterdag 2 juli 1859 aldaar. Salomon werd 11 maanden en 13 dagen.

VI-AB  Philip Sanders, zoon van Abraham Isaac Sanders (V-R) en Hendrika Gans, koopman, wonende te Veghel (Nbr) en aldaar, is geboren op vrijdag 25 november 1859 te Erp (Nbr), is overleden op zaterdag 19 juni 1937 te 's-Hertogenbosch (Nbr), is begraven te Vught (Nbr) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: N-6-17.. Philip werd 77 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

Philip trouwt op vrijdag 29 oktober 1909 te Oss (Nbr) op 49-jarige leeftijd (1) met de 43-jarige Francijn van Leeuwen, dochter van Samuel van Leeuwen en Hester Cohen. Francijn is geboren op donderdag 25 oktober 1866 te Oss (Nbr).

Philip was gehuwd (2) met Regina van Dijk, dochter van Jacob van Dijk en Bertha Broekman. Regina, wonende te 's-Hertogenbosch (Nbr), is geboren op donderdag 2 oktober 1879 te Schijndel (Nbr), is vermoord op vrijdag 14 mei 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL), is als overleden aangegeven op vrijdag 30 december 1949 te 's-Hertogenbosch (Nbr). Regina werd 63 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

VI-AC  Izaak Sanders, zoon van Hartog Isaac Sanders (V-T) en Elise Cohen, is geboren op donderdag 7 september 1871 te Dordrecht (ZH), is overleden op donderdag 7 december 1871 aldaar. Izaak werd 3 maanden.

VI-AD  Salomon Levie Sanders, zoon van Levie Juda Sanders (V-W) en Mietje Salomon van Praag, diamantzetter, juwelier en koopman, wonende te Amsterdam (NH) en aldaar, is geboren op zaterdag 25 september 1852 te Gouda (ZH), is overleden op zondag 19 november 1916 00.30 te Amsterdam (NH), is als overleden aangegeven op maandag 20 november 1916 (aangever overlijden was Emanuel Rabbi; getuige aangifte overlijden was Simon Wijnschenk), is begraven op woensdag 22 november 1916 te Muiderberg (NH) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: D-H-114, is in 1901 gebruiker van Achtergracht 27 te Amsterdam. Salomon werd 64 jaar, 1 maand en 25 dagen.

Salomon trouwt op dinsdag 27 maart 1900 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Juda Levie Sanders (zie VI-AG), Victor Karel Leendert van Os, Juda Zwart en Isidore van Os) op 47-jarige leeftijd met de 32-jarige Helena Carolina van Os, dochter van Simon van Os en Eliza van Lissa. Helena, wonende te Amsterdam (NH) (De Lairessestraat 66), is geboren op woensdag 1 januari 1868 te Oost en West Souburg, is overleden op zondag 14 april 1935 te Amsterdam (NH), is begraven op woensdag 17 april 1935 te Muiderberg (NH) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: D-H-115. Helena werd 67 jaar, 3 maanden en 13 dagen.

Van Salomon en Helena zijn twee kinderen bekend:

1  Mietje Salomon Sanders, kantoorbediende, wonende te Amsterdam (NH) en aldaar (Amsteldijk 41-I), is geboren op woensdag 20 februari 1901 17.00 aldaar (Achtergracht 27), is als geboren aangegeven op vrijdag 22 februari 1901 (aangever geboorte was Salomon Levie Sanders (zie VI-AD); getuigen aangifte geboorte waren Jules Alexander van Os en Juda Levie Sanders (zie VI-AG)), is vermoord op zondag 18 februari 1945 in het Concentratiekamp Bergen-Belsen (D). Mietje werd 43 jaar, 11 maanden en 29 dagen.

2  Elize Alexandra Sanders, apothekersassistente, wonende te Amsterdam (NH) (De Lairessestraat) en aldaar, is geboren op maandag 11 april 1904 23.00 aldaar, is als geboren aangegeven op dinsdag 12 april 1904 (aangever geboorte was Salomon Levie Sanders (zie VI-AD); getuigen aangifte geboorte waren Barend van Lier en Jules Alexander van Os), is ongehuwd overleden op donderdag 30 mei 1935 13.00 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 31 mei 1935 (aangever overlijden was Simon Brander), is begraven op maandag 3 juni 1935 te Muiderberg (NH) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: E-05-018. Elize werd 31 jaar, 1 maand en 19 dagen.

VI-AE  Rachel Levie Sanders, dochter van Levie Juda Sanders (V-W) en Mietje Salomon van Praag, wonende te Amsterdam (NH) (Binnen Amstel 206), is geboren op donderdag 27 april 1854 te Gouda (ZH), is overleden op zaterdag 19 januari 1935 08.00 te Den Haag (ZH) (aangever overlijden was Isidoor Turksma), is begraven te Wassenaar (ZH) (op de Joodse begraafplaats Wassenaar). Rachel werd 80 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

Rachel trouwt op dinsdag 14 februari 1888 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Nathan van Praag, Mozes van Praag, Salomon Levie Sanders (zie VI-AD) en Simon van Os), de choepa heeft plaatsgevonden op dinsdag 14 februari 1888 aldaar (Nieuwe Snoge) op 33-jarige leeftijd met de 37-jarige Eliazer van Praag, zoon van Barend van Praag en Helena Dondorp. Eliazer, collecteur der staatsloterij, wonende te Den Haag (ZH) (Huijgensstraat 20), is geboren op vrijdag 31 mei 1850 05.00 aldaar, is overleden op donderdag 18 maart 1920 aldaar, is begraven op zondag 21 maart 1920 te Wassenaar (ZH) (op de Joodse begraafplaats Wassenaar) grafnr.: B-07-02/03. Eliazer werd 69 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

Van Eliazer en Rachel is een kind bekend:

1  Louise van Praag is geboren op zaterdag 15 maart 1890 te Den Haag (ZH), is overleden op zondag 31 maart 1946 te Tel Aviv (ISR). Louise werd 56 jaar en 16 dagen.

VI-AF  Betje Sanders, dochter van Levie Juda Sanders (V-W) en Mietje Salomon van Praag, is geboren op maandag 5 november 1855 te Gouda (ZH), is overleden op donderdag 27 juli 1916 04.30 te Den Haag (ZH) (aangevers overlijden waren Mozes Goudsmit en Isaac Alter), is begraven op vrijdag 28 juli 1916 te Muiderberg (NH) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: D-E-184. Betje werd 60 jaar, 8 maanden en 22 dagen.

Betje trouwt op vrijdag 17 juli 1891 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Salomon Levie Sanders (zie VI-AD), Juda Levie Sanders (zie VI-AG), Simon van Os en Mozes Rosenfeld) (is gescheiden op zaterdag 20 februari 1909 te Rotterdam (ZH)) op 35-jarige leeftijd met de 48-jarige Jacob Seckel, zoon van Isak Abraham Seckel en Rebecca Pels. Jacob, chronometermaker, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op zondag 1 januari 1843 01.00 aldaar (Zeevischmarkt 335), is als geboren aangegeven op dinsdag 3 januari 1843 (aangever geboorte was Isak Abraham Seckel; getuigen aangifte geboorte waren Gerrit Johannes der Voorde en Abraham Marcus de Leeuw), is overleden op donderdag 29 augustus 1912 aldaar, is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats aan het Toepad) grafnr.: F-08-13. Jacob werd 69 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

Jacob was eerder gehuwd (1) met Rebekka Polak.

Van Jacob en Betje is een kind bekend:

1  Rebekka Seckel, zonder beroep, is geboren op vrijdag 20 mei 1892 te Rotterdam (ZH), is vermoord op vrijdag 2 april 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Rebekka werd 50 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

Rebekka trouwt op dinsdag 9 april 1918 te Tiel (Gld) (is gescheiden op vrijdag 10 februari 1928 te Amsterdam (NH)) op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Abraham Cohen, zoon van Levie Abraham Cohen en Rosina Levie. Abraham, koopman, is geboren in 1892 te Tiel (Gld).

VI-AG  Juda Levie Sanders (Justus), zoon van Levie Juda Sanders (V-W) en Mietje Salomon van Praag, koopman, diamantzetter en juwelier, wonende te Amsterdam (NH) (Nieuwe Keizersgracht 29), aldaar en aldaar (Keizersgracht 665), is geboren op woensdag 1 april 1857 te Gouda (ZH), is overleden op maandag 9 februari 1931 te Amsterdam (NH), is begraven op vrijdag 13 februari 1931 te Muiderberg (NH) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: C-70-001. Juda werd 73 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

VI-AH  Justus Sanders, zoon van Michiel Juda Sanders (Machiel) (V-Y) en Gidel Westheimer (Ida), is geboren op woensdag 16 november 1864 te Amsterdam (NH), is als geboren aangegeven op woensdag 16 november 1864 (aangever geboorte was Michiel Juda Sanders (zie V-Y); getuigen aangifte geboorte waren Meijer Levie Zwart en Joseph Simon de Vries), is overleden op woensdag 9 januari 1867 aldaar. Justus werd 2 jaar, 1 maand en 24 dagen.

VI-AI  Carolina Hester Sanders (Estella), dochter van Michiel Juda Sanders (Machiel) (V-Y) en Gidel Westheimer (Ida), wonende te Amsterdam (NH), is geboren op dinsdag 20 maart 1866 20.00 aldaar (Nieuwe Herengracht 346), is als geboren aangegeven op donderdag 22 maart 1866 (aangever geboorte was Michiel Juda Sanders (zie V-Y); getuigen aangifte geboorte waren Juda Joseph de Vries en Joseph Leman de Vries), is overleden op zaterdag 8 februari 1936 aldaar, is begraven op maandag 10 februari 1936 te Muiderberg (NH) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: E-08-011. Carolina werd 69 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

Carolina trouwt op dinsdag 9 augustus 1892 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Bernardus Ludovicus Kulker, Adolph Sanders (zie VI-AK), Abraham Isaac Lob en Maurits Lob) op 26-jarige leeftijd met de 31-jarige Isaac Lob, zoon van Samuel Lob en Keetje Mozes Benjamins. Isaac, makelaar en koopman, wonende te Amsterdam (NH) en aldaar, is geboren op zondag 20 januari 1861 07.00 aldaar (Groenburgwal 350), is als geboren aangegeven op dinsdag 22 januari 1861 (aangever geboorte was Samuel Lob; getuigen aangifte geboorte waren Joachim Emanuel van Praag en Marcus Isaac Lob), is vermoord op vrijdag 28 mei 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Isaac werd 82 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

Van Isaac en Carolina zijn twee kinderen bekend:

1  Ida Lob, wonende te Amsterdam (NH) (Johannes Verhulststraat 169), is geboren op donderdag 18 mei 1893.

Ida trouwt op dinsdag 31 oktober 1916 te Amsterdam (NH), de choepa heeft plaatsgevonden op dinsdag 31 oktober 1916 aldaar op 23-jarige leeftijd met de 28-jarige Abraham van Son, zoon van Philip van Son en Saartje van Gelder. Abraham, fabrikant, wonende te Amsterdam (NH) (Pieter Pauwstraat 2) en aldaar, is geboren op dinsdag 30 oktober 1888 te Deventer (Ovl).

2  Lucie Carolina Lob, wonende te Amsterdam (NH) en aldaar (Johannes Verhulststraat 169), is geboren op woensdag 16 februari 1898 13.00 aldaar (Den Texstraat 30-a), is als geboren aangegeven op zaterdag 19 februari 1898 (aangever geboorte was Isaac Lob; getuigen aangifte geboorte waren Henri Herens en Nicolaas Menagé Challa).

Lucie trouwt op donderdag 7 juli 1921 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Abraham van Son en Nathan Tobias van der Beugel), de choepa heeft plaatsgevonden op donderdag 7 juli 1921 aldaar (in de Nieuwe Snoge) op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Max Leonard van der Veen, zoon van Ferdinand van der Veen en Naatje van Gelder. Max, koopman, wonende te Amsterdam (NH) (Den Texstraat 38) en aldaar, is geboren op zaterdag 8 juli 1893 aldaar.

VI-AJ  Rachel Sanders, dochter van Michiel Juda Sanders (Machiel) (V-Y) en Gidel Westheimer (Ida), wonende te Amsterdam (NH), aldaar (Weesperzijde 11), te Antwerpen (B), aldaar (Jacobastraat 43), te Borgerhout (B) en te Antwerpen (B) (Acacialaan 16), is geboren op maandag 20 juli 1868 05.00 te Amsterdam (NH) (Herengracht 248), is als geboren aangegeven op maandag 20 juli 1868 (aangever geboorte was Michiel Juda Sanders (zie V-Y); getuigen aangifte geboorte waren Joseph Simon de Vries en Juda Joseph de Vries).

Rachel trouwt op dinsdag 14 juli 1891 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Adolph Westheimer, Joseph Zadok Weening, Mozes Isaac van Oesteren en Joseph van Dam) (is gescheiden op woensdag 26 juni 1907 te Den Haag (ZH)) op 22-jarige leeftijd met de 33-jarige Bernardus Ludovicus Kulker, zoon van Lion Kulker en Mietje Klisser. Bernardus, handelsreiziger, koopman en juwelier, wonende te Amsterdam (NH), aldaar, te Scheveningen (Nieuwe Parklaan 157), te Antwerpen (B) en te Den Haag (ZH) (Amsterdamsche Veerkade 17), is geboren op dinsdag 1 september 1857 12.00 te Amsterdam (NH) (Houtgracht), is als geboren aangegeven op woensdag 2 september 1857 (aangever geboorte was Lion Kulker; getuigen aangifte geboorte waren Salomon Jacob de Kromme en Mozes David Witjas).

Van Bernardus en Rachel is een kind bekend:

1  Marie Françoise Kulker, wonende te Amsterdam (NH) en te Antwerpen (B) (Jacobastraat 43), is geboren op zaterdag 22 januari 1898 20.00 te Amsterdam (NH) (Kalverstraat 169), is als geboren aangegeven op maandag 24 januari 1898 (aangever geboorte was Bernardus Ludovicus Kulker; getuigen aangifte geboorte waren Henri Herens en Nicolaas Menagé Challa).

VI-AK  Adolph Sanders, zoon van Michiel Juda Sanders (Machiel) (V-Y) en Gidel Westheimer (Ida), zonder beroep en koopman, wonende te Amsterdam (NH) en aldaar, is geboren op zondag 1 augustus 1869 18.00 aldaar (Herengracht 248), is als geboren aangegeven op dinsdag 3 augustus 1869 (aangever geboorte was Michiel Juda Sanders (zie V-Y); getuigen aangifte geboorte waren Lion Vleeschdraager en IJsaac Lion Vleeschdraager), is overleden in 1911. Adolph werd 42 jaar.

VI-AL  Johanna Sanders, dochter van Michiel Juda Sanders (Machiel) (V-Y) en Gidel Westheimer (Ida), wonende te Amsterdam (NH), is geboren op dinsdag 28 juni 1870 07.00 aldaar (Herengracht 248), is als geboren aangegeven op donderdag 30 juni 1870 (aangever geboorte was Michiel Juda Sanders (zie V-Y); getuigen aangifte geboorte waren David Joseph de Vries en Joseph Simon de Vries), is overleden voor 1925. Johanna werd hoogstens 54 jaar, 6 maanden en 4 dagen.

Johanna trouwt op dinsdag 9 augustus 1892 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Bernardus Ludovicus Kulker, Adolph Sanders (zie VI-AK), Maurits van Oesteren en Jacques Lioni) op 22-jarige leeftijd met de 34-jarige Sally Siegmond Saril, zoon van Siegmund Schwarzschild en Louise Berlijn. Sally, commissionair, koopman en diamantkoopman, wonende te Amsterdam (NH), aldaar, te Antwerpen (B) en aldaar (Acacialaan 16), is geboren op donderdag 22 juli 1858 te Frankfurt am Main (D).

Van Sally en Johanna is een kind bekend:

1  Otto Saril, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op donderdag 14 maart 1895 20.00 aldaar (Mauritsstraat 4), is als geboren aangegeven op vrijdag 15 maart 1895 (aangever geboorte was Sally Siegmond Saril; getuigen aangifte geboorte waren Alfred Jacques Lioni en Jacques Lioni).

VI-AM  Louis Sanders, zoon van Michiel Juda Sanders (Machiel) (V-Y) en Gidel Westheimer (Ida), wonende te Amsterdam (NH), is geboren op zaterdag 6 november 1875 19.00 aldaar (Nieuwe Herengracht 155), is als geboren aangegeven op dinsdag 9 november 1875 (aangever geboorte was Michiel Juda Sanders (zie V-Y); getuigen aangifte geboorte waren David Joseph de Vries en Joseph Simon de Vries).

VI-AN  Eduard Sanders, zoon van Michiel Juda Sanders (Machiel) (V-Y) en Gidel Westheimer (Ida), wonende te Amsterdam (NH), is geboren op maandag 30 juli 1877 aldaar, wonende Nieuwe Herengracht 119 aldaar, is overleden op dinsdag 5 maart 1878 15.00 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 6 maart 1878 (aangever overlijden was Aron Marcus Koster). Eduard werd 7 maanden en 3 dagen.

VI-AO  Justus Sanders, zoon van Joseph Juda Sanders (V-AA) en Keetje Duitz, koopman, wonende te Amsterdam (NH), aldaar (Sarphatistraat 33) en aldaar, is geboren op woensdag 14 maart 1860 03.30 aldaar (Keizersgracht 474), is als geboren aangegeven op vrijdag 16 maart 1860 (aangever geboorte was Joseph Juda Sanders (zie V-AA); getuigen aangifte geboorte waren Isaac Mozes Nathan en Isaac Kijzer), is overleden na 1894. Justus werd minstens 34 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

Justus trouwt op woensdag 2 juli 1884 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren David Sanders (zie VI-AP), Michiel Juda Sanders (zie V-Y), Salomon Alexander Daniels en Salomon Isaac Le Jeune) op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige Sophia Daniels (Sofie), dochter van Alexander Daniels en Jeanette Le Jeune. Sophia, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op maandag 17 augustus 1863 00.30 aldaar (Zwanenburgwal 368), is als geboren aangegeven op woensdag 19 augustus 1863 (aangever geboorte was Alexander Daniels; getuigen aangifte geboorte waren Hermanus Abraham Daniels en Jan Gerrit Hinse), is overleden na 1894. Sophia werd minstens 31 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

Van Justus en Sophia zijn vijf kinderen bekend:

1  Nora Sanders is geboren in 1884, is ongehuwd overleden in 1953. Nora werd 69 jaar.

2  Leonore Josephine Sanders, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op zaterdag 18 april 1885 08.00 aldaar (Sarphatistraat 33), is als geboren aangegeven op dinsdag 21 april 1885 (aangever geboorte was Justus Sanders (zie VI-AO); getuigen aangifte geboorte waren Jan Bartens en Joseph Abrahamson).

3  Jeanette Sanders, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op woensdag 2 juni 1886 21.00 aldaar, is als geboren aangegeven op donderdag 3 juni 1886 (aangever geboorte was Justus Sanders (zie VI-AO); getuigen aangifte geboorte waren August Theodor Thanhauzer en Salomon Alexander Daniels), is ongehuwd overleden op vrijdag 18 juni 1886 01.00 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 18 juni 1886 (aangever overlijden was Aron Marcus Koster; getuige aangifte overlijden was Abraham Logger), is begraven op zondag 20 juni 1886 aldaar (op de Joodse begraafplaats Zeeburg). Jeanette werd 16 dagen.

4  Clarisse Elize Mimi Sanders (Claire) te Amsterdam (NH), is geboren op vrijdag 28 september 1888 15.00 aldaar (Sarphatistraat 33), is als geboren aangegeven op maandag 1 oktober 1888 (aangever geboorte was Justus Sanders (zie VI-AO); getuigen aangifte geboorte waren Johannes Berlijn en Alfred Alexander Daniels), zie VII-AU.

5  Andrée Sanders is geboren op donderdag 30 maart 1893 te Parijs (F), is overleden in 1944. Andrée werd 51 jaar.

Andrée was gehuwd met Henri Sadoch.

VI-AP  David Sanders (Doris), zoon van Joseph Juda Sanders (V-AA) en Keetje Duitz, zonder beroep en koopman, wonende te Amsterdam (NH), aldaar, aldaar (Plantage Parklaan 3) en aldaar (Nicolaas Witsenkade 38), is geboren op dinsdag 8 oktober 1861 23.00 aldaar (Keizersgracht 474), is als geboren aangegeven op vrijdag 11 oktober 1861 (aangever geboorte was Joseph Juda Sanders (zie V-AA); getuigen aangifte geboorte waren David de Vries (zie V-U.1) en Jacob Juda Sanders (zie V-AB)), is overleden op woensdag 18 mei 1898 05.00 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 20 mei 1898 (aangever overlijden was David Sluijs; getuige aangifte overlijden was Jacques Kwieser), is begraven op zondag 22 mei 1898 te Muiderberg (NH) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: C-29-086. David werd 36 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

David trouwt op vrijdag 11 mei 1888 te Borne (Ovl) op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Natalie Spanjaard (Nanny), dochter van Levie Salomon Spanjaard en Betje van der Wijk. Natalie is geboren op dinsdag 15 augustus 1865 te Borne (Ovl), is vermoord op maandag 7 december 1942 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Natalie werd 77 jaar, 3 maanden en 22 dagen.

Natalie was later gehuwd (2) met Jacques Abraham Zon.

Van David en Natalie zijn twee kinderen bekend:

1  Leonore Elisabeth Sanders, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op woensdag 6 maart 1889 18.00 aldaar (Plantage Parklaan 3), is als geboren aangegeven op zaterdag 9 maart 1889 (aangever geboorte was David Sanders (zie VI-AP); getuigen aangifte geboorte waren Salomon Alexander Daniels en Justus Sanders (zie VI-AO)), is overleden op donderdag 11 augustus 1921 te Ulvenhout, is gecremeerd op maandag 15 augustus 1921 te Driehuis-Westerveld (NH). Leonore werd 32 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

2  Elisabeth Josephina Sanders te Amsterdam (NH), is geboren op woensdag 8 april 1891 06.00 aldaar (Plantage Parklaan 3), is als geboren aangegeven op woensdag 8 april 1891 (aangever geboorte was David Sanders (zie VI-AP); getuigen aangifte geboorte waren Louis Bessie en Louis Sanders (zie VI-AQ)), zie VII-AV.

VI-AQ  Louis Sanders, zoon van Joseph Juda Sanders (V-AA) en Keetje Duitz, koopman en grossier, wonende te Amsterdam (NH), aldaar en aldaar (van Miereveldstraat 5-hs), is geboren op woensdag 1 mei 1867 05.00 aldaar (Keizersgracht 474), is als geboren aangegeven op vrijdag 3 mei 1867 (aangever geboorte was Joseph Juda Sanders (zie V-AA); getuigen aangifte geboorte waren David Joseph de Vries en Jacob Juda Sanders (zie V-AB)), is overleden op woensdag 11 maart 1925 aldaar. Louis werd 57 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

Louis trouwt op dinsdag 18 oktober 1892 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Emanuel Goldschmidt, Andries van Praag, Adolph Sanders (zie VI-AR) en David Sanders (zie VI-AP)) op 25-jarige leeftijd met de 20-jarige Augusta Rika Goldschmidt, dochter van Calman Goldschmidt en Regina Spiegelberg. Augusta, wonende te Amsterdam (NH) (van Miereveldstraat 5-hs), is geboren op dinsdag 2 juli 1872 aldaar, waarschijnlijk is vermoord op vrijdag 26 maart 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Augusta werd 70 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

VI-AR  Adolph Sanders, zoon van Joseph Juda Sanders (V-AA) en Keetje Duitz, koopman en zonder beroep, wonende te Amsterdam (NH) en aldaar, is geboren op zaterdag 7 november 1868 21.00 aldaar (Keizersgracht 474), is als geboren aangegeven op dinsdag 10 november 1868 (aangever geboorte was Joseph Juda Sanders (zie V-AA); getuigen aangifte geboorte waren Joseph Mozes Appel en David Joseph de Vries).

VI-AS  Maria Sanders, dochter van Joseph Juda Sanders (V-AA) en Keetje Duitz, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op zondag 14 september 1873 21.00 aldaar, is als geboren aangegeven op maandag 15 september 1873 (aangever geboorte was Joseph Juda Sanders (zie V-AA); getuigen aangifte geboorte waren Joseph Abraham Levie en Machiel Louis Rosen), is overleden op woensdag 9 juli 1913 te Apeldoorn (Gld), is begraven op vrijdag 11 juli 1913 te Muiderberg (NH) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: D-R-019. Maria werd 39 jaar, 9 maanden en 25 dagen.

Maria trouwt op dinsdag 23 april 1895 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Adolph Sanders (zie VI-AR), Louis Sanders (zie VI-AQ), Andries Gabriel Willing en Herman Fortuin) (is gescheiden op woensdag 14 juni 1899 aldaar) op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Willem Salomon Willing, zoon van Gabriel Andries Willing en Maria Willing. Willem, koopman, wonende te Amsterdam (NH) en aldaar, is geboren op donderdag 12 augustus 1869 22.30 aldaar (Herengracht 322), is als geboren aangegeven op vrijdag 13 augustus 1869 (aangever geboorte was Gabriel Andries Willing; getuigen aangifte geboorte waren Nathan Sabatar Loeki en Jacob Andries Willing).

Van Willem en Maria is een kind bekend:

1  George Willing is geboren op zaterdag 18 januari 1896 te Amsterdam (NH).

VI-AT  Mozes David Sanders, zoon van David Meijer Sanders (V-AH) en Rachel van de Beurs, koopman, is geboren op maandag 21 mei 1855 te Ophemert, is ongehuwd overleden op dinsdag 19 december 1882 aldaar, is begraven op woensdag 20 december 1882 te Tiel (Gld) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: 192a, is op maandag 28 mei 1855 besneden. Mozes werd 27 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

VI-AU  Elie David Sanders, zoon van David Meijer Sanders (V-AH) en Rachel van de Beurs, koopman, wonende te Amsterdam (NH) (Nieuwe Achtergracht 148), aldaar (Waterlooplein 91), aldaar (Nieuwe Prinsengracht 48), aldaar (Kerkstraat 437) en aldaar (Tilanusstraat 74), is geboren op zaterdag 12 juli 1856 te Ophemert, is overleden op woensdag 17 maart 1926 te Amsterdam (NH), is begraven op vrijdag 19 maart 1926 te Muiderberg (NH) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: C-53-096, is op zaterdag 19 juli 1856 te Ophemert besneden. Elie werd 69 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

Elie trouwt op woensdag 15 augustus 1900 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Adrianus van Dieren, Jan Schubart, Albert Johannes Imcken en Cornelis Kleis Lanting) op 44-jarige leeftijd met de 42-jarige Mirjam Consenheim, dochter van Wolf Mozes Consenheim en Sara Eliazer Boas. Mirjam is geboren op dinsdag 20 juli 1858 te Mijdrecht, is als geboren aangegeven op donderdag 22 juli 1858, is overleden op woensdag 13 mei 1936 te Amsterdam (NH), is begraven op vrijdag 15 mei 1936 te Muiderberg (NH) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: E-09-136. Mirjam werd 77 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

Mirjam was eerder gehuwd (1) met Meijer Jonas Bodding.

Van Elie en Mirjam is een kind bekend:

1  David Sanders te Amsterdam (NH), is geboren op vrijdag 21 februari 1902 06.00 aldaar (Nieuwe Prinsengracht 48), is als geboren aangegeven op zaterdag 22 februari 1902 (aangever geboorte was Elie David Sanders (zie VI-AU); getuigen aangifte geboorte waren Marinus Jacobus Luijsteraar en Pieter van Dongen), zie VII-AW.

VI-AV  Meijer David Sanders, zoon van David Meijer Sanders (V-AH) en Rachel van de Beurs, is geboren op woensdag 29 maart 1865 te Ophemert, is overleden op maandag 14 augustus 1865 te Tiel (Gld), is op woensdag 5 april 1865 te Ophemert besneden. Meijer werd 4 maanden en 16 dagen.

VI-AW  Lea Sanders, dochter van Isaac Levie Sanders (V-AT) en Salmina Mozes Cats, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op dinsdag 3 december 1839 20.30 aldaar (Achter de Vischmarkt 33), is als geboren aangegeven op donderdag 5 december 1839 (aangever geboorte was Isaac Levie Sanders (zie V-AT); getuigen aangifte geboorte waren Cornelis Johannes van der Grijp en Mozes Aäron Cats), wonende Kleiwegsteeg N-5 aldaar, is overleden op dinsdag 8 november 1898 04.00 aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 8 november 1898 (aangever overlijden was Lazarus Sanders (zie V-BC); getuige aangifte overlijden was Gijsbert Woudenberg), is begraven op woensdag 9 november 1898 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 260, is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg). Lea werd 58 jaar, 11 maanden en 5 dagen.

Lea trouwt op woensdag 8 augustus 1866 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Abraham David Sanders (zie IV-AB), Lehman Isaac Warendorf, Jacob Nathan Wessels en Mozes Aäron Cats) op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige Isaac Benjamin Gompers, zoon van Benjamin Meijer Gomperts en Sophia Meijers. Isaac, koopman, wonende te Nijmegen (Gld), te Gouda (ZH), aldaar (Kappenaarsteeg 34), aldaar, te Amsterdam (NH) en aldaar (Lange Groenendaal 83), is geboren op woensdag 3 januari 1838 te Borculo (Gld), wonende Kleiwegsteeg N-5 te Gouda (ZH), is overleden op maandag 20 september 1897 23.00 aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 21 september 1897 (aangever overlijden was Lazarus Sanders (zie V-BC); getuige aangifte overlijden was Hartog van Monnikendam), is begraven op woensdag 22 september 1897 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 249, is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg). Isaac werd 59 jaar, 8 maanden en 17 dagen.

Van Isaac en Lea zijn acht kinderen bekend:

1  Benjamin Gompers, koopman, reiziger, papierhandelaar, winkelier en winkelier in feestartikelen, wonende te Gouda (ZH), aldaar en aldaar (Wijdstraat 17), is geboren op woensdag 5 juni 1867 te Nijmegen (Gld), wonende Boelekade 35 te Gouda (ZH), is overleden op woensdag 25 juni 1941 07.15 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 26 juni 1941 (aangever overlijden was Maurits van Monnikendam (zie V-AR.3)), is begraven op donderdag 26 juni 1941 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 515, is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg). Benjamin werd 74 jaar en 20 dagen.

Benjamin trouwt op dinsdag 26 mei 1891 te Zierikzee (Zld) op 23-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Grietje van Kloeten, dochter van Benjamin Salomon van Kloeten en Sara Henoch Frenk. Grietje, wonende te Gouda (ZH), is geboren op zaterdag 17 oktober 1863 te Zierikzee (Zld), wonende te Gouda (ZH), is overleden op zaterdag 14 december 1901 19.00 te Amsterdam (NH), is begraven op maandag 16 december 1901 te Gouda (ZH) (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 289, is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg). Grietje werd 38 jaar, 1 maand en 27 dagen. Benjamin trouwt op woensdag 19 maart 1902 te Elburg (Gld) op 34-jarige leeftijd (2) met de 33-jarige Reintje Beem, dochter van David Ezechiel Beem en Roosje West. Reintje, wonende te Gouda (ZH) (Oosthaven 31), is geboren op maandag 24 augustus 1868 te Elburg (Gld), is vermoord op vrijdag 23 april 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL), is als overleden aangegeven op donderdag 15 december 1949 te Gouda (ZH), is op donderdag 1 april 1943 uit Gouda vertrokken met bestemming Duitsland. Reintje werd 74 jaar, 7 maanden en 30 dagen.

2  Salomina Gompers, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op dinsdag 18 mei 1869 16.00 aldaar (Kappenaarsteeg 34), is als geboren aangegeven op donderdag 20 mei 1869 (aangever geboorte was Isaac Benjamin Gompers; getuigen aangifte geboorte waren Aron Izak van Creveld en Hermanus Marre), wonende aldaar, is overleden op donderdag 17 juni 1869 23.30 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 18 juni 1869 (aangever overlijden was Isaac Benjamin Gompers; getuige aangifte overlijden was Eldert Zwaaneveld). Salomina werd 30 dagen.

3  Mozes Gompers, vleeschhouwer, koopman, reiziger en handelsreiziger, wonende te Gouda (ZH), aldaar, te Amsterdam (NH) en te Den Haag (ZH), is geboren op donderdag 19 mei 1870 02.00 te Gouda (ZH) (Raam 309), is als geboren aangegeven op donderdag 19 mei 1870 (aangever geboorte was Isaac Benjamin Gompers; getuigen aangifte geboorte waren Joseph Barend Cohen en Manus Meijer Kijzer), wonende te Amsterdam (NH), is overleden op zaterdag 23 januari 1937 01.30 aldaar, is als overleden aangegeven op zaterdag 23 januari 1937 (aangever overlijden was Isaac Gompers). Mozes werd 66 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

Mozes trouwt op woensdag 15 maart 1893 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Abraham Cohen (neef), Henri Cohen (neef), Daniel Frank (neef) en Abraham Gotlieb) op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Leentje Rijnveld, dochter van Mozes Daniel Rijnveld en Hendrina Davidson. Leentje, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op vrijdag 6 december 1867 te Rotterdam (ZH), is vermoord op vrijdag 5 februari 1943 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Leentje werd 75 jaar, 1 maand en 30 dagen.

4  Sophia Gompers, wonende te Gouda (ZH), is geboren op vrijdag 29 november 1872 03.00 aldaar (Nieuwe Haven 177), is als geboren aangegeven op vrijdag 29 november 1872 (aangever geboorte was Isaac Benjamin Gompers; getuigen aangifte geboorte waren Jean Pierre Dechambre en Hertog Blok), is vermoord op dinsdag 15 december 1942 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Sophia werd 70 jaar en 16 dagen.

Sophia trouwt op dinsdag 3 mei 1904 te Leerdam (ZH) op 31-jarige leeftijd met de 25-jarige Hijman Blok, zoon van Philippus Hijman Blok en Doortje Mozes Elkus. Hijman, wonende te Amsterdam (NH), te Gouda (ZH), te Rotterdam (ZH) en te Den Haag (ZH) (Repelaerstraat 54), is geboren op vrijdag 25 april 1879 te Meerkerk, is als geboren aangegeven op vrijdag 25 april 1879, is vermoord op dinsdag 15 december 1942 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL), is als overleden aangegeven op zaterdag 24 februari 1951 te Den Haag (ZH). Hijman werd 63 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

5  Levie Gompers, koopman, handelsreiziger en winkelier, wonende te Gouda (ZH), aldaar, aldaar (Gouwe 84), aldaar (Groenendaal 84), te Amsterdam (NH) (Blasiusstraat 62-III) en aldaar (Blasiusstraat 56-II), is geboren op dinsdag 28 april 1874 18.00 te Gouda (ZH) (Nieuwe Haven 177), is als geboren aangegeven op donderdag 30 april 1874 (aangever geboorte was Isaac Benjamin Gompers; getuigen aangifte geboorte waren Pieter Hooimeijer en Simon Hamme), is vermoord op maandag 5 oktober 1942 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Levie werd 68 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

Levie trouwt op woensdag 29 juli 1896 te Sint-Oedenrode (Nbr) op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Anna van Kloeten, dochter van Mozes van Kloeten (Mous) en Francina van Halder. Anna is geboren op vrijdag 7 april 1871 te 's-Hertogenbosch (Nbr), is vermoord op maandag 5 oktober 1942 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Anna werd 71 jaar, 5 maanden en 28 dagen.

6  Aron Gompers, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op zondag 8 oktober 1876 05.00 aldaar (Lange Groenendaal 83), is als geboren aangegeven op maandag 9 oktober 1876 (aangever geboorte was Isaac Benjamin Gompers; getuigen aangifte geboorte waren David Frank en Israël Mozes Koschmann), wonende Lange Groenendaal 83 aldaar, is overleden op zondag 17 februari 1878 06.00 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 18 februari 1878 (aangever overlijden was Salomon Jacob Cats; getuige aangifte overlijden was Manus Meijer Kijzer). Aron werd 1 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

7  Salomon Gompers, koopman, wonende te Gouda (ZH), te Zeist (Utr) en te Amsterdam (NH), is geboren op maandag 6 oktober 1879 22.00 te Gouda (ZH) (Lange Groenendaal 83), is als geboren aangegeven op woensdag 8 oktober 1879 (aangever geboorte was Isaac Benjamin Gompers; getuigen aangifte geboorte waren Hendrik van Willigen en David Levie Horneman), is overleden op woensdag 15 mei 1907 te Zeist (Utr), is als overleden aangegeven op donderdag 16 mei 1907. Salomon werd 27 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

Salomon trouwt in 1902 te Woerden (Utr) op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Rachel Philippina Horneman, dochter van Philip Horneman en Marlina Oppenheimer. Rachel, wonende te Woerden (Utr), is geboren op vrijdag 27 augustus 1875 23.00 aldaar, is als geboren aangegeven op zaterdag 28 augustus 1875 (aangever geboorte was Lijdia Sterk; getuigen aangifte geboorte waren Willem Jan Slaager en Dionisius Groeneveld), is vermoord op maandag 1 februari 1943 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Rachel werd 67 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

Rachel was later gehuwd (2) met Isaäc Naphtalie Kleerekoper.

8  Aron Gompers, sigarenmaker, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op donderdag 7 juni 1883 01.00 aldaar (Kleiwegsteeg 317), is als geboren aangegeven op vrijdag 8 juni 1883 (aangever geboorte was Isaac Benjamin Gompers; getuigen aangifte geboorte waren Mozes Salomon Mossel (zie V-K.8) en Isaac Salomon Cats), wonende Zeugstraat 37 aldaar, is overleden op zondag 3 januari 1904 19.30 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 4 januari 1904 (aangever overlijden was Lazarus Sanders (zie V-BC); getuige aangifte overlijden was Bartholomeus Johannes Lips), is begraven op maandag 4 januari 1904 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade) grafnr.: 305, is herbegraven in 1976 te Wageningen (Gld) (op de Joodse begraafplaats aan de Oude Diendenweg). Aron werd 20 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

VI-AX  Levij Isaac Sanders, zoon van Isaac Levie Sanders (V-AT) en Salmina Mozes Cats, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op woensdag 2 maart 1842 07.00 aldaar (Lange Groenendaal 83), is als geboren aangegeven op vrijdag 4 maart 1842 (aangever geboorte was Isaac Levie Sanders (zie V-AT); getuigen aangifte geboorte waren Cornelis Johannes van der Grijp en Levie Joseph Sanders (zie IV-AC)), wonende Achter de Vischmarkt 51 aldaar, is overleden op maandag 20 februari 1843 08.00 aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 21 februari 1843 (aangever overlijden was Isaac Levie Sanders (zie V-AT); getuige aangifte overlijden was Mozes Aäron Cats), is begraven op dinsdag 21 februari 1843 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade). Levij werd 11 maanden en 18 dagen.

VI-AY  Siphora Sanders, dochter van Isaac Levie Sanders (V-AT) en Salmina Mozes Cats, wonende te Gouda (ZH) en te Amsterdam (NH), is geboren op donderdag 6 maart 1845 04.30 te Gouda (ZH) (Achter de Vischmarkt), is als geboren aangegeven op donderdag 6 maart 1845 (aangever geboorte was Isaac Levie Sanders (zie V-AT); getuigen aangifte geboorte waren Lehman Isaac Warendorf en Reijnier Johannes Koppenol), is overleden op vrijdag 2 december 1921 te Amsterdam (NH), is begraven op zondag 4 december 1921 te Diemen (NH) (op de Joodse begraafplaats) grafnr.: A-57-50. Siphora werd 76 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

Siphora trouwt op woensdag 1 februari 1871 op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Levie Mossel, zoon van Elias Simon Mossel en Schoontje Sax. Levie, venter, koopman en werkman, wonende te Amsterdam (NH), aldaar en aldaar (Koestraat 30), is geboren op zondag 3 oktober 1847 06.00 aldaar (Lange Houtstraat 19), is als geboren aangegeven op dinsdag 5 oktober 1847 (aangever geboorte was Elias Simon Mossel; getuigen aangifte geboorte waren Jacob Juda Levie Stodel en Mozes Abraham Brander), is overleden op zaterdag 29 april 1933 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 1 mei 1933 (aangever overlijden was Jacob Mossel; getuige aangifte overlijden was Rozethina Soesman). Levie werd 85 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

Van Levie en Siphora zijn vijf kinderen bekend:

1  Elias Mossel, koopman, wonende te Amsterdam (NH) en aldaar, is geboren op woensdag 23 april 1873 aldaar, is vermoord op vrijdag 12 februari 1943 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Elias werd 69 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

Elias trouwt op woensdag 7 december 1898 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Cornelis Kleis Lanting, Albert Johannes Imcken, Jan Schubart en Adrianus van Dieren) op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Rebecca Rozette, dochter van Raphael Rozette en Sipora Morpurgo. Rebecca, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op dinsdag 22 november 1870 19.00 aldaar (Jodenhouttuinen 134), is als geboren aangegeven op woensdag 23 november 1870 (aangever geboorte was Raphael Rozette; getuigen aangifte geboorte waren Abraham Rozette en Jacob Stork), is vermoord op vrijdag 12 februari 1943 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Rebecca werd 72 jaar, 2 maanden en 21 dagen.

2  Salmina Mossel is geboren op dinsdag 24 augustus 1875 te Amsterdam (NH).

3  Simon Mossel, koopman en boekhandelaar, wonende te Amsterdam (NH) en aldaar (Swammerdamstraat 52-hs), is geboren op vrijdag 3 augustus 1877 aldaar, is vermoord op vrijdag 12 februari 1943 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Simon werd 65 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

Simon trouwt op woensdag 1 oktober 1902 te Amsterdam (NH) op 25-jarige leeftijd met de 36-jarige Mietje van Coeverden. Mietje is geboren op zaterdag 21 april 1866 te Coevorden (Drt), is vermoord op vrijdag 12 februari 1943 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Mietje werd 76 jaar, 9 maanden en 22 dagen.

4  Jacob Mossel, brievenbesteller, wonende te Amsterdam (NH), aldaar (Koestraat 30), aldaar en aldaar (Pretoriusstraat 36-I), is geboren op vrijdag 22 september 1882 21.00 aldaar (von Zesenstraat 33), is als geboren aangegeven op maandag 25 september 1882 (aangever geboorte was Levie Mossel; getuigen aangifte geboorte waren Salomon van Wijnbergen en Elias Simon Mossel), is vermoord op maandag 19 oktober 1942 in het Concentratiekamp Auschwitz - Birkenau of omgeving (PL). Jacob werd 60 jaar en 27 dagen.

Jacob trouwt op donderdag 24 januari 1907 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Elias Mossel (zie VI-AY.1), Jacob Mossel, Soesman Soesman en Abraham de Jong), de choepa heeft plaatsgevonden op donderdag 24 januari 1907 aldaar (Talmud Tora) op 24-jarige leeftijd met de 34-jarige Rozettina Soesman, dochter van Israel Soesman en Frouwke Tof. Rozettina, zonder beroep, wonende te Amsterdam (NH) (van der Helststraat 46) en aldaar, is geboren op zaterdag 27 januari 1872 te Onstwedde (Gr).

5  Rachel Mossel, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op vrijdag 20 november 1885 14.00 aldaar (Commelinstraat 89), is als geboren aangegeven op zaterdag 21 november 1885 (aangever geboorte was Levie Mossel; getuigen aangifte geboorte waren Simon Mossel en Jacob Dessaur), is vermoord op vrijdag 26 maart 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Rachel werd 57 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

Rachel trouwt op woensdag 24 augustus 1910 te Amsterdam (NH) (huwelijksgetuigen waren Simon Mossel (zie VI-AY.3), Elias Mossel (zie VI-AY.1), Samuel Barend en Salomon Soesan) op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Jacob IJzerkoper, zoon van Samson IJzerkoper en Grietje Carels. Jacob, sigarenmaker, wonende te Amsterdam (NH), aldaar en aldaar (Korte Houtstraat 7-hs), is geboren op donderdag 16 september 1886 19.00 aldaar (Batavierstraat 1), is als geboren aangegeven op zaterdag 18 september 1886 (aangever geboorte was Samson IJzerkoper; getuigen aangifte geboorte waren Salomon Barend en Jacob IJzerkoper), is vermoord op vrijdag 26 maart 1943 in het vernietigingskamp Sobibor (PL). Jacob werd 56 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

VI-AZ  Izak Levi Sanders, zoon van Isaac Levie Sanders (V-AT) en Salmina Mozes Cats, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op donderdag 12 augustus 1847 03.00 aldaar (Achter de Vischmarkt 146), is als geboren aangegeven op vrijdag 13 augustus 1847 (aangever geboorte was Paulina de Waal; getuigen aangifte geboorte waren Mozes Aäron Cats en Lehman Isaac Warendorf), wonende Achter de Vischmarkt 132 aldaar, is overleden op maandag 13 november 1848 03.00 aldaar (aangever overlijden was Abraham David Sanders (zie IV-AB)), is als overleden aangegeven op dinsdag 14 november 1848 (aangever overlijden was Abraham David Sanders (zie IV-AB); getuige aangifte overlijden was Mozes Jacob Sanders (zie IV-K.8)), is begraven op woensdag 15 november 1848 aldaar (op de Joodse begraafplaats aan de Boelekade). Izak werd 1 jaar, 3 maanden en 1 dag.

VI-BA  Zippora Sanders (Sophie), dochter van Aäron Levie Sanders (V-AV) en Clara Isaac Warrendorf (Keetje), zonder beroep en hotelhoudster, wonende te Gouda (ZH) en te Rotterdam (ZH), is geboren op woensdag 29 oktober 1856 11.00 te Gouda (ZH) (Blauwstraat 3), is als geboren aangegeven op woensdag 29 oktober 1856 (aangever geboorte was Aäron Levie Sanders (zie V-AV); getuigen aangifte geboorte waren Isaac Leuvenberg en Meijer Mozes de Wolf), wonende Boezemsingel 71, is overleden op dinsdag 1 augustus 1922 10.00 te Rotterdam (ZH) (aangevers overlijden waren Jacob Stad en Marten Boonstra), is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats aan het Toepad) grafnr.: G-02-19. Zippora werd 65 jaar, 9 maanden en 3 dagen.

Zippora trouwt op woensdag 19 juni 1878 te Gouda (ZH) (huwelijksgetuigen waren Isaac Salomon Cats, Salomon van Creveld, Nathan Simons en Salomon Levij Cats) op 21-jarige leeftijd met de 34-jarige Marcus Levie Cats, zoon van Levij Salomon Cats en Roosje Simons. Marcus, logementhouder, vleeschhouwer, koopman en hotelhouder, wonende te Gouda (ZH), aldaar, aldaar (Kleiweg 44-a) en te Rotterdam (ZH), is geboren op woensdag 8 mei 1844 13.00 te Gouda (ZH) (Gouwe 16), is als geboren aangegeven op donderdag 9 mei 1844 (getuigen aangifte geboorte waren Reijnier Johannes Koppenol en Nathan Simons), is overleden op maandag 25 november 1912 te Rotterdam (ZH), is als overleden aangegeven op dinsdag 26 november 1912 (aangever overlijden was Boas Joachim Piller; getuige aangifte overlijden was Johannes Adrianus van Leusden), is begraven aldaar (op de Joodse begraafplaats aan het Toepad) grafnr.: E-04-25. Marcus werd 68 jaar, 6 maanden en 17 dagen.

Van Marcus en Zippora zijn vijf kinderen bekend:

1  Arnold Cats, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op zondag 25 mei 1879 21.00 aldaar (Kleiweg 44), is als geboren aangegeven op maandag 26 mei 1879 (aangever geboorte was Marcus Levie Cats; getuigen aangifte geboorte waren Hermanus van der Wolf en Isaac Salomon Cats), wonende Kleiweg 44-a aldaar, is overleden op maandag 20 oktober 1879 13.00 aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 21 oktober 1879 (aangever overlijden was Marcus Levie Cats; getuige aangifte overlijden was Salomon Jacob Cats). Arnold werd 4 maanden en 25 dagen.

2  Rosalina Cats, wonende te Gouda (ZH) en aldaar, is geboren op zondag 25 mei 1879 06.00 aldaar (Kleiweg 44-a), is als geboren aangegeven op maandag 26 mei 1879 (aangever geboorte was Marcus Levie Cats; getuigen aangifte geboorte waren Hermanus van der Wolf en Isaac Salomon Cats), wonende Kleiweg 44-a aldaar, is overleden op zaterdag 16 augustus 1879 12.30 aldaar, is als overleden aangegeven op zaterdag 16 augustus 1879 (aangever overlijden was Marcus Levie Cats; getuige aangifte overlijden was Salomon Jacob Cats). Rosalina werd 2 maanden en 22 dagen.

3  Levie Cats, zonder beroep, wonende te Gouda (ZH), te Rotterdam (ZH) en te Den Haag (ZH), is geboren op donderdag 23 september 1880 14.00 te Gouda (ZH) (Kleiweg 33), is als geboren aangegeven op vrijdag 24 september 1880 (aangever geboorte was Marcus Levie Cats; getuigen aangifte geboorte waren Franciscus Jacobus de Jong en Isaac Salomon Cats), is overleden op woensdag 31 maart 1948 te Leidschendam (ZH). Levie werd 67 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

Levie trouwt op woensdag 16 mei 1917 te Rotterdam (ZH) (huwelijksgetuigen waren Martinus Ivo en Theodorus Kloeg) op 36-jarige leeftijd met de 33-jarige Louisa Bernardina Heck, dochter van Joannes Henricus Heck en Joanna Hendri